A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 1

questia
Pristup:http://www.questia.com/
Pravo pristupa:Pristup cjelovitim tekstovima se napla?uje (individualne pretplate)
Opis:Slobodan pristup bibliografskim podacima o tekstovima tekstovima stru?nih i znanstvenih knjiga i ?asopisa u podru?ju humanistike i društvenih znanosti. Sadrži i novinske ?lanke. Pristup na cjelovite tekstove se napla?uje (mogu?e su samo individualne, ne i institucionalne pretplate). Više informacija: http://www.questia.com/aboutQuestia/abou...
Izdavač:Questia Media America
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.