A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 6

CAIRN
Pristup s Fakulteta:http://www.cairn.info/
Pristup od kuće:https://www.cairn.info.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Djelomično slobodan pristup.
Lista naslova:http://www.cairn.info/listerev.php
Opis:CAIRN je zbirka koja sadrži preko 200 francuskih i belgijskih časopisa iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Pristup je ostvaren zahvaljujući inicijativi Wallonie-Bruxelles International. Više informacija: http://www.cairn.info/apropos.php
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.

Cambridge Journals (Cambridge Journals Online)
Pristup s Fakulteta:http://journals.cambridge.org/
Pristup od kuće:https://www.cambridge.org.p.vbz.ffzg.hr/...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu.
Lista naslova:http://journals.cambridge.org/action/bro...
Opis:U digitalnu zbirku nakladnika Cambridge uključeno je 340 časopisa. Osim tekućih godišta časopisa, dostupni su i cjeloviti tekstovi starijih godišta u različitom rasponu. Više informacija: http://journals.cambridge.org/action/str...
Izdavač:Cambridge University Press
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.

CiteseerX
Pristup:http://citeseerx.ist.psu.edu/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Digitalna knjižnica i pretraživač znanstvene literature u području računalne i informacijskih znanosti. Više informacija: http://citeseerx.ist.psu.edu/about/site
Izdavač:Penn State College of Information Sciences and Technology, 1997.
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova. Citatna baza.

Classics in the History of Psychology
Pristup:http://psychclassics.yorku.ca/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Lista naslova:http://psychclassics.yorku.ca/author.htm
Opis:Pokušaj da se na Webu učine dostupnima povijesno važni tekstovi iz akademske literature u području psihologije i srodnih disciplina. Trenutno sadrži preko 25 knjiga i oko 200 članaka i poglavlja online. Sadrži i linkove na preko 200 relevantnih djela na drugim web stranicama. Više informacija: http://psychclassics.yorku.ca/what.htm
Izdavač:Christopher D. Green
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Croatiae auctores Latini (CroALa)
Pristup:http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Croatiae auctores Latini (CroALa) digitalna je zbirka tekstova hrvatskih latinista, te latinskih tekstova autora povezanih s Hrvatskom. Zbirka obuhvaća djela od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. Cilj je zbirke omogućiti digitalno istraživanje korpusa hrvatske novolatinske književnosti. Više informacija:
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Current Contents Connect (Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://www.webofknowledge.com/CCC
Pristup od kuće:https://www.webofknowledge.com.p.vbz.ffz...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://scientific.thomson.com/mjl/
Opis:Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka, sadrži bibliografske zapise o radovima iz više od 7600 vodećih svjetskih znanstvenih časopisa te više od 2000 knjiga i zbornika sa skupova. Sadrži sedam sekcija: Agriculture, Biology and Environmental Sciences (AGRI), Clinical Medicine (CLIN), Engineering, Technology and Applied Sciences (TECH), Life Sciences (LIFE), Physical, Chemical and Earth Sciences (PHYS), Social and Behavioral Sciences (BEHA) i Arts and Humanities (ARTS). Više informacija: http://www.online-baze.hr/baze/17
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima