A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 3

Emerald eJournals Premier (Emerald Insight)
Pristup s Fakulteta:http://www.emeraldinsight.com/
Pristup od kuće:https://www.emeraldinsight.com.p.vbz.ffz...
Lista naslova:http://www.emeraldinsight.com/products/l...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Opis:Zbirka pokriva podru?je ekonomije, menadžmenta i knjižni?arstva, kao i zna?ajan broj ?asopisa iz podru?ja tehni?kih znanosti. Više informacija: http://www.emeraldinsight.com/products/l...
Izdavač:Emerald
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa i e-knjiga

ERIC - Educational Resource Information Center (ERIC, OVID, EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Hom...
http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://www.eric.ed.gov/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Lista naslova:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Hom...
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Najvažnija bibliografska baza za podru?je odgoja i obrazovanja (metodika, pedagogija, u?enje, didaktika, glotodidaktika, edukacija, obrazovanje, odgoj) Više informacija: http://www.online-baze.hr/ob/abeceda?_v1...
Izdavač:National Library of Education
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima

EThOS - Electronic Theses Online Service
Pristup:http://ethos.bl.uk/Home.do
Pravo pristupa:Potrebna besplatna registracija
Opis:Multidisciplinarna zbirka doktorskih radnji britanskih sveu?ilišta u cjelovitom tekstu. Još uvijek nisu dostupne sve radnje. Ve?ina ih je besplatna, za neke treba platiti. Više informacija: http://ethos.bl.uk/About.do
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija