Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 1247

601
ISSN:0473-0992
Autor:Burić, Marcel
Naslov:Genetika i arheologija : mogućnosti interdisciplinarnog povezivanja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 177-186
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: Genetics and archaeology: the possibilities of interdisciplinary links
Sažetak:Rad u prvom dijelu donosi osnovne pojmove o DNA molekuli, a u drugom o njenim mogućnostima u arheologiji uz neke primjere dosadašnje primjene u svijetu. Također su prikazani glavni problemi samog očuvanja potencijalnog materijala i metodologije njegova izoliranja.
Ključne riječi:molekula * DNA * analiza
UDK:902
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:204

602
Autor:Buljević, Zrinka
Naslov:Ergo sit Hippolytus
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 117-128
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: Ergo sit Hippolytus
Sažetak:O poznatom sarkofagu s prikazom mita Hipolita i Fedre podrijetlom s Manastirina u Saloni napisane su brojne rasprave koje su riješile pitanja o mjestu i vremenu njegova nastanka, mjestu i vremenu ukopa, te premještaja i ponovne uporabe. Ovaj rad nudi odgovor na dosad neriješeno pitanje o tomu kako to da je jedan sarkofag s poganskom tematikom bio postavljen na kršćanskoj nekropoli, tim više što je barem posljednji vlasnik (bile su sigurno dvije uporabe) bio kršćanin. Kada se, naime, ovaj poganski prikaz dovede u vezu s biblijskim Potipharmotivom, ili sa slikom iznad groba sv. Hipolita što ju je opisao Prudencije, primijetit ćemo da između motiva Hipolita i kršćanstva nema izravne suprotnosti, osobito u kasnoantičkoj kulturnoj klimi.
Ključne riječi:Hipolit * Fedra * sarkofag * Manastirine * Salona
UDK:902.02(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:200

603
ISSN:0473-0992
Autor:Škegro, Ante
Naslov:Inscriptiones Latinae et Graecae Bosnie et Hercegovinae
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 85-116
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Sažetak:U radu su skupljeni latinski i grčki natpisi sa spomenika i predmeta objavljeni i popravljeni i neobjavljeni iz Bosne i Hercegovine između 1971. i 1997. g.
Ključne riječi:natpis * latinski * grčki * stela
UDK:902.03(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:199

604
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Grčka podjela zemljišta na otoku Visu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 77-84
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: Greek land division on the island of Vis (Issa)
Sažetak:Otok Vis, antička Issa, bio je naseobina Dionizija Sirakuškoga u početku 4. st. pr. Kr. Otok je poznat po svojim poljima, koja su po kvaliteti zemljišta, insolaciji i obradivosti vrlo pogodna za uzgoj vinove loze, što je već u antici iskorištavano kada je viško vino bilo jedno od najpoznatijih na Sredozemlju. Isejci su utemeljili naseobine na kopnu, Tragurij i Epetij, te Lumbardu na otoku Korčuli. Natpis iz Lumbarde ovjekovječio je postupak podjele zemljišta u naseobini i površinu što su je kolonisti dobili. Grčku podjelu zemljišta potpisani je već ranije ustanovio i na susjednom otoku Hvaru, u ravnici Staroga Grada, antičkoga Pharosa. Prema tome ovakve su podjele morale postojati i na Issi. Tragove isejske chore, tj. njene podjele nalazimo u Dračevu polju na južnoj strani otoka Visa.
Ključne riječi:Issa * Korčula * vinova loza * grčka podjela zemljišta
UDK:902.03(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:198

605
ISSN:0473-0992
Autor:Goedicke, Christian
Naslov:Methoden in der Baudenkmalpflege : Thermolumineszenzdatierungen am Backstein
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 67-75
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Sažetak: Metode u zaštiti arhitektonskih spomenika: termoluminiscentno datiranje na opeki
Sažetak:Als Datierungsmethode hat die Thermolumineszenz in den letzten zwanzig Jahren mehr und mehr Bedeutung erlangt, so daß es hier genügen kann, nur die wesentlichen Züge der physikalischen Grundlagen zu nennen. Grundlage für die TL-Datierung ist einerseits die Eigenschaft von Tonmineralen, die beim radioaktiven Zerfall freiwerdende Energie speichern zu können, andererseits die Präsens und der spontane Zerfall radioaktiver Elemente im Ton.
Ključne riječi:Ton * Thermolumineszenzdatierung * Dendrochronologie * Radiocarbondatierung * Backstein
UDK:902.657
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:197

606
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Palagruža, jadranski moreplovci i njihova industrija na prijelazu iz bakrenog u brončano doba
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 15-28
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: Palagruža, the Adriatic mariners and their lithic industry during the Copper Age/Bronze Age transition
Sažetak:Nedavna istraživanja na Palagruži pokazala su da je otok bio često posjećivan u razdoblju prijelaza iz bakrenog u brončano doba. Razloge tim posjetima nalazimo u jedinstvenom geografskom položaju, iznimnom bogatstvu ribom, te postojanju ležišta rožnjaka koji je u to vrijeme bio intenzivno korišten za izradu kamenog oruđa. Središnje teme rasprave su: (1) vremensko opredjeljenje cetinske kulture kojoj pripisujemo nalaze s Palagruže; (2) analiza izrađevina od cijepanog kamena kao i mogućnost njihove specijalizirane obrtničke proizvodnje, te (3) pomorsko-prometni značaj Palagruže unutar Jadrana i u širem kontekstu Sredozemlja potkraj trećeg tisućljeća pr. Kr.
Ključne riječi:Jadran * kamene izrađevine * bakreno doba * brončano doba
UDK:902.21( 497.5)"636/637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:194

607
ISSN:0473-0992
Autor:Ožanić, Ivana
Naslov:Gradina Osječenica-antičko razdoblje
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 22, str. 27-80
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1998
Napomena:Summary: Hillfort Osječenica: the Roman period
Sažetak:Gradina Osječenica pored Dvora na Uni istraživana je 1985. i 1989. g., gdje su iskopane tri sonde. U ovom radu objavljen je antički materijal iz sonde 2. Lokalitet je dao veliku količinu keramičkog materijala, nešto brončanih i željeznih predmeta koji se datiraju od prvog do četvrtog stoljeća i vrijedni republikanski denar datiran oko 90. g. pr. Kr.
Ključne riječi:gradina * antička keramikaa * fibula * narukvica * staklena pasta * republikanski denar
UDK:902.032(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:177

608
Autor:Žile, Ivica
Naslov:Arheološki nalazi unutar perimetra povijesne jezgre grada Dubrovnika
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 23-24, str. 337-346
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1999-2000.
Napomena:Summary: Archaeological finds within the historical nucleus of the city of Dubrovnik
Sažetak:U članku se donosi pregled i rezultati sondažnih i sustavnih arheoloških istraživanja provedenih posljednjih dvadesetak godina unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika. Istraživanja su izvođena nakon potresa 1979. godine u kontekstu njegove obnove. Tijekom Domovinskog rata povijesna jezgra grada Dubrovnika ponovno je doživjela devastaciju spomeničkog fundusa od strane Srba, Cronogoraca i JNA. Krajem 1992. godine istraživanja u kontekstu obnove spomeničke baštine urodila su novim rezultatima koji su nadopunili nedostajuće tesere mozaika geneze grada Dubrovnika.
Ključne riječi:povijesna jezgra * katedrala * antički novac * Sigurata * sv.Kuzme i Damjana * Knežev dvor * Revelin
UDK:902.2 (497.5 Dubrovnik )"639/65"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:154

609
Autor:Šlaus, Mario
Naslov:Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih nalazišta središnje Europe:Novi dokazi o ekspanziji hrvatskih populacija tijekom 10. do 13.stoljeća
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 23-24
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1999-2000
Napomena:Summary: Craniometric analysis of medieval crania from Central Europe: new evidence to Croat expansion from the 10th to 13th century
Sažetak:Nedavno objavljene razlučne funkcije primijenjene su na lubanjama sa 26 srednjovjekovnih nalazišta središnje Europe. Funkcije razdvajaju lubanje [u] četiri velike populacijske skupine: avaroslavenske populacije istočno od Dunava, avaroslavenske populacije zapadno od Dunava, bjelobrdske populacije i ranosrednjovjekovne dalmatinsko hrvatske populacije. Funkcije su izračunate na temelju kraniometrijskih podataka sa 29 srednjovjekovna nalazišta središnje Europe. Multidimenzionalni položaji analiziranih nalazišta na prvoj i drugoj razlučnoj funkciji prikazani su na slici 1. Zemljopisni položaji nalazišta s naznačenom populacijskom pripadnošću prikazani su na slici 2. Ova slika prikazuje složenu situaciju koju se može interpretirati kao posljedicu djelovanja dva proces[a] koji se jasnije uočavaju kada se analizirana nalazišta razdvoje na temelju svojih datacija. Prvi proces (slika 3) prikazuje put kojim su se prve hrvatske populacije koristile pri naseljavanju istočne obale Jadrana. Drugi proces (slika 4) prikazuje postupno širenje dalmatinsko hrvatskih populacija na teritorij moderne Bosne i Hercegovine [a i] međurječje Save i Drave. Dobiveni rezultati omogućuju postavljanje niza novih pitanja. Koji su politički i zemljopisni razlozi odredili da su se prve hrvatske populacije doselile na istočnu obalu Jadrana pravcem Nitra-Zalaszabar-Nin? Odakle dolaze hrvatske populacije koje nakon 10. stoljeća naseljavaju Bosnu i Hercegovinu i međurječje Save i Drave? Samo nova, multidisciplinarna arheološka, antropološka, povijesna i lingvistička istraživanja mogu dati odgovore na to i druga pitanja koja rezultati ovoga rada nameću.
Ključne riječi:srednji vijek * populacija * bjelobrdska populacija * razlučna funkcija
UDK:902.2 (497.5) "653"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:149

610
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Veze između kontinentalne i primorske Hrvatske tijekom neo/eneolitika
Matična publikacija:Opuscula archaeologica, vol. 25, str. 27-38
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2001
Napomena:Summary: Contacts between the continental and coastal Croatia in the Neolithic and the Eneolithic
Ključne riječi:prapovijest * neolitik * eneolitik * komunikacije * sirovina * školjke
UDK:902 (497.5) "634" "636"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:113

611
ISSN:0417-4046
Autor:Suić, Mate
Naslov:Varvariana paleochristiana
Matična publikacija:Diadora, vol.16-17,str.293-308
Impresum:Zadar : Arheološki muzej u Zadru, 1995
Ključne riječi:Bribirska glavica * Rider * staklena posuda s kriptogramom na dnu * kristogram
UDK:902/904(05)
Signatura868
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:82

612
ISSN:0351-8884
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Naselje i teritorij u antici Hrvatskog Primorja
Matična publikacija:Arheološka istraživanja na otocima Krku, Rabu i Pagu i u Hrvatskom primorju, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv.13, str.9-16
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1989
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:antika * Velebit * Senia
UDK:902.032/904:711.424(497.5)"652"
Signatura300 /I X, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:26

613
ISSN:0331-8884
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Naselje i teritorij u antici srednje Dalmacije
Matična publikacija:Izdanja Hrvatskog arheološkog društva sv.16, str.181-191
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1993
Sažetak:engl.str.190-191.
Ključne riječi:antika * Vis-gradine * Issa * helenističko naselje * Hvar-Pharos * Brač * Dalmacija
UDK:902.032/904:711.424(497.5)"652"
SignaturaX, D 6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:24

614
ISSN:0331-8884
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Pojava antike u središnjoj Hrvatskoj,Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području,Znanstveni skup, Karlovac 12-14.X.1983,
Matična publikacija:Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području, Izdanja HAD-a, sv.10, str.59-67
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1986
Ključne riječi:rimski pohodi * središnja Hrvatska * Apijan * Oktavijan * Segestika * panonsko-ilirski ustanak
UDK:902:937.06(497.5)"652"
SignaturaX, D 6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:23

615
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Nalazi s Tora kod Jelse kao prilog njegovoj kronologiji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 7, 61-77, slike 1-4,Table 1-6
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Radovi Odsjeka za arheologiju, 1982
Ključne riječi:kula * Tor * kiklopski zid * Pharos * novac * keramika * antika
UDK:902.2(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:17

616
ISSN:0570-8958
Autor:Migotti, Branka
Naslov:Nekropola na Štrbincima kod Đakova u svjetlu kasnoantičkog horizonta Panonije
Matična publikacija:Arheološki radovi i rasprave, sv.13, str.103-204
Impresum:Zagreb : HAZU, 2001
Sažetak:sažetak na engleskom
Ključne riječi:nekropola * Štrbinci * Panonija Certissia * kasna antika * rano kršćanstvo
UDK:902.2(497.5 Štrbinci)"652"
SignaturaX, A 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:12

617
Naslov:Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva = Organ Arheološkoga odjela Narodnog muzeja u Zagrebu i Zemaljskoga povjerenstva za očuvanje umjetnih i historičkih spomenika u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g1
UDK:069 902
Podaci o fondu:God. I -br.1 (1879.) ; God. V (1883.) ; N.s.sv. I (1895.) ; God. VII (1885.) ; God. VIII -br.3 (1886) ; God IX. (1887.) ; God. XI (1889.) ; God. XIII -br.1 (1891.) ; God. XIV. -br.1 (1892) ; N.s.sv. II (1896/7.) ; N.s.sv III. (1898.) ; N.s.sv. V (1901.) ; N.s.sv. VI (1902.) ; N.s.sv. VII (1903/4.) ; N.s.sv. VIII (1905.) ; N.s.sv. IX (1906/7.) ; N.s.sv. X (1908/9.) ; N.s.sv. XI. (1910/11.) ; N.s.sv. XIII. (1913-1914.) ; N.s.sv. XIV. (1915-1919.) ; N.s.sv. XV (1928.) ; N.s.sv. XVI (1935.) ; N.s.sv. XVII (1936.) ; N.s.sv. XVIII, XIX, XX, XXI (1937-1940.) ; 3.serija-sv. III (1968.)
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:360

618
ISSN:0352-9231
Naslov:Viminacium : Zbornik radova Narodnog muzeja Požarevac
Materijalni opis:24cm
Napomena:nr
UDK:902/904(497.11)
Podaci o fondu:br.1(1986) ; br.2(1988) ; br.3(1988) ; br.4-5(1989-1990) ; br.6(1991) ; br.12(2001)
Inventarni broj:268
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:355

619
ISSN:1122-6315
Naslov:Ocnus : Quaderni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
Impresum:Bologna : Gedit , 1993-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(082.1)(450.451)
Podaci o fondu:16(2008)
Inventarni broj:Z-Universita di Bologna
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:353

620
ISSN:1330-4038
Naslov:Radovi / Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zadar ; [odgovorni urednik Stjepan Antoljak]
Impresum:Zadar : Filozofski fakultet , 1963-1972
Materijalni opis:24 cm
Napomena:nr. - Sv.1=1960/61 urednik: Petar Lisičar; sv.2=1962/63: Mate Suić; sv.3=1964/65/1966/67: Ivo Petricioli. Dvostruka numeracija svezaka; prva je numeracija Razdjela, druga Radova. Ne izlazi 1964-1966,1968 i 1970-1971. - Opis prema sv.4=1971/72(1972)
UDK:7+902+94
Podaci o fondu:God. 2, sv. 2(1960-1961) ; 2(1962-1963)
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:352

621
Naslov:Zbornik : izdanija na Arheološkiot muzej Skopje = Recueil des travaux : publications du Musée archéologique Skopje
Impresum:Skopje : Arheološki muzej , 1956-1982
Materijalni opis:29 cm
UDK:902/904
Podaci o fondu:knj. 1(1955-1956) ; knj. 2(1957-1958) ; knj. 3(1959-1960) ; knj. 4-5(1961-1966) ; knj. 8-9(1975-1978) ; knj. 10-11(1979-1982)
Signatura:IX, D 6
Inventarni broj:Z 145
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:350

622
ISSN:0003-8032
Autor(i):Magyar Régészeti és Müvészettörténeti Társulat
Naslov:Archaeologiai értesitő
Impresum:Budapest : Akadémiai Kiadó
Napomena:g2
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.125(1998-2000) ; Vol.126(2001)/br.1-2 ; Vol.128(2003)/br.1-2 ; Vol.129(2004)/br.1-2 ; Vol.130(2005)/br.1-2
Signatura:VI, D 5
Inventarni broj:D 499
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:348

623
ISSN:0522-8352
Autor(i):Narodni muzej
Naslov:Zbornik radova Narodnog muzeja
Impresum:Beograd : Narodni muzej , 1958-1979
Materijalni opis:24 cm
Napomena:nr
Naslov nastavka:Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu. Arheologija i Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu. Istorija umetnosti 0352-2474 i 0352-2466
Ključni naslov:Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu
UDK:7+902
Podaci o fondu:Knj. 1(1956-57) ; 2(1958-59) ; 3(1962) ; 4(1964) ; 5(1967) ; 6(1970) ; 7(1973) ; 8(1975) ; 9-10(1979)
Signatura:IX, C 4
Inventarni broj:Z 43
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:344

624
ISSN:1845-4046
Naslov:Annales Instituti archaeologici = Godišnjak Instituta za arheologiju / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Željko Tomičić]
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju , 2005-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol. 1(2005) ; Vol. 2(2006)
Signatura:X, B 8
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:341

625
ISSN:1334-2479
Naslov:Asseria / [urednici, editors Ivo Fadić, Slobodan Čače]
Impresum:Zadar : Arheološki muzej ; Benkovac : Grad Benkovac : , 2003-
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Sv.1(2003) ; 2(2004) ; 3(2005) ; 4(2006) ; 5(2007)
Signatura:X, B 8
Inventarni broj:Z 492
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:338

626
ISSN:1561-4891
Naslov:Fundort Wien : Berichte zur Archäologie
Impresum:Wien : Magistrat der Stadt, Stadtarchäologie , 1998-
Materijalni opis:31 cm
Napomena:g1
Ključni naslov:Fundort Wien
UDK:902.2(082.1)(436.1)
Podaci o fondu:Sv. 2(1999) ; 3(2000) ; 4(2002) ; 5(2002) ; 6(2003) ; 7(2004) ; 8(2005)
Signatura:C 003
Inventarni broj:K 490
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:335

627
ISSN:1845-7789
Naslov:Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku / [glavna urednica Zrinka Buljević]
Impresum:Split : Arheološki muzej , 2005-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
Nastavak:Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 0350-8447
Ključni naslov:Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku
UDK:902/904+94(497.58)
Podaci o fondu:Sv. 98(2005) ; Sv. 99(2006) ; Sv. 100(2007) ; Sv.101(2008)
Signatura:X, B 6
Inventarni broj:Z 89
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:334

628
ISSN:0351-5958
Naslov:Arheo : arheološka obavestila : glasilo Slovenskega arheološkega društva
Impresum:Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo , 1981-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(497.4)
Podaci o fondu:God.1(1981) ; 09(1989) ; 10(1990) ; posebno izdanje: Arheološka najdišča Dolenjske (1990) ; posebno izdanje: Arheoastronomija (1991) ; 16(1994) ; 17(1995) ; 20(2000) ; 21(2001) ; 22(2002)
Signatura:IX, F 1
Inventarni broj:Z 199
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:332

629
ISSN:1845-8408
Naslov:Hrvatski arheološki godišnjak
Impresum:Zagreb : Ministarstvo kulture. Uprava za zaštitu kulturne baštine , 2004-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(497.5)
Podaci o fondu:1(2004) ; 2(2005) ; 3(2006)
Signatura:X, A 7
Inventarni broj:Z-MK 489
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:331

630
ISSN:0039-4009
Naslov:Studii şi cercetări de istorie veche
Impresum:Bucureşti : Academia republicii populare romîne , 1950-1973
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g4
Naslov nastavka:Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie 1220-4781
UDK:902+931(498)
Podaci o fondu:Tom 8/1-4(1957) ; 9/1,2(1958) ; 10/1,2(1959) ; 11/1,2(1960) ; 12/1,2(1961) ; 13/1,2(1962) ; 14/1,2(1963) ; 15/2,3,4(1964) ; 16/1,2,3,4(1965) ; 17/1,2,3,4(1966) ; 18/1,2,3,4(1967) ; 19/1,2,3,4(1968) ; 20/2,3,4(1969) ; 21/1,2,3,4(1970) ; 22/1,2,3,4(1971) ; 23/1(1972) ; 24/3,4(1973)
Signatura:VIII, D3
Inventarni broj:Z 21
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:329

631
ISSN:0231-5823
Naslov:Archaeologia historica
Impresum:Brno : Muzejní a vlastivědná společnost , 1976-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Volumeni imaju i ISBN
UDK:902"4/14"(4)(063)
Podaci o fondu:Vol.3(1978) ; Vol.27(2002) ; Vol.28(2003) ; Vol.29(2004) ; Vol.30(2005) ; Vol.31(2006) ; Vol.32(2007)
Signatura:VI, D 7
Inventarni broj:Z 175;484
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:328

632
ISSN:1334-9678
Autor(i):Studentski klub arheologa Filozofskog fakulteta
Naslov:Fragmenti : časopis Studentskog kluba arheologa Sveučilišta u Zagrebu / glavni i odgovorni urednik Zoran Čučković
Impresum:Zagreb : Studentski klub arheologa , 2003-
Materijalni opis:25 cm
Napomena:nr
UDK:378+902/904
Ostali autori / urednici:Čučković, Zoran
Podaci o fondu:br.1(2003) ; br.2-3(2004-2005) ; br.4-5(2007-2008) ; br.4-5(2007-2008)
Signatura:X, A7
Inventarni broj:D 483
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:327

633
ISSN:0235-3490
Naslov:Arheologija
Impresum:Kyiv : Nacionalna Akademija Nauk Ukraini-Institut Arheologii
UDK:902(477)
Podaci o fondu:Br.1,2,3,4(1989) ; 1,2,3,4(1990) ; 1,2,3,4(1991) ; 1,2,3,4(1992) ; 1,2,3,4(1993) ; 1,2,3,4(1994) ; 1,2,3,4(1995) ; 1,2,3,4(1996) ; 1,2,3,4(1997) ; 1,2,3,4(1998) ; 1,2,3,4(1999) ; 1,2,3,4(2000) ; 1,2,3,4(2001) ; 1,2,3,4(2002) ; 1,2,3,4(2003) ; 1,2,3(2004) ; 1,2,3,4(2005) ; 1,2(2006) ; 1(2008) ;
Signatura:IX, A 5
Inventarni broj:Z 49
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:315

634
Naslov:Zbornik : Odsjeka za arheologiju, Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU
Impresum:Zagreb : HAZU
UDK:902+08
Podaci o fondu:21(2003) ; 22(2004) -
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:313

635
Naslov:Byzantinoslavica : International Journal of Byzantine Studies
Impresum:Prague : l'Institut d'Historie de l'Europe Orientale de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences
UDK:949.5+7+902/904
Podaci o fondu:Vol.1(1929) ; Vol.2(1930) ; Vol.3/1,2(1931) ; Vol.4/1,2(1932) ; Vol.5(1933/34) ; Vol.21/1,2(1960) ; Vol.22/1,2(1961) ; Vol.23/1,2(1962) ; Vol.24/1,2(1963) ; Vol.25/2(1964) ; Vol.26/1,2(1965) ; Vol.27/1,2(1966) ; Vol.28/1,2(1967) ; Vol.29/1(1968) ; Vol.30/1(1969)
Signatura:VI,C 1
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:312

636
ISSN:1463-1725
Naslov:Archaeology International
Impresum:London : Institute of Archaeology, University College
Napomena:g1
UDK:902
Podaci o fondu:1997/98 ; 1998/99 ; 1999/2000 ; 2001/2002 ; 2002/2003 ; 2003/2004
Signatura:V, A 4
Inventarni broj:D 470
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:305

637
ISSN:0952-7648
Naslov:Journal of Mediterranean archaeology
Impresum:Sheffield : Sheffield Academic Press , 1988-
Materijalni opis:25 cm
Napomena:g2. - Sadašnji izdavač je Equinox Publishing Limited. - Časopis je dostupan u elektroničkom obliku (ISSN 1743-1700)
UDK:902/904(262)
Podaci o fondu:Vol.16, no. 2, December 2003
Signatura:C-006
Inventarni broj:D 451
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:304

638
ISSN:0034-0863
Naslov:Boletín arqueológico = Butlletí arqueologic
Impresum:Tarragona : Reial Societat Arqueologica Tarraconense , 1943-1996
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
Nastavak:Butlletí arqueologic 0211-4291
Naslov nastavka:Butlletí arqueologic 1695-5862
UDK:902
Podaci o fondu:Ser.5, br.1(1979) ; br.2(1980) ; br.3(1981) ; br.6-7(1984-1985) ; br.17(1995) ; br.18(1996)
Signatura:VIII, C 6
Inventarni broj:Z-Reial Societat Arquelogica Tarraconense 467
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:296

639
ISSN:0068-2454
Autor(i):British School
Naslov:The annual of the British School at Athens
Impresum:London : MacMillan , 1895-
Napomena:g1
UDK:902(495.11)
Podaci o fondu:Vol.42(1947) ; Vol.53-54(1958-1959) ; Vol.55(1960) ; Vol.57(1962) ; Vol.58(1963) ; Vol.59(1964) ; Vol.60(1965) ; Vol.61(1966) ; Vol.62(1967) ; Vol.63(1968) ; Vol.64(1969) ; Vol.65(1970) ; Vol.66(1971) ; Vol.67(1972) ; Vol.68(1973) ; Vol.69(1974) ; Vol.70(1975) ; Vol.71(1976) ; Vol.72(1977) ; Vol.73(1978) ; Vol.74(1979) ; Vol.75(1980) ; Vol.76(1981) ; Vol.77(1982) ; Vol.78(1983) ; Vol.79(1984) ; Vol.80(1985) ; Vol.81(1986) ; Vol.82(1987) ; Vol.83(1988) ; Vol.85(1990) ; Vol.86(1991) ; Vol.87(1992) ; Vol.88(1993) ; Vol.89(1994) ; Vol.90(1995) ; Vol.91(1996) ; Vol.92(1997) ; Vol.93(1998) ; Vol.94(1999) ; Vol.95(2000) ; Vol.96(2001) ; Vol.97(2002) ; Vol.99(2004) ; Vol.102(2007)
Signatura:C - 006
Inventarni broj:Institute of Archaeology, Oxford 460
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:291

640
ISSN:0570-6084
Naslov:Archaeological reports
Impresum:London : The Society for Promotion of Hellenic Studies and The British School at Athens
UDK:902
Podaci o fondu:1958 ; 1961-1962 ; 1963-1964 ; 1964-1965 ; 1965-1966 ; 1966-1967 ; 1967-1968 ; 1968-1969 ; 1969-1970 ; 1971-1972 ; 1972-1973 ; 1975-1976 ; 1976-1977 ; 1977-1978 ; 1978-1979 ; 1979-1980 ; 1980-1981 ; 1981-1982 ; 1982-1983 ; 1983-1984 ; 1984-1985 ; 1985-1986 ; 1986-1987 ; 1987-1988 ; 1988-1989 ; 1989-1990 ; 1990-1991 ; 1991-1992 ; 1993-1994 ; 1994-1995 ; 1995-1996 ; 1996-1997 ; 1997-1998 ; 1998-1999 ; 1999-2000 ; 2000-2001 ; 2001-2002 ; 2002-2003
Inventarni broj:D-The Society for Promotion of Hellenic Studies 459
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:290

641
ISSN:0066-5924
Naslov:Archaeologia polona
Impresum:Warsaw : The Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
UDK:902
Podaci o fondu:Vol.29(1991) ; Vol.30(1992) ; Vol.31(1993) ; Vol.34(1996) ; Vol.35-36(1997-1998) ; Vol.37(1999) ; Vol.38(2000) ; Vol.39(2001) ; Vol.40(2002) ; vol.41(2003) ; vol.42(2004) ; vol.43(2005) ; vol.44(2006) ; vol.45(2007)
Signatura:IX, B 3
Inventarni broj:Z-Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences 449
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:279

642
Naslov:Linzer Archäologische Forschungen
Impresum:Linz : NORDICO-Museum der Stadt Linz
Napomena:nr. - Tabele uz Vol.36
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.1(1964) ; Vol.2(1964) ; Vol.3(1966) ; Vol4/1(1968) ; Vol.4/2(1970) ; Vol.5(1972) ; Vol.1(1962) ; Vol.2(1965) ; Vol.3(1966) ; Vol.4(1967) ; Vol.6(1975) ; Vol.7(1978) ; Vol.36(2005) ; Sonderheft 32(2005) ; Sonderheft 33(2005) ; Sonderheft 35(2006) ; Sonderheft 36(2007) ; 38/1,2(2008)
Signatura:VII, B 3
Inventarni broj:Z 232
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:264

643
ISSN:1362-3567
Naslov:Anatolian Archaeology : reports on research conducted in 1998
Impresum:Ankara : British Institute of Archaeology at Ankara
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.4(1998) ; Vol.5(1999) ; Vol.10(2004) ; Vol. 12(2006) ; Vol. 13(2007)
Signatura:V, A 4
Inventarni broj:Z 429
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:263

644
Naslov:Dacia : recherches et découvertes archéologiques en Roumanie / publiées sous la direction de Vasile Pârvan
Impresum:Bucarest : Cultura natională , 1924-1947
Materijalni opis:30 cm
Naslov nastavka:Dacia : revue d'archéologie et d'histoire ancienne 0070-251X
UDK:902
Podaci o fondu:1(1924) ; 5-6(1935-1936) ; 9-10(1941-1944) ; 11-12(1947)
Signatura:VIII, C 4
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:253

645
ISSN:1219 2813
Naslov:Monumenta Avarorum Archaeologica
Impresum:Budapest : MagyarNemzety Muzeum,Magyar Tudomanyos Akademia Regeszeti Intezete
Materijalni opis:28,5 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol 2/1,2(1998) ; 3(1999) ; 4(2000) ; 6/1,2(2001) ; 7(2004)
Signatura:V, C 4
Inventarni broj:Z-Magyar Tudomanyos Akademia 409
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:251

646
ISSN:0235-3490
Naslov:Arheologija
Impresum:Kijev : Nacionalna Akademija Znanosti Ukrajine, Institut arheologiji
Napomena:g4
UDK:902
Podaci o fondu:Vol.1/1,2,3,4(1989) ; Vol.2/1,2,3,4(1990) ; 1,2(2001) ; 1,2,3,4(2002) ; 1,2,3,4(2003) ; 4(2004) ; 2(2006) ; 1(2008)
Signatura:IX, A 5
Inventarni broj:Z 49
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:249

647
ISSN:0324-1203
Naslov:Arheologija : organ na Arheologičeskija institut s muzei na B'lgarskata akademia na naukite
Impresum:Sofija : Arheologičeski institut i muzei , 1959-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g4
UDK:902/904
Podaci o fondu:God.8, br.4(1966) ; 9/1(1967) ; 11/2(1969) ; 12/2,4(1970) ; 13/3(1971) ; 32/4(1990-1991) ; 33/1,2,3,4(1991-1992) ; 34/1,2,3,4(1992-1993) ; 35/1,2,3,4(1993-1994) ; 36/1,2(1994-1995) ; 37/1,2,3,4(1995-1996) ; 38/1,2,3,4(1997) ; 39/1,2,3,4(1998) ; 40/3,4(1999) ; 41/1,2,3,4(2000) ; 42/1,2,3,4(2001) ; 43/1,2,3,4(2002) ; 44/1,2,3,4(2003) ; 45/1-2,3-4(2004) ; 46/1-4(2005) ; 47/1-4(2006) ; 48/1-4(2007)
Signatura:VIII, B 5
Inventarni broj:Z 16
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:239

648
ISSN:1661-8394
Naslov:Jahrbuch Archäologie Schweiz = Annuaire d'archéologie Suisse = Annuario d'archeologia Svizzera = Annual review of Swiss archaeology
Impresum:Basel : Archäologie Schweiz , 2005-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
Nastavak:Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 0252-1881
UDK:902(494)
Podaci o fondu:Bd. 89(2006) ; 90(2007) ; 91(2008)
Signatura:VII, A 7
Inventarni broj:Z 332
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:236

649
ISSN:1695-5862
Naslov:Butlletí arqueologic
Impresum:Tarragona : Reial Societat Arqueologica Tarraconense , 1999-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
Nastavak:Boletín arqueológico 0034-0863
UDK:902
Podaci o fondu:Br. 21-22(1999-2000) ; 23(2001) ; 24(2002) ; 25(2003) ; 26(2004) ; 27(2005) ; 28(2006)
Signatura:VIII, C 6
Inventarni broj:Z 467
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:217

650
ISSN:0070-251X
Naslov:Dacia : revue d'archéologie et d'histoire ancienne / Académie de la République populaire Roumaine, Institut d'archéologie
Impresum:Bucarest : Académie de la République populaire Roumaine , 1957-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
UDK:902(498)
Podaci o fondu:N. S. 1(1957) ; 2(1958) ; 4(1960) ; 5(1961) ; 6(1962) ; 7(1963) ; 8(1964) ; 9(1965) ; 10(1966) ; 11(1967) ; 12(1968) ; 13(1969) ; 14(1970) ; 15(1971) ; 16(1972) ; 17(1973) ; 18(1974) ; 19(1975) ; 20(1976) ; 21(1977) ; 22(1978) ; 23(1979) ; 24(1980) ; 25(1981) ; 26(1982) ; 27(1983) ; 28(1984) ; 29(1985) ; 30(1986) ; 31(1987) ; 32(1988) ; 33(1989) ; 34(1990) ; 37(1993) ; 38-39(1994-1995) ; 40-42(1996-1998) ; 43-45(1999-2001) ; 46-47(2002-2003) ; 48-49(2004-2005) ; 50(2006) ; 51(2007)
Signatura:VIII, C 4-5
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:215

651
ISSN:0862-8017
Naslov:Studia mediaevalia Pragensia
Impresum:Praha : Univerzita Karlova , 1988-
Materijalni opis:23 cm
Napomena:nr. - Svesci su zabilježeni i kao monografije, imaju ISBN
UDK:902/904(066)
Podaci o fondu:Br.1(1988) ; 3(1992) ; 4(1999) ; 5(2005) ; 6(2006) ; 7(2006)
Signatura:VI, B 7
Inventarni broj:Z 307
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:213

652
ISSN:0043-5082
Naslov:Wiadomości Archeologiczne : organ muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego = Bulletin Archéologique Polonais
Impresum:Warszawa : Pánstwowe Muzeum Archeologiczne , 1873-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:nr. - Opis prema Vol. 54(1995-1998)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.22/3-4,1955 ; Vol.36/2,1971 ; Vol.52/2,1991-1992 ; Vol.53/1,2,1993-1994(1995) ; Vol.54,1995-1998(2001) ; Vol.55(1999-2001) ; Vol.56(2002-2003) ; Vol.57(2004-2005) ; Vol.58(2006) ; Vol.59(2007)
Signatura:IX, B 3
Inventarni broj:Z 368
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:208

653
ISSN:1240-6066
Naslov:Bilan scientifique de la région Aquitaine / Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie
Impresum:Paris : Ministere de la culture et de la la communication, Direction du patrimoine, Sous-direction de l'archéologie , 1991-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
UDK:902(447.9)
Podaci o fondu:1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006
Signatura:XI, B 2
Inventarni broj:Z 485
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:207

