A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 50

Academic Video Online (Alexander Street)
Pristup s Fakulteta:https://search.alexanderstreet.com/avon
Pristup od kuće:https://search.alexanderstreet.com.p.vbz...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Opis:Academic Video Online je zbirka s više od 62.000 video zapisa koji obuhva?aju širok raspon podru?ja i tema (umjetnosti, povijest, etnologija i antropologija, društvene znanosti, psihologija, jezik i književnost...). Sadrži dokumentarne i igrane filmove (posebno zanimljiva zbirka nijemih filmova), intervjue, performanse, arhivske snimke, etnološke video zapise, predavanja, edukativne video zapise i druge vrste gra?e. Viąe informacija: http://baze.nsk.hr/baza/academic-video-o...
Izdavač:Alexander Street

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
Pristup:http://ara.srce.hr/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) na jednom web-sjedištu agregira metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za OAI-PMH. Viąe informacija:

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) Journals (ASHAWire)
Pristup s Fakulteta:https://pubs.asha.org/journal
Pristup od kuće:https://pubs.asha.org.p.vbz.ffzg.hr/jour...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Lista naslova:https://pubs.asha.org/journal
Opis:Zbirka sadrži 4 ?asopisa Ameri?kog udruženja za govor, jezik i sluh: American Journal of Audiology, American Journal of Speech-Language Pathology, Journal of Speech, Language, and Hearing Research i Language, Speech, and Hearing Services in Schools (LSHSS). dostupna su sva godišta od po?etka izlaženja ?asopisa do 2017.g. Pristup ovim ?asopisima omogu?io je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu. Viąe informacija:

BIAB - british and irish archaeological bibliography
Pristup:http://www.biab.ac.uk/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:BIAB je bibliografska baza podataka koja sadrži informacije o arheološkim ?asopisima i knjigama iz Velike Britanije i Irske. Sadrži zapise o publikacijama objavljenim od 1940. nadalje, uz neke informacije o tekstovima iz 17. st. i dalje. Viąe informacija: http://www.biab.ac.uk/pages/about
Izdavač:Council for British Archaeology
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

BMJ Journals
Pristup s Fakulteta:https://journals.bmj.com/
Pristup od kuće:https://journals.bmj.com.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Opis:Zbirka znanstvenih ?asopisa iz podru?ja medicine i javnog zdravstva. Viąe informacija: http://baze.nsk.hr/baza/bmj-journals/

Brepols Database of Latin Dictionaries
Pristup s Fakulteta:http://www.brepolis.net
Pristup od kuće:https://www.brepolis.net.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Opis:Online baza podataka za istraživa?e i studente koja sadrži tri vrste rje?nika: rje?nike za prevo?enje iz latinskog u moderne jezike, rje?nici koji pružaju semanti?ka i etimološka objašnjenja latinskih rije?i na latinskom i povijesni latinski rje?nici. Viąe informacija: http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySer...
Izdavač:Brepols
Vrsta baze:Online rje?nik

CAIRN
Pristup s Fakulteta:http://www.cairn.info/
Pristup od kuće:https://www.cairn.info.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Djelomi?no slobodan pristup.
Lista naslova:http://www.cairn.info/listerev.php
Opis:CAIRN je zbirka koja sadrži preko 200 francuskih i belgijskih ?asopisa iz podru?ja društvenih i humanisti?kih znanosti. Pristup je ostvaren zahvaljuju?i inicijativi Wallonie-Bruxelles International. Viąe informacija: http://www.cairn.info/apropos.php
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

Cambridge Journals (Cambridge Core)
Pristup s Fakulteta:https://www.cambridge.org/core/
Pristup od kuće:https://www.cambridge.org.p.vbz.ffzg.hr/...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Lista naslova:https://www.cambridge.org/core/what-we-p...
Opis:U digitalnu zbirku nakladnika Cambridge uklju?eno je 340 ?asopisa. Osim teku?ih godišta ?asopisa, dostupni su i cjeloviti tekstovi starijih godišta u razli?itom rasponu. Viąe informacija: https://www.cambridge.org/core/
Izdavač:Cambridge University Press
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

CiteseerX
Pristup:http://citeseerx.ist.psu.edu/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Digitalna knjižnica i pretraživa? znanstvene literature u podru?ju ra?unalne i informacijskih znanosti. Viąe informacija: http://citeseerx.ist.psu.edu/about/site
Izdavač:Penn State College of Information Sciences and Technology, 1997.
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova. Citatna baza.

