A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 9

Palgrave Macmillan Journals
Pristup s Fakulteta:https://www.palgrave.com/gp/journals
Pristup od kuće:https://www.palgrave.com.p.vbz.ffzg.hr/g...
Lista naslova:http://www.palgrave-journals.com/pal/jnl...
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Opis:Zbirka ?asopisa izdava?a Palgrave-Macmillan, pokriva teme iz humanisti?kih i društvenih znanosti. Zbog spajanja izdava?kih ku?a Palgrave MacMillan i Springer Nature, ?asopisi su dostupni i u okviru zbirke SpringerLink. Više informacija:
Izdavač:Palgrave Macmillan Journals
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa

Persee
Pristup:http://www.persee.fr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Persee je digitalna zbirka francuskih humanisti?kih ?asopisa (i manji broj zbornika i nizova knjiga) u otvorenom pristupu. Sadrži i digitalizirana stara godišta ('francuski JSTOR') Više informacija: http://www.persee.fr/web/support/apropos
Izdavač:Université Lyon 2
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

PILOTS - Published International Literature On Traumatic Stress (Proquest)
Pristup:http://www.ptsd.va.gov/professional/pilo...
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Velika bibliografska baza radova objavljenih o posttraumatskom stresnom poreme?aju (PTSP). Više informacija:
Izdavač:The National Center for PTSD
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

PQDT Open
Pristup:http://pqdtopen.proquest.com/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:PQDT Open je zbirka disertacija u elektroni?kom obliku, koje su autori odlu?ili objaviti u slobodnom pristupu. Više informacija: http://pqdtopen.proquest.com/about.html
Izdavač:ProQuest
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Project MUSE
Pristup s Fakulteta:http://muse.jhu.edu/journals/
Pristup od kuće:https://muse.jhu.edu.p.vbz.ffzg.hr/journ...
Lista naslova:http://muse.jhu.edu/journals/
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Opis:Baza cjelovitog teksta koja pokriva podru?ja humanisti?kih i društvenih znanosti. Više informacija: http://muse.jhu.edu/about/muse/overview....
Izdavač:The Johns Hopkins University Press, 1993.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT)
Pristup s Fakulteta:http://search.proquest.com/?accountid=16...
Pristup od kuće:https://search.proquest.com.p.vbz.ffzg.h...
Opis:ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je baza doktorskih disertacija i magistarskih radova. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova. Više informacija:

PsycARTICLES (EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Lista naslova:http://www.apa.org/psycarticles/covlist....
Opis:U bazi PsycARTICLES su svi ?asopisi koje je izdala APA u elektroni?kom obliku. Više informacija:
Izdavač:American Psychological Association (APA)
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

PsycINFO (EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Lista naslova:http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html
Opis:PsycINFO sadrži zapise radova iz ?asopisa, poglavlja knjiga, disertacija i dr. s podru?ja psihologije i srodnih disciplina kao što su medicna, sociologija, obrazovanje, farmakologija, fiziologija, lingvistika i dr. Mogu?e je ograni?iti pretraživanje na zasebne kronološke podskupove baze (od 1806-1966; od 1967-2009; od 1987-2009.) Više informacija:
Izdavač:American Psychological Association (APA)
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima

PubMed Central (Entrez)
Pristup:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Lista naslova:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals...
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Slobodno dostupna digitalna arhiva ?asopisa iz podru?ja biomedicine. Više informacija: http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/i...
Izdavač:National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 2000.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa. Baza cjelovitih tekstova.