654
ISSN:0003-8008
Naslov:Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs / herausgegeben vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien
Impresum:Wien : Verlag Franz Deuticke , 1917-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
Prilog:Archaeologia Austriaca Beiheft
Nastavak:Wiener prähistorische Zeitschrift
UDK:902/904(082)(436)
Podaci o fondu:br.1-2(1948-1949) ; br.5-6(1950) ; br.7-8(1950-1951) ; br.16(1954) ; br.17(1955) ; br.21-22(1957) ; br.23-24(1958) ; br.25-26(1959) ; br.27-28(1960) ; br.29-30(1961) ; br.31-32(1963) ; br.33-34(1963) ; br.35-36(1964) ; br.37-38(1965) ; br.39(1966) ; br.40(1966) ; br.41(1967) ; br.43(1968) ; br.45-46(1969) ; br.47-48(1970) ; br.52(1972) ; br.54(1973) ; Beiheft 11(1973) ; Beiheft 15(1977) ; Bd.67(1983) ; Bd.69(1985) ; Bd.70(1986) ; Bd.71(1987) ; Bd.72(1988) ; Bd.75(1991) ; Bd.76(1992) ; Bd.78(1994) ; Bd.79(1995) ; Bd.80(1996) ; Bd.81(1997) ; Bd. 86(2002) ; Bd.87(2003) ; Bd.88(2004) ; Bd.89(2005)
Signatura:VII, B 4
Inventarni broj:Z 93
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:206

655
ISSN:0078-3579
Naslov:Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien
Impresum:Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften , 1946-
Materijalni opis:31 cm
Nastavak:Wiener Jahreshefte 0259-1464
UDK:902
Podaci o fondu:Bd. 41 (1954)/Hauptblatt ; Bd. 41(1954)/Beiblatt ; Bd. 43 (1956)/Beiblatt ; Bd. 43(1958)/Hauptblatt ; Bd. 44 (1959)/Hauptblatt ; Bd. 44(1959)/Beiblatt ; Bd. 46 (1961-1963)/Beiblatt ; Bd. 50 (1972-1973)/hauptblatt ; Bd. 50 (1972-1975)/Beiblatt ; Bd. 51 (1976-1977)/Hauptblatt ; Bd. 51 (1976-1977)/Beiblatt ; Bd. 52 (1978-1980)/Hauptblatt
Signatura:VII, B 4
Inventarni broj:Z 134
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:195

656
Naslov:Fontes Archaeologici Pragenses
Impresum:Prag : Odjel za arheologiju Nacionalnog Muzeja u Pragu
Materijalni opis:29 cm
UDK:902
Podaci o fondu:Vol. 1, R.Turek, Slawische Hugelgraber in Sudbohmen(1958) ; 2, I.Hasek, Starouneticke pohrebište v dolnich Počernici v Prahy(1959) ; 3, A.Houštova, Die Trichterbecherkultur in Mahren(1960) ; 4, V.Moucha, Funde der Uneticer Kultur in der Gegend von Lovosice(1961) ; 5, J.Hralova, Lužicke pohrebište v Male Bele(1962) ; 6, K.Motykova-Šneidrova, Die Anfange der romischen Kaiserzeit in Bohmen(1963) ; 7, A.Točik, Die Graberfelder der Karpatenlandischen Hugelgrabekultur(1964) ; 8, J.Rihovsky, Das Urnengraberfeld von Klentnice(1965) ; 9, V.Podborsky, Die Hallstattssiedlung in Tešetice(1965) ; 10, J.Bouzek-D.Koutecky-E.Neustupny, The Knoviz settlement of north-west Bohemia(1966) ; 11, K.Motykova-Šneidrova, Weiterentwicklung und Ausklang der alteren romischen Kaiserzeit in Bohmen(1967);12, J. Rihovsky, Das Urnengraberfeld in Oblekovice(1968);13, K.Tihelka, Velatice Culture burials at Blučina(1969);14, V.Sakar, Roman imports in Bohemia(1970);15, J.Hartl, Eponyme Fundstelle Knoviz(1971-72);16, J.Fridrich-K.Sklenar, Die Palaolitische und Mesolithische Hohlenbesiedlung des Bohmischen Karstes(1976);17, E.Pleslova-Štikova, Makotrasy: a trb site in Bohemia(1985);18, J.Fridrich, Prezletice: a lower palaeolithic site in central Bohemia (excavations 1969-1985)(1989);19, J.Hralova, Das Hugelgraberfeld in Ujezd u Radnic(1993);21(1997);22(1998);23(1999);Supplementum 1(1999);24(2000);Vol.26(2002); Vol.27/I, II (2003) ; 28, P.Sankot, Les epees du debut de La Tene en Boheme (2003) ; 29, D.Koutecky, Bylani u Českeho Brodu, Eponymni lokalita bylanske kultury (2003) ; 30, V.Vokolek, Katalog stare sbirky, Oddeleni prehistorie a protohistorie Narodniho muzea (2004) ; 32, V. Vokolek, Katalog sbírky, Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea II : nálezy do roku 1913 (neolit a eneolit) (2007)
Signatura:VI, B 4
Inventarni broj:Z-Muzeum Nationale Pragae 108
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:175

657
ISSN:1211-6327
Naslov:Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University : Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis = Studia Archaeologica Brunensia, Rada Archeologicko-Klasicka, Series Archaeologica et Classica
Impresum:Brno : Masarykov Univerzitet v Brnu , 1951-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:Od 1997 izlazi pod glavnim naslovom:Studia Archaeologica Brunensia, M 1
UDK:902/904(437.3)
Podaci o fondu:Volumen VI(1957) ; VII(1958) ; VIII(1959) ; IX(1960) ; X(1961) ; XI(1962) ; XII(1963) ; XIII(1964) ; XIV(1965) ; XV/11(1966) ; XVI(1967) ; XVII(1968) ; XVIII(1969) ; XIX(1970) ; XX(1971) ; XXI/17(1972) ; XXII/18-19(1973-74) ; N.S. E 20-21(1975-76) ; E 22-23(1977-78) ; E 24(1979) ; E 25(1980) ; E 26(1981) ; E 27(1982) ; E 28(1983) ; E 29(1984) ; E30(1985) ; E 31(1986) ; E 32(1987) ; E 33(1988) ; E 34-35(1989-90) ; E 36(1991) ; E 37(1992) ; E 38(1993) ; E 39(1994) ; E 40(1995) ; M 1/XLV(1997) ; M 2/XLVI(1998) ; M 3/XLVII(1998) ; M 4/XLVIII(1999) ; M 5/XLIX(2000) ; M 6/L(2001) ; M 7/LI(2002) ; M 8-9/LII-LIII(2003-2004) ; M 10-11
Signatura:VI, B 3
Inventarni broj:Z-Masarykova Universita v Brne 106
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:173

658
ISSN:0506-8088
Naslov:A Veszprém megyei múzeumok közleményei = Publicationes Museorum Comitatus Vesprimiensis = Mitteilungen der Museen des Komitates Veszprém
Impresum:Veszprém : Veszprém M. Múzeumok Igazgatósága , 1963-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:nr
UDK:902:069(439.117)
Podaci o fondu:Broj 1(1963) ; 2(1964) ; 3(1965) ; 4(1965) ; 5(1968) ; 6(1968) ; 7(1968) ; 8(1968) ; 9(1970) ; 10(1971) ; 11(1972) ; 12(1973) ; 14(1979) ; 15(1980) ; 16,1982(1983) ; 17,1984(1985) ; 18,1986(1987) ; 19-20(1994) ; 21(2000) ; 22(2002) ; 23(2004) ; 24(2006)
Signatura:VI, D 4
Inventarni broj:Z 96
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:170

659
Naslov:Bulletin de correspondance hellénique
Impresum:Paris : École française d'Athenes
Materijalni opis:25 cm
Napomena:g2
UDK:902/904
Podaci o fondu:77/1,2(1953) ; 79/1,2(1955) ; 80/1,2(1956) ; 81/1,2(1957) ; 82/1,2(1958) ; 83/1,2(1959) ; 84/1,2(1960) ; 85/1,2(1961) ; 86/1,2(1962) ; 87/1,2(1963) ; 88/1,2(1964) ; 89/1,2(1965) ; 90/1,2(1966) ; 91/1,2(1967) ; 92/1,2(1968) ; 93/1,2(1969) ; 94/1,2(1970) ; 95/1,2(1971) ; 96/1,2(1972) ; 97/1,2(1973) ; 98/2(1974)
Signatura:VII, A 2
Inventarni broj:Z 86
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:165

660
ISSN:0350-8447
Naslov:Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku
Impresum:Split : Arheološki muzej Split , 1920-2005
Materijalni opis:24 cm
Prilog:Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Suplement 1332-6899
Nastavak:Bullettino di archeologia e storia dalmata 1330-7568
Naslov nastavka:Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 1845-7789
UDK:902/904(497.58)
Podaci o fondu:God.47-48(1924/25) ; 49(1926/27) ; 50(1928/29) ; 51(1930/34) ; 52(1935/49) ; 53(1950/51) ; 54(1952) ; 55(1953) ; 56-59/1,2(1954/57) ; 60(1958) ; 61(1959) ; 65-67(1963/65),1971 ; 68(1966),1973 ; 69(1967),1974 ; 70-71(1968/69) ; 72-73(1979) ; 74(1980) ; 75(1981) ; 76(1983) ; 77(1984) ; 78(1985) ; 79(1986) ; 80(1987) ; 81(1988) ; 82(1989) ; 83(1990) ; 84(1991) ; 85(1993) ; 86(1994) ; 87-89(1998) ; 90-91(1997/98) ; 92(1999 ; 93(2001) ; 94(2002) ; 95(2003) ; 96(2004) ; 97(2005)
Signatura:X, B 6
Inventarni broj:Z 89
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:164

661
ISSN:0066-6203
Naslov:Transactions of the Architectural and Archeological Society of Durham and Northumberland
Impresum:Newcastle Upon Tyne : Architectural and Archeological Society of Durham and Northumberland , 1968-1982
Materijalni opis:25 cm
Napomena:nr
UDK:902(410.162+410.166)
Podaci o fondu:1(1968) ; 2(1969) ; 3(1974)
Signatura:V, A 1
Inventarni broj:Z 85
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:162

662
Naslov:Referativnij bjuletenj
Impresum:Sofija : Bugarska Akademija Znanosti
Materijalni opis:29 cm
UDK:902
Podaci o fondu:1,2(1963) ; 2(1964) ; 1,2(1965) ; 9/1,2(1966) ; 10/1,2(1967) ; 11/1,2(1968) ; 12/1,2(1969) ; 13/1,2(1970) ; 14/1,2(1971) ; 15/1,2(1972) ; 16/1,2(1973) ; 17/1,2(1974) ; 18/1,2(1976) ; 19/1,2(1977) ; 20/1,2(1978) ; 21/1,2,3(1979) ; 22/1,2,3,4(1980) ; 25/1(1981),2,3,4(1981)1982 ; 26/1-4(1982-83)1984 ; 27/1,2,3,4(1983-84)1984 ; 29/1,2,3(1985-86)1986 ; 30/1,2,3,4(1986-87)1987 ; 31/1,2,3,4(1987-88)1989 ; 32/1,2,3,4(1988-89)1990
Signatura:VIII, B 5
Inventarni broj:Z 79
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:161

663
ISSN:0081-3834
Naslov:Sprawozdania Archeologiczne = Archäologische Berichte = Archaeological reports
Impresum:Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk , 1965-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(438.26)
Podaci o fondu:1(1955) ; 2(1956) ; 3(1957) ; 4(1958) ; 5(1959) ; 6(1959) ; 7(1959) ; 8(1959) ; 9(1960) ; 10(1960) ; 11(1960) ; 12(1961) ; 13(1961) ; 14(1962) ; 15(1963) ; 16(1964) ; 17(1965) ; 18(1966) ; 19(1968) ; 20(1969) ; 21(1969) ; 22(1970) ; 23(1971) ; 24(1972) ; 25(1973) ; Skorowidz Osobowy Geograficzny i Rzeczowy do Tomov 1-25 "Sprawozdan Archelogicznych"(1976) ; XXVI(1974) ; 27(1975) ; 28(1976) ; 29(1977) ; 30(1978) ; 31(1979) ; 32(1980) ; 33(1982) ; 34(1983) ; 35(1983) ; 36(1984) ; 37(1985) ; 38(1986) ; 39(1988) ; 40(1989) ; 41(1990) ; 42(1990) ; 43(1991) ; 44(1992) ; 45(1993) ; 46(1994) ; 47(1995) ; 48(1996) ; 49(1997) ; 50(1998) ; 51(1999) ; 54(2002) ; 55(2003) ; 56(2004) ; 57(2005) ; 58(2006) ; 59(2007)
Signatura:IX, C 1
Inventarni broj:Z 70
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:152

664
ISSN:0305-3224
Autor(i):Savez Arheoloških društava Jugoslavije
Naslov:Materijali = Actes
Impresum:Beograd : Savez Arheoloških društava Jugoslavije
Materijalni opis:24 cm
UDK:902
Podaci o fondu:VI(1971),VIII kongres arheologa Jugoslavije,Bor 1969 ; VII(1971),Simpozijum praistorijske sekcije arheološkog društva Jugoslavije,Slavonski Brod 1970 ; IX(1972), Simpozijum srednjevekovne sekcije arheološkog društva Jugoslavije, Prilep 1970 ; X(1974),Počeci ranih zemljoradničkih kultura u Vojvodini i srpskom podunavlju,Simpozijum praistorijske sekcije,Subotica 1972 ; XII(1976),IX Kongres arheologa Jugoslavije,Zadar 1972 ; XIII(1977),Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i graničnim područjima,Simpozijum antičke sekcije SADJ, Varaždin 1975 ; XVI(1980),Putevi i komunikacije u praistoriji,Peć 1978 ; XVII(1980),Putevi i komunikacije u antici, Peć 1978 ; XVIII(1980),Ranohrišćanski mozaici u Jugoslaviji,Referati održani na simpoziju ranohrišćanske komisije SADJ,Bitolj 1978 ; XIX(1981),Starije gvozdeno doba Vojvodine i njegove veze s drugim podunavskim i susednim oblastima, Referati sa simpozija u Novom Sadu 1979 ; XX(1985),Sahranjivanje pokojnika sa aspekta ekonomskih i društvenih kretanja u praistoriji i antici, Mostar 1980 ; XXII(1986),Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije, Referati XII kongresa arheologa Jugoslavije, Novi Sad 1984
Signatura:IX, C 4
Inventarni broj:Z 65
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:148

665
ISSN:0553-4429
Naslov:A Janus Pannonius Múzeum évkönyve = Yearbook of the Janus Pannonius Museum = Annales Musei de Iano Pannonio nominati = Ežegodnik Muzeja im. Janusa Pannoniusa
Impresum:Pécs : Janus Pannonius Múzeum , 1955-
Materijalni opis:28 cm
UDK:069+902/904
Podaci o fondu:1956 ; 1957 ; 1958 ; 1959 ; 1960 ; 1961 ; 1962 ; 1963 ; 1964 ; 1965 ; 1967 ; 13(1968) ; 14-15(1969-70) ; 16(1971) ; 17-18(1972-73) ; 19(1974) ; 20-21(1975-76) ; 22(1977) ; 23(1978) ; 24(1979) ; 25(1980) ; 27(1982) ; 28(1983) ; 29/a,b(1984) ; 30-31(1985-86) ; 32/a,b(1987) ; 33/a,b(1988) ; 34/a,b(1990) ; 36/a,b(1991) ; 37/a,b(1992) ; 38/a,b(1993) ; 39(1994) ; 40(1995) ; 41-42(1996-1997) ; 43(1998)
Signatura:VI, C 5
Inventarni broj:Z 59
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:146

666
ISSN:0391-8157
Naslov:Atti della Accademia Nazionale dei Lincei
Impresum:Roma : Accademia Nazionale dei Lincei , 1947-
Materijalni opis:33 cm
Napomena:g1
Prilog:Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi di antichita. Supplemento 1124-0210
Zajedno s:Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi di antichita (CD-ROM) 1591-3007
Nastavak:Atti della Accademia d'Italia. Notizie degli scavi di antichita 0393-9618
UDK:902.2(082.1)(450.621)
Podaci o fondu:Vol.3(1916) ; 20(1923) ; 21(1924) ; 11(1957) ; 12(1958) ; 13(1959) ; 14(1960) ; 15(1961) ; 16(1962) ; 17(1963) ; 18(1964) ; 19(1965) ; 20(1966) ; 21-22(1967-68) ; 23(1969) ; 24(1970),II,III Suplemento ; 25(1971),I,II ; 26(1972) ; 27(1973) ; 28(1974) ; 29(1975) ; 30(1976) ; 31(1977) ; 32(1979) ; 33(1979) ; 34(1981) ; 39/fasc.1-2,3-4,5-6,7-12(1984),1985 ; 40/fasc.1-2,3-4,5-6,7-12(1985),1986 ; 41/1-2,3-4,5-6,7-12(1986)1987 ; 42/1-2,3-4,5-6,7-12(1987) ; 43/1-2,3-4,5-6,7-12(1988) ; 44(1991), Rendiconti,serija 9, vol.6,fasc.1,2,3-4(1992-1993)1996 ; Ser. 9, vol.11-12 (2000-2001) ; vol. 13-14(2002-2003)2004
Signatura:VIII, A 2
Inventarni broj:K-MZT 58
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:144

