A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 4

OAPEN Library
Pristup:http://www.oapen.org/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Zbirka znanstvenih knjiga iz područja društvenih i humanističkih znanosti dostupnih u otvorenom pristupu. Više informacija: http://www.oapen.org/content/organisatio...
Vrsta baze:Zbirka e-knjiga.

OpenEdition
Pristup:https://www.openedition.org/
Opis:OpenEdition je platforma za objavljivanje znanstvenih knjiga i časopisa iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Obuhvaća izdanja brojnih nakladnika iz svijeta, prvenstveno europskih, a najveći dio sadržaja je na franscuskom jeziku. Većina sadržaja dostupna je u otvorenom pristupu. Više informacija: https://www.openedition.org/6438
Vrsta baze:Zbirka e-knjiga i e-časopisa.

OpenThesis.org
Pristup:http://www.openthesis.org/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:OpenThesis.org is a searchable thesis & dissertation database, which helps increase the availability and utility of these important documents. Više informacija: http://www.openthesis.org/faq.html
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

Oxford Journals (Oxford Journals)
Pristup s Fakulteta:https://academic.oup.com/journals/
Pristup od kuće:https://academic.oup.com.p.vbz.ffzg.hr/j...
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Pravo pristupa:Sveučilište u Zagrebu
Opis:Zbirka časopisa izdavača Oxford University Press. Dostupna su godišta od 1997. do danas. Više informacija:
Izdavač:Oxford University Press
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa