A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 3

Journal Citation Reports (ISI Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://jcr.clarivate.com/
Pristup od kuće:https://jcr.clarivate.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://scientific.thomson.com/mjl/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa. Pomoću JCR-a možemo saznati koji su najcitiraniji časopisi u nekom području (imaju naviši impact factor). Izlazi u dva izdanja: JCR Science Edition (sadrži podatke iz 5 900 časopisa iz prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti) i JCR Social Sciences Edition (sadrži podatke iz 1 700 časopisa iz društvenih znanosti). Više informacija: http://thomsonreuters.com/products_servi...
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Citatna baza podataka.

Journals@Ovid (OVID)
Pristup s Fakulteta:http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS...
Pristup od kuće:https://ovidsp.tx.ovid.com.p.vbz.ffzg.hr...
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:Ova baza podataka sadrži nekoliko stotina časopisa u izdanju 50 različitih izdavača (među kojima valja izdvojiti Lippincot, Williams and Wilkins, te Kluwer). Baza nudi djelomično cjelovit tekst. Više informacija: http://baze.nsk.hr/baza/journalsovid-ovi...
Izdavač:Ovid Technologies 
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.

JSTOR
Pristup s Fakulteta:http://www.jstor.org/
Pristup od kuće:https://www.jstor.org.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://www.jstor.org/action/showJournals...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Opis:JSTOR je multidisciplinarna digitalna arhiva znanstvenih časopisa. Omogućen je pristup zbirkama Arts & Sciences I-XV, kao i pristup određenom broju e-knjiga. Više informacija: http://www.jstor.org/page/info/about/ind...
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.