667
Naslov:Dela
Impresum:Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti i Umetnosti
Materijalni opis:24 cm
UDK:902/904
Podaci o fondu:Dela 6(1948):J.Korošec,Slovansko svetišče na Ptujskem gradu ; 1(1950):J.Korošec,Staroslovansko grobišče na ptujskem gradu ; 2(1950):J.Kastelic-B.Škerlj,Slovanska nekropola na Bledu ; 3(1950):J.Korošec-F.Stare-P.Korošec,Poročilo o izkopavanju v Ljubljani, Novem mestu in na Panorami v Ptuju ; 4(1950):J.Klemenc,Ptujski grad v kasni antiki ; 6(1951):J.Korošec,Predzgodovinska naselbina na Ptujskem gradu ; 9/7(1954):F.Stare,Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani ; 12/8(1960):S.Grabovec,Predzgodovinski Bled ; 14/10(1963):J.Korošec,Predzgodovinsko kolišce pri Blatni Brezovici ; 23/12(1982):J.Dular,Halštatska keramika v Sloveniji ; 30/14(1986):A.Pleterski,Župa Bled, nastanak, razvoj in prežitki
Signatura:IX, E 6
Inventarni broj:Z 56
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:143

668
ISSN:1145-3370
Naslov:Paleo : revue d'archéologie préhistorique
Impresum:Les Eyzies de Tayac : Société des amis du Musée national de préhistoire et de la recherche archéologique , 1989-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902
Podaci o fondu:2(1990) ; 3(1991) ; 4(1992) ; 5(1993) ; 6(1994) ; 7(1995) ; Supplement no.1(1995) ; 10(1998) ; 11(1999) ; 12(2000) ; 13(2001) ; 14(2002) ; 15(2003) ; 16(2004) ; 18(2006) ; 19(2007)
Signatura:VII, A 4 XII, B 4
Inventarni broj:Z-Musee national de préhistoire Bordeaux 354
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:140

669
ISSN:0003-8113
Naslov:Archaeology
Impresum:New York : Archaeological Institute of America , 1948-
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g6
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.13,no.1-4(1949) ; vol.14,no.2(1950) ; vol.29,no.3,4(1976) ; vol.30,no.1,2,3,4,6(1977) ; vol.31,no.1,2,4,6(1978) ; vol.32,no.2,3,4,5,6(1979) ; vol.33,no.1,2,3,4,5,6(1980) ; vol.34,no,2,3,4,5,6(1981) ; vol.36,no.1,2,3,4,6(1984) ; vol.37,no.3,5,6(1985) ; vol.38,no.1,3,6(1986) ; vol.39,no.1,2,3,4,5,6(1987) ; vol.40,no.1,3,4,5(1987) ; vol.41,no.1(1988) ; vol.42,no.2,4,6(1989) ; vol.43,no.2,3,4,5,6(1990) ; vol.44,no.1,2,3,5(1991) ; vol.47,no.3,4,5,6(1994) ; vol.48,no.1,2,3,5,6(1995) ; vol.49,no.3,4(1996) ; vol.50,no.1,2(1997) ; vol.51,no.1,2,3(1998) ; vol.52.no.2,3(1999) ; vol.55,no.1,2,3,4,5,6(2002) ; vol.59,no.1,2,3,4,5,6(2006) ; vol.60,no.1,2,3,4(2007) ; vol.61,no.2(2008)
Signatura:V, A 4
Inventarni broj:K-MZT 142
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:137

670
Naslov:Kratkie Soobščenia
Impresum:Moskva : Akademija Znanosti CCCP
Materijalni opis:25 cm
UDK:902
Podaci o fondu:11(1945) ; 12(1946) ; 137(1973) ; 139(1974) ; 180(1984)
Signatura:IX, A 4
Inventarni broj:Z 50
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:135

671
ISSN:0352-2474
Naslov:Zbornik narodnog muzeja. Arheologija = Recueil du Musée national de Belgrad
Impresum:Beograd : Narodni muzej u Beogradu , 1983-
Nastavak:Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu 0522-8352
UDK:902
Podaci o fondu:Knj. 11/1,1983(1984) ; 13/1,1988(1990) ; 16/1(1996) ; 17/1(2001)
Signatura:IX, C 4
Inventarni broj:Z 43
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:133

672
ISSN:0384-191X
Naslov:Calgary Archaeologist
Impresum:Calgary : Department of Archaeology, University of Calgary , 1973-1981
Materijalni opis:28 cm
UDK:902
Podaci o fondu:Broj 1(1973) ; 2(1974) ; 3(1975) ; 4(1976) ; 5(1977) ; 6/7(1978-79) ; 8/9,1980-81(1981)
Signatura:V, A 4
Inventarni broj:Z 37
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:128

673
ISSN:0076-0722
Naslov:Bulletin of the Institute of Archaeology
Impresum:London : Institute of Archaeology
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Preimenovan u Institute of Archaeology Bulletin od broja 15(1978)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Broj 6(1966) ; 7(1967) ; 8-9/1968-69(1970) ; 10/1970(1974) ; 11/1973(1974) ; 12(1975) ; 13(1976) ; 14(1977) ; 15(1978) ; 16(1979) ; 17(1980) ; 18(1981) ; 19(1982) ; 20(1983) ; 21-22(1984-85) ; 23(1986) ; 23/Review Supplement(1986) ; 24(1987) ; 24/Review Supplement(1987) ; 25(1988) ; 26(1989) ; 27/1990(1991) ; 28/1991(1992) ; 29/1992(1993) ; 30/1993(1994) ; 31(1994)
Signatura:V, A 2
Inventarni broj:Z 35
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:126

674
Naslov:Študijne zvesti
Impresum:Nitra : Archeologickeho Ustavu Slovenskej Akademie Vied
Materijalni opis:24 cm
UDK:902
Podaci o fondu:Broj 1(1956) ; 2(1957) ; 3(1959) ; 4(1961) ; 5(1961) ; 6(1961) ; 7(1961) ; 8(1962) ; 11(1963) ; 13(1964) ; 14(1964) ; 15(1965) ; 16(1968) ; 17(1969) ; 18(1970)
Signatura:VI, A 3
Inventarni broj:Z 31
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:125

675
ISSN:0079-8215
Naslov:Pyrenae : revista de prehistoria i antiguitat de la Mediterrania occidental = journal of western Mediterranean prehistory and antiquity
Impresum:Barcelona : Departament de prehistoria, historia antiga i arqueologia, Universitat de Barcelona
Materijalni opis:23 cm
Napomena:Dimenzije variraju
UDK:902/904(262.1+46)
Podaci o fondu:Broj 1(1965) ; 2(1966) ; 3(1967) ; 4(1968) ; 5(1969) ; 6(1970) ; 7(1971) ; 8(1972) ; 10(1974) ; 15-16(1979-80) ; 24(1993) ; 25(1994) ; 26(1995) ; 28(1997) ; 29(1998) ; 30(1999) ; 31-32(2000-2001) ; 33-34(2002-2003) ; 35/1,2(2004) ; 36/1,2(2005) ; 37/1(2006) ; 38/1,2(2007) ; 39/1(2008)
Signatura:VII, A 5
Inventarni broj:Z 28
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:123

676
ISSN:0350-6320
Naslov:Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre = bulletin du Musée archéologique d'Istrie
Impresum:Pula : Arheološki muzej Istre , 1970-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(497.5-3 Istra)
Podaci o fondu:God. 1, br.1(1970) ; 2/1,2(1971) ; 3/1,2(1972) ; 4/1,2(1973) ; 5/1-2(1974) ; 6-7(1975-76) ; 8-9(1977-1978) ; 10(1979) ; 11-12(1980-81) ; 13-14(1982-83) ; 15-16(1984-85) ; 17-18(1986-87) ; 19(1988) ; 20-21(1989-90) ; 22-23(1991-92) ; 24-25(1993-94) ; 26(1995) ; 27(1996) ; 28(1997) ; 29(1998) ; 30(1999) ; 31(2000) ; 32(2001) ; 33(2002) ; 34(2003) ; 35(2004) ; 36(2005) ; 37(2006)
Signatura:X, A 6
Inventarni broj:Z 14
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:119

677
Naslov:Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja
Impresum:Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine , 1960-
Materijalni opis:23 cm
UDK:902/904(497.6)
Podaci o fondu:E.Pašalić, Antička naselja i komunikacije u BiH(1960) ; 10(1968) - Pregled izdanja ; 22(1974) - A.Stipčević, Bibligraphia Illyrica (supplementum 1967-72) ; 26(1977)- A.Stipčević, Bibliografija antičke arheologije u Jugoslaviji,tom I i II ; 42(1978) - A.Stipčević, Bibliographia Illyrica(supplementum 1973-77) ; 44(1981) - A.Stipčević, Kultni simboli kod Ilira ; 47(1984) - Posebna izdanja ; Knjiga 1(1971)1974 - Običajno pravo i samouprave na Balkanu i u susednim zemljama ; 2(1974) - D.Dragojlović, Bogomilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji. I Bogomilski rodonačelnici ; 3(1975) - Srednjovekovno staklo na Balkanu(V-XV vek) ; 4(1976) - Odredbe pozitivnog zakonodavstva i običajnog prava o sezonskim kretanjima stočara u jugoistočnoj Evropi kroz vekove ; 5(1976) - Svetska ekonomska kriza 1929-1934 godine i njen odraz u zemljama jugoistočne Evrope ; 6(1977) - P.Milosavljević, Radnički pokret u Rumuniji ; 13(1982) - K.Đambazovski, Kulturno - političke veze Bugara sa kneževnom Srbijom od početka XIX veka do Pariskog mira 1856. godine ; 14(1982) - Greek - Serbian Cooperation 1830-1908 ; 15(1982) - D.Dragojlović, Bogomilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji II. Bogomilstvo na pravoslavnom istoku ; 16(1982) - D.Antonijević, Obredi i običaji balkanskih stočara ; 20(1984) - Gradska kultura na Balkanu - zbornik radova ; 21(1984) - Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama ; 22(1984) - Kulturen der Fruhbronzezeit des Karpatenbeckens und NordBalkans ; 30(1987) - D.Jovanović, Krstjani i jeretička crkva bosanska ; 34(1988) - Đ.S.Kostić, Pavle J. Šafarik o novoj srpskoj književnosti
Signatura:IX, E 5
Inventarni broj:Z 4
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:112

678
Naslov:Građa i rasprave
Impresum:Pula : Arheološki Muzej Istre , 1961-1990
Materijalni opis:24 cm
UDK:902/904
Podaci o fondu:Svezak 1(1961) ; 2(1964) ; 4(1971) ; 5(1971) ; 7(1978) ; 8(1979) ; 9(1981) ; 10(1982) ; 11(1983) ; 12(1984) ; 13(1985) ; 14(1987) ; 15(1988) ; 16(1990)
Signatura:X, A 6
Inventarni broj:Z 87
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:108

679
ISSN:0351-8884
Naslov:Izdanja Hrvatskog arheološkog društva
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo , 1975-
Materijalni opis:26 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Svezak 1(1975), Lika, Znanstveni skup, Otočac 21-23. rujna 1974. ; 2(1978), Arheološka istraživanja u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Znanstveni skup, Varaždin 22-25. listopada 1975. ; 3(1978), Novija i neobjavljena istraživanja u Dalmaciji, Zn. skup, Vodice 10-13. svibnja 1976. ; 4(1979), Corolla memoriae Iosepho Brunšmid dicata, Vinkovci 1979. ; 5(1980), Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka, Zn. skup, Metković 4-7. listopada 1977. ; 6(1981), Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, Zn. skup o 100. obljetnici Društva, Zagreb 14-16. studenog 1978. ; 7(1982), Arheološka istraživanja na otocima Cresu i Lošinju, Zn. skup, Mali Lošinj 11-13.X.1979. ; 8(1984), Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka, Zn. skup, Sinj 3-6.VI.1980. ; 9(1984), Arheološka istraživanja u Istočnoj Slavoniji i Baranji, ZN. skup, Vukovar 6-9.X.1981. ; 10(1986), Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području, Zn. skup, Karlovac 12-14.X.1983. ; 11,1-2(1987), Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, Zn. skup, Pula 15-18.IX.1982. ; 12(1988), Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području, Zn. skup, Dubrovnik 1-4.X.1984. ; 13(1989), Arheološka istraživanja na otocima Krku, Rabu i Pagu i u Hrvatskom Primorju, Zn. skup, Krk 24-27. rujna 1985. ; 14(1990), Arheološka istraživanja u Podravini i Kalničko-Bilogorskoj regiji, Zagreb, Zn. skup, Koprivnica 14-17.listopada 1986. ; 15(1992), Arheološka istraživanja u Kninu i Kninskoj krajini, Zn. skup, Knin 13-15.listopada 1987. ; 16(1993), Arheološka istraživanja u Slavonskom Brodu I Brodskom Posavlju, Zn. skup, Slavonski Brod 18-20. listopada 1988. ; 17(1992), Arheološka istraživanja u Zagrebu i zagrebačkoj regiji i Arheologija i obnova, Zn. skupovi, Zagreb 23-27. listopada1989. i 24. lipnja 1992. ; 18(1997), Arheološka istraživanja u Istri, Zn. skup, Poreč 22-26. rujna 1994. ; 19(1998), Područje Šibenske županije od pretpovijesti do srednjeg vijeka, Zn. skup Šibenik, 18.-20.listopada 1995. ; 20(2001), Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova, Znanstveni skup Vela Luka i Korčula,18.-20. travnja 1991. ; Vol.21(2003), Arheološka istraživanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i pogrebni ritusi na teritoriju Hrvatske, Zn. skup Bjelovar, 25.-27. rujna 1996. ; Vol.22(2003), Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve, Zn. skup Metković, 6.-9. listopada 2001. ;
Signatura:X, D 6
Inventarni broj:Z-Had 235
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:101

680
ISSN:0323-9535
Naslov:Izvestija na Arheologiceskija Institut
Impresum:Sofija : Archeologiceski Institut, Bulgarska Akademija na Naukite , 1910-1995
Materijalni opis:28 cm
UDK:902
Podaci o fondu:Tom 1(1910) ; 2/1,2(1911) ; 3/1(1912),2(1913) ; 4(1915) ; N.S.1/1,2(1921-1922),1924 ; 2(1923-1924),1924 ; 3(1925) ; 4(1926/27),1927 ; 5(1928/29),1929 ; 6(1930/31),1932 ; 7(1932/33),1933 ; 8(1934),1935 ; 11/1,2(1937) ; 12/1(1938),2(1939) ; 20(1955) ; 26(1963) ; 27(1964) ; 28(1965) ; 29(1966) ; 30(1967) ; 31(1969) ; 32(1970) ; 33(1972) ; 34(1974) ; 35(1978) ; 36(1981) ; 37(1987)
Signatura:VIII, B 4
Inventarni broj:Z 67
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:100

681
ISSN:0071-6963
Naslov:Fontes archaeologici posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis
Impresum:Poznań : Museum Archeologiczne w Poznanu
Materijalni opis:30 cm
UDK:902(069)
Podaci o fondu:Vol. 7(1957) ; 11(1960) ; 14(1963) ; 15,16,17(1964) ; 18(1967) ; 19(1968) ; 20(1969),1970 ; 21(1970),1972 ; 22(1971),1972 ; 23(1972),1973 ; 24(1973),1974 ; 25(1974),1975 ; Index 1-25(1950-1974),1978 ; 26(1975),1977 ; 27(1976),1978 ; 28(1977),1979 ; 29(1978),1980 ; 30(1979),1980 ; 31(1980) ; 32(1981),1983 ; 33(1982-1984),1984 ; 34(1985),1986 ; 35(1986) ; Tom 7, Poznan 1986-Wczesnosredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Ladzie,woj. Konin (1986) ; 37(1992) ; 38(1997) ; 39(2001) ; 40(2005) ; 41(2005) ; 42(2006) ; 43(2007)
Signatura:IX, B 2
Inventarni broj:Z-Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 11
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:99

682
ISSN:1018-1857
Naslov:Archäologie Österreichs
Impresum:Wien : Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte , 1990-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g2
UDK:902/904(436)
Podaci o fondu:Godina 2/Broj 2(1991) ; 3/1,2(1992) ; 4/1,2(1993) ; 5/1,2(1994) ; 6/1,2(1995),Sonderausgabe ; 7/1,2(1996) ; 8, 8/1,2(1997) ; 9/1,2(1998)
Signatura:VII, B 3
Inventarni broj:Z 338
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:98

683
ISSN:0252-1881
Naslov:Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie = Annuario della Societa svizzera di preistoria e d'archeologia
Impresum:Basel : Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte , 1968-2005
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
Nastavak:Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 0373-2169
Naslov nastavka:Jahrbuch Archäologie Schweiz 1661-8394
UDK:902/904(058)(494.23)
Podaci o fondu:Band 76(1993) ; 77(1994) ; 78(1995) ; 79(1996) ; 80(1997) ; 81(1998) ; 82(1999) ; 83(2000) ; 84(2001) ; 85(2002) ; 86(2003) ; 87(2004) ; 88(2005)
Signatura:VII, A 6
Inventarni broj:Z 332
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:97

684
ISSN:0350-9370
Naslov:Muzejski vjesnik : glasilo muzejskog društva sjeverozapadne Hrvatske
Impresum:Varaždin : Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske , 1978-
UDK:902/904+069(497.5)
Podaci o fondu:Broj 2(1979) ; 3(1980) ; 4(1981) ; 5(1982) ; 7(1984) ; 8(1985) ; 9(1986) ; 10(1987) ; 11(1988),Bibliografija MV godište I-X(1978-87) ; 12(1989) ; 13(1990) ; 14(1991) ; 15(1992) ; 16(1993) ; 17(1994) ; 18-19(1995-96) ; Vol.21/22(1998-1999)
Signatura:X, A 7
Inventarni broj:Z 133
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:93

