A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 4

ScienceDirect
Pristup s Fakulteta:http://www.sciencedirect.com/
Pristup od kuće:https://www.sciencedirect.com.p.vbz.ffzg...
Lista naslova:http://www.sciencedirect.com/science/jou...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:ScienceDirect je elektronička zbirka časopisa izdavača Elsevier. Pretplata se ne plaća od 2015. godine, pa je trenutno još moguć pristup samo starijim godištima nekih časopisa (uglavnom između 1997. i 2010.g.). Više informacija: http://www.online-baze.hr/baze/18
Izdavač:Elsevier
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.

Scopus
Pristup s Fakulteta:http://www.scopus.com
Pristup od kuće:https://www.scopus.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://www.info.scopus.com/detail/what/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice. Za pristup izvan ustanove odaberite Croatian Research and Education Federation - AAI@EduHR
Opis:Scopus je najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora. Više informacija: http://www.info.scopus.com/
Izdavač:Elsevier, 2004
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza.

Social Science Premium Collection‎ (ProQuest)
Pristup s Fakulteta:https://search.proquest.com/socialscienc...
Pristup od kuĂŚe:https://search.proquest.com.p.vbz.ffzg.h...
Lista naslova:http://tls.search.proquest.com/titlelist...
Pravo pristupa:Sveuèilište u Zagrebu
Opis:Zbirka koja obuhvaÌa razlièite baze podataka (bibliografske ili baze cjelovitog teksta) iz podruèja društvenih znanosti (politologije, javne uprave, sociologije, socijalnog rada, antropologije, kriminalistike, lingvistike, informacijskih znanosti i pedagogije. ObuhvaÌa kluène bibliografske baze kao što su: IBSS, Sociological Abstracts, ERIC, LISA, LLBA i Worldwide Political Science Abstracts. Zajedno, omoguÌuju pretraživanje sažetaka i cjelovitih tekstova èasopisa, knjiga, disertacija i druge graðe. Više informacija:
Izdavaè:ProQuest
Vrsta baze:Bbibliografska i baza cjelovitog teksta.

Springer Journals
Pristup s Fakulteta:http://www.springerlink.com/
Pristup od kuće:https://link.springer.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://resource-cms.springer.com/springe...
Pravo pristupa:Sveučilište u Zagrebu
Opis:SpringerLink omogućava web pristup izdanjima izdavača Springer. Uključuje i izdanja nekih manjih izdavača (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser).... Pretplata za tekuću godinu nije plaćena, pa je moguć pristup samo godištima časopisa do početka 2009.g. Više informacija: http://www.springer.com/gp/products/jour...
Izdavač:Springer International Publishing
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.