Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 52

1
ISBN:9989-649-33-2
Autor(i):Ristovski, Blaže
Naučniot sobir (28 i 29 juni 1996 ; Skopje)
Naslov:Makedonskoto naučno-literaturno drugarstvo i negoviot kontinuitet do osnovanjeto na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite : prilozi = proceedings = The Makedonian scholarly and literary society and its continuity up to the foundation of the Makedonian Academy of Sciences and Arts / naučniot sobir održan na 28 i 29 juni 1996 godina vo Skopje ; [urednički odbor Blaže Ristovski, Petar Hr. Ilievski, Georgi Stardelov]
Impresum:Skopje : MANU , 1997
Materijalni opis:346 str. ; 24 cm
Jezik:makedonski, engleski, francuski
Napomena:Usporedna naslovna str. na eng. j. - Str. 346: Sažetak na franc. j. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:makedonski jezik * makedonski jezik - kultura * makedonska književnost * makedonska književnost - povijest * makedonska književnost - teorija * makedonski jezik - povijest * makedonski jezik - teorija * makedonski jezik - nauka * makedonska književnost - kultura * makedonska književnost - nauka * makedonska književnost - zbornik * makedonski jezik - zbornik * makedonski jezik - skupovi * makedonska književnost - skupovi
UDK:930.85 (497.17) "8/19" (063)
Ostali autori / urednici:Ristovski, Blaže
Signatura:SF 23538
Inventarni broj:65941
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:249

2
ISBN:9989-101-53-1
Naslov:Arealna lingvistika : teorii i metodi : materijali od naučnata konferencija po povod petgodišninata od smrtta na Božidar Vidoeski, [Skopje 2-4 juni 2003]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Istražuvački centar za arealna lingvistika , 2005
Materijalni opis:384 str. : slika B. Vidoeskog ; 24 cm
Jezik:makedonski, hrvatski, srpski, ruski, POL, CZE, slovenski
Napomena:Bibliograf. bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika
Ključne riječi:makedonski jezik - lingvistika * lingvistika * Vidoeski, Božidar * slavenski jezici - lekskiologija * slavenski jezici - gramatika
Sažetak:<Brozović, Dalibor><Atanasov, Petar><Petrović, Dragoljub><Klepikova, Galina P.><Pižurica, Mato><Peev, Kosta><Ilievski, Petar><Fic, Karel><Marković, Marjan><Gajdova, Ubavka><Labroska, Veselinka><Gegovski, dejan><Cvetanovski, Goce><Lončarić, Mijo><Karanfilovski, Maksim><Vendina, Tat"jana><Sobolev, Andrej N.><Šjatkovski, Januš><Falinska, Barbara><Ferenčikova, Adriana><Smole, Vera><Drvošanov, Vasil><Stoeska-Denčova, Elenka><Davkova-Gorgieva, Svetlana><Stankovska, Ljubica><Remetić, Slobodan><Topolinjska, Zuzana><Ivanova, Olga><Mitkov, Marinko>
UDK:811.163.3'286(062)
Signatura:SF 25441
Inventarni broj:74635
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:22830

3
Naslov:Životot i deloto na Aco Šopov : megunaroden naučen sobir po povod 80-godišninata od raganjeto na Aco Šopov, Skopje, 5-6 noemvri 2003 godina / [uredovački odbor Gane Todorovski... et al.]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 2005
Materijalni opis:281 str., [1] list sa slikom Ace Šopova ; 24 cm
Jezik:makedonski, francuski, srpski
Napomena:Naslov na spor. nas. str: The life and work of Aco Šopov : an international scientific conference on the occasion of the 80th anniversary of the birth of Aco Šopov, Skopje, 5-6 November 2003. - Bilješke uz tekstove. - Tekstovi na mak. i srp. ćirilici i na latinici
Ključne riječi:Šopov, Aco - književne studije
Sažetak:<Maunick, Eduard, J.><Pop-Jordanov, Jordan><Gurčinov, Milan><Jon, Dimitri M.><Stojanović, Miroljub M.><Obradović, Slavoljub><Kulakova, Kata><Todorova, Liljana><Radičeski, Naume><Tocinovski, Vasil><Stojmenska-Elzeser, Sonja><Stojanovska-Drugovac, Jovanka><Šeleva, Elizabeta><Gilevski, Paskal><Čalovski, Todor><Mladenovski, Simo><Mojsieva-Guševa, Jasmina><Kapuševska-Drakulevska, Lidija><Srbinovska, Slavica><Spasovska, Suzana V.><Martinovski, Vladimir><Georgievska-Jakovleva, Loreta>
UDK:821.163.3.09 Šopov, A.(082)
Ostali autori / urednici:Todorovski, Gane
Signatura:SF 25445
Inventarni broj:74633
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:22818

4
ISBN:9989-724-32-6
Naslov:Zbornik na trudovi : vo čest na Gane Todorovski, [na filološkiot fakultet "Blaže Konecki" , na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje] / [redakciski odbor Atanas Vangelov, glaven urednik... [et al.]]
Impresum:Skopje : Filološki fakultet "Blaže Konecki" , 2003
Materijalni opis:382 str. : slika autora ; 24 cm
Jezik:makedonski
Napomena:Str. 331-378: Prilozi kon bibliografijata za Gane Todorovski. - Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:Todorovski, Gane * zbornik
UDK:821.163.3.09Todorovski, G. (082)
Ostali autori / urednici:Vangelov, Atanas
Signatura:SF 25134
Inventarni broj:72375
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:21879

