A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 2

Repozitorij Filozofskog fakulteta u Zagrebu (stari)
Pristup:http://darhiv.ffzg.hr
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Djelomično otvoreni pristup.
Opis:Repozitorij Filozofskog fakulteta je digitalna zbirka koja okuplja sve radove kojima su autori djelatnici ili studenti Filozofskog fakulteta i koji nastaju kao rezultat istraživačkog i obrazovnog procesa na Fakultetu. To mogu biti: članci u časopisima ili zbornicima radova, knjige ili poglavlja u knjigama, ocjenski radovi, prezentacije, posteri, rukopisi, izvještaji, nastavni materijali, istraživački podaci, multimedijska i audio-vizualna građa i ostale vrste sadržaja. Više informacija:

Royal Society of Chemistry
Pristup s Fakulteta:http://pubs.rsc.org/
Pristup od kuće:https://pubs.rsc.org.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://www.rsc.org/Publishing/librarians...
Pravo pristupa:Sveučilište u Zagrebu
Opis:Royal Society of Chemistry-Gold (RSC Gold) je izvor podataka koji uključuje online časopise i baze podataka te serije e-knjiga iz područja prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Sveučilište u Zagrebu ima pristup godištima časopisa od 1841 do 2015. Više informacija: http://www.rsc.org/Publishing/librarians...
Izdavač:Royal Society of Chemistry
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.