A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 1

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) (EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Lista naslova:http://www.ebscohost.com/titleLists/lxh-...
Opis:Bibliografska baza podataka, indeksira više od 690 ?asopisa, te knjige, izvještaje i zbornike iz sljede?ih podru?ja: knjižni?arstvo, klasifikacija, katalogizacija, bibliometrija, pretraživanje informacija, upravljanje informacijama i dr. Više informacija: http://www.ebscohost.com/academic/librar...
Izdavač:EBSCO Publishing
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.