5
Autor(i):Jugoslovenska onomastička konferencija (2 ; 1977 ; Skopje)
Naslov:Vtora jugoslovenska onomastička konferencija, Skopje, 6-9 oktomvri 1977 / [organizatori Makedonska akademija na naukite i umetnostite i Institutot za makedonski jazik "Krste Misirkov"]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 1980
Materijalni opis:422 str. ; 24 cm
Jezik:makedonski
Napomena:Na spor. nasl. str.: Second Yugoslav Onomastic Conference, Skopje, october 6-9, 1977. - Tekst na mak., srp., hrv., i sloven. jeziku. - Ćir. i lat. - Bibliografija uz većinu referata. - Sažeci na više jezika iza većine referata
Ključne riječi:onomastika
Sažetak:<Šojat, Antun><Šipka, Milan><Šimunović, Petar><Smajlović, Ismet><Peco, Asim><Kovačić, Marija><Janković, Srđan><Jakopin, Franc><Doçi, Rexhep><Ivanova, Olga><Kasumović, Ahmet><Koneski, Blaže><Lončarić, Mijo><Markov, Boris><Mitkov, Marinko><Moguš, MIlan><Alerić, Danijel><Bjelanović, Živko><Vajs, Nada><Vuković, Jovan><Vujičić, Dragomir><Gošić, Nevenka><Barac-Grum, Vida><Bogdanović, Nedjeljko>
UDK:811.163.4'373
Signatura:SF 23025-2
Inventarni broj:53243
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:21083

6
Naslov:Životot i deloto na brakata Miladinovci : naučen sobir po povod 120-godini od smrtta, Skopje, 15-16 oktomvri 1982 / odgovoren urednik Haralampie Polenakovik
Impresum:Skopje : MANU , 1984
Materijalni opis:385 str. ; 24 cm
Jezik:makedonski
Napomena:Ćir. i lat. - Sažeci na kraju svakog poglavlja na različitim jezicima. - Na str. nasuprot nasl.: The Life and the Work of the Miladinov Brothers. - Zastupljeni autori: Bovan, Vladimir; Vražinovski, Tanas; Wrocławski, Krzysztof; Vuković, Vladeta; Zlatanović, Momčilo; Ivanović, Radomir; Kilibarda, Novak; Maksimović, Vojislav; Mirkulovska, Bistrica; Penušliski, Kiril; Petrovski, Blaže; Polenaković, Haralampie; Radičeski, Naume; Rihtman, Cvjetko; Robovski, Nikifor; Sazdov, Tome; Sterjovski, Aleksandar; Stefanija, Dragi; Stojčevska-Antik, Vera; Tuševski, Vančo; Hunski, Vjekoslava; Cvetkovski, Vladimir; Vangelov, Atanas; Dimitrovski, Todor; Ilievski, Petar Hr.; Ilik, Voislav I.; Jašar-Nasteva, Olivera; Koneski, Blaže; Panoska, Ruža; Stamatoski, Trajko; Dorovsky, Ivan; Todorova, Ljiljana; Todorovski, Gane; Čakar, Petar; Džambazovski, Kliment. - Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:Miladinov, Dimitrije - život i djelo - književne studije * Miladinov, Konstantin - život i djelo - književne studije * makedonska usmena književnost - braća Miladinov
UDK:821.163.3.09:398(082)
Signatura:SF 23287
Inventarni broj:56541
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:20698

7
Autor(i):Megunarodnata komisija za izučuvanje na gramatičkata struktura na slovenskite literaturni jazici. Zasedanie (10 ; 1975 ; Skopje)
Naslov:Referati od X zasedanie na Megunarodnata komisija za izučuvanje na gramatičkata struktura na slovenskite literaturni jazici, [održano vo Skopje od 22. IX. do 4. X. 1975]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 1979
Materijalni opis:243 str. ; 24 cm
Jezik:makedonski, srpski, POL, CZE, slovenski, ruski
Napomena:Ćir. i lat. - Bibliograf. bilješke uz tekst
Ključne riječi:slavenski jezici * makedonski jezik * poljski jezik - gramatika * slovenska književnost - morfologija * sintaktička semantika * sintaksa * lužičkosrpski jezik - gramatika * kondenzacija * nominalizacija
UDK:811.16
Ostali autori / urednici:Vidoeski, Božidar ; Koneski, Blaže ; Korubin, Blagoja
Signatura:SF 22976
Inventarni broj:51041
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:18332

8
Autor(i):Inadeski, Mitre
Naslov:Diverzantskite grupi vo Skopje i Skopsko za vreme na NOB i socijalističkata revolucija / Mitre Inadeski
Impresum:Skopje : Sovremenost , 1981
Materijalni opis:34 str. ; 21 cm
Jezik:makedonski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Sovremenost ; kn. 64
Napomena:Bibliograf. bilješke uz tekst
Ključne riječi:povijest - Drugi svjetski rat - Makedonija
UDK:94(497.17)
Signatura:SF 113797-64
Inventarni broj:53406
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:7441

