A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 5

Cambridge Journals (Cambridge Core)
Pristup s Fakulteta:https://www.cambridge.org/core/
Pristup od kuće:https://www.cambridge.org.p.vbz.ffzg.hr/...
Lista naslova:https://www.cambridge.org/core/what-we-p...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu.
Opis:The most comprehensive business offering, comprising all content from: ABI/INFORM Collection; Accounting, Tax and Banking Collection; Asian and European Business Collection; Business Market Research Collection; and Entrepreneurship Database. Više informacija: https://www.cambridge.org/core/
Izdavač:Cambridge University Press
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.

CiteseerX
Pristup:http://citeseerx.ist.psu.edu/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Digitalna knjižnica i pretraživač znanstvene literature u području računalne i informacijskih znanosti. Više informacija: http://citeseerx.ist.psu.edu/about/site
Izdavač:Penn State College of Information Sciences and Technology, 1997.
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova. Citatna baza.

Classics in the History of Psychology
Pristup:http://psychclassics.yorku.ca/
Lista naslova:http://psychclassics.yorku.ca/author.htm
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Pokušaj da se na Webu učine dostupnima povijesno važni tekstovi iz akademske literature u području psihologije i srodnih disciplina. Trenutno sadrži preko 25 knjiga i oko 200 članaka i poglavlja online. Sadrži i linkove na preko 200 relevantnih djela na drugim web stranicama. Više informacija: http://psychclassics.yorku.ca/what.htm
Izdavač:Christopher D. Green
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Croatiae auctores Latini (CroALa)
Pristup:http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Croatiae auctores Latini (CroALa) digitalna je zbirka tekstova hrvatskih latinista, te latinskih tekstova autora povezanih s Hrvatskom. Zbirka obuhvaća djela od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. Cilj je zbirke omogućiti digitalno istraživanje korpusa hrvatske novolatinske književnosti. Više informacija:
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Current Contents Connect (Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://www.webofknowledge.com/CCC
Pristup od kuće:https://www.webofknowledge.com.p.vbz.ffz...
Lista naslova:http://mjl.clarivate.com/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka, sadrži bibliografske zapise o radovima iz više od 7600 vodećih svjetskih znanstvenih časopisa te više od 2000 knjiga i zbornika sa skupova. Sadrži sedam sekcija: Agriculture, Biology and Environmental Sciences (AGRI), Clinical Medicine (CLIN), Engineering, Technology and Applied Sciences (TECH), Life Sciences (LIFE), Physical, Chemical and Earth Sciences (PHYS), Social and Behavioral Sciences (BEHA) i Arts and Humanities (ARTS). Više informacija: http://baze.nsk.hr/baza/current-contents...
Izdavač:Clarivate Analytics
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima