A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 4

BIAB - british and irish archaeological bibliography
Pristup:http://www.biab.ac.uk/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:BIAB je bibliografska baza podataka koja sadrži informacije o arheološkim časopisima i knjigama iz Velike Britanije i Irske. Sadrži zapise o publikacijama objavljenim od 1940. nadalje, uz neke informacije o tekstovima iz 17. st. i dalje. Više informacija: http://www.biab.ac.uk/pages/about
Izdavač:Council for British Archaeology
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

BMJ Journals
Pristup s Fakulteta:https://journals.bmj.com/
Pristup od kuće:https://journals.bmj.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Opis:Zbirka znanstvenih časopisa iz područja medicine i javnog zdravstva. Više informacija: http://baze.nsk.hr/baza/bmj-journals/

Brepols Database of Latin Dictionaries
Pristup s Fakulteta:http://www.brepolis.net
Pristup od kuće:https://www.brepolis.net.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Opis:Online baza podataka za istraživače i studente koja sadrži tri vrste rječnika: rječnike za prevođenje iz latinskog u moderne jezike, rječnici koji pružaju semantička i etimološka objašnjenja latinskih riječi na latinskom i povijesni latinski rječnici. Više informacija: http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySer...
Izdavač:Brepols
Vrsta baze:Online rječnik

Business Premium Collection‎ (ProQuest)
Pristup s Fakulteta:https://search.proquest.com/businessprem...
Pristup od kuĂŚe:https://search.proquest.com.p.vbz.ffzg.h...
Lista naslova:http://tls.search.proquest.com/titlelist...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveuèilišta u Zagrebu.
Opis:Baza cjelovitih tekstova (èlanaka iz èasopisa, disertacija, novina, izvještaja i drugih izvora relevantnih za istraživanja u ekonomiji i poslovanju). Okuplja sadržaje ukljuèene u sljedeÌe baze: ABI/INFORM Collection; Accounting, Tax and Banking Collection; Asian and European Business Collection; Business Market Research Collection; and Entrepreneurship Database. Više informacija:
Izdavaè:ProQuest
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.