A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 4

DART - Europe E-theses Portal
Pristup:http://www.dart-europe.eu/basic-search.p...
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Portal više europskih zbirski doktorskih disertacija. Preko portala je moguće pristupiti 150 000 disertacija u cjelovitom tekstu iz 17 europskih zemalja. Više informacija: http://www.dart-europe.eu/About/info.php
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

Digitalni akademski repozitorij (DAR)
Pristup:http://dar.nsk.hr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Digitalni akademski repozitorij (DAR) donosi izbor digitaliziranih starih doktorskih disertacija (1880.-1952.) i bibliografske zapise disertacija Sveučilišta u Zagrebu te dostupne biografske podatke autora. Više informacija: http://dar.nsk.hr/index.php?site=2
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

DOAB - Directory of Open Access Books
Pristup:https://www.doabooks.org/
Opis:Direktorij knjiga akademskih izdavača u otvorenom pristupu. Više informacija: https://www.doabooks.org/doab?func=about...
Vrsta baze:Otvoreni pristup

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Pristup:http://www.doaj.org/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno dostupnih elektroničkih časopisa. Više informacija: http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&...
Izdavač:Lund University Libraries, 2003.
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa. Baza cjelovitih tekstova.