685
ISSN:0351-4536
Naslov:Starohrvatska prosvjeta
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 1895-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Godina I/1,2,3,4(1895) ; II/1,2,3,4(1896) ; III/1,2,3,4(1897) ; V/1,2,3,4(1900) ; VI/1,2,3,4(1901) ; VII/1,2(1903) ; VIII/1,2(1904) ; N.S. I/1-2,3-4(1927) ; II/1-2(1928) ; III serija 1(1949) ; 2(1952) ; 3(1954) ; 4(1955) ; 5(1956) ; 6(1958) ; 7(1960) ; 8-9(1963) ; 10(1968) ; 11(1981) ; 12(1982) ; 13(1983) ; 14(1984) ; 15(1986) ; 16(1987) ; 17(1988) ; 18(1990) ; 19(1991) ; 20,1990(1992) ; 21,1995(1996) ; 22(1995) ; 23(1996) ; 24(1997) ; 25(1998) ; 26(1999) ; 27(2000) ; 28-29(2001-2002) ; 30(2003) ; 31(2004) ; 32(2005) ; 34(2007)
Signatura:X, C 6
Inventarni broj:Z-MHAS 204
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:86

686
ISSN:0350-0179
Naslov:Balcanoslavica
Impresum:Beograd : Savez arheoloških društava Jugoslavije , 1972-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Broj 1(1972) ; 2(1973) ; 3(1974) ; 4(1975) ; 5(1976) ; 6(1977) ; 7(1978) ; 8(1979) ; 9(1980)
Signatura:IX, D 5
Inventarni broj:Z 80
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:85

687
ISSN:0320-9407
Naslov:Arheologija
Impresum:Kyiv : Akademija Nauk Ukrainskoi CCP-Institut Arheologii
UDK:902
Podaci o fondu:Broj 8,10,11,12(1973) ; 17(1975) ; 30,31,32(1979) ; 34,35(1980) ; 36(1981) ; 37,38,39,40,41(1982) ; 42,43,44(1983) ; 45,46,47,48(1984) ; 49,50,51,52(1985) ; 53,54,55,56(1986) ; 57,58,59,60(1987) ; 61,62,63,64(1988) ;
Signatura:IX, A 5
Inventarni broj:Z 49
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:84

688
ISSN:0352-177X
Naslov:Obavijesti / Hrvatsko Arheološko Društvo = Societas archaeologica Croatica
Impresum:Zagreb : Hrvatsko Arheološko Društvo , 1983-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g3
Nastavak:Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 1330-3783
UDK:902/904
Podaci o fondu:God. 15, br.2 (1983) ; God. 16, br. 1,2,3(1984) ; God. 17, br. 1,2,3(1985) ; God. 18, br. 1,2,3(1986) ; God. 19, br. 1,2,3(1987) ; God. 20, br. 1,2,3(1988) ; God. 21, br. 1,2,3(1989) ; God. 22, br. 1,2,3(1990) ; God. 23, br. 1,2,3(1991) ; God. 24, br. 1,3(1992) ; God. 25, br. 1,2,3(1993) ; God. 26, br. 1,2,3(1994) ; God. 27, br. 1,2,3(1995) ; God. 28, br. 1,2,3(1996) ; God. 29, br. 1,2,3(1997) ; God. 30, br. 1,2,3(1998) ; God. 31, br. 1,2,3(1999) ; God. 32, br. 1,2,3(2000) ; God. 33, br. 1,2,3(2001) ; God. 34, br. 1,2,3(2002) ; God. 35, br. 1(2003) ; God. 36, br. 1,2,3(2004) ; God. 37, br. 1,2,3(2005) ; God. 38, br.1,2,3(2006) ; God. 39, br. 1,3(2007) ; God. 40, br. 1,2,3(2008)
Signatura:X D4/X D5
Inventarni broj:K 435
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:81

689
ISSN:1220-4781
Autor(i):Institutul de arheologie "Vasile Pârvan"
Naslov:Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie
Impresum:Bucureşti : Editura Academiei Române , 1974-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g4
Nastavak:Studii şi cercetări de istorie veche 0039-4009
UDK:902+93(498)
Podaci o fondu:Tom 25/1,2,3,4(1974) ; 26/1,2,3,4(1975) ; 27/1,2,3,4(1976) ; 28/1,2,3,4(1977) ; 29/1,2,3,4(1978) ; 30/1,2,3,4(1979) ; 31/1,2,3,4(1980) ; 32/1,2,3,4(1981) ; 33/1,2,3,4(1982) ; 34/1,2,3,4(1983) ; 35/1,2,3,4(1984) ; 36/1,2,3,4(1985) ; 37/1,2,3,4(1986) ; 38/1,2,3,4(1987) ; 39/1,2,3,4(1988) ; 40/1,2,3,4(1989) ; 41/1,2,3-4(1990) ; 45/1,2,3,4(1994) ; 46/1,2,3-4(1995) ; 47/1,2,3,4(1996) ; 48/1,2(1997) ; 49/1,2,3-4(1998) ; 50/1-2,3-4(1999) ; 51/1-2,3-4(2000) ; 52-53(2001-2002) ; 54-56(2003-2005) ; 57,1-4(2006) ; 58,1-2(2007)
Signatura:VIII, D 4
Inventarni broj:Z 21
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:80

690
ISSN:0350-2600
Naslov:Archaeologia Iugoslavica
Impresum:Beograd : L'association des sociétés archéologiques de Yougoslavie
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Broj 1(1954) ; 2(1956) ; 3(1959) ; 4(1963) ; 5(1964) ; 6(1965) ; 7(1966) ; 8(1967) ; 9(1968) ; 11(1970) ; 12(1971) ; 13(1972) ; 14(1973) ; 15(1974) ; 16(1975) ; 17(1976) ; 18(1977) ; 19(1978) ; 20-21(1980-81) ; 22-23(1982-83) ; 24(1987)
Signatura:IX, D 5
Inventarni broj:Z
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:77

691
ISSN:0238- 0218
Naslov:Antaeus : communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum
Impresum:Budapest : Archäologisches Institut der UAW , 1970-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
Nastavak:Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 0133-6924
UDK:902
Podaci o fondu:4(1973) ; 5(1974/75) ; 6(1976) ; 7(1977) ; 8-9(1978-79) ; 10-11(1980-81) ; 14(1985) ; 15/1,2(1984),Beiheft 3 ; 16(1987) ; 17-18(1988-89) ; 19-20(1990-91) ; 21(1992) ; 22(1995) ; 23(1996) ; 24(1999) ; 25(2002) ; 26(2003) ; 27(2004) ; 28(2005)
Signatura:VI, C 3
Inventarni broj:Z 25;117
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:73

692
ISSN:1318-6701
Naslov:Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji
Impresum:Ljubljana : Oddelek za arheologiju,Filozofska fakulteta-Univerza v Ljubljani
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
Naslov nastavka:Documenta Praehistorica 1408-967X
UDK:902/903(497.4)
Podaci o fondu:1(1962),1964 ; 2(1963-64),1965 ; 3(1974) ; 4(1975) ; 5(1976) ; 6(1978) ; 7(1979) ; 8(1980) ; 9-10(1981-82) ; 11(1983) ; 13(1985) ; 14(1986) ; 15(1987) ; 16(1988) ; 17(1989) ; 18(1990) ; 19(1991) ; 20(1992) ; 21(1993) ; 22(1994) ; 23(1996) ; 24(1997) ; 25(1998)
Signatura:IX, F 7
Inventarni broj:Z-Univerza v Ljubljani, Oddelek za arheologijo 158
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:72

693
ISSN:0231-133X
Naslov:Communicationes archaeologicae Hungariae
Impresum:Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum , 1981-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902+069
Podaci o fondu:1981 ; 1982 ; 1983 ; 1984 ; 1985 ; 1986 ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1994 ; 1996 ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2001 ; 2002 ; 2003-
Signatura:VI, C 6
Inventarni broj:Z 228
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:71

694
ISSN:0002-9114
Naslov:American Journal of Archaeology : the Journal of the Archeological Institute of America
Impresum:Boston : Archaeological Institute of America , 1885-
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g4
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.42.no.1,2,3,4(1938) ; vol.50/1,3,4(1946) ; 73/1,2,3,4(1969) ; 74/1,2,3,4(1970) ; 75/1,2,3,4(1971) ; 76/1,2,3,4(1972) ; 77/1,3(1973) ; 78/1,2,3,4(1974) ; 79/1(1975) ; 104/2,3,4(2000)
Signatura:V, B 5
Inventarni broj:Z-Archaeological Institute of America 25
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:70

695
ISSN:0555-1145
Naslov:Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
Impresum:Split : Konzervatorski Odjel Ministarstva kulture Republike Hrvatske: Književni Krug , 1953-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
UDK:7+902/904(497.5-37)
Ostali autori / urednici:Belamarić, Joško
Podaci o fondu:Svezak 8(1954) ; 9(1955) ; 10(1956) ; 11(1959) ; 12(1960) ; 13(1961) ; 14(1962) ; 15(1963) ; 16(1966) ; 17(1968) ; 18(1970) ; 19(1972) ; 20/1,2(1975) ; 21(1980),Fiskovićev zbornik I ; 22(1980),Fiskovićev zbornik II ; Index 1-22,(1982) ; 23(1983) ; 25(1985) ; 26(1986-1987) ; 27(1988) ; 28(1989) ; 29(1990) ; 30(1990) ; 31(1991) ; 32(1992),Prijateljev zbornik I ; 33(1992) ; 34(1994) ; Prijateljev zbornik II;35(1995) ; Petriciolijev zbornik I;36(1996) ; Petriciolijev zbornik II;37(1997-1998) ; 38(1999-2000) ; 39(2001-2002) ; 40(2003-2004) ; 41(2005-2007)
Signatura:X, B 3
Inventarni broj:Z 196
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:65

696
ISSN:0230-1954
Naslov:Savaria : a Vas Megyei Múzeumok Értesitője = Bulletin of Museums of County Vas
Impresum:Szombathely : Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága , 1963-
UDK:069+902
Podaci o fondu:Broj 4(1966-70),1973 ; 5-6(1971-72),1975 ; 7-8(1973-74),1979 ; 9-10(1975-76),1979 ; 11-12(1977-78),1984 ; 13-14(1979-80),1983 ; 15(1981),1988 ; 16(1982),1983 ; 17-18(1983-84),1989 ; 19/1,2(1990) ; 20/1,2(1991) ; 22/3(1995) ; 23/3(1996) ; 24/3(1998-1999) ; 25/3(2000-2001) ; 26(2001) ; 27(2002) ; 29(2005) ; 30(2006)
Signatura:VI, D 5
Inventarni broj:Z-Museen des Komitates Var,Szombathely 30
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:63

697
Naslov:Marmatia : anuarul Marmatia
Impresum:Baia Mare : Muzeul Judetean Maramureş , 1969-
Materijalni opis:24 cm
UDK:902/904(498)
Podaci o fondu:Vol.1(1969) ; Vol.2(1971) ; Vol.3(1972)
Signatura:VIII, D 2
Inventarni broj:Z-Muzeul Judetean Maramureş, Baia Mare 6061
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:60

698
ISSN:0133-2023
Naslov:Folia Archaeologica : annales Musei Nationalis Hungarici
Impresum:Budapest : NPI , 1939-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Opis izrađen prema broju 44(1995), FolArch
UDK:902
Podaci o fondu:Broj 18(1966/1967) ; 19(1968) ; 20(1969) ; 21(1970) ; 22(1971) ; 23(1972) ; 24(1973) ; 25(1974) ; 26(1975) ; 27(1976) ; 28(1977) ; 29(1978) ; 30(1979) ; 31(1980) ; 32(1981) ; 33(1982) ; 34(1983) ; 35(1984) ; 36(1985) ; 37(1986) ; 38(1987) ; 39(1988) ; 40(1989) ; 41(Repertorium,vol.1-35,1939-1984)(1990) ; 42(1991) ; 43(1994) ; 44(1995) ; 45(1996) ; 46(1997) ; 48(2000) ; 49-50(2001-2002) ; 51(2003-2004)
Signatura:VI, C 3
Inventarni broj:Z-Magyar Nemzeti Muzeum
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:57

699
ISSN:0079-7138
Naslov:Przeglad Archeologiczny
Impresum:Wroclaw : Institut Archeologii i Etnologii PAN , 1946-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1. - Opis izrađen prema broju 47(1999)
UDK:902
Podaci o fondu:Tom 21(1973) ; 22(1974) ; 23(1975) ; 24(1976) ; 27(1980) ; 28(1981) ; 29(1981) ; 30(1983) ; 31(1984) ; 32(1985) ; 33(1985) ; 34(1987) ; 35(1988) ; 36(1989) ; 37(1990) ; 38(1991) ; 39(1992) ; 40(1992) ; 41(1993) ; 42(1994) ; 43(1995) ; 44(1996) ; 45(1997) ; 46(1998) ; 47(1999) ; 51(2003) ; 52(2004) ; 53(2005)
Signatura:IX, C 2
Inventarni broj:Z-Institut Archeologii i Etnologii PAN, Oddzial we Wroclawiu 88
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:56

700
Naslov:Archaeologica Hungarica = Acta Archaeologica musei nationalis Hungarici
Impresum:Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda , 1926-
Materijalni opis:31 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Tomus I(1926)-Fettich N.,Das Kunstgewerbe der Awarenzeit ; II(1927)-Paulovics Istvan,A Dunapentelei Romai telep (Die römische Ansiedlung von Dunapentele ; III(1928)-Fettich Nandor,La Trouvaille Scythe de Zöldhalompuszta ; IV(1929)-Hillebrand Jenö, Das Frühkupferzeitliche Gräberfeld von Pusztaistvanhaza ; V-VI(1929)-Die Bandkeramik in Ungarn von F. Tompa ; VII(1931)-Feher Geza, Les monuments de la culture protobulgare ; VIII(1932)-Fettich Nandor, Der zweite Schatz von Szilagysomlyo ; IX(1932)-Alföldi Andreas, Funde aus der Hunnenzeit und ihre etnische Sonderung ; X(1933)-Szalay Akos, Über das Römische Castell von Dunabogdany ; XI(1933)-Marton von Lajos, Die Frühlatenezeit in Ungarn ; XII(1933)-Paulsen Peter, Wikingerfunde aus Ungarn ; XIII(1934)-Gallus Sandor, Die figuralverzierten Urnen von Soproner Burgstall ; XIV(1934)-Bartha Denes, Die avarische Doppelschalmei von Janoshida ; XV(1934)-Fettich Nandor, Der skythische Fund von Gartschinowo ; XVI(1934)-Zakharow-Arendt, Studia levetica ; XVII(1935)-Hillebrand Jenö, Die ältere Steinzeit Ungarns ; XVIII(1936)-Fettich N.-Marosi A., Trouvailles Avares de Dunapentele ; XX(1936)-Paulovics Istvan, La table de privileges de Brigetio ; XXIII(1939)-Dombay Janos, The Prehistoric Settlement and Cemetery at Zengövarkony ; XXXII(1953)-Fettich Nandor, La Trouvaille de Tombe Princiere Hunnique a Szeged-Nagyszeksos ; XXXV(1956)-Banner Janos, Die Peceler Kultur ; XXXVII(1960)-Dombay Janos, Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengövarkony ; XXXVIII(1961) ; XXXIX(1962)-Gy. Török, Die Bewohner von Halimba ; XL(1963)-Kovrig I., Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyan ; XLII(1963)-Ida Bognar-Kutzian, The Copper age cemetery of Tiszapolgar-Basatanya ; XLIV(1968)-Patek E., Die Urnenfelderkultur in Transdanubien ; XLV(1968)-Nandor Kalicz, Die Frühbronzezeit in nordost-Ungarn ; XLVIII(1972)-Bognar-Kutzian Ida, The early copper age Tiszapolgar culture in the Carpatian basin
Signatura:VI, C 4
Inventarni broj:D 164,165,186,260,264,265,267,321
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:54

701
ISSN:0001-5210
Naslov:Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Impresum:Budapest : Akadémiai Kiadó , 1951-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g4
UDK:902/904
Podaci o fondu:Tom. 9,fasc.1-4(1959) ; 10/1-2,3-4(1959) ; 11/1-4(1959) ; 12(1-4(1960) ; 13/1-4(1961) ; 14/1-2,3-4(1962) ; 15/1-4(1963) ; 16/1-2,3-4(1964) ; 17/1-4(1965) ; 18/1-4(1966) ; 19/1-2,3-4(1967) ; 20/1-4(1968) ; 21/1-2,3-4(1969) ; 22/1-4(1970) ; 23/1-4(1971) ; 24/1-3,4(1972) ; 25/1-2,3-4(1973) ; 26/1-2,3-4(1974) ; 27/1-2,3-4(1975) ; 28/1-2,3-4(1976) ; 29/1-2,3-4(1977) ; 30/1-2,3-4(1978) ; 31/1-2,3-4(1979) ; 32/1-4(1979) ; 33/1-4(1981) ; 34/1-4(1982) ; 35/1-2(1983) ; 45/1-4(1993) ; 46/1-4(1994) ; 47/1-4(1995) ; 48/1-3,4(1996) ; 49/1-3(1997) ; 51/1-4(1999-2000) ; 52/1,2,3,4(2001) ; 53/1-3.4 (2002) ; 55/1,2,3-4(2004) ; 57(2006), 1-3, 4 ; 58(2007),1 ; 59(2008),1
Signatura:VI, C 4
Inventarni broj:K-MZT 41
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:53

