Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 1404

151
ISSN:1334-7888
Autor:Modrić, Nevenka
Naslov:Komparativna analiza različitih pristupa rješavanju problemskih situacija s djecom rane dobi
Matična publikacija:Pedagogijska istraživanja : znanstveni časopis / glavni i odgovorni urednik Nikša Nikola Šoljan ; God. III (2006), br. 2, str. 153-170
Impresum:Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo ; Školska knjiga, 2006
Napomena:Str. 169: Bibliografija
Sažetak:<U ovom se prilogu tri poznata i često primjenjivana pristupa rješavanju problemskih situacija u odgojnim grupama (Gordonov, Juulov te pristup Katzove i McClellanove) na praktičnoj razini uspoređuju s novoizrađenim pristupom upravljanja problemskim situacijama (UPS). U svakom pristupu navode se bitna obilježja za koja autori drže da potiču razvoj socijalne kompetencije. Usporedba tih pristupa s UPS-om otkriva da su neki postupci u sva tri pristupa u suprotnosti s teorijskim postavkama autora. Za razliku od UPS-a, u svakom od tih pristupa zadržani su elementi tradicionalnog načina rješavanja problema, što potvrđuje dominantan položaj odrasloga koji preuzima djetetov problem i nameće njegovo rješenje, pretpostavlja djetetovu želju i potrebu, procjenjuje djetetovo ponašanje i sl. Rezultati usporedbe navode na zaključak da bi UPS pristup u praksi mogao dati bolje rezultate, što bi u budućnosti trebalo provjeriti odgovarajućim empirijskim istraživanjem.>
Ključne riječi:predškolski odgoj * komunikacija * problemska situacija * kompetencija
UDK:373.24.013.74:373.24.013.77/.78
SignaturaPE (051) PI
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:7923

152
Autor:Biondić, Ivan
Naslov:Edukologija: sinteza opće i specijalne edukacije
Matična publikacija:Istraživanja odgoja i obrazovanja / [glavni i odgovorni urednik Nikola Pastuović], vol. 7(1987), str. 41-52
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta, 1989
Sažetak:Summary
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * specijalna pedagogija
UDK:37.01:376
SignaturaPE (050) IST
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:2572

153
ISSN:1332-3210
Autor:Buljan Flander, Gordana
Naslov:Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja?
Matična publikacija:Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta / [odgovorna urednica Adinda Dulčić], god. 3(2001), br. 1-2, str. 179-182
Impresum:Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001
Napomena:Stručni članak; . - Tema broja: Zanemarivana i zlostavljana djeca
Sažetak:<seksualno zlostavljanje>, <podučavanje djece>
Ključne riječi:zlostavljanje djece * moralni odgoj
UDK:179.2:37.034
SignaturaPE (051) DIJ
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:1451

154
ISSN:1332-3210
Autor:Žižak, Antonija
Naslov:Pojavni oblici i načini suzbijanja zlostavljanja i zanemarivanja djece u institucionalnom smještaju
Matična publikacija:Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta / [odgovorna urednica Adinda Dulčić], god. 3(2001), br. 1-2, str. 109-131
Impresum:Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001
Napomena:Str. 128-129: Bibliografija; . - Pregledni članak; . - Tema broja: Zanemarivana i zlostavljana djeca
Sažetak:<načini suzbijanja zlostavljanja>, <zlostavljanje djece>, <zanemarivanje djece>, <institucije>, <dječji dom>, <odgojni dom>, <odgajatelji>, <emocionalno zlostavljanje>, <fizičko zlostavljanje>, <nasilje nad djecom>, <nasilje među djecom>, <obrazovanje stručnih djelatnika>, <profesionalna pomoć stručnim djelatnicima>
Ključne riječi:zlostavljanje djece * institucionalni odgoj * poremećaji ponašanja
UDK:179.2:616.89-053.2
SignaturaPE (051) DIJ
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:1443

155
Autor:Polić, Milan
Naslov:Inovativna škola kao povijesni zahtjev
Matična publikacija:Istraživanja odgoja i obrazovanja, vol. 9 (1992), str. 19-30 / [glavni i odgovorni urednik: Arjana Miljak]
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992
Napomena:Str. 30: Bibliografija; . - Str. 19: Sažetak; . - Str. 30: Summary
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * pedagogija, teorija * osnovne škole * srednje škole
UDK:37:37.01:373.3/.4
SignaturaPE (050) IST
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:483