9
Autor(i):Kirilo-metodievskiot (staroslovenskiot) period ... vo Makedonija. Naučen sobir (1985 ; Skopje)
Naslov:Kirilo-metodievskiot (staroslovenskiot) period i kirilo-metodievskata tradicija vo Makedonija : prilozi od naučniot sobir održan po povod 1100-godišninata od smrtta na Metodij Solunski, Skopje, 1-3 oktomvri 1985 godina / [ured. odbor Blaže Koneski ... [et al.]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 1988
Materijalni opis:318 str. ; 24 cm
Jezik:makedonski
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries
Ostali autori / urednici:Koneski, Blaže
Signatura:SF 24281
Inventarni broj:61091, 75587
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:2356

10
Autor(i):Sinadinovski, Jakim ; Krckovski, Mile
Naslov:Socijalno-patološkite pojavi vo Skopje / Jakim Sinadinovski ... [et al.]
Impresum:Skopje : Republički zavod za socijalna prašanja , 1974
Materijalni opis:464 str. : ilustr
Jezik:makedonski
UDK:159.9
APA CC:4200
Signatura:S-2
Inventarni broj:3900
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za psihologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/psihologija
MFN:3502

11
ISBN:953-6043-39-4
Naslov:The misfits = Neprilagođeni : konceptualističke strategije u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti = conceptualist strategies in Croatian contemporary art : (Art Moscow/ Expo Park, April 18 - 28, 2002., Museum of Contemporary Art, Skopje, May - June 2002., Kunstamt Kreuzberg Bethanien, Berlin, October 2002.) / urednik Tihomir Milovac ; [prijevod Maja Šoljan...(et al.) ; fotografije Braco Balić...(et al.)]
Impresum:Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti , 2002
Materijalni opis:206 str. : ilustr. c/b i u bojama ; 23 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Napomena:Polutvrdi uvez. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Katalog izložbe. - Str. 185-201: Biographies/ Biografije. - Str. 203-206: List of Works/ Lista radova
Ključne riječi:konceptualizam (likovna umjetnost) - Hrvatska * Hrvatska - konceptualizam (likovna umjetnost)
UDK:7.037/.038(497.5)(064)
Ostali autori / urednici:Milovac, Tihomir
Signatura:PU
Inventarni broj:78/2003, 79/2003
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:3097

12
Autor:Novak, Grga
Naslov:Skoplje - Split
Matična publikacija:Južna Srbija
Impresum:Skoplje, 1922
Ključne riječi:Dalmacija * Makedonija * Skopje * Split * trgovina * trgovačke veze
SignaturaS
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka povijesti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povijest
MFN:507

13
Autor(i):Megunaroden simpozium Bogomilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja (1978 ; Skopje)
Naslov:Bogomilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja : materijali od Simpoziumot / Megunaroden simpozium Bogomilstvoto na Balkanot Skopje na 30,31 maj i 1 juni 1978 godina
Impresum:Skopje ; [Beograd] ; [Sarajevo] : MANU : SANU : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine , 1982
Materijalni opis:250 str. ; 25 cm
Jezik:makedonski
Ključne riječi:bogumili * Balkan
UDK:273.232(497)(063)
Inventarni broj:2600/06
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povijest
MFN:9078

14
Naslov:Bilten br. 7 o aktivnosti Saveznog odbora : stavovi Komisija i zaključci jugoslovenskog savetovanja o zaštiti i rehabilitaciji gluvih, Skopje 24-27. XI 1968
Impresum:Beograd : Savezni odbor Saveza gluvih Jugoslavije , 1968
Materijalni opis:66 str. ; 30 cm
Jezik:srpski
Napomena:SEPARAT
Ključne riječi:gluhoća * rehabilitacija gluhih
UDK:616.28-008
Signatura:BF 616.28-008 BIL F-406
Inventarni broj:1787
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za fonetiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/fonetika
MFN:2503

15
Naslov:Muzeite vo Skopje po zemjotresot od 26 juli 1963
Impresum:Skopje : Muzejskoto društvo na SR Makedonija , 1964
Materijalni opis:56 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:makedonski, francuski
Napomena:Ćir. - Tekst usporedno na mak. i franc. jeziku
Ključne riječi:muzeji * potres
UDK:069
Signatura:ET 51.42
Inventarni broj:3959
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za etnologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:3406

16
Autor(i):Kličkova, Vera
Naslov:Kuričisko-kožuvarski zanaeti esnaf bo Skopje / Vera Kličkova
Impresum:Skopje : Etnološki muzej , 1959
Materijalni opis:102 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:makedonski
Ključne riječi:Etnologija * Makedonija * zanati
UDK:39
Signatura:ET 225.11 KLI k
Inventarni broj:1616
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za etnologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:375

17
ISBN:953-6789-16-7
Autor(i):Videski, Zlatko ; Temov, Strahil
Naslov:Makedonske bronce : željeznodobni nalazi na području Makedonije / [autori izložbe i teksta u katalogu Zlatko Videski, Strahil Temov ; prijevod s makedonskog Maja Bunčić, Antonio Jakimovski ; fotografije Strahil Temov, Jordan Vasilevski]
Impresum:Zagreb : Arheološki muzej , 2005
Materijalni opis:43 str. : ilustr. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Izv. stv. nasl. Makedonski bronzi. - Katalog izložbe. - Bibliografija: str. 42-43
Ključne riječi:Muzej Makedonije (Skopje) * Arheološki muzej (Zagreb) * katalog izložbe * Makedonija * željezno doba * nekropole * grobni nalazi * fibule * igle * nakit * brončani predmeti * "makedonske bronce" * donjovardarska kulturna grupa * 8.-6.st.pr.Kr.
UDK:903-034.4(497.7)"638"
Ostali autori / urednici:Bunčić, Maja
Signatura:IV, B 4 903(497.7) MAKED.B
Inventarni broj:1169, 1170
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5041