702
ISSN:0075-6334
Naslov:Klio : Beiträge zur Alten Geschichte / Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie
Impresum:Berlin : Akademie Verlag GmbH , 1901-
Materijalni opis:25 cm
Napomena:g1. - Ne izlazi 1944-1958
Prilog:Beiheft. - 1(1903)-44(1939)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Bd. 1(1901) ; 2(1902) ; 3(1903) ; 4(1904) ; 5(1905) ; 6(1906) ; 7(1907) ; 8(1908) ; 9(1909) ; 10(1910) ; 11(1911) ; 12(1912) ; 13(1913) ; Studien zu Ammianus Marcellinus,Walter Klein(1914) ; 12/Beiheft 1914;Obst Ernst:Der Feldzug des Xerxes ; 14(1915) ; 15(1918) ; 16(1920) ; 17(1921) ; 18(1923) ; 19(1925) ; 20(1926) ; 21(1927) ; 22(1929) ; 23(1930) ; 24(1931) ; 25(1932) ; 26/Heft 1,2-3(1932) ; 27/1-2,3(1934) ; 28/1-2,3(1935) ; 29/1,2-3(1936) ; 30/1-3(1937) ; 31/1,4(1938) ; 32/1,2,3(1939) ; 33/1,2,3,4(1940-41) ; 34/1-2,3(1941) ; 35/3,4(1942) ; 36/1,2(1943) ; 36 Bd.,Neue folge Bd. 12,Heft 2(1937) ; 32 Bd.,Neue folge Band 14,1939 ; Beiheft 40 ,N.folge Band 27,1939 ; Sonendruck aus Bd.32,Heft 3,1939 ; 34,Neue folge Band 16,1942 ; 78/1,2(1996) ; 79/1,2(1997) ; 80/1,2(1998) ; 81/1,2(1999)
Signatura:VII, C 3
Inventarni broj:D 374
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:52

703
ISSN:0570-8966
Naslov:Arheološki vestnik / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede
Impresum:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo , 1950
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g1. - Opis izrađen prema broju 50,1999.godine
UDK:902/904(082.1)(497.4)
Podaci o fondu:1/1-2(1950) ; 2/1-2(1951) ; 3/1-2(1952) ; 4/1-2(1953) ; 5/1-2(1954) ; 6/1(1955) ; 7/1,2,3,4(1956) ; 8/1,2,3,4(1957) ; 9-10/1,2,3,4(1958-59) ; 11-12(1960-61) ; 13-14(1962-63) ; 15-16(1964-65) ; 17(1966) ; 18(1967) ; 20(1969) ; 21-22(1970-71) ; 23(1972) ; 24(1973) ; 25(1974) ; 26(1975) ; 27(1976) ; 28(1977) ; 29(1978) ; 31(1980) ; 32(1981) ; 33(1982) ; 34(1984) ; 35(1984) ; 36(1985) ; 37(1986) ; 38(1987) ; 39-40(1988-89) ; 41(1990) ; 42(1991) ; 43(1992) ; 44(1993) ; 45(1994) ; 46(1995) ; 47(1996) ; 48(1997) ; 49(1998) ; 50(1999) ; 51(2000) ; 52(2001) ; 53(2002) ; 54(2003) ; 55(2004) ; 56(2005) ; 57(2006) ; 58(2007) ; 59(2008)
Signatura:IX, F 6-7
Inventarni broj:Z- Slovenska akademija znanosti in umetnosti 55
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:47

704
ISSN:0350-7165
Naslov:Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu
Impresum:Zagreb : Arheološki muzej , 1958-
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g1. - Opis prema sv.32-33(1999-2000)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Ser.3, sv.1(1958) ; 2(1961) ; 3(1968) ; 4(1970) ; 5(1971) ; 6-7(1972-1973) ; 8(1974) ; 9(1975) ; 10-11(1977-78) ; 12-13(1979-1980) ; 14(1981) ; 15(1982) ; 16-17(1983-84) ; 18(1985) ; 19(1986) ; 20(1987) ; 21(1988) ; 22(1989) ; 23(1990) ; 24-25(1991-92) ; 26-27(1993-94) ; 28-29(1994) ; 32-33(1999-2000) ; 34(2001) ; 35(2002) ; 36(2003) ; 37(2004) ; 38(2005) ; 40(2007)
Signatura:X, A 7 X, D7
Inventarni broj:Z-Arheološki muzej,Zagreb 6
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:46

705
ISSN:0066-7358
Naslov:Arheologia Moldovei / Academia Romana, Filiala Iasi, Institutul de Arheologie
Impresum:Bucureşti : Editura Academiei Române , 1960-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1. - Opis izrađen prema broju 20(1999)
UDK:902/904+930.26(498.3)
Podaci o fondu:1(1960) ; 2-3(1964) ; 4(1966) ; 5(1967) ; 6(1969) ; 7(1972) ; 8(1975) ; 9(1980) ; 11(1987) ; 12(1988) ; 13(1990) ; 14(1991) ; 15(1992) ; 16(1993) ; 17(1994) ; 18(1995) ; 19(1996) ; 20(1999) ; 21(2000) ; 22(2002) ; 23-24(2003) ; 25(2002),2004 ; 26(2003),2005 ; 27(2004),2005 ; 28(2005) ; 29(2006) ; 30(2007)
Signatura:VIII, D 2
Inventarni broj:Z-Academia Română 97
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:45

706
ISSN:0350-1639
Naslov:Macedoniae Acta Archaeologica : prilozi kon makedonskata arheologija
Impresum:Skopje : Združenie na arheolozite na SR Makedonija , 1975-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Opis prema broju 13(1992)
UDK:902/904(497.7)
Podaci o fondu:Br.2(1976) ; 4(1978) ; 5(1979) ; 7-8(1981/82) ; 10(1985/86) ; 11(1987/88) ; 12(1990/91) ; 13(1991) ; 14(1993/94) ; 15(1999) ; 16(1997-1999)2005 ; 17(1999-2001)2006
Signatura:IX, D 6
Inventarni broj:Z- Združenie na arheolozite na SR Makedonija 182
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:43

707
ISSN:0869-6063
Naslov:Rossijskaja arheologija
Impresum:Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut arheologii , 1993-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g4
Nastavak:Sovetskaja arheologija 0038-5034
UDK:902
Podaci o fondu:No.3,4(1993) ; 1,2,3,4(1994) ; 2,3,4(1995) ; 1,3,4(1996) ; 1,2,3,4(1997) ; 1,2,3,4(1998) ; 1,2,3(1999) ; 1,2,3,4(2000) ; 1,2,3,4(2001) ; 2,3,4(2002) ; 1,2,3,4(2003) ; 1,2,3,4(2004) ; 1,2,3(2005) ; 1,2,4(2006) ; 1,2,3,4(2007) ; 1,2,3,4(2008)
Signatura:IX, A 2-3
Inventarni broj:Z-Rossijskaja akademija nauk 18
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:41

708
ISSN:0559-9628
Naslov:Sibrium : collana di studi e documentazioni, fondata da M. Bertolone
Impresum:Varese : Centro di studi preistorici e archeologici, Musei civici di Villa Mirabello , 1953-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
Nastavak:Rassegna storica del Seprio : pubblicata a cura delle Sezioni di Varese, Gallarate e Busto Arsizio e del Museo civico di Varese
UDK:902/903
Podaci o fondu:Vol.11(1971-72) ; 18(1985-86) ; 19(1987-88) ; 20(1989) ; 21(1990-1991) ; 23(1994-1999) ; 24(2000-2003)
Signatura:VIII, B 2
Inventarni broj:Z-Centro di studi preistorici e archeologici, Varese 289
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:40

709
ISSN:0001-5229
Naslov:Acta Archaeologica Carpathica / Academia Scientiarum Polona, Collegium Cracoviense
Impresum:Krakow : Pánstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1959
Materijalni opis:25 cm
Nakladnička cjelina:L'Académie Polonaise des Sciences, Centre de Cracovie, Commission Archéologique
Napomena:g1. - opis prema broju 30(1991)
UDK:902(438)
Podaci o fondu:Tom 1,Fasc.2(1959) ; Tom 3,Fasc.1-2(1961) ; Tom 11, Fasc.2(1969-1970) ; Tom 12, Fasc.1-2(1971) ; Tom 14(1974) ; Tom 15(1975) ; Tom 16(1976) ; Tom 17(1977) ; Tom 18(1978) ; Tom 19(1979) ; Tom 20(1980) ; Tom 21(1981) ; Tom 22(1982-1983) ; Tom 23(1984) ; Tom 24(1985) ; Tom 25(1985) ; Tom 26(1987) ; Tom 28(1989) ; Tom 30(1991)
Signatura:IX, B 3
Inventarni broj:Z-Polska Akademia Nauk 123
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:39

710
ISSN:0038-5034
Naslov:Sovetskaja arheologija
Impresum:Moskva : Akademija Nauk SSSR , 1957-1992
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g4. - opis prema 1990/4
Naslov nastavka:Rossijskaja arheologija 0869-6063
UDK:902/904(47+57)
Podaci o fondu:Br.1,2,3,4(1958) ; 1,2,3,4(1959) ; 1,2,3,4(1960) ; 1,2,3,4(1961) ; 1,2,3,4(1964) ; 1,2,3,4(1966) ; 1,2,3,4(1967) ; 1,2,3,4(1968) ; 1,2,3,4(1969) ; 2,3,4(1970) ; 1,2,3,4(1971) ; 1,2,3,4(1973) ; 1,2,3,4(1974) ; 1,2,3,4(1975) ; 1,2,3,4(1976) ; 2,3,4(1977) ; 1,2,3,4(1978) ; 1,2,3,4(1979) ; 1,2,3,4(1980) ; 1,2,3,4(1981) ; 1,2,3,4(1982) ; 1,2,3,4(1983) ; 1,2,3,4(1984) ; 1,2,3,4(1985) ; 1,2,3,4(1989) ; 1,2,3,4(1990)
Signatura:IX, A 1-2
Inventarni broj:Z-Akademija Nauk SSSR 18
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:38

711
ISSN:0323-1267
Naslov:Archeologické rozhledy
Impresum:Praha : Archeologický ustav AV ČR, Praha , 1949-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g4
UDK:902(437.1)
Podaci o fondu:Ročnik 1/1-2,3,4(1949) ; 2/1-2,3-4(1950) ; 3/1,2-3,4(1951) ; 4/1,2,3-4,5(1952) ; 5/1,2,3,4,5,6(1953) ; 6/1,2,3,4,5,6(1954) ; 7/1,2,3,4,5,6(1955) ; 8/1,2,3,4,5,6(1956) ; 9/1,2,3,4,5,6(1957) ; 10/1,2,3,4,5,6(1958) ; 11/1,2,3,4,5,6(1959) ; 12/1,2,3,4,5,6(1960) ; 13/1,2,3,4,5,6(1961) ; 14/1,2,3,4,5,6(1962) ; 15/1,2,3,4,5,6,(1963) ; 16/1,2,3,4,5,6(1964) ; 17/1,2,3,4,5,6(1965) ; 18/1,2,3,4,5,6(1966) ; 19/1,2,3,4,5,6(1967) ; 20/1,2,3,4,5,6(1968) ; 21/1,2,3,4,5,6(1969) ; 22/1,2,3,4,5,6(1970) ; 23/1,2,3,4,5,6(1971) ; 24/1,2,3,4,5,6(1972) ; 25/1,2,3,4,5,6(1973) ; 26/1,2,3,4,5,6(1974) ; 27/1,2,3,4,5,6(1975) ; 28/1,2,3,4,5,6(1976) ; 29/1,2,3,4,5,6(1977) ; 30/1,2,3,4,5,6(1978) ; 31/1,2,3,4,5,6(1979) ; 32/1,2,3,4,5,6(1980) ; 33/1,2,3,4,5,6(1981) ; 34/1,2,3,4,5,6(1982) ; 35/1,2,3,4,5,6(1983) ; 36/1,2,3,4,5,6(1984) ; 37/1,2,3,4,5,6(1985) ; 38/1,2,3,4,5,6(1986) ; 39/1,2,3,4,5,6(1987) ; 40/1,2,3,4,5,6(1988) ; 41/1,2,3,4,5,6(1989) ; 42/1,2,3,4,5,6(1990) ; 43/1,2,3,4(1991) ; 44/1,2,3,4(1992) ; 45/1,2,3,4(1993) ; 46/1,2,3,4(1994) ; 47/1,2,3,4(1995) ; 48/1,2,3,4(1996) ; 49/1(1997) ; 50/1,2,3,4(1998) ; 51/1,2,3,4(1999) ; 52/1,2,3(2000) ; 53/1,2,3,4(2001) ; 54/1,2,3,4(2002) ; 55/1,2,3(2003) ; 56/1,2,3,4(2004) ; 57/1,2,4 (2005) ; 58/1,2,3 (2006) ; 59/1,2,3,4(2007) ; 60/1,2,3(2008)
Signatura:VI, A 1/A 3
Inventarni broj:Z-Archeologický ústav AV ČR Praha 23
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:37

712
ISSN:1013-428X
Naslov:Apulum : arheologie, istorie, etnografie
Impresum:Alba Iulia : Muzeul National al Unirii Alba Iulia , 1942-
Materijalni opis:24 cm
Nakladnička cjelina:Acta Musei Apulensis-Apulum : Arheologie-Istorie-Etnografie
Napomena:g1. - opis prema vol. 34(1997)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.1(1942) ; 2(1943-45),1946 ; 5(1964) ; 7/1(1968) ; 7/2(1969) ; 10(1972) ; 11(1973) ; 12(1974) ; 13(1975) ; 14(1976) ; 15(1977) ; 16(1978) ; 17(1979) ; 18(1980) ; 19(1981) ; 20(1982) ; 21(1983) ; 22(1985) ; 23(1986) ; 24(1987) ; 25(1988) ; 26(1989) ; 27-30(1993) ; 31(1994) ; 32(1995) ; 33(1996) ; 34(1997) ; 49(2002) ; 40(2003) ; 41(2004) ; 42(2005) ; 43/1,2(2006) ; 45(2008)
Signatura:VIII, C 3
Inventarni broj:Z-Muzeul National al Unirii Alba Iulia 17
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:36

713
ISSN:0070-4415
Naslov:Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
Impresum:Berlin-Dahlem : Deutsches Archäologisches Institut , 1886-
Materijalni opis:27 cm
UDK:902
Podaci o fondu:Band 1(1886) ; 2(1887) ; 3(1888) ; Erganzungsheft 1; 4(1889),1890 ; Erganzungsheft 2; 5(1890),1891 ; 6(1891),1892 ; 7(1892),1893 ; 8(1893),1894 ; 9(1894),1895,Erganzungsheft 3 ; 10(1895),1896;Erganzungsheft 4(1898) ; Register zu Band 1-10(1886-1895),1904 ; 11(1896),1897 ; 12(1897),1898 ; 13(1898),1899 ; 14(1899),1900 ; 15(1900),1901 ; 16(1901) ; 17(1902) ; 18(1903) ; 19(1904),Erganzungsheft 5 ; 20(1905), Erganzungsheft 6 ; Register zu Band 11-20(1896-1905),1908 ; 21(1906) ; 22(1907),Erganzungsheft 7 ; 23(1908) ; 24(1909), Erganzungsheft 8 ; 25(1910) ; 26(1911), Erganzungsheft 9 ; 27(1912), Beiblatt 1,2,4 ; 28(1913),Erganzungsheft 10 ; 29(1914),mit Bibliographie zum Jahrbuch...1913(1914) ; 30(1915),mit Bibliographie zum Jahrbuch...1914(1915) ; Register zu Band 21-30(1906-1915),1921 ; Bibliografie zum Jahrbuch...1915(1916) ; 31(1916),mit Bibliographie ...1915, Arch.Anz.(1916) ; 32(1917), mit Bibliographie...1916/1917(1918), Arch.Anz.3/4(1917) ; 33(1918) ; 34(1919) ; 35(1920),1921 ; Bibliographie zum Jahrbuch...1920-1922(1924) ; 36(1921),1923 ; 38/39(1923/24) ; 44(1929) ; Erganzungsheft 11(1927)5 Erganzungsheft 13(1937) ; Erganzungsheft 14(1942) ; Erganzungsheft 15(1942) ; Arch.Bibliogr.(1949),1950/51 ; 72(1957) und Arch.Anzeiger ; 73(1958) ; 74(1959),und Arch.Anz. ; 75(1960) ; 76(1961)und Arch.Anz ; 77(1962)und Arch.Anz.1,3 ; 78(1963),und Arch.Anz.1-4 ; 79(1964),und Arch.Anz.1-4 ; 80(1965),und Arch.Anz.1-4 ; Archaeologische Bibliographie 1965 ; 81(1967),und Arch.Anz.1-4(1966) ; 83(1968-1969) ; 84(1969) ; 85(1970),1971,Arch. Bibliogr.(1969),Beilage zum JDI ; 86(1971),1972 ; 87(1972),1973 ; 88(1973),1974 ; 89(1974),1975 ; 90(1975),1976 ; 91(1976),1977 ; 92(1977),1978 ; 93(1978) ; 94(1979) ; 95(1980) ; 96(1981) ; 98(1983) ; 99(1984) ; 100(1985) ; 101(1986) ; 102(1987) ; 103(1988) ; 104(1989) ; 105(1990) ; 106(1991) ; 107(1992) ; 109(1994)5 ; 111(1996) ; 112(1997) ; 113(1998),1999 ; Erganzungsheft;114(1999),2000 ; 115(2000) ; 116(2001) ; 118(2003) ; 119(2004) ; 120(2005) ; 121(2006)
Signatura:VI d 6 VII, D 1-4
Inventarni broj:K-MZT 38
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:35