Classics in the History of Psychology
Pristup:http://psychclassics.yorku.ca/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Lista naslova:http://psychclassics.yorku.ca/author.htm
Opis:Pokušaj da se na Webu u?ine dostupnima povijesno važni tekstovi iz akademske literature u podru?ju psihologije i srodnih disciplina. Trenutno sadrži preko 25 knjiga i oko 200 ?lanaka i poglavlja online. Sadrži i linkove na preko 200 relevantnih djela na drugim web stranicama. Viąe informacija: http://psychclassics.yorku.ca/what.htm
Izdavač:Christopher D. Green
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Croatiae auctores Latini (CroALa)
Pristup:http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Croatiae auctores Latini (CroALa) digitalna je zbirka tekstova hrvatskih latinista, te latinskih tekstova autora povezanih s Hrvatskom. Zbirka obuhva?a djela od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. Cilj je zbirke omogu?iti digitalno istraživanje korpusa hrvatske novolatinske književnosti. Viąe informacija:
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Current Contents Connect (Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://www.webofknowledge.com/CCC
Pristup od kuće:https://www.webofknowledge.com.p.vbz.ffz...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://mjl.clarivate.com/
Opis:Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka, sadrži bibliografske zapise o radovima iz više od 7600 vode?ih svjetskih znanstvenih ?asopisa te više od 2000 knjiga i zbornika sa skupova. Sadrži sedam sekcija: Agriculture, Biology and Environmental Sciences (AGRI), Clinical Medicine (CLIN), Engineering, Technology and Applied Sciences (TECH), Life Sciences (LIFE), Physical, Chemical and Earth Sciences (PHYS), Social and Behavioral Sciences (BEHA) i Arts and Humanities (ARTS). Viąe informacija: http://baze.nsk.hr/baza/current-contents...
Izdavač:Clarivate Analytics
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima

DART - Europe E-theses Portal
Pristup:http://www.dart-europe.eu/basic-search.p...
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Portal više europskih zbirski doktorskih disertacija. Preko portala je mogu?e pristupiti 150 000 disertacija u cjelovitom tekstu iz 17 europskih zemalja. Viąe informacija: http://www.dart-europe.eu/About/info.php
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

De Gruyter Journals
Pristup s Fakulteta:http://www.degruyter.com/browse?type_0=j...
Pristup od kuće:https://www.degruyter.com.p.vbz.ffzg.hr/...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Opis:De Gruyter zbirka uklju?uje više od 900 ?asopisa koji pokrivaju sva podru?ja znanosti. Viąe informacija: http://baze.nsk.hr/baza/de-gruyter/

Digitalni akademski repozitorij (DAR)
Pristup:http://dar.nsk.hr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Digitalni akademski repozitorij (DAR) donosi izbor digitaliziranih starih doktorskih disertacija (1880.-1952.) i bibliografske zapise disertacija Sveu?ilišta u Zagrebu te dostupne biografske podatke autora. Viąe informacija: http://dar.nsk.hr/index.php?site=2
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Pristup:http://www.doaj.org/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Zbirka znanstvenih i stru?nih slobodno dostupnih elektroni?kih ?asopisa. Viąe informacija: http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&...
Izdavač:Lund University Libraries, 2003.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa. Baza cjelovitih tekstova.

Emerald eJournals Premier (Emerald Insight)
Pristup s Fakulteta:http://www.emeraldinsight.com/
Pristup od kuće:https://www.emeraldinsight.com.p.vbz.ffz...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Lista naslova:http://www.emeraldinsight.com/products/l...
Opis:Zbirka pokriva podru?je ekonomije, menadžmenta i knjižni?arstva, kao i zna?ajan broj ?asopisa iz podru?ja tehni?kih znanosti. Viąe informacija: http://www.emeraldinsight.com/products/l...
Izdavač:Emerald
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa i e-knjiga

ERIC - Educational Resource Information Center (ERIC, OVID, EBSCOhost)
Pristup:https://eric.ed.gov/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Lista naslova:https://eric.ed.gov/?journals
Opis:Najvažnija bibliografska baza za podru?je odgoja i obrazovanja (metodika, pedagogija, u?enje, didaktika, glotodidaktika, edukacija, obrazovanje, odgoj) Viąe informacija:
Izdavač:National Library of Education
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima

EThOS - Electronic Theses Online Service
Pristup:http://ethos.bl.uk/Home.do
Pravo pristupa:Potrebna besplatna registracija
Opis:Multidisciplinarna zbirka doktorskih radnji britanskih sveu?ilišta u cjelovitom tekstu. Još uvijek nisu dostupne sve radnje. Ve?ina ih je besplatna, za neke treba platiti. Viąe informacija: http://ethos.bl.uk/About.do
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

Film & Television Literature Index with Full Text (EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Lista naslova:http://www.ebscohost.com/titleLists/f3h-...
Opis:Film & Television Literature Index with Full Text vrhunski je mrežni alat za istraživanje filma i televizije. Tematski pokriva teoriju filma i televizije, ?uvanje i obnovu, scenaristiku, produkciju, kinemaotografiju, tehni?ke aspekte i recenzije. Baza podataka nudi sveobuhvatno kazalo i sažetke za više od 380 publikacija (detaljno obra?eno gotovo 300) te cjelovite tekstove više od 120 ?asopisa i 100 knjiga. Uz to, Film & Television Literature Index with Full Text obuhva?a recenzije filmova ?asopisa Variety od 1914. do danas i više od 36 300 slika iz arhive MPTV Image Archive. Viąe informacija: http://www.ebscohost.com/academ%C3%ADc/f...
Izdavač:EBSCO Publishing
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Hr?ak - Portal znanstvenih ?asopisa Republike Hrvatske
Pristup:http://hrcak.srce.hr/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Lista naslova:http://hrcak.srce.hr/index.php?show=caso...
Opis:Hr?ak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stru?ne ?asopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Sadrži gotovo 200 naslova ?asopisa. Viąe informacija: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=text...
Izdavač:Srce i Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, 2005.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI
Pristup:https://www.bib.irb.hr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:CROSBI je rezultat zajedni?ke inicijative MZOŠ-a i Instituta Ru?er Boškovi?. Sadrži ažurne bibliografske podatke o radovima koje objavljuju hrvatski znanstvenici (naro?ito one nastale u okviru projekata financiranih od MZOŠ-a). Viąe informacija: http://bib.irb.hr/o_projektu
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

IEEE Xplore Digital Library
Pristup s Fakulteta:http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.j...
Pristup od kuće:http://ieeexplore.ieee.org.p.vbz.ffzg.hr...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Opis:IEEE Xplore je bogata zbirka znanstvenog i tehni?kog sadržaja koje objavljuju IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i partnerske ustanove i udruženja. Sadrži neke od najvažnijih publikacija iz elektrotehnike, elektronike i ra?unalnih znanosti (?asopisa, konferencijskih zbornika, knjiga i tehni?kih standarda). Viąe informacija:

Incites (Web of Science)
Pristup s Fakulteta:https://incites.clarivate.com
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Sveu?ilišta u Zagrebu.
Opis:InCites je bibliometrijski alat koji omogu?ava pra?enje i analizu znanstvene produktivnosti na svim razinama znanstveno-istraživa?ke djelatnosti, od institucije do pojedinih znanstvenika i istraživa?a, ?asopisa, znanstvenog podru?ja/discipline te omogu?ava usporedbu s drugim znanstvenim organizacijama na nacionalnoj i me?unarodnoj razini. InCites je nakon registracije/unosa korisni?kih podataka dostupan kao integrirana platforma u okviru Web of Science. Viąe informacija: http://baze.nsk.hr/baza/incites/

Journal Citation Reports (ISI Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://jcr.incites.thomsonreuters.com
Pristup od kuće:https://jcr.incites.thomsonreuters.com.p...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://scientific.thomson.com/mjl/
Opis:Sadrži citatne podatke koji omogu?uju vrednovanje i usporedbu ?asopisa. Pomo?u JCR-a možemo saznati koji su najcitiraniji ?asopisi u nekom podru?ju (imaju naviši impact factor). Izlazi u dva izdanja: JCR Science Edition (sadrži podatke iz 5 900 ?asopisa iz prirodnih, biomedicinskih i tehni?kih znanosti) i JCR Social Sciences Edition (sadrži podatke iz 1 700 ?asopisa iz društvenih znanosti). Viąe informacija: http://thomsonreuters.com/products_servi...
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Citatna baza podataka.

