Rezultati pretraživanja

Na upit Keywords_swish=(STOJANOVIC* SRBOLJUB* ) and material_type_swish=(misc* ) pronađeno je 39 rezultata ...

1
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Osnovne karakteristike tehno-ekonomske strukture elektroprivrede i njihove konzekvence na ponašanje upravljajućih sistema u elektroprivredi / S.Stojanović
Impresum:, 1968.
Materijalni opis:13str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9469
ID011088
2
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Primedbe na "Razvoj samoupravnih društvenih odnosa i samoupravno odlučivanje u privredi" / S.Stojanović
Impresum:, 1969.
Materijalni opis:5str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9468
ID011087
3
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Modernizacija, veliki sistemi i pitanje oslobađanja ljudske individue / S.Stojanović
Impresum:, 1969.
Materijalni opis:6str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9456
ID011074
4
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Neka pitanja u vezi s upravljanjem u elektroprivredi / S.Stojanović
Impresum:, 1969.
Materijalni opis:3str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9454
ID011072
5
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Prilog izgradnji kibernetskog modela samoupravne radne organizacije / S.Stojanović
Impresum:, 1969.
Materijalni opis:61str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9333
ID010950
6
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Radničko samoupravljanje i razvoj tehnologije proizvodnje i tehnologije upravljanja / S.Stojanović
Impresum:, 1969.
Materijalni opis:29str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9329
ID010946
7
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Samoorganiziranje privrede kao predmet kibernetskog tretiranja / S.Stojanović
Impresum:, 1969.
Materijalni opis:48, 7str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9324
ID010941
8
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Organizacija privrede u socijalističkom društvu koje se izgrađuje na principima samoupravljanja / S.Stojanović
Impresum:, 1968.
Materijalni opis:4str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9168
ID010782
9
Autor(i):Bendeković, Jadranko ; Starešina, Božena ; Pauković, Želimir ; Stojanović, Srboljub ; Varnai-Knežević, Marija ; Pauković, Biserka
Naslov:Kvantitativno-analitičke metode za donošenje investicione odluke / J.Bendeković , B.Pauković, Ž.Pauković, S.Stojanović, M.Varnai-Knežević i B.Starešina
Impresum:, 1968.
Materijalni opis:269str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9063
ID010671
10
Autor(i):Trputec, Zoran ; Minić, Jelica
Naslov:Opšti principi suvremenih i budućih međunarodnih ekonomskih odnosa / Zoran Trputec, Jelica Minić, red. S. Stojanović
Impresum:, 1979.
Materijalni opis:107 str.
Ostali autori:Stojanović, Srboljub
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:8900
ID010505
11
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Tehnički progres i koncentracija / S.Stojanović
Impresum:, 1964.
Materijalni opis:27str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:8308
ID009893
12
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Mesto i uloga pojedinih aktera društvene reprodukcije u procesu koncentracije u privredi i neki elementi produkcionih odnosa koji determinišu njihovo ponašanje / S.Stojanović
Impresum:, 1946.
Materijalni opis:35str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:8300
ID009885
13
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Neki vidovi koncentracije finansijskih sredstava na određenim proizvodnjama u okvirima integracionih formacija / S.Stojanović
Impresum:, 1964.
Materijalni opis:16str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:8299
ID009884
14
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Prilog izgradnji osnovne koncepcije upravljanja u združenom elektroprivrednom poduzeću SRH (Kibernetski prilaz) / S.Stojanović
Impresum:, 1968.
Materijalni opis:5str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:9470
ID011089
15
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Tehnološki aspekti strukturnih promena u savremenon svetu i strateške opcije strukturne politike u SFRJ i SRH / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1983.
Materijalni opis:10 str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:1218
ID001238
16
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Uticaj tehničko-tehnološkog razvoja na restrukturaciju u svetskoj privredi i privredi Jugoslavije / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1983.
Materijalni opis:32 str.
Nakladnička cjelina:Novi međunarodni ekonomski poredak - Druga faza
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:1219
ID001239
17
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Sistem /sa posebnim osvrtom na nacionalnu privredu kao sistem/, funkcionisanje i razvoj sistema i okolina / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1983.
Materijalni opis:8 str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:1217
ID001237
18
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Kvantifikacija strukturne međuzavisnosti i dominacije Šmetodološka studijaĆ / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1983.
Materijalni opis:18 str.
Nakladnička cjelina:Projekt: Novi međunarodni ekonomski poredak - II faza
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:1216
ID001236
19
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Ispoljavanje ekonomskih zakonitosti u međunarodnim ekonomskim odnosima / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1983.
Materijalni opis:9 str.
Nakladnička cjelina:Projekt: Novi međunarodni ekonomski poredak, II faza
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:1215
ID001235
20
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Tehnološke inovacije i restrukturacija svetske privrede / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1985.
Materijalni opis:24 str.
Nakladnička cjelina:Projekat: Novi međunarodni ekonomski poredak - Razvoj Jugoslavije u uslovima promena u strukturi svetske privrede i sistema međunarodnih ekonomskih odnosa. Podprojekat: Međunarodni uslovi i okviri izgradnje i ostvarivanja strategije spoljno-ekonomskih odnosa Jugoslavije u osamdesetim godinama
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:917
ID000935
21
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Strukturni aspekti izvoznih strategija : teorijsko-metodološka studija / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1986.
Materijalni opis:17 str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:830
ID000847
22
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Informacioni sistem za praćenje politike razvoja transfera tehnologije u svetu : prilog koncepciji / Srboljub Stojanović
Impresum:, 1988.
Materijalni opis:3 str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:8214
ID009797
23
Autor(i):Jušić, Božidar ; Stojanović, Srboljub
Naslov:Kadrovski profil propulzivnosti industrije SRH i perspektive njegova razvoja / Božo Jušić, Srboljub Stojanović, recenzent: Ivan Jurina
Impresum:Zagreb : EIZ , 1974.
Materijalni opis:178 str.
Nakladnička cjelina:Projekt: "Analiza, projekcija i prospektiva razvoja kadrova SRH"
Napomene:Prilozi uz rad, str. 64
Ostali autori:Jurina, Milan
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2467
ID002550
24
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Tehnološki aspekti međuzavisnosti i jaza između privredno razvijenih i nerazvijenih / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1975.
Materijalni opis:10 str.
Napomene:i engleski tekst: The technological aspects of the interdependence and gap between the developed and develping countries. Sixth International Conference "Science and Cociety", June 28th-July 4th Dubrovnik, Yugoslavia
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2354
ID002437
25
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Naučno-tehnološki napredak i radnička klasa u borbi za samoupravni socijalizam / Srboljub Stojanović
Impresum:Beograd : Centar za društvena istraživanja Predsedništva CK SKJ , 1975.
Materijalni opis:92 str.
Nakladnička cjelina:Centar za društvena istraživanja predsedništva CK SKJ; 26
Napomene:Makroprojekt "Zakonitosti i perspektive razvitka socijalističkog samoupravnog društva u Jugoslaviji". Istraživački projekt "Proizvodni odnosi i dalji razvoj radničkog samoupravljanja"
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2353
ID002436
26
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Klasisfikacije zemalja i teritorija u statističkim sistemima međunarodnih organizacija / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1987.
Materijalni opis:38 str.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:678
ID000693
27
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Naučni i tehničko-tehnološki aspekti nejednakosti i krize u savremenom svetu i mogućnosti kvantificiranja odgovarajućih odnosa u modelima razvoja / Srboljub Stojanović
Impresum:, 1975.
Materijalni opis:23 str.
Napomene:Simulacioni model globalnog razvoja sveta, Dubrovnik, 21-17 septembar 1975.
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2352
ID002435
28
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Informacioni pristup komparativnoj međusektorskoj analizi koncentracija struktura : metodološka studija / Srboljub Stojanović
Impresum:Zagreb : EIZ , 1975.
Materijalni opis:8 str. : tabela
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2351
ID002434
29
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Međusobna zavisnost razvoja i primene nove tehnike i tehnologije i društveno-ekonomskog položaja žene u udruženom radu u SR Hrvatskoj : analiza prvih rezultata ankete / Srboljub Stojanović, recenzija: Marijan Korošić
Impresum:Zagreb : EIZ , 1977.
Materijalni opis:22 str.
Ostali autori:Korošić, Marijan
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2041
ID002107
30
Autor(i):Stojanović, Srboljub
Naslov:Međusobna zavisnost razvoja i primene nove tehnike i tehnologije i društveno-ekonomskog položaja žene u udruženom radu u SR Hrvatskoj / Srboljub Stojanović, recenzija: M. Korošić
Impresum:Zagreb : EIZ , 1977.
Materijalni opis:50 str.
Ostali autori:Korošić, Marijan
Vrsta građe:misc
Format:Tiskana građa
Knjižnica:Knjižnica Ekonomskog instituta, http://www.eizg.hr/hr/biblioteka.htm
MFN:2040
ID002106