A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 2

Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI
Pristup:https://www.bib.irb.hr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:CROSBI je rezultat zajedničke inicijative MZOŠ-a i Instituta Ruđer Bošković. Sadrži ažurne bibliografske podatke o radovima koje objavljuju hrvatski znanstvenici (naročito one nastale u okviru projekata financiranih od MZOŠ-a). Više informacija: http://bib.irb.hr/o_projektu
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Pristup:http://hrcak.srce.hr/
Lista naslova:http://hrcak.srce.hr/index.php?show=caso...
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Sadrži gotovo 200 naslova časopisa. Više informacija: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=text...
Izdavač:Srce i Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, 2005.
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.