18
Autor(i):Rasolkoska-Nikolovska, Zagorka
Naslov:Srednovekovni freski vo Makedonija, od XI-XIV vek : izložba na kopii-freski od zbirkata na arheološkot muzej Skopje / tekst i kataloška obrabotka Z. Rasolkoska-Nikolovska
Impresum:Skopje : Arheološki muzej , 1963
Materijalni opis:42 str., 32 str. s tablama : ilustr. ; 20 cm
Jezik:makedonski, francuski
Napomena:Tekst usporedo na makedonskom i francuskom jeziku. - Tekst na makedonskom jeziku transliteriran s makedonske ćirilice
Ključne riječi:Srednjevjekovne freske * Makedonija
UDK:75.052(497.17)"10/13"(064)
Signatura:IX, D 7 75 RASOL sre
Inventarni broj:8190
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2431

19
ISBN:9989-724-22-9
Naslov:Zbornik na trudovi : 40-godini lektorat po italijanski jazik na Univerzitetot 'Sv. Kiril i Metodij', Skopje / [urednik Petar Atanasov]
Impresum:Skopje : Filološki fakultet 'Blaže Koneski' , 2001
Materijalni opis:314 str. ; 22 cm
Jezik:talijanski, makedonski
Napomena:Zbornik radova sa skupa održanog 10. i 11. studenog 2000. u Skopju. - Bibliografija iza svakog rada
Ključne riječi:talijanski jezik * talijanska književnost * književni odnosi * kulturni odnosi * talijansko-makedonski književni dodiri * talijansko-makednoski kulturni dodiri * zbornik
UDK:811.131.1(063)
Signatura:TA 805.0 ZBORN
Inventarni broj:18782
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10130

20
Autor(i):Mikulčić, Ivan
Naslov:Staro Skopje so okolnite tvrdini / Ivan Mikulčić ; likovno-grafička oprema Kosta Bojaćinevski
Impresum:Skopje : Makedonska knjiga , 1982
Materijalni opis:164 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:makedonski
Napomena:Na spor. nasl. str.: Skopje und umgebende festung in der Antike und dem Mittelalter. - Tekst na ćir. - Bibliografija. - Tabela s ilustracijama. - Zusammenfassung
Ključne riječi:povijest * makedonija * skoplje
UDK:904(497.17)"652/653"
Signatura:904 MIKUL sta
Inventarni broj:8703
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:409

21
Autor:Georgievski, Petre T.
Naslov:Socijalno poreklo učenika srednjih škola u Skopju u njegov utjecaj na izbor tipa škole
Matična publikacija:Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijanu antropologiju / [odgovorni urednik Mihailo Popović], God. 13(1971), br. 4, 555-579
Impresum:Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1971
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:u
Ključne riječi:sociologija obrazovanj * učenici * socijalno porijeklo * odabir tipa škole * Skopje * Makedonija
UDK:316.74:37
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:8167

22
Autor:Sinadinovski, Jakim
Naslov:Akcioni program sociološkog istraživanja u porušenom Skopju
Matična publikacija:Sociologija : časopis za društvene nauke / [urednik Jože Goričar], God. 5(1963), br. 1-2, 63-78
Impresum:Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1963
Sažetak:Rad prikazuje probleme i potrebe socioloških istraživanja čija bi svrha bila pridonijeti uspješnijoj obnovi grada Skopja nakon potresa.
Ključne riječi:urbanistički plan * grad Skopje - obnova * Makedonija
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:7925

23
ISSN:0350-154X
Autor:Aceski, Ilija
Naslov:Društvena stvarnost i ekološka svijest
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [urednik Vjekoslav Afrić], God. 22(1991), br. 1-2, str. 157-162
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1991
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Istraživanje ekološke svijesti građana grada Skopja pokazalo je da se ekološka svijest nalazi pod utjecajem snažnog buđenja demokratske svijesti i kritika socijalističkih društvenih odnosa. Manifestacija ekološke svijesti je direktno usmjerena k otvorenoj kritici legitimnih društvnih institucija.
Ključne riječi:ekološka svijest * istraživanje * Skopje
UDK:316.65
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:371

24
ISSN:0350-154X
Autor:Georgievski, Petre
Naslov:Razvoj sociologije na Filozofskom fakultetu u Skopju
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [glavni i odgovorni urednici Ognjen Čaldarović i Duško Sekulić], God. 8(1978), br. 3-4(28-29), str. 100-108
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, tiskano 1980
Napomena:Tema broja: Sociologija i socijalizam, simpozij održan 28. i 29. svibnja 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Autor piše o povijesti nastanka Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Skopju, Makedonija.
Ključne riječi:povijest sociologije * Makedonija * Odsjek za sociologiju * Skopje
UDK:316(497.17)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:76