Journals@Ovid (OVID)
Pristup s Fakulteta:http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS...
Pristup od kuće:https://ovidsp.tx.ovid.com.p.vbz.ffzg.hr...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Opis:Ova baza podataka sadrži nekoliko stotina ?asopisa u izdanju 50 razli?itih izdava?a (me?u kojima valja izdvojiti Lippincot, Williams and Wilkins, te Kluwer). Baza nudi djelomi?no cjelovit tekst. Viąe informacija: http://baze.nsk.hr/baza/journalsovid-ovi...
Izdavač:Ovid Technologies 
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

JSTOR
Pristup s Fakulteta:http://www.jstor.org/
Pristup od kuće:https://www.jstor.org.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Lista naslova:http://www.jstor.org/action/showJournals...
Opis:JSTOR je multidisciplinarna digitalna arhiva znanstvenih ?asopisa. Omogu?en je pristup zbirkama Arts & Sciences I-XV, kao i pristup odre?enom broju e-knjiga. Viąe informacija: http://www.jstor.org/page/info/about/ind...
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) (EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pristup od kuće:http://search.ebscohost.com/login.aspx?a...
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Lista naslova:http://www.ebscohost.com/titleLists/lxh-...
Opis:Bibliografska baza podataka, indeksira više od 690 ?asopisa, te knjige, izvještaje i zbornike iz sljede?ih podru?ja: knjižni?arstvo, klasifikacija, katalogizacija, bibliometrija, pretraživanje informacija, upravljanje informacijama i dr. Viąe informacija: http://www.ebscohost.com/academic/librar...
Izdavač:EBSCO Publishing
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

Medline (PubMed, OVID, EBSCOhost)
Pristup s Fakulteta:http://www.pubmed.gov/
Pristup od kuće:http://www.pubmed.gov/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Najvažnija bibliografska baza podataka za medicinu i srodna podru?ja (medicina, biomedicina, populacijska biologija, reproduktivna biologija, zdravlje) Viąe informacija: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/m...
Izdavač:US National Library of Medicine 
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

Nature Publishing Group Journals (Nature.com)
Pristup s Fakulteta:https://www.nature.com/siteindex
Pristup od kuće:https://www.nature.com.p.vbz.ffzg.hr/sit...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://www.nature.com/siteindex/index.ht...
Opis:Zbirka ?asopisa jednog od najugledijih nakladnika u prirodnim znanostima i medicini. Izdava? Nature Publishing Group ogranak je izdava?ke ku?e SpringerNature. Viąe informacija:
Izdavač:NPG
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

OpenThesis.org
Pristup:http://www.openthesis.org/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:OpenThesis.org is a searchable thesis & dissertation database, which helps increase the availability and utility of these important documents. Viąe informacija: http://www.openthesis.org/faq.html
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

Oxford Journals (Oxford Journals)
Pristup s Fakulteta:https://academic.oup.com/journals/
Pristup od kuće:https://academic.oup.com.p.vbz.ffzg.hr/j...
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Lista naslova:http://baze.nsk.hr/wp-content/uploads/20...
Opis:Zbirka ?asopisa izdava?a Oxford University Press. Dostupna su godišta od 1997. do danas. Viąe informacija:
Izdavač:Oxford University Press
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa

Palgrave Macmillan Journals
Pristup s Fakulteta:https://www.palgrave.com/gp/journals
Pristup od kuće:https://www.palgrave.com.p.vbz.ffzg.hr/g...
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Lista naslova:http://www.palgrave-journals.com/pal/jnl...
Opis:Zbirka ?asopisa izdava?a Palgrave-Macmillan, pokriva teme iz humanisti?kih i društvenih znanosti. Zbog spajanja izdava?kih ku?a Palgrave MacMillan i Springer Nature, ?asopisi su dostupni i u okviru zbirke SpringerLink. Viąe informacija:
Izdavač:Palgrave Macmillan Journals
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa

