A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 2

IEEE Xplore Digital Library
Pristup s Fakulteta:http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.j...
Pristup od kuće:http://ieeexplore.ieee.org.p.vbz.ffzg.hr...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Opis:IEEE Xplore je bogata zbirka znanstvenog i tehni?kog sadržaja koje objavljuju IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i partnerske ustanove i udruženja. Sadrži neke od najvažnijih publikacija iz elektrotehnike, elektronike i ra?unalnih znanosti (?asopisa, konferencijskih zbornika, knjiga i tehni?kih standarda). Više informacija:

Incites (Web of Science)
Pristup s Fakulteta:https://incites.clarivate.com
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Opis:InCites je bibliometrijski alat koji omogu?ava pra?enje i analizu znanstvene produktivnosti na svim razinama znanstveno-istraživa?ke djelatnosti, od institucije do pojedinih znanstvenika i istraživa?a, ?asopisa, znanstvenog podru?ja/discipline te omogu?ava usporedbu s drugim znanstvenim organizacijama na nacionalnoj i me?unarodnoj razini. InCites je nakon registracije/unosa korisni?kih podataka dostupan kao integrirana platforma u okviru Web of Science. Više informacija: http://baze.nsk.hr/baza/incites/