A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 5

Sage Journals Online
Pristup s Fakulteta:http://online.sagepub.com/
Pristup od kuće:https://journals.sagepub.com.p.vbz.ffzg....
Lista naslova:http://online.sagepub.com/browse/by/titl...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Opis:Sage Journals Online je zbirka u kojoj su nam dostupni svi ?asopisi izdava?a Sage iz podru?ja društvenih i humanisti?kih znanosti - preko 550 naslova, u rasponu od 1999. godine do danas. Više informacija: http://online.sagepub.com/site/misc/info...
Izdavač:Sage
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

ScienceDirect
Pristup s Fakulteta:http://www.sciencedirect.com/
Pristup od kuće:https://www.sciencedirect.com.p.vbz.ffzg...
Lista naslova:http://www.sciencedirect.com/science/jou...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:ScienceDirect je elektroni?ka zbirka ?asopisa izdava?a Elsevier. Pretplata se ne pla?a od 2015. godine, pa je trenutno još mogu? pristup samo starijim godištima nekih ?asopisa (uglavnom izme?u 1997. i 2010.g.). Više informacija: http://www.online-baze.hr/baze/18
Izdavač:Elsevier
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

Scopus
Pristup s Fakulteta:http://www.scopus.com
Pristup od kuće:https://www.scopus.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://www.info.scopus.com/detail/what/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice. Za pristup izvan ustanove odaberite Croatian Research and Education Federation - AAI@EduHR
Opis:Scopus je najve?a bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora. Više informacija: http://www.info.scopus.com/
Izdavač:Elsevier, 2004
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza.

SocINDEX with Full Text (EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Lista naslova:http://www.ebscohost.com/titleLists/si-c...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:Jedna od klju?nih i najobuhvatnijih baza podataka iz sociologije. Više informacija: http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?m...
Izdavač:EBSCO Publishing
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova.

SpringerLink
Pristup s Fakulteta:http://www.springerlink.com/
Pristup od kuće:https://link.springer.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://resource-cms.springer.com/springe...
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Opis:SpringerLink omogu?ava web pristup izdanjima izdava?a Springer. Uklju?uje i izdanja nekih manjih izdava?a (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser).... Pretplata za teku?u godinu nije pla?ena, pa je mogu? pristup samo godištima ?asopisa do po?etka 2009.g. Više informacija: http://www.springer.com/gp/products/jour...
Izdavač:Springer International Publishing
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.