Persee
Pristup:http://www.persee.fr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Persee je digitalna zbirka francuskih humanisti?kih ?asopisa (i manji broj zbornika i nizova knjiga) u otvorenom pristupu. Sadrži i digitalizirana stara godišta ('francuski JSTOR') Viąe informacija: http://www.persee.fr/web/support/apropos
Izdavač:Université Lyon 2
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

PQDT Open
Pristup:http://pqdtopen.proquest.com/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:PQDT Open je zbirka disertacija u elektroni?kom obliku, koje su autori odlu?ili objaviti u slobodnom pristupu. Viąe informacija: http://pqdtopen.proquest.com/about.html
Izdavač:ProQuest
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Project MUSE
Pristup s Fakulteta:http://muse.jhu.edu/journals/
Pristup od kuće:https://muse.jhu.edu.p.vbz.ffzg.hr/journ...
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Lista naslova:http://muse.jhu.edu/journals/
Opis:Baza cjelovitog teksta koja pokriva podru?ja humanisti?kih i društvenih znanosti. Viąe informacija: http://muse.jhu.edu/about/muse/overview....
Izdavač:The Johns Hopkins University Press, 1993.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT)
Pristup s Fakulteta:http://search.proquest.com/?accountid=16...
Pristup od kuće:https://search.proquest.com.p.vbz.ffzg.h...
Opis:ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je baza doktorskih disertacija i magistarskih radova. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova. Viąe informacija:

PTSDpubs (prije pod nazivom PILOTS) (Proquest)
Pristup:https://search.proquest.com/ptsdpubs
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Velika bibliografska baza radova objavljenih o posttraumatskom stresnom poreme?aju (PTSP). Viąe informacija:
Izdavač:The National Center for PTSD
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima.

PubMed Central (Entrez)
Pristup:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Lista naslova:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals...
Opis:Slobodno dostupna digitalna arhiva ?asopisa iz podru?ja biomedicine. Viąe informacija: http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/i...
Izdavač:National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 2000.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa. Baza cjelovitih tekstova.

questia
Pristup:http://www.questia.com/
Pravo pristupa:Pristup cjelovitim tekstovima se napla?uje (individualne pretplate)
Opis:Slobodan pristup bibliografskim podacima o tekstovima tekstovima stru?nih i znanstvenih knjiga i ?asopisa u podru?ju humanistike i društvenih znanosti. Sadrži i novinske ?lanke. Pristup na cjelovite tekstove se napla?uje (mogu?e su samo individualne, ne i institucionalne pretplate). Viąe informacija: http://www.questia.com/aboutQuestia/abou...
Izdavač:Questia Media America
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Repozitorij Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Pristup:http://darhiv.ffzg.hr
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Djelomi?no otvoreni pristup.
Opis:Repozitorij Filozofskog fakulteta je digitalna zbirka koja okuplja sve radove kojima su autori djelatnici ili studenti Filozofskog fakulteta i koji nastaju kao rezultat istraživa?kog i obrazovnog procesa na Fakultetu. To mogu biti: ?lanci u ?asopisima ili zbornicima radova, knjige ili poglavlja u knjigama, ocjenski radovi, prezentacije, posteri, rukopisi, izvještaji, nastavni materijali, istraživa?ki podaci, multimedijska i audio-vizualna gra?a i ostale vrste sadržaja. Viąe informacija:

Royal Society of Chemistry
Pristup s Fakulteta:http://pubs.rsc.org/
Pristup od kuće:https://pubs.rsc.org.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Lista naslova:http://www.rsc.org/Publishing/librarians...
Opis:Royal Society of Chemistry-Gold (RSC Gold) je izvor podataka koji uklju?uje online ?asopise i baze podataka te serije e-knjiga iz podru?ja prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Sveu?ilište u Zagrebu ima pristup godištima ?asopisa od 1841 do 2015. Viąe informacija: http://www.rsc.org/Publishing/librarians...
Izdavač:Royal Society of Chemistry
Vrsta baze:Baza cjelovitih tekstova.