714
ISSN:0035-0737
Naslov:Revue archéologique : revue semestrielle avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et du Centre National du Livre
Impresum:Paris : Presses Universitaires de France , 1844-
Materijalni opis:27 cm
Napomena:g2
UDK:902.03
Podaci o fondu:serie 6,Tome 9-10(1937) ; 11-12(1938) ; 13-14(1939) ; 39-40(1952) ; 41-42(1953) ; 1,2(1963) ; 1,2(1964) ; 1,2(1965) ; 1,2(1966) ; 1,2,3(1967) ; 1,2(1968) ; 1,2(1969) ; 1(1970) ; 1(1971) ; 1(1973) ; 1,2(1974) ; 1,2(1975) ; 1,2(1976) ; 1,2(1977) ; 1(1981) ; 1,2(1984) ; 1,2(1985) ; 2(1986) ; 1,2(1987) ; 1(1988) ; 1,2(1989) ; 1,2(1990) ; 1(1991) ; 2(1992) ; 1,2(1993) ; 1,2(1994) ; 1,2(1995) ; 1,2(1996) ; 1,2(1997) ; 1,2(1998) ; 1,2(1999) ; 1,2(2000) ; 1,2(2001) ; 2(2002) ; 1,2(2004) ; 1,2(2006) ; 1,2(2007) ; 1(2008)
Signatura:VII, A 3 F-7
Inventarni broj:K-MZT 33
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:34

715
ISSN:0003-598X
Naslov:Antiquity
Impresum:Cambridge : New Hall , 1927-
Materijalni opis:25 cm
Napomena:g4
UDK:902/908
Podaci o fondu:Vol.32/no.125,126,127,128(1958) ; Vol.33/129,130,131,132(1959) ; Vol.34/133,134,135,136(1960) ; Vol.35/137,138,139,140(1961) ; Vol.36/141,142,143,144(1962) ; Vol.37/145,146,147,148(1963) ; Vol.38/149,150,151,152(1964) ; Vol.39/153,154,155,156(1965) ; Vol.40/157,158,159,160(1966) ; Vol.41/161,162,163,164(1967) ; Vol.42/165,166,167,168(1968) ; Vol.43/169,170,171,172(1969) ; Vol.44/173,174,175,176(1970) ; Vol.45/177,178,179,180(1971) ; Vol.47/185,186,187,188(1973) ; Vol.48/189,190,1911,192(1974) ; Vol.49/193,194,195,196(1975) ; Vol.50/197,198,199/200(1976) ; Vol.51/201,202,203(1977) ; Vol.52/204,205,206(1978) ; Vol.52/207(1979) ; Vol.53/208,209(1979) ; Vol.54/210,211,212(1980) ; Vol.55/213,214,215(1981) ; Vol.60/228,229,230(1986) ; Vol.61/231,232,233(1987) ; Vol.62/234,235,236,237(1988) ; Vol.63/238,239,240,241(1989) ; Vol.64/242,243,244,245(1990) ; Vol.66/250,251,252,253(1992) ; Vol.67/254,255,256(1993) ; Vol.67/257(1994) ; Vol.68/258,259,260,261(1994) ; Vol.69/262,263,264,265,266(1995);no. ; Vol.70/270(1996) ; Vol.71/271,272,273,274(1997) ; Vol.72/276,278(1998) ; Vol.73/279,280,281,282(1999) ; Vol.74/285,286(2000) ; Vol.75/287,288,289,290(2001) ; Vol.76/291,292,293,294(2002) ; Vol.78/299,300,301,302(2004) ; Vol.80/no.307,308,309,310(2006) ; Vol.81/no.311,313,314(2007) ; Vol.82/no.315,316,317(2008)
Signatura:V, A 5-6/B 6
Inventarni broj:K-MZT 12
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:32

716
ISSN:0018-098X
Naslov:Hesperia : the journal of the American School of Classical Studies at Athens
Impresum:Princeton, New Jersey : The American School of Classical Studies at Athens , 1932-
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g4
UDK:807+902/904
Podaci o fondu:Vol.31/no.2(1962) ; 43/1-4(1974) ; 44/1-4(1975) ; 45/1-4(1976) ; 46/1(1977) ; 47/1-4(1978) ; 48/1-4(1979) ; 49/1-4(1980) ; 50/1-4(1981) ; 51/1-2(1982) ; 53/1-4(1984) ; 54/1-4(1985) ; 55/1-4(1986) ; 56/1-4(1987) ; 57/1-4(1988) ; 58/1-4(1989) ; 59/1-4(1990) ; 60/1-4(1991) ; 61/1-4(1992) ; 62/1-4(1993) ; 63/1-4(1993) ; 64/1-4(1995) ; 65/1-2(1996) ; 66/1-4(1997) ; 67/1-3,4(1998) ; 68/1-4(1999) ; 69/3(2000) ; 73/1,2,4(2004) ; 75/1,2,3,4(2006) ; 76/1,2,3,4(2007) ; 77/1,2,3(2008)
Signatura:V, B 2
Inventarni broj:K-MZT 99
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:31

717
ISSN:0079-4848
Naslov:Prähistorische Zeitschrift
Impresum:Berlin : Walter de Gruyter, Berlin, New York , 1909-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g4
UDK:902/904+930
Podaci o fondu:Band 1/heft 1,2(1909) ; Band 2/3,4(1910) ; Band 3/1-4(1911) ; Band 4/1-4(1912) ; Band 5/1-4(1913) ; Band 6/1-4(1914) ; Band 7/1-4(1915) ; Band 8/1-4(1916) ; Band 9/1-4(1917) ; Band 10/1-4(1918) ; Band 11-12/1-4(1919-1920) ; Band 14(1921-1922) ; Band 15/1-2(1923) ; Band 16/1-4(1925) ; Band 17/1-4(1926) ; Band 18/1-4(1927) ; Band 19/3-4(1928) ; Band 20/1-4(1929) ; Band 21(1930) ; Band 22/1-4(1930) ; Band 23/1-2(1932) ; Band 24/1-4(1933) ; Band 25/1-4(1934) ; Band 26/3-4(1935) ; Band 27/1-4(1936) ; Band 28-29/1-4(1937-38) ; Band 30-31/1-4(1939-40) ; Band 36/1-4(1958) ; Band 37/1-4(1959) ; Band 38/1-4(1960) ; Band 39/1-4(1961) ; Band 40/1-4(1962) ; Band 43-44/3-4(1965-66) ; Band 45/1-2(1970) ; Band 47/1-2(1972) ; Band 48/1-2(1973) ; Band 49/1-2(1974) ; Band 50/1(1975) ; Band 51/1-2(1976) ; Band 52/1-2(1977) ; Band 53/1-2(1978) ; Band 54/1(1979) ; Band 55/1-2(1980) ; Band 56/1-2(1981) ; Band 62/1-2(1987) ; Band 63/1(1988) ; Band 64/1-2(1989) ; Band 65/1-2(1990) ; Band 66/1-2(1991) ; Band 67/1-2(1992) ; Band 68/1-2(1993) ; Band 69/1-2(1994) ; Band 71/1-2(1996) ; Band 72/1-2(1997) ; Band 73/1-2(1998) ; Band 74/1-2(1999) ; Band 75/1-2(2000) ; Band 76(2001) ; Band 77/1,2(2002) ; Band 78/1,2(2003) ; Band 79/1,2(2004) ; Band 81/1,2(2006) ; Band 82/1,2(2007)
Signatura:VII, C 5
Inventarni broj:K-MZT 26
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:29

718
ISSN:0093-4690
Naslov:Journal of Field Archaeology
Impresum:Boston : Boston University , 1974-
Materijalni opis:28 cm
Napomena:g4
UDK:902.2/.6
Podaci o fondu:Vol.1/no.1-4(1974) ; Vol.2/1-4(1975) ; Vol.3/1-4(1976) ; Vol.4/1-2(1977) ; Vol.7/2,3,4(1980) ; Vol.8/2,3,4(1981) ; Vol.9/1-4(1982) ; Vol.10/1-4(1983) ; Vol.1/1-41(1984) ; Vol.12/1-4(1985) ; Vol.13/1,2,3(1986) ; Vol.14/1-4(1987) ; Vol.15/1-4(1988) ; Vol.17/1-4(1990) ; Vol.18/1-4(1991) ; Vol.19/1-3(1992) ; Vol.20/1-4(1993) ; Vol.21/1-4(1994) ; Vol.22/1-4(1995) ; Vol.23/1,2,3(1996) ; Vol.24/1-4(1997) ; Vol.25/1,2,3(1998) ; Vol.26/1-4(1999) ; Vol.27/1,2,3,4(2000) ; Vol.28/1-2,3-4(2001) ; Vol.29(2002-2004) ; Vol.29/3,4(2002-2004) ; Vol.30/1(2005) ; Vol.31/1,2,3,4(2006) ; Vol.32/1,2,3,4(2007) ; Vol.33/1,2,3(2008)
Signatura:V, B 3
Inventarni broj:K-MZT 105
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:28

719
ISSN:0473-0992
Naslov:Opuscula archaeologica
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , 1956-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.1(l956) ; 2(1957) ; 3(1958) ; 4(1959) ; 5(1961) ; 6(1966) ; 7(1982) ; 8(1983) ; 9(1984) ; 10(1985) ; 11-12(1987) ; 13(1988) ; 14(1989) ; 15(1991) ; 16(1992) ; 17(1993) ; 18(1994) ; 19(1995) ; 20(1996) ; 21(1997) ; 22(1998) ; 23-24(1999-2000) ; 25(2001) ; 26(2002) ; 27(2003) ; 28(2004) ; 29(2005) ; 30(2006) ; 31(2007)
Signatura:X, C 7
Inventarni broj:Arheološki zavod Filozofskog fakulteta 101
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:27

720
ISSN:0581-7501
Naslov:Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
Impresum:Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu , 1891-
Materijalni opis:26 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(497.6)
Podaci o fondu:1-4(1891) ; 5(1893) ; 7(1895) ; 8(1896) ; 9(1897) ; 10(1898) ; 11(1899) ; 12,sv.1,2,3,4(1900) ; 13,sv.1,4(1901) ; 15,sv.3,4(1903) ; 16,sv.1,3(1904) ; 17(1905) ; 18(1906) ; 23(1911) ; 27,sv.1-2,3-4(1915) ; 28,sv.1-2,3-4(1916) ; 29(1917) ; 30(1918) ; 31,sv.1,2-3(1919) ; 32,sv.1-2,3-4(1920) ; 33,sv.1-4(1921) ; 34,sv.1-4(1922) ; 35(1923) ; 36(1924) ; 37(1925) ; 38(1926) ; 39(1927) ; 40(1928) ; 41(1929) ; 42(1930) ; 43(1931) ; 44(1932) ; 45(1933) ; 46(1934) ; 47(1935) ; 48(1936) ; 49(1937) ; 50(1938) ; 51(1939) ; 52,sv.1-2(1940) ; 53(1941) ; 54(1942) ; 55(1943) ; N.S. 1(1946) ; 2(1947) ; 3(1948) ; 4-5(1949-50) ; 6(1951) ; 7(1952) ; 8(1953) ; 9(1954) ; 10(1955) ; 12(1957) ; 13(1958) ; 14(1959) ; 15-16(1961) ; 17(1962) ; 18(1963) ; 19(1964) ; 20(1965) ; 21-22(1966-67) ; 23(1968) ; 24(1969) ; 25(1970) ; 26(1971) ; 27-28(1972-1973) ; 29(1974) ; 30-31(1975-76) ; 32(1977) ; 33-34(1979) ; 35-36(1980-81) ; 37(1982) ; 38(1983) ; 39(1984) ; 40-41(1985-86) ; 42-43(1987-88) ; 44(1989) ; 46(1991) ; ser. A/N.S. 48/49(1996-2000)
Signatura:IX, E 2/E 5
Inventarni broj:Z-Zemaljski muzej,Sarajevo 163
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:26

721
ISSN:0391-7517
Naslov:Felix Ravenna : rivista di antichita' ravennati, cristiane e bizantine
Impresum:Ravenna : Dipartimento di archeologia, Centro di studi per le antichita' ravennati e bizantine "Giuseppe Bovini" , 1911-
Materijalni opis:25 cm
Nakladnička cjelina:Rivista di antichita' ravennati,cristiane e bizantine
Napomena:g1
UDK:902/904(450 Ravenna)
Podaci o fondu:ser.4,fasc.1(101),1970 ; 2(102),1971 ; 3-4(103-104),1972 ; 5-6(105-106),1973 ; 7-8(107-108),1974 ; 1-2(109-110),1975 ; 1-2(111-112),1976 ; 1/2(113-114),1977 ; 1(115),1978 ; 2(116),1978 ; 1/2(121-122),1981 ; 1/2(123-124),1982 ; 1/2(124-125),1983 ; 1/2(125-126),1984 ; 1/2(141-145),1991-1992 ; 1/2(145-148),1994 ; 1-2/1995,1-2/1996(149-152) ; 153-156,1997-2000
Signatura:VIII, B 4
Inventarni broj:Z-Dipartimento di archeologia, Ravenna 82
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:25

722
ISSN:1335-0102
Naslov:Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre = journal of the Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Nitra = Zeitschrift des Archäologischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra
Impresum:Nitra : Archeologický ústav SAV , 1953-
Materijalni opis:30 cm
Nakladnička cjelina:Časopis Archeologického ústavu Slovenskej akadémie Vied v Nitre
Napomena:g2
UDK:902(437.6)
Podaci o fondu:Ročnik 1(1953) ; 2(1954) ; 3(1955) ; 4/1,2(1956) ; 5/1,2(1957) ; 6/1,2(1958) ; 7/1,2(1959) ; 8/1,2(1960) ; 9/1-2(1961) ; 10/1,2(1962) ; 11/1,2(1963) ; 12/1,2(1964) ; 13/1,2(1965) ; 14/1,2(1966) ; 15/1,2(1967) ; 16/1,2(1968) ; 17/1,2(1969) ; 18/1,2(1970) ; 19/1,2(1971) ; 20/1,2(1972) ; 21/1,2(1973) ; 22/1,2(1974) ; 23/1,2(1975) ; 24/1,2(1976) ; 25/1,2(1977) ; 26/1,2(1978) ; 27/1,2(1979) ; 28/1,2(1980) ; 29/1,2(1981) ; 30/1,2(1982) ; 31/1,2(1983) ; 32/1,2(1984) ; 33/1,2(1985) ; 34/1,2(1986) ; 35/1,2(1987) ; 36/1,2(1988) ; 37/1,2(1989) ; 38/1,2(1990) ; 39/1-2(1991) ; 40/1(1992) ; 42/1,2(1994) ; 43/1,2(1995) ; 44/1,2(1996) ; 45/1,2(1997) ; 46/1,2(1998) ; 47/1,2(1999) ; 48/1,2(2000) ; 49/1-2,2001 ; 50/1,2(2002) ; 51/1,2(2003) ; 52/1,2(2004) ; 53/1,2(2005) ; 54/1,2(2006) ; 55/1,2(2007)
Signatura:VI, A 4/A 5
Inventarni broj:Z 5;442
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:24

723
ISSN:0570-9858
Naslov:Arheološki radovi i rasprave = Acta et Dissertationes Archaeologicae
Impresum:Zagreb : HAZU , 1959-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:nr
UDK:902-904
Podaci o fondu:Broj 1(1959) ; 2(1962) ; 3(1964) ; 4-5(1967) ; 6(1968) ; 7(1974) ; 8-9(1982) ; 10(1987) ; 11(1988) ; 12(1995) ; 13(2001) ; 14(2004) ;
Signatura:X, A 5
Inventarni broj:Z-HAZU 52
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:23

724
ISSN:0031-0506
Naslov:Památky Archeologické
Impresum:Prague : Institute of Archaeology , 1854-
Materijalni opis:29 cm
Nakladnička cjelina:Institute of Archaeology
Napomena:g2. - opis prema Vol.90(1999)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Ročnik 44(1953), čislo 2 ; 45(1954) ; 1-2(100 let od založeni) ; 46(1955) ; 1-2,47(1956) ; 1,48(1957) ; 1-2,49(1958) ; 1-2,50(1959) ; 1-2,51(1960) ; 1-2,52(1961) ; 2,53(1962) ; 1-2,54(1963) ; 1-2,55(1964) ; 1-2,56(1965) ; 1-2,57(1966) ; 1-2,58(1967) ; 1-2,59(1968) ; 1-2,60(1969) ; 1-2,61(1970) ; 1-2,62(1971) ; 1-2,63(1972) ; 1-2,64(1973) ; 1-2,65(1974) ; 1-2,66(1975) ; 1-2,67(1976) ; 1-2,68(1977) ; 1-2,69(1978) ; 1-2,70(1979) ; 2,71(1980)51 ; 2,72(1981) ; 1-2,73(1982) ; 1-2,74(1983) ; 1-2,75(1984) ; 1-2,76(1985) ; 1-2,77(1986) ; 1-2,78(1987) ; 1-2,79(1988) ; 1-2,80(1989) ; 1-2,81(1990) ; 1-2,82(1991) ; 1-2,83(1992) ; 1-2,84(1993) ; 1-2,(1993)(Supplementum) ; 2,1993,(1994) ; 85(1994) ; 1-2;86(1995) ; 1(Supplementum)3(1995) ; 87(1996) ; 1-2,88(1996) ; 1,90(1999) ; 1-2,91(2000) ; 1,2,92 (2001) ; 1,2,93 (2002) ; 94(2003) ; 96(2005) ; 98(2007)
Signatura:VI, A 6/A 7
Inventarni broj:Z-Institute of Archaeology, Prague 45
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:17

725
ISSN:1330-0644
Naslov:Prilozi Instituta za arheologiju
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju , 1983-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902
Podaci o fondu:Br.1(1983) ; 5-6(1990) ; 8(1991) ; 9(1992) ; 10(1993) ; 13-14(1996-1997) ; 15-16(1998-1999) ; 17(2000) ; 18(2001) ; 19(2002) ; 20(2003) ; 21(2004) ; 22(2005) ; 23(2006) ; 24(2007)
Signatura:X, B 8
Inventarni broj:Z-Institut za arheologiju 234
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:16

726
ISSN:0076-2741
Naslov:Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
Impresum:Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Bonn : Rudolf Habelt GMBH in Kommission , 1954-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1. - Skraćeni naslov je Jahrbuch RGZM
UDK:902/904(05)
Podaci o fondu:Jahrgang 4(1957) ; 5(1958) ; 9(1962) ; 10(1963) ; 11(1964) ; 12(1965) ; 32(1985) ; 33(1986) ; 34/1,2(1987) ; 35/1,2(1988) ; 36/1,2(1989) ; 37/1,2(1990) ; 38/1,2(1991) ; 39/1,2(1992) ; 40/1,2(1993) ; 41/1,2(1994) ; 42/1,2(1995) ; 43/1,2(1996) ; 44/1,2(1997) ; 45/1,2(1998) ; 46/1,2(1999) ; 47/1,2(2000) ; 48/1,2(2001) ; 49(2002) ; 50/1,2(2003) ; 51/1,2(2004) ; 52/1,2(2005)
Signatura:VII, C 1/C 2
Inventarni broj:Z-Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 274
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:15

727
ISSN:1331-4270
Naslov:Histria Antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju = journal of the International Research Centre for archaeology
Impresum:Brijuni-Medulin, Pula : Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Zagreb : Sveučilište , 1995-
Materijalni opis:30 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Sv.1(1995) ; 2(1996) ; 3(1997) ; 4(1998) ; 5(1999) ; 6(2000) ; 7(2001) ; 8(2002) ; 9(2003) ; 10(2003) ; 12(2004) ; 13(2005) ; 15(2007) ; 16(2008)
Signatura:X, A 7
Inventarni broj:Z-Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Pula 384
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:14

728
ISSN:1217-4165
Naslov:Tisicum : a Jasz-Nagykum-Szolnok Megyei Muzeumok Evkönyve : annual of the Jasz-Nagykun-Szolnok Coumty Museums = Jahrbuch der Museen des Komitates Jasz-Nagykun-Szolnok
Impresum:Szolnok : Jasz - Nagykum - Szolnok Megyei Muzeumok Igazgatosaga
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
UDK:902/904(069)
Podaci o fondu:Vol.8(1993) ; Vol.12(2001) ; Vol.14(2004) ; Vol.15(2006) ; Vol.16(2007)
Signatura:VI, C 7
Inventarni broj:Z-Damjanich Janos Muzeum Koenyvtara,Szolnok 198;433
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:12

729
ISSN:0949-0434
Naslov:Eurasia antiqua : Zeitschrift für die Archäologie Eurasiens
Impresum:Mainz : Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung , 1995-
Materijalni opis:29 cm
Napomena:g1
Nastavak:ZFA. Zeitschrift für Archäologie 0044-233X
UDK:902/903
Podaci o fondu:Band 1(1995) ; 2(1996) ; 3(1997) ; 4(1998)
Signatura:VII, C 4
Inventarni broj:Z-Deutsches Archäologisches Institut, Mainz 381
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:10

730
ISSN:1461-9571
Naslov:European Journal of Archaeology
Impresum:London : SAGE Publications , 1998-
Materijalni opis:22 cm
Napomena:g3
UDK:902/904(4)
Podaci o fondu:Vol.5, br.1,2(1997) ; Vol.1, br.1.2,3(1998) ; Vol.2, br.1,2,3(1999) ; Vol.3, br.1,2,3(2000) ; Vol.4, br.1,2,3(2001) ; Vol.6, br.1,2,3(2003) ; Vol.7, br.1,2,3(2004) ; Vol.8, br. 1,2,3(2005) ; Vol.9, br. 1,2-3(2006)
Signatura:V, A 2
Inventarni broj:Z-EAA 394
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:9

731
ISSN:0474-6805
Naslov:Origini : preistoria e protostoria delle civilta antiche
Impresum:Roma : Bonsignori Editore , 1967-
Materijalni opis:24 cm
Nakladnička cjelina:Rivista di preistoria e protostoria delle civilta antiche fondata da Salvatore M.Puglisi
Napomena:g1
UDK:902/904(450)(082.1)
Podaci o fondu:15(1990-1991) ; 16(1992) ; 19(1995) ; 21(1997) ; 23(2001) ; 24(2002) ; 25(2003) ; 26(2004) ; 29(2007)
Signatura:VIII, B2
Inventarni broj:Z 322
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:8

732
ISSN:0417-4046
Naslov:Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru = journal of the Archaeological Museum in Zadar
Impresum:Zadar : Arheološki muzej Zadar , 1959-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1
UDK:902/904
Podaci o fondu:Vol.1(1959) ; 2(1960) ; 3(1965) ; 4(1968) ; 5(197) ; 6(1973) ; 7(1974) ; 8(1975) ; 9(1980) ; 10(1988) ; 11(1989) ; 12(190) ; 13(1991) ; 14(1992) ; 15(1993) ; 16-17(1995) ; 18-19(1997) ; 20(2000) ; 21(2003) ; 22(2007)
Signatura:X, B 4
Inventarni broj:Z 81
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:7

733
ISSN:0003-5696
Naslov:Antike und Abendland = Beiträge zum Verständnis der Griechen und Römer und ihres Nachlebens
Impresum:Berlin : Walter de Gruyter , 1945-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Zapis rađen prema Bd. 42(1996)
UDK:902/904
Podaci o fondu:Band 42(1996) ; 43(1997) ; 45(1999)-
Signatura:VII, C 6
Inventarni broj:D 411
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3

734
ISSN:0265-8038
Naslov:Durham Archaeological Journal
Impresum:Durham : Transactions of the Architectural and archaeological society of Durham and Northumberland , 1984-
Materijalni opis:26 cm
Napomena:g1. - Zapis napravljen prema Vol.10(1994)
UDK:902/904(410.162+410.166)
Podaci o fondu:Vol.10(1994) ; 11(1995) ; 12(1996) ; 13(1997) ; 14-15(1999) ; 16(2001) ; 17(2003) ;
Signatura:V, B 4
Inventarni broj:D 371
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2

735
ISBN:0-7509-4153-7
Autor(i):O'Connor, Terry ; Evans, John G.
Naslov:Environmental archaeology : principles and methods / Terry O'Connor and John G. Evans
Izdanje:2nd, revised ed.
Impresum:Stroud [etc.] : Sutton , 2005
Materijalni opis:[VIII], 280 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija: str. 251-277. - Kazalo
Ključne riječi:arheologija okoliša * ljudski okoliš * ekologija * eko-sustavi * tlo * analiza tla
UDK:902
Signatura:AR XIII, A 5 902 O'CONN env
Inventarni broj:12341
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5278

736
ISBN:978-0-521-28877-4
Autor(i):Butzer, Karl W.
Naslov:Archaeology as human ecology : method and theory for a contextual approach / Karl W. Butzer
Impresum:Cambridge [etc.] : Cambridge University Press , 2006
Materijalni opis:XIII, 364 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija: str. 321-357. - Kazalo
Ključne riječi:arheologija * kontekst u arheologiji * ljudski eko-sustavi * arheologija okoliša * geoarheologija
UDK:902
Signatura:AR XIII, A 5 902 BUTZE arc
Inventarni broj:12343
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5277

737
ISBN:978-953-55275-0-3
Autor(i):Filipec, Krešimir
Naslov:Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru / Krešimir Filipec ; [tekst pojmovnika Kosjenka Laszlo Klemar, Tihana Puc, Krešimir Filipec ; fotografije Krešimir Filipec...[et al.]
Impresum:Zagreb ; Lobor : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta ; Župni ured sv. Ane : Općina Lobor , 2008
Materijalni opis:97 str. : ilustr. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Nakl. 1000 primj.. - Bibliografija: str. 92-93. - Pojmovnik
Ključne riječi:Lobor * crkva Majke Božje Gorske * gradina * arheološka iskopavanja * kronologija * prapovijest * antika * srednji vijek
UDK:902.2:726.54]8497.5 Lobor)""6373/653"
Ostali autori / urednici:Laszlo Klemar, Kosjenka
Signatura:AR V, D 6 904"653" FILIP arh
Inventarni broj:12330, 12331, 12332, 12333, 12334
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5266

738
ISBN:978-1-59904-759-1
Naslov:E-learning methodologies and computer applications in archaeology / Dionysios Politis, [editor]
Impresum:London, Hershey : Information Science Reference , 2008
Materijalni opis:XXII, 465 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija: str. 423-458 i uz svaki tekst. - Kazalo
Ključne riječi:učenje na daljinu * e-learning * e-učenje * računala u nastavi * arheologija-podučavanje * internet * obrazovanje * multimedija
UDK:004:371:902
Ostali autori / urednici:Politis, Dionysios
Signatura:AR F-9
Inventarni broj:12212
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5240

739
ISBN:978-0-89236-691-0
Naslov:Management planning for archaeological sites : an international workshop organized by the Getty Conservation Institute and Loyola Marymount University, 19-22 May 2000, Corinth, Greece / edited by jeanne Marie Teutonico and Gaetano Palumbo
Impresum:Los Angeles : The Getty Conservation Institute , cop. 2002
Materijalni opis:158 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 129-154: Bibliografija / Martha Demas
Ključne riječi:arheološka iskopavanja * arheološka nalazišta * konzervacija * restauracija * upravljanje * kongresi
UDK:902:719
Ostali autori / urednici:Teutonico, Jeanne Marie ; Palumbo, Gaetano
Signatura:AR
Inventarni broj:12245
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5235

740
ISBN:953-268-003-9
Naslov:One hundred Croatian archeological sites / editor Aleksandar Durman ; [translation Theresa Alt and Wayles Brown ; maps Tomislav Kaniški, Milivoj Tenčić ; drawings Marijana Jelić]
Impresum:Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža , 2007
Materijalni opis:XV, 367 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Jezik:engleski
Napomena:Izv. stv. nasl.: Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta. - Str. [VIII-IX]: Predgovor / Aleksandar Durman. - Str. 320-331: Pojmovnik. - Str. 337-367: Bibliografija
Ključne riječi:Hrvatska * arheološka nalazišta
UDK:902.2(497.5)
Ostali autori / urednici:Durman, Aleksandar ; Alt, Theresa
Signatura:AR I, D 3 902(497.5) ONEHU
Inventarni broj:12015
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5229

741
ISBN:0-8014-8252-6
Autor(i):Dark, Ken R.
Naslov:Theoretical archaeology / K. R. Dark
Impresum:Ithaca : Cornell University Press , 1995
Materijalni opis:246 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 198-210: Glossary. - Str. 211-239: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:teorijska arheologija
UDK:902
Signatura:AR XIII, A 5 902 DARK the
Inventarni broj:12180
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5226

742
ISBN:978-953-976-249-8
Autor(i):Hršak, Tomislav ; Mihelić, Sanjin
Naslov:Zapadna virovitička obilaznica : zaštitna arheološka istraživanja 2005.-2006. godine / Tomislav Hršak...[et al.] ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Sanjin Mihelić]
Impresum:Virovitica : Gradski muzej , 2007
Materijalni opis:73 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 3: Predgovor / Zoran Wiewegh. - Zastupljeni autori: Tomislav Hršak, Jacqueline Balen, Tajana Sekelj-Ivančan, Kristina Jelinčić, Marko Dizdar, Darija Ložnjak-Dizdar, Silvija Salaić. - Bibliografija i bilješke uz većinu radova. - Summaries
Ključne riječi:zaštitna arheološka istraživanja * Virovitica * arheološki lokaliteti
UDK:902.3(497.5 Virovitica)"2005/2006"
Signatura:AR XI, A 2 902.3(497.5) ZAPAD
Inventarni broj:12072
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5225

743
ISBN:978-953-265-019-8
Autor(i):Škiljan, Ivana ; Kolar, Valentina
Naslov:Veliki Tabor u svjetlu otkrića = Veliki Tabor in light of discovery / [tekst = text by Ivana Škiljan...[et al.] ; tekst kataloških jedinica = catalogue units by Ivana Škiljan...[et al.] ; prijevod na engleski = English translation Valentina Kolar, Nataša Jakominić Marot ; fotografije = photographs Vid Barac...[et al.]
Impresum:Gornja Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja , 2007
Materijalni opis:122 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Napomena:Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija: str. 121-122
Ključne riječi:Veliki Tabor * Desinić * burg * plemićki grad * konzervacija * restauracija * arheološka istraživanja * arhitektura * keramika * pećnjaci * katalog izložbe
UDK:902.2(497.5 Veliki Tabor)(083.824)
Signatura:AR V, D 5 902.2 VELIK
Inventarni broj:12073
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5224

744
ISBN:978-0-521-60049-1
Autor(i):Trigger, Bruce G.
Naslov:A history of archaeological thought / Bruce G. Trigger
Izdanje:2nd ed.
Impresum:Cambridge [etc.] : Cambridge University Press , 2007
Materijalni opis:XX, 710 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija: str. 583-680. - Kazalo
Ključne riječi:arheologija--povijesni razvoj * filozofija
UDK:902
Signatura:AR III, A 7 902 TRIGG his AR III, A 7 902 TRIGG his-a
Inventarni broj:12175, 12176
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5222

745
ISBN:3-7847-5000-1
Autor(i):Wegner, Günter
Naslov:Die Vorgeschichtlichen Flussfunde aus dem Main und aus dem Rhein bei Mainz / Günter Wegner
Impresum:Kallmünz : Michael Lassleben , 1976
Materijalni opis:197 str., [82] str. s tablama, [2] presavijena lista s prilozima : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte ; Heft 30, Reihe A : Fundinventare und Ausgrabungsbefunde
Napomena:Na vrhu nasl. str.: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung für Vor- und Frühgeschichte. - Bibliografija: str. 180-186. - Kazalo
Ključne riječi:Majna * Rajna * rijeke * Njemačka * podvodna arheologija * podvodni arheološki nalazi
UDK:902.034(282.243.1):903.2
Signatura:AR F-10 902.034(430) WEGNE vor
Inventarni broj:12026
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5208

746
ISBN:3-7749-3421-5
Autor(i):Jung, Matthias
Naslov:Zur Logik archäologischer Deutung : Interpretation, Modellbildung und Theorieentwicklung am Falllbeispiel des späthallstattzeitlichen "Fürstengrabes" von Eberdingen-Hochdorf, Kr. Ludwigsburg / von Matthias Jung
Impresum:Bonn : Habelt , 2006
Materijalni opis:222 str., [73] str. s tablama : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; Bd. 138
Napomena:Bibliografija: str. 213-222
Ključne riječi:arheološka interpretacija * hermeneutika * metoda objektivne hermeneutike * arheološka nalazišta * kneževski grobovi * Hochdorf * Kleinaspergle * Magdalenenberg * željezno doba
UDK:902/903"638":165.1"
Signatura:AR F-10 903"638" JUNG zur
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5206

747
ISBN:978-0-500-28637-1
Autor(i):Renfrew, Colin ; Bahn, Paul
Naslov:Archaeology essentials : theories, methods and practice / Colin Renfrew, Paul Bahn
Impresum:London : Thames & Hudson , 2007
Materijalni opis:304 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija uz svako poglavlje. - Str. [290]-291: Glossary. - Kazalo
Ključne riječi:arheologija * arheološka iskopavanja * teorija * metodologija * priručnik
UDK:902.2/.6
Signatura:AR III, A 6 902(035) RENFR arc.e
Inventarni broj:12127
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5195

748
ISBN:978-0-500-28441-4
Autor(i):Renfrew, Colin ; Bahn, Paul
Naslov:Archaeology : theories, methods and practice / Colin Renfrew, Paul Bahn
Izdanje:4th ed.
Impresum:London : Thames & Hudson , 2006
Materijalni opis:656 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Reprinted 2006.. - Str. 579-587: Glossary. - Str. 588-634: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:arheologija * arheološka iskopavanja * teorija * metodologija
UDK:902.2/.6
Signatura:AR III, A 6 902(035) RENFR arc-a,b,c
Inventarni broj:12124, 12125, 12126
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5194

749
ISBN:953-6803-14-3
Autor(i):Gudelj, Ljubomir
Naslov:Od svetišta Mitre do crkve Sv. Mihovila : rezultati istraživanja u Prološcu Donjem-Postranju (1986.-1987. godine) / Ljubomir Gudelj ; [fotografije Zoran Alajbeg...[et al.] ; crteži i planovi Vinko Bakulić...[et al.]
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 2006
Materijalni opis:155 str. : ilustr. (djelom. u bojama) ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: str. 148-155
Ključne riječi:arheološka iskopavanja * crkva Sv. Mihovila * Proložac Donji-Postranje * Imotska krajina * dvostrana mitraička ikona * Mitra * mitrej * ranokršćanska crkva * baptisterij * srednjovjekovno groblje
UDK:902.2(497.5 Proložac Donji)"1986/1997"
Ostali autori / urednici:Alajbeg, Zoran ; Bakulić, Vinko
Signatura:AR X, D 3 904"652" GUDELJ ods
Inventarni broj:12068
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5192

750
ISBN:1-900188-72-4
Autor(i):Eiteljorg, Harrison
Naslov:CAD : a guide to good practice / Harrison Eiteljorg...[et al.] ; with an additional contribution by Bernard Thomason
Impresum:Oxford : Oxbow Books , 2003
Materijalni opis:VI, 103 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Archaeology data service, ISSN 1463-5194
Napomena:Bibliografija: str. [82]-84. - Glossary
Ključne riječi:CAD * softver * računalni programi * primjena u arheologiji * priručnik
UDK:004.896(035):902
Ostali autori / urednici:Thomason, Bernard
Signatura:AR XIII, A 5 004.89 CAD
Inventarni broj:12085
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5185

Upit: UDC_swish=(902 )

login