156
ISSN:1334-7888
Autor:Zrilić, Smiljana
Naslov:Autoritarni odgojni stil roditelja kao prediktor školskog neuspjeha
Matična publikacija:Pedagogijska istraživanja : Znanstveni časopis / [glavni i odgovorni urednik: Marko Palekčić]
Impresum:Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo; Školska knjiga, 2005
Napomena:Tema broja: Profesionalne kompetencije pedagoga; . - Izvorni znanstveni članak; . - Str. 137: Bibliografija
Sažetak:Str. 125: Summary; . -Str. 138: Zusammenfassung
Ključne riječi:odgoj * roditelji * školstvo
UDK:37:055.52:371
SignaturaPE C 466
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:416

157
ISSN:1334-7888
Autor:Previšić, Vlatko
Naslov:Socijalna distanca prema nacionalnim ili etničkim i religijskim skupinama
Matična publikacija:Pedagogijska istraživanja : Znanstveni časopis / [glavni i odgovorni urednik: Marko Palekčić]
Impresum:Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo; Školska knjiga, 2004
Napomena:Tema broja: Interkulturalni stavovi srednjoškolaca; . - Izvorni znanstveni članak; . - Str. 118: Bibliografija
Sažetak:Str. 105: Summary; . -Str.119: Zusammenfassung
Ključne riječi:društvena stratifikacija * osobe prema etničkim osobinama * odgoj * obrazovanje
UDK:316.34-054:37
SignaturaPE C 466
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:404

158
ISSN:1334-7888
Autor:Herzog, Walter
Naslov:Od događaja do procesa. Razmatranja o pojmu odgoja u sklopu teorije vremena
Matična publikacija:Pedagogijska istraživanja : Znanstveni časopis / [glavni i odgovorni urednik: Marko Palekčić] ; God. I (2004), br. 1, str. 11-21
Impresum:Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo; Školska knjiga, 2004
Napomena:Tema broja: Interkulturalni stavovi hrvatskih srednjoškolaca; . - Izvorni znanstveni članak; . - Str. 19-20: Bibliografija
Sažetak:<Pedagogija još uvijek ne raspolaže općeprihvaćenom definicijom temeljnog pojma odgoja. To pokazuje analiza nekoliko odabranih pokušaja definiranja koji fenomen odgoja shvaćaju izrazito usko. Opisanim definicijama se osobito zamjera što ne uspijevaju uključiti i društvenu osnovu odgoja. Presudan razlog za uskoću pojmovnih utvrđenja pretpostavlja se u prostornoj metaforici pomoću koje se u znanosti o odgoju obrađuju pojmovni problemi. Prostorna metaforika nije u stanju spoznati društvene fenomene u njihovoj dinamici. Kako bismo dospjeli do primjerene definicije pojma odgoja, predlaže se koristiti modalno vrijeme kao osnovicu za pojam odgoja. U sklopu razumijevanja vremena diferenciranog u prošlost, sadašnjost i budućnost odgoj se javlja utemeljen u društvenim interakcijama koje počivaju na recipročnoj strukturi.>
Ključne riječi:odgoj * znanost o odgoju * pedagogija * socijalna interakcija
UDK:37.01
SignaturaPE (050) PI
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:399

159
ISSN:1330-0059
Autor:Lučić, Kata
Naslov:Književno-likovno-glazbeni metodički model od 1. do 4. razreda osnovne škole
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavni i odgovorni urednik Dubravka Maleš]
Impresum:Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2004
Napomena:Str. 175: Bibliografija; . - Summary
Ključne riječi:osnovne škole * književnost * umjetnost * glazba * odgoj
UDK:373.3:82:7:78:37
SignaturaPE C 52
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:128

160
ISSN:1330-0059
Autor:Sočo, Biserka, Petrović
Naslov:Cjeloviti pristup življenju, razvoju i odgoju djeteta u jaslicama
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavni i odgovorni urednik Dubravka Maleš]
Impresum:Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2004
Napomena:Prikaz knjige Anke Došen-Dobud: S djecom u jaslicama, Alinea, Zagreb, 2004
Ključne riječi:odgoj * predškolsko obrazovanje * djeca
UDK:37:373.2-053.2
SignaturaPE C 52
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:120

161
ISSN:1330-0059
Autor:Palekčić, Marko
Naslov:Vremenska struktura odgoja
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavni i odgovorni urednik Dubravka Maleš]. - ilustr
Impresum:Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2004
Napomena:Prikaz knjige: Walter Herzog: Zeigemase Erziehung. Suvremeni odgoj, Velbruck Wissenschaft, 2002
Ključne riječi:odgoj * prikaz knjige
UDK:37:(048)
SignaturaPE C 52
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:84