Sage Journals Online
Pristup s Fakulteta:http://online.sagepub.com/
Pristup od kuće:https://journals.sagepub.com.p.vbz.ffzg....
Pravo pristupa:Djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Lista naslova:http://online.sagepub.com/browse/by/titl...
Opis:Sage Journals Online je zbirka u kojoj su nam dostupni svi ?asopisi izdava?a Sage iz podru?ja društvenih i humanisti?kih znanosti - preko 550 naslova, u rasponu od 1999. godine do danas. Viąe informacija: http://online.sagepub.com/site/misc/info...
Izdavač:Sage
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

ScienceDirect
Pristup s Fakulteta:http://www.sciencedirect.com/
Pristup od kuće:https://www.sciencedirect.com.p.vbz.ffzg...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://www.sciencedirect.com/science/jou...
Opis:ScienceDirect je elektroni?ka zbirka ?asopisa izdava?a Elsevier. Pretplata se ne pla?a od 2015. godine, pa je trenutno još mogu? pristup samo starijim godištima nekih ?asopisa (uglavnom izme?u 1997. i 2010.g.). Viąe informacija: http://www.online-baze.hr/baze/18
Izdavač:Elsevier
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

Scopus
Pristup s Fakulteta:http://www.scopus.com
Pristup od kuće:https://www.scopus.com.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice. Za pristup izvan ustanove odaberite Croatian Research and Education Federation - AAI@EduHR
Lista naslova:http://www.info.scopus.com/detail/what/
Opis:Scopus je najve?a bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora. Viąe informacija: http://www.info.scopus.com/
Izdavač:Elsevier, 2004
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza.

SpringerLink
Pristup s Fakulteta:http://www.springerlink.com/
Pristup od kuće:https://link.springer.com.p.vbz.ffzg.hr/
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Lista naslova:http://resource-cms.springer.com/springe...
Opis:SpringerLink omogu?ava web pristup izdanjima izdava?a Springer. Uklju?uje i izdanja nekih manjih izdava?a (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser).... Pretplata za teku?u godinu nije pla?ena, pa je mogu? pristup samo godištima ?asopisa do po?etka 2009.g. Viąe informacija: http://www.springer.com/gp/products/jour...
Izdavač:Springer International Publishing
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

Taylor & Francis Online Journal Library (Taylor & Francis Online)
Pristup s Fakulteta:http://www.tandfonline.com/
Pristup od kuće:https://www.tandfonline.com.p.vbz.ffzg.h...
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Lista naslova:http://www.tandf.co.uk/libsite/pdf/produ...
Opis:The Taylor & Francis Online Journal Library sadrži ?asopise tri zna?ajna nakladnika: Taylor & Francis, Routledge i Psychology Press. Omogu?en je pristup na više od 1 700 ?asopisa iz razli?itih podru?ja društvenih i humanisti?kih, te prirodnih i tehni?kih znanosti. Uz teku?e brojeve ?asopisa, omogu?en je i pristup starijim godištima, od 1997. nadalje. Viąe informacija: http://www.tandf.co.uk/libsite/productIn...
Izdavač:Taylor & Francis group
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.

TROVE - National Library of Australia
Pristup:http://trove.nla.gov.au/
Pravo pristupa:Slobodan pristup
Opis:Zbirka digitalizirane gra?e (knjiga, ?asopisa, novina...) Australske nacionalne knjižnice. Uklju?uje i ocjenske radove s australskih sveu?ilišta. Viąe informacija: http://help.nla.gov.au/trove/trove-suppo...
Izdavač:National Library of Australia
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija. Baza cjelovitih tekstova.

Web of Science (ISI Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://www.webofknowledge.com/WOS
Pristup od kuće:https://www.webofknowledge.com.p.vbz.ffz...
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Lista naslova:http://mjl.clarivate.com/
Opis:WOS obuhva?a citatne indekse: Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Emerging Sources Citation Index (ESCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI) i Books Citation Index, kao i Baze Current Contents i Journal Citation Reports. Viąe informacija: http://thomsonreuters.com/products_servi...
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza podataka.

Wiley Online Library (Wiley Online Library)
Pristup s Fakulteta:http://onlinelibrary.wiley.com/
Pristup od kuće:https://onlinelibrary.wiley.com.p.vbz.ff...
Pravo pristupa:Sveu?ilište u Zagrebu
Opis:Zbirka sadrži ?asopise izdava?a Wiley. Pristup je mogu? samo za godišta od 1997do danas. Viąe informacija: http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Sectio...
Izdavač:John Wiley & Sons
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa.