Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s a¾urnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretra¾ivanja

Broj rezultata: 6

1
ISBN:975-95835-2-6
Naslov:Atatürk'ün okudu$gu kitaplar : alt$in$i çizdi$gi sat$irlar$i, özel iºaretleri, uyar$ilar$i, düºtü$gü notlar ve kitap içerisindeki özel yaz$ilar$i ile / yay$in koordinatörü Recep Cengiz
Impresum:[Ankara] : An$itkabir Derne$gi , [2001]
Materijalni opis:24 sv. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:TUR
Kljuène rijeèi:Atatürk * knjige koje je èitao
Sa¾etak:<Sosyal Karmaºa>, <Anayasal Haklardan Al nt >, < dare Hukuk ve Kamu Hukuku Özlü Eseri>, <Güven>, <Taktisel Konular n Çözümleri>, <En Son ki Savaº n Bilgileri>, <Subay>, <Suçluyorum>, <Dillerin Dinlerin ve Halklar n Kökeni>, <Bilime Göre nsan>, < rk- rklar>, <Kahramanlar>, <Ordu Komutani Napolyon>, <Ariler ve Turanl lar>, <Gelibolu>, <Mahkemenlerin Ruhu>
Podaci o svescima:21. - 486 str.. ISBN 975-8563-34-3
22. - 486 str.. ISBN 975-8563-34-3
23. - 493 str.. ISBN 975-8563-36-X
24. - 494 str.. ISBN 975-8563-37-8
UDK:32(560)(092)
Ostali autori / urednici:Cengiz, Recep
Signatura:TUR 32(560)(092) ATA
Inventarni broj:1491/07., 1492/07., 1494/07., 1495/07.
Vrsta grağe:knjiga
Knji¾nica:Knji¾nica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1197

2
ISBN:975-95835-2-6
Naslov:Atatürk'ün okudu$gu kitaplar : alt$in$i çizdi$gi sat$irlar$i, özel iºaretleri, uyar$ilar$i, düºtü$gü notlar ve kitap içerisindeki özel yaz$ilar$i ile / yay$in koordinatörü Recep Cengiz
Impresum:[Ankara] : An$itkabir Derne$gi , [2001]
Materijalni opis:24 sv. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:TUR
Kljuène rijeèi:Atatürk * knjige koje je èitao
Sa¾etak:<Hindistan, Maurya'lar Zaman >, <Afganistan>, <Eski ve Modern Türkler>, <Her Yerden Biraz>, <Orta Avrupa>, <Bat Asya>, <Danimarka>, <Okyanusya>, <Eski Asya>, <Liberalizm>, <Ekonomik Doktrinler>, <Eski Do uda Sosyal Örgütlenme>, <Politika>, <N. Lenin>, <Denge Politikas >, <O ullar m n Kitab >, <Kad n ve Tanr >, <Frans z Hükumeti>, <Prem Sagar Aºk Okyanusu>, <Evrensel Dilin Tarihi>, <Türk-Do u Sözlü ü>, <Ansiklopedik Sözlük>, <Gramerin Kökeni>, <Maya Dili>, <Kimya Temel Eserleri>, <Temel Felsefe Dersi>
Podaci o svescima:17. - 490 str.. ISBN 975-8563-09-2
18. - 494 str.. ISBN 975-8563-70-6
19. - 493 str.. ISBN 975-8563-11-4
20. - 491 str.. ISBN 975-8563-12-2
UDK:32(560)(092)
Ostali autori / urednici:Cengiz, Recep
Signatura:TUR 32(560)(092) ATA
Inventarni broj:1486/07., 1496/07., 1503/07., 1504/07.
Vrsta grağe:knjiga
Knji¾nica:Knji¾nica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1196

3
ISBN:975-95835-2-6
Naslov:Atatürk'ün okudu$gu kitaplar : alt$in$i çizdi$gi sat$irlar$i, özel iºaretleri, uyar$ilar$i, düºtü$gü notlar ve kitap içerisindeki özel yaz$ilar$i ile / yay$in koordinatörü Recep Cengiz
Impresum:[Ankara] : An$itkabir Derne$gi , [2001]
Materijalni opis:24 sv. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:TUR
Kljuène rijeèi:Atatürk * knjige koje je èitao
Sa¾etak:<Nil Nehri ve M s r Medeniyeti>, <M s r' n Dram >, <Uzak Do u Tar h >, <Mo ol mparatorlu u>, <Çin>, <Asya Tarihi>, <Venizelos>, <Japonya ve Dünya Bar º >, <Frans z Ruhu ve Savaº>, < sveç ve Norveç>, <Do u Orsusu>, <Bar º>, <Modern Tarih>, <Fransa Tarihi>, <Çanakkale>, <Osmanl Türkiyesi>, <Arap Medeniyeti>, Araplar n Genel Tarihi>, < stanbul Devrimleri>
Podaci o svescima:13. - 494 str.. ISBN 975-8563-05-X
14. - 483 str.. ISBN 975-8563-06-8
15. - 484 str.. ISBN 975-8563-07-6
16. - 482 str.. ISBN 975-8563-08-4
UDK:32(560)(092)
Ostali autori / urednici:Cengiz, Recep
Signatura:TUR 32(560)(092) ATA
Inventarni broj:1488/07., 1489/07., 1490/07., 1493/07.
Vrsta grağe:knjiga
Knji¾nica:Knji¾nica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1195

4
ISBN:975-95835-2-6
Naslov:Atatürk'ün okudu$gu kitaplar : alt$in$i çizdi$gi sat$irlar$i, özel iºaretleri, uyar$ilar$i, düºtü$gü notlar ve kitap içerisindeki özel yaz$ilar$i ile / yay$in koordinatörü Recep Cengiz
Impresum:[Ankara] : An$itkabir Derne$gi , [2001]
Materijalni opis:24 sv. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:TUR
Kljuène rijeèi:Atatürk * knjige koje je èitao
Sa¾etak:<Türkiye Nas l Do du>, <Türk Antropoloji Dergisi>, <Fenn-i nºaat>, <Çanakkale Muharebeleri>, <ªecerei Terakime>, <Faºizm ve Onun Devlet Sistemi>, <Meseleler Vas tasile Yurtdaºl k>, <Bugünkü Almanya>, <Akl Selim>, <Yeni Türkçe Gramer>, <Kanunlar m z>, <Atalar Sözü>, <Cumhuriyet Halk F rkas Nizamnamesi>, <K rg z Sözlü ü>, <Tarama Dergisi>, <Anadilden Derlemeler>, <Yeni Türk Lugati>, <Yakut Dili Lugat >, <Lehçei Tatari>, <Halk Edebiyat Antolojisi>, <Hakan>, <Roman>, <Kaybolmuº Mu K tas >, <Masaj ve Hareket Tedavisi>, <Sistemim>, <Sümerliler>, <Helenistlik Dönem Öncesi Uygarl klar >, <Agram Mümyas Etrüsk Metni>, < lk Ça Tarihi>, <Do u Arkeolojisi El Kitab >, <Romal lar n Tarihi>, <Mezopotamya>, <Ege Medeniyeti>, <Keltler>, <Do u ve Yunan>, <Hindistan' n Uyarl g >, <Halklar n Genel Tarihi>, < srail Halklar n n Tarihi>, <Yunan Halk n n Oluºumu>, < nsan ve Dünya>, <Dünya Tarihinin Özeti>, <Asya Tarihine Giriº>
Podaci o svescima:9. - 493 str.. ISBN 975-8563-01-7
10. - 486 str.. ISBN 975-8563-02-5
11. - 494 str.. ISBN 975-8563-03-3
12. - 484 str.. ISBN 975-8563-04-1
UDK:32(560)(092)
Ostali autori / urednici:Cengiz, Recep
Signatura:TUR 32(560)(092) ATA
Inventarni broj:1484/07., 1485/07., 1487/07., 1502/07.
Vrsta grağe:knjiga
Knji¾nica:Knji¾nica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1194

5
ISBN:975-95835-2-6
Naslov:Atatürk'ün okudu$gu kitaplar : alt$in$i çizdi$gi sat$irlar$i, özel iºaretleri, uyar$ilar$i, düºtü$gü notlar ve kitap içerisindeki özel yaz$ilar$i ile / yay$in koordinatörü Recep Cengiz
Impresum:[Ankara] : An$itkabir Derne$gi , [2001]
Materijalni opis:24 sv. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:TUR
Kljuène rijeèi:Atatürk * knjige koje je èitao
Sa¾etak:<Endülüs Tarihi>, <Hammurabi kanunu>, <Hilafet-i slamiye ve Büyük Millet Meclisi>, <Avrupa Milletleri Ruhiyat >, <Y ld r m n Akibeti>, <Tarihte Güzel Kad nlar>, <Tarih-i Devlet-i Osmaniyye>, < dare-i Harp ve Siyaset>, <Büyük Tarih-i Umumi>, <Cemiyet-i Akvam>, <Devri nkilab>, <Halide Edip Ad var>, <Türkiyat Mecmuas >, <Validem>, <Tarhan>, <Divan-i Pertev>, <Azeri Edebiyat na Ait Tetkikler>, <Lügat-i Naci>, <Sekizinci>, <Anadolu Halk Türküleri>, <Kamus Tercümesi>, <Tercüman-i El-Lügat>, <Hibetü'l Hakaya k>, <Türk Lügat >, <Frans zca Türkçe Sözlük>, <Mukavele-i çtimaiye>, < lm-i ktisad Dersleri>, <Türkiye º Bankas >, <Ordu Teºkilat >, <Dün ve Yar n>, <Sendikac l k>, <Kücük Türk Tetebbular >, <Sosyalizm ve Kapitalizm Konusu>, <Hukuk-i Esasiye>, <Zabit ve Kumandan>, <Akl- Selim>, <Hürriyet>, <Fenn-i Ruh>, <Kur'an kerim Tercümesi>, <Kitab- Mukaddes>
Podaci o svescima:5. - 493 str.. ISBN 975-95835-7-7
6. - 483 str.. ISBN 975-95835-8-5
7. - 485 str.. ISBN 975-95835-9-3
8. - 494 str.. ISBN 975-8563-00-9
UDK:32(560)(092)
Ostali autori / urednici:Cengiz, Recep
Signatura:TUR 32(560)(092) ATA
Inventarni broj:1499/07., 1500/07., 1506/07., 1507/07.
Vrsta grağe:knjiga
Knji¾nica:Knji¾nica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1193

6
ISBN:975-95835-2-6
Naslov:Atatürk'ün okudu$gu kitaplar : alt$in$i çizdi$g$i sat$irlar$i, özel iºaretleri, uyar$ilar$i, düºtü$gü notlar ve kitap içerisindeki özel yaz$ilar$i ile / yay$in koordinatörü Recep Cengiz
Impresum:[Ankara] : An$itkabir Derne$gi , [2001]
Materijalni opis:24 sv. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:TUR
Kljuène rijeèi:Atatürk * knjige koje je èitao
Sa¾etak:<Tarih-i Umumi>, <Van Tarihi>, <Antalya Livas >, <Türk Tarihi>, <Osmanl Tarihi>, <Türkiye Tarihi>, <Hatirat>, <Türk Medeniyeti Tarihi>, <Osmanl Tarihi>, <Tarih-i Osmani>, <ªecere-i Türk>, <Anadolu nkilab >, <Cihan Tarihinin Umumi Hatlar >, <Tarih-i slam>, <Umumi Tarih>, < slam Tarihi>, <Orhun Abideleri>
Podaci o svescima:1. - 484 str.. ISBN 975-95835-3-4
2. - 490 str.. ISBN 975-95835-4-2
3. - 490 str.. ISBN 975-95835-5-0
4. - 485 str.. ISBN 975-95835-6-9
UDK:32(560)(092)
Ostali autori / urednici:Cengiz, Recep
Signatura:TUR 32(560)(092) ATA
Inventarni broj:1497/07., 1498/07., 1501/07., 1505/07.
Vrsta grağe:knjiga
Knji¾nica:Knji¾nica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1192

Upit: PersonalName_swish=(Cengiz Recep )

login