25
ISBN:9989-101-66-3
Naslov:Balkanska slika na svetot : zbornik od megunarodnata naučna rabotilnica održana vo Skopje na 5-6 dekambri 2005 godina / prireduvač Kata Kulavkova ; [prevod na trudovite od angliski jazik Marija Topuzovska, Jasmina Ilievska ; prevod na trudovite od polski jazik Sonja Milenkovska, Leh Mjodinski, Zvonko Dimoski ; prevod na trudovite od srpski jazik Marija Topuzovska]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 2006
Materijalni opis:524 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:makedonski, engleski
Napomena:Str. [9]-12: Civilizaciska oska / Kata Kulavkova. - Str. [505]-524: Biobibliografski beleški na avtorite. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Balkan - povijest * Balkan - kultura * Balkan - zbornik radova
Sažetak:<Želinjski, Boguslav><Lešik, Zdenko><Muhik, Ferid><Sujecka, Jolanta><Kljusev, Nikola><Kuran-Burčoglu><Aretov, Nikolaj><Mironska-Hristovska, Valentina><Lafazanovski, Ermis><Palavestra, Predrag><Gurčinov, Milan><Džeparoski, Ivan><Gorgieva, Marija>< Mitevski, Vitomir><Kapuševska Drakulevska, Lidija><Starova, Luan><Moroz Gželak, Lila><Sojmenska- Elzeser, Sonja><Šeleva, Elizabeta><Bačovska, Jasna><Jakimovska-Tošik, Maja><Lužina, Jelena><Vroclavski, Kšištof><Jakimovska, Ilina><Martinovski, Vladimir><Srbinovska, Slavica><Tribuš, Kšištof><Mjodinski, Leh><Mojsieva-Guševa, Jasmina><Avramovska, Nataša><Gurčinova, Anastasija><Mojsieva Čepiševska, Vesna><Mišeska tomik, Olga><Velikovska, Snežana><Mirkulovska, Milica><Bužarovska, Eleni><Pančevska, Angelina>
UDK:930.85(497) (062)
Ostali autori / urednici:Kulavkova, Kata ; Topuzovska, Marija ; Ilievska, Jasmina ; Milenkovska, Sonja ; Mjodinski, Leh ; Dimoski, Zvonko ; Topuzovska, Marija
Signatura:SF 25672
Inventarni broj:75758
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:19488

26
ISBN:9989-101-45-0
Naslov:Deloto na Krste Misirkov : zbornik od megunarodniot naučen sobir po povod stogodišninata od izleguvanjeto na knigata Za mekedonckite raboti održan vo Skopje na 27-29 noemvri 2003 godina : tom 2 / [ureduvački odbor: Blaže Ristovski, Georgi Stardelov, Ljudmil Spasov]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 2005
Materijalni opis:481 str. ; 24 cm
Jezik:MAK
Napomena:Sažetak na kraju svakog članka. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:makedonski jezik - zbornik * makedonski jezik - Misirkov, Krste * stogodišnjica knjige Za makedonckite raboti
Ostali autori / urednici:Ristovski, Blaže ; Stardelov, Georgi ; Spasov, Ljudmil
Signatura:SF 25443-2
Inventarni broj:74638
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:18970

27
ISBN:9989-101-44-2
Naslov:Deloto na Krste Misirkov : zbornik od megunarodniot naučen sobir po povod stogodišninata od izleguvanjeto na knigata Za mekedonckite raboti održan vo Skopje na 27-29 noemvri 2003 godina : tom 1 / [ureduvački odbor: Blaže Ristovski, Georgi Stardelov, Ljudmil Spasov]
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 2005
Materijalni opis:532 str. ; 24 cm
Jezik:MAK
Napomena:Sažetak na kraju svakog članka. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:makedonski jezik - zbornik * makedonski jezik - Misirkov, Krste * stogodišnjica knjige Za makedonckite raboti
Ostali autori / urednici:Ristovski, Blaže ; Stardelov, Georgi ; Spasov, Ljudmil
Signatura:SF 25443-1
Inventarni broj:74637
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:18969

28
Autor(i):Megunarodnata komisija za Slovenska onomastika (1970 ; Skopje - Ohrid)
Naslov:Četvrto zasedanie na megunarodnata komisija za Slovenska onomastika : govori i referati, Skopje - Ohrid, 17. IX - 23. IX 1970
Impresum:Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite , 1971
Materijalni opis:232 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:ruski, makedonski, slovenski, CZE, njemački, POL, srpski, hrvatski
Napomena:Kazalo. - Bibliografske bilješke uz radove
Ključne riječi:Slaveni * onomastika
Signatura:SF 22794
Inventarni broj:41142
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:16338

29
Autor(i):Hadži Vasiljević, Jovan
Naslov:Skoplje i njegova okolina : istoriska, etnografska i kulturno politička izlaganja : (sa 180 slika u tekstu, jednim planom i jednom skicom - kartom) / Jovan Hadži Vasiljević
Impresum:Beograd : "Sv. Sava" , 1930
Materijalni opis:XVI, 609 str., [1] višestruko presavijen list : geogr. karta ; ilustr. ; 24 cm
Jezik:srpski
Napomena:Kazalo. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Skopje - kulturno povijesni pregled
UDK:930.85(497.17 Skopje)
Signatura:SF 21200
Inventarni broj:4748
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:15006

30
ISBN:9989-649-67-7
Autor(i):Komparativno proučuvanje na MAKedonskata literatura i umetnost vo XX vek. Megunarodniot naučen sobir (4 ; 1998 ; Skopje)
Naslov:Folklornite impulsi vo Makedonskata literatura i umetnost na XX vek : zbornik na trudovi = Folklore impulses in Makedonian literature and art of the 20'th century / Megunarodniot sobir Skopje, 23-24 oktomvri 1998. Komparativno proučuvanje na Makedonskata literatura i umetnost vo XX vek ; [urednički odbor Milan Gurčinov, Boris Petkovski, Tome Sazdov]
Impresum:Skopje : MANU , 1999
Materijalni opis:451 str. : ilustr. u boji, fotografije ; 23 cm
Jezik:makedonski, engleski, francuski
Napomena:Usporedna naslovna str. na eng. j. - Sažeci na eng., franc., MAK. j. te bibliografija na kraju većine radova. - Bilješke uz tekst i ilustr
Ključne riječi:slavenska filologija - komparacija * makedonski jezik * makedonska književnost * makedonski jezik - zbornik * makedonska književnost - zbornik * makedonski jezik - komparacija * makedonska književnost - komparacija * slavenski jezici - komparacija * slavenske književnosti - komparacija * makedonski jezik - skupovi * makedonska književnost - skupovi * makedonska književnost - teorija
UDK:821.163.3: 398(=163.3)"19"(063)
Signatura:SF 23532-4
Inventarni broj:65934
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:255

31
ISBN:9989-650-00-4
Autor(i):Komparativno proučuvanje na MAKedonskata literatura i umetnost vo XX vek. Megunarodniot naučen sobir (3 ; 1996 ; Skopje)
Naslov:Makedonskata literatura i kultura vo kontekstot na mediteranskata kulturna sfera : zbornik na trudovi = Makedonian literature and culture in the contexts of the mediterranean cultural sphere / Megunarodniot naučen sobir Skopje, 24-25 oktomvri 1996. Komparativno proučuvanje na Makedonskata literatura i umetnost vo XX vek ; [urednički odbor Milan Gurčinov, Boris Petkovski, Elizabeta Šeleva]
Impresum:Skopje : MANU , 1998
Materijalni opis:443 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:makedonski, engleski, francuski
Napomena:Usporedna naslovna str. na eng. j. - Sažeci na eng., MAK., franc. j. iza većine radova. - Bibliografske bilješke uz tekst i ilustr
Ključne riječi:slavenska filologija - komparacija * slavenski jezici - komparacija * makedonska književnost * makedonski jezik * makedonska književnost - komparacija * makedonski jezik - komparacija * makedonska književnost - teorija * makedonska književnost - skupovi * makedonski jezik - skupovi * makedonska književnost - zbornik * makedonski jezik - zbornik * makedonski jezik - umjetnost * makedonska književnost - umjtnost
UDK:821.163.3:398"19"(063)
Signatura:SF 23532-3
Inventarni broj:65933
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:254

32
ISBN:9989-649-24-3
Autor(i):Komparativno proučuvanje na MAKedonskata literatura i umetnost vo XX vek. Megunarodniot naučen sobir (2 ; 1994 ; Skopje)
Naslov:Stranskite vlijanija vo Makedonskata literatura i kultura vo 50-te i 60-te godini : zbornik na trudovi = Foreign influences on Makedonian literature and culture in the 50s and 60s / Megunarodniot naučen sobir Skopje, 12-13 oktomvri 1994. Komparativno proučuvanje na Makedonskata literatura i umetnost vo XX vek ; [urednički odbor Milan Gurčinov, Boris Petkovski]
Impresum:Skopje : MANU , 1996
Materijalni opis:329 str. : ilustr. geograf. karte ; 24 cm
Jezik:makedonski, engleski, francuski
Napomena:Usporedna naslovna str. na eng. j. - Sažeci na eng., MAK., franc. j te bibliografija na kraju većine radova. - Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:slavenska filologija - komparacija * makedonska književnost * makedonski jezik * makedonska književnost - komparacija * makedonska književnost - teorija * makedonska književnost - umjetnost * makedonski jezik - umjetnost * slavenski jezici - komparacija * makedonska književnost - zbornik * makedonski jezik - zbornik * makedonska književnost - skupovi * makedonski jezik - skupovi
UDK:821.163.3:398"19"(063)
Signatura:SF 23532-2
Inventarni broj:65932
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:253

33
ISBN:9989-649-05-8
Autor(i):Komparativno proučuvanje na MAKedonskata literatura i umetnost vo XX vek. Megunarodniot naučen sobir (1 ; 1993 ; Skopje)
Naslov:Makedonskata literatura i umetnost vo kontekstot na poetikata na socijaliot realizam : zbornik na trudovi = Makedonian literature and art in the context of the poetics of social realism / Megunarodniot naučen sobir Skopje, 28-29 maj 1993. Komparativno proučuvanje na Makedonskata literatura i umetnost vo XX vek ; [urednički odbor Milan Gurčinov, Dančo Zografski, Boris Petkovski]
Impresum:Skopje : MANU , 1995
Materijalni opis:378 str. : ilustr., fotografije ; 24 cm
Jezik:makedonski, engleski
Napomena:Usporedna naslovna str. na eng. j. - Str. [361]-378: Bibliografija. - Sažetak na eng. j. iza većine radova. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:slavenska filologija - komparacija * slavenski jezici - komparacija * makedonska književnost * makedonski jezik * makedonska književnost - komparacija * makedonski jezik - komparacija * makedonski jezik - umjetnost * makedonska književnost - teorija * makedonska književnost - zbornik * makedonski jezik - zbornik * makedonska književnost - skupovi * makedonski jezik - skupovi
UDK:821.163.3:398"19"(063)
Signatura:SF 23532-1
Inventarni broj:65931
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:252

34
ISBN:9989-48-583-6
Autor(i):Dojčinoski, Kiro
Naslov:Skopje / Kiro Dojčinoski ; [prevod od makedonski na angliski jazik Lidija Popovska, Brankica Pavleska ; fotografii Milan Džingov, Aleksandar Dautovski]
Impresum:[Skopje] : Matica makedonska , [2005.]
Materijalni opis:248 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:makedonski, engleski
Napomena:Tekst usporedo na makedonskom i engleskom jeziku. - Mak. ćir. i lat. - Str. 239-244: Bibliografija
Ključne riječi:Makedonija - Skopje - kulturna povijest
UDK:930.85(497.7 Skopje)
Ostali autori / urednici:Džingov, Milan ; Dautovski, Aleksandar
Signatura:SF 35141
Inventarni broj:74709
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:22847

35
ISBN:9989-724-22-9
Autor(i):Naučen sobir 40 godini na lektorat po italijanski jazik na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" -Skopje (2000 ; Skopje)
Naslov:Zbornik na trudovi od naučniot sobir 40 godini lektorat po italijanskih jazik na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" -Skopje, [naučiot sobir se održa na 10 i 11 noembri 2000 godina na Filološkiot Fakultet "Blaže Konecki" vo Skopje] / [urednik Petar Atanasov]
Impresum:Skpoje : Filološki fakultet "Blaže Konecki" , 2001
Materijalni opis:314 str. ; 22 cm
Jezik:makedonski, talijanski
Napomena:Na spor. nasl. str.: Atti del convegno 40 anni di lettorato di italiano all 'Universita "Santi Cirillo e Metodio"- Skopje / a cura di Petar Atanasov. - Str. 13-42: Pozdravni govori. - Str. 158-191: Literatura. - Sažeci na mac. i tal. jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst
Ostali autori / urednici:Atanasov, Petar
Signatura:SF 25349
Inventarni broj:73676
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:21894

36
Naslov:Godišen zbornik : Filološki fakultet na Univerzitetot - Skopje = Annuaire / Faculte de philologie de l'Universite de Skopje
Impresum:Skopje : Filološki fakultet , 1975-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Na poleđini nasl. str. nasl. : Godišen zbornik na Filološkiot fakultet na Univerzitetot "Kiril i Metodij" vo Skopje. - Sažeci na različitim jezicima. - Ćirilica i latinica. - Opis prema kn.6(1980)
Podaci o fondu:Kn.2(1976)(jubileen, 1946-1976); 3(1977); 5(1979); 6(1980)
Signatura:51437
Inventarni broj:K-SF
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:924

37
ISSN:0350-1892
Naslov:Godišen zbornik : Filozofski fakultet na Univerzitetot - Skopje = Annuaire / Faculte de philosophie de l'Universite de Skopje
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet , 1948-
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Od kn. 1 (1948)-kn. 13 (1960/61) podređeni glavni stv. nasl. : Istorisko-filološki oddel. - Od kn. 14 (1962) izlaze posebni otisci za pojedine odsjeke fakulteta: I Filozofija i pedagogika. - II Istorija i istorija na umetnosta. - III Književnost i jazik. - Od kn. 27 (1976) časopis ima dvostruku numeraciju brojeva. - Sažeci na različitim jezicima. - ćirilica. - Opis prema kn.26(1974)
Podaci o fondu:Kn.1(1948)(2ex)-26(1974)
Signatura:51146
Inventarni broj:K-SF
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:923

38
Autor(i):Matkovski, Aleksandar
Naslov:Hronika za zemjotresot vo Skopje : (26 juli 1963) / Aleksandar Matkovski
Impresum:Skopje : Kultura , 1964
Materijalni opis:130 str. ; 21 cm
Jezik:makedonski
Ključne riječi:potresi * Skopje * Makedonija
Signatura:(j 2215)
Inventarni broj:4833
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povijest
MFN:3055

39
ISBN:9989-649-46-4
Autor(i):Naučniot sobir po povod 30-godišninata od osnovanjezo na MANU (31. oktomvri 1997 ; Skopje)
Naslov:Naukata i kulturata za zaednička idnina na jugoistočna Evropa : prilozi = Science and culture for the joint future of south eastern Europe / Naučniot sobir održan vo Skopje na 31 oktomvri 1997 godina po povod 30-godišninata od osnovanjeto na MANU = papers from symposium hed in Skopje on 31'st october 1997 of the occasion of 30'th anniversaryof foundation of the Makedonian academy of sciences and arts ; [ureduvački odbor na zbornikot: Aleksandar Andreevski, Jordan Pop-Jordanov, Milan Gurčinov ; prevod od angliski jazik Nada Georgieva ; prevod ot ruski jazik Tronba Pejovik ; prevod od SRPski jazik Lidija Simovska-Pojovska]
Impresum:Skopje : MANU , 1998
Materijalni opis:148 str. ; 23 cm
Jezik:makedonski, engleski
Napomena:Usporedna naslovna str. na eng. j. - Zbornik radova više autora. - Radovi prevedeni s eng., rus., Srp. na MAK. j.. - Str. [5-6]: Predgovor. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:slavenska filologija - komparacija * slavenski jezici - komparacija * makedonski jezik * makedonska književnost - teorija * makedonski jezik - zbornik radova * makedonski jezik - kultura * makedonski jezik - nauka * makedonski jezik - zbornik * makedonska književnost - zbornik * makedonski jezik - skupovi * makedonska književnost - skupovi
UDK:001.001,18 (4-014) (063)
Signatura:SF 23539
Inventarni broj:65942
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:245

