A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 2

Web of Science (ISI Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://www.webofknowledge.com/WOS
Pristup od kuće:https://www.webofknowledge.com.p.vbz.ffz...
Lista naslova:http://mjl.clarivate.com/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:WOS obuhvaća citatne indekse: Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Emerging Sources Citation Index (ESCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI) i Books Citation Index, kao i Baze Current Contents i Journal Citation Reports. Više informacija: http://thomsonreuters.com/products_servi...
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza podataka.

Wiley Online Library (Wiley Online Library)
Pristup s Fakulteta:http://onlinelibrary.wiley.com/
Pristup od kuće:https://onlinelibrary.wiley.com.p.vbz.ff...
Pravo pristupa:Sveučilište u Zagrebu
Opis:Zbirka sadrži časopise izdavača Wiley. Pristup je moguć samo za godišta od 1997do danas. Više informacija: http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Sectio...
Izdavač:John Wiley & Sons
Vrsta baze:Zbirka e-časopisa.