40
Naslov:Zbornik : izdanija na Arheološkiot muzej Skopje = Recueil des travaux : publications du Musée archéologique Skopje
Impresum:Skopje : Arheološki muzej , 1956-1982
Materijalni opis:29 cm
UDK:902/904
Podaci o fondu:knj. 1(1955-1956) ; knj. 2(1957-1958) ; knj. 3(1959-1960) ; knj. 4-5(1961-1966) ; knj. 8-9(1975-1978) ; knj. 10-11(1979-1982)
Signatura:IX, D 6
Inventarni broj:Z 145
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:350

41
Autor:Organdžieva, Cveta
Naslov:Novi materijali za Stefan I. Verkovik
Matična publikacija:Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, Istorisko-filološki oddel, kn. 9 (1956), No. 1 / 2-13 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1956
Napomena:P.o
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 736
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1024

42
Autor:Trifunoski, Jovan F.
Naslov:Podatoci za potekloto i migraciite na poedini albanski podovi vo severozapadna Makedonija
Matična publikacija:Godišen zbornik / na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, Istorisko-filološki oddel, kn. 5 (1952), Nr. 4 / 3-22 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1952
Napomena:P.o.- ćirilica makedonska
Ključne riječi:migracija * Makedonija
UDK:314.7
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 754
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1000

43
Autor:Rusic, Branislav
Naslov:Bakalovićev rad ikonostasa u Rači
Matična publikacija:Godišen zbornik, kn. 2 / Filozofski fakultet na Univerzitetot - Skopje, istorisko-filološki oddel / 318-339 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1949
Napomena:P.o
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 742
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1018

44
Autor:Rusic, Branislav
Naslov:Polje Debarsko = Das Debar-Feld
Matična publikacija:Godišen zbornik / Filozofski fakultet, Univerzitet vo Skopje, istorisko-filozofski oddel, kn. 7(1954), 10 / 124-184 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1954
Napomena:P.o
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 749
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1011

45
Autor:Rusic, Branislav
Naslov:Nikulič
Matična publikacija:Godišen zbornik / Filozofskiot fakultet, Univerzitet vo Skopje, kn. 8 (1955), 5 / 116-131 str
Impresum:Skopje : Univerzitet, 1955
Napomena:P.o
Ključne riječi:Nikulič
UDK:39
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 746
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1008

46
Autor:Rusic, Branislav
Naslov:Pitanje Zakamena = La question de Zakamen
Matična publikacija:Godišen zbornik / Filozofskiot fakultet , Univerzitetot vo Skopje, istorisko-filološki oddel, kn. 3 (1950), Nr. 7 / 4-22 str
Impresum:Skopje : Univerzitet, 1950
Napomena:P.o. - ćir
Ključne riječi:Zakamen
UDK:39
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 745
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1007

47
Autor:Rusic, Branislav
Naslov:Saidžije u Makedoniji
Matična publikacija:Godišen zbornik na filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, Istorisko-filološki oddel, kn. 3 (1950), Nr. 8 / 3-12 str
Impresum:Skopje : Univerzitet, 1950
Napomena:P.o
Ključne riječi:Saidžije * Makedonija
UDK:39
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 743
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1003

48
Autor:Rusić, Branislav
Naslov:Polje Debarsko
Matična publikacija:Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, kn. 7(1954) / 185 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1954
Napomena:Ćir. . - P.o
Ključne riječi:etnografija-Makedonija * Makedonija
UDK:391/397(497.17)
SignaturaET 31.203/02
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:3156

49
Autor:Trifunoski, Jovan F.
Naslov:Makedonski podovi vo polog so poteklo od Albanija
Matična publikacija:Godišen zbornik / na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, Istorisko-filološki oddel, kn. 5 (1952), Nr. / 4-15 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1952
Napomena:P.o.- ćirilica makedonska
Ključne riječi:migracija
UDK:314.7
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 755
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1001

50
Autor:Rusić, Branislav
Naslov:Malesija
Matična publikacija:Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, kn. 6(1953) / 64 str. : ilustr
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1953
Napomena:Ćir. . - P.o. . - Zusammenfassung
Ključne riječi:Malezija-običaji
UDK:391/397(59)
SignaturaET 31.203/1
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:3155

51
Autor:Organdžieva, Cveta
Naslov:Prilog kon proučuvanjeto na Vrskite na Vuk Karadžik so Bugarskite prerodvenici
Matična publikacija:Godišen zbornik na Filozofkiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, istorisko-filozofski oddel, kn. 10-11 (1957-1958), No 5 / 100-106 str
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet, 1959
Napomena:P.o
SignaturaET ex libris Milovan Gavazzi - 735
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka etnologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/etnologija
MFN:1025

52
Autor:Antoljak, Stjepan
Naslov:Prilog proučavanju trgovačkih veza između Dubrovnika i Skopja u 15. i 16. stoljeću
Matična publikacija:Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje : Istorisko-filološki oddel, 10/11(1957-1958) 3, str. 57-74
Impresum:Skopje : Filozofski fakultet na Univerzitetot vo Skopje, 1959
Ključne riječi:Dubrovnik * Skopje * trgovina * 15. stoljeće * 16. stoljeće * Makedonija * Hrvatska
SignaturaS
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka povijesti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povijest
MFN:39

Upit: UncontrolledTerms_swish=(Skopje )

login