162
ISSN:1330-0059
Autor:Paschen, Harm
Naslov:Vrata koja se otvaraju i zatvaraju : fenomenologija osjeta i integracija znanja kao pedagoški zadatak u društvu znanja
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavni i odgovorni urednik Dubravka Maleš], Vol. 145 (2004), br. 1, str. 18-26
Impresum:Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2004
Napomena:Bibliografija: str. 24-26; . - Summary
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * društvo * znanje
UDK:37:316.3:165
SignaturaPE C 52
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:74

163
Naslov:Istraživanja odgoja i obrazovanja
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
Napomena:Godišnjak ;. - Izlazio u prvih šest godišta pod nazivom Odgoj i samoupravljanje ; . - Brojevi: Vol. 7(1987), Vol. 8(1991), Vol. 9(1992)
Sažetak:Sažeci iza svakog članka na engleskom i ruskom jeziku
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * pedagogija * časopisi
SignaturaPE D 905 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:71

164
Autor:Petras, Marijan
Naslov:Funkcija uzgajanja u aspektu teorije i prakse
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 11 str
Impresum:Zagreb, 1936
Ključne riječi:odgoj * pedagogija,teorija
UDK:37:37.01
SignaturaPE C 1761
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:57

165
Autor:Matičević, Stjepan
Naslov:Priroda, kultura i odgoj
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 21 str
Impresum:Zagreb, 1935
Ključne riječi:pedagogija, odgoj
UDK:37
SignaturaPE C 476 b
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:52

166
Autor:Mirosavljević, Vladimir
Naslov:Umjetničko odgojna misao
Matična publikacija:Problem umjetničkog odgoja : (izvadak) / 16 str
Impresum:Zagreb, 1946
Ključne riječi:odgoj * umjetnost
UDK:37:7
SignaturaPE C 871 c
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:51

167
Autor:Koletić, Marijan
Naslov:Odgoj u obrazovnoj ravnini
Matična publikacija:/ 8 str
Impresum:Zagreb : Merkantile, 1946
Napomena:Ulomak iz disertacije "Određenje pojmova odgoja i obrazovanja u novijem pedagogijsko-filozofskom mišljenju"
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
SignaturaPE C 861 d
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:49

168
Autor:Pavlović, Pavao, Vuk
Naslov:Na granicama odgajateljske obazrivosti
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 9 str
Impresum:Zagreb, 1936
Ključne riječi:odgoj * odgajatelji
UDK:37:371.12
SignaturaPE C 508
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:48

169
Autor:Pavlović, Pavao, Vuk
Naslov:Politika, odgoj i religija : predavanje održano na VIII. internacionalnom filosofskom kongresu u Pragu
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 10 str
Impresum:Zagreb, 1934
Ključne riječi:odgoj * religija * politika
UDK:37:2:32
SignaturaPE C 512
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:46

170
Autor:Pavlović, Pavao, Vuk
Naslov:Uzgoj, odgoj i obrazovanje
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 16 str
Impresum:Zagreb, 1939
Ključne riječi:odgoj, obrazovanje
UDK:37
SignaturaPE C 679 d
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:40

171
Autor:Pregrad, Zlatko
Naslov:Estetska kultura i estetski odgoj
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 14 str
Ključne riječi:odgoj * estetika
UDK:37:111.852
SignaturaPE C 653
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:34

172
Autor:Petz, Vlado
Naslov:Škola i dom kao faktori odgojnog procesa
Matična publikacija:Napredak : časopis za pedagogiju / 40 str
Impresum:Zagreb, 1935
Ključne riječi:odgoj * školstvo
UDK:37:371
SignaturaPE C 668 c
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:32

173
Autor:Janković, Vladimir
Naslov:Faktori odgoja u suvremenom društvu
Matična publikacija:/ 15 str
Impresum:Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 1960
Ključne riječi:odgoj * društvo
SignaturaPE C 1888
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:26

174
Autor:Janković, Vladimir
Naslov:O nekim interpretacijama socijalnog aspekta u odgoju
Matična publikacija:Pedagoški rad / 352 [i.e. 11] str
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
SignaturaPE C 1984
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:23

175
Autor:Vukasović, Ante
Naslov:Radni i tehnički odgoj
Matična publikacija:Opća pedagogija / Pataki. - 324 [i.e. 23] str
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
SignaturaPE C 2388
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:16

176
Autor:Vukasović, Ante
Naslov:Organizacija odgoja i škole
Matična publikacija:Opća pedagogija / Pataki. - 75 [i.e. 24] str
Ključne riječi:odgoj * školstvo
UDK:37:372
SignaturaPE C 2093 c
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:11

177
Autor:Petras, Marijan
Naslov:Odgoj i tehnika
Matična publikacija:Školski vjesnik / 15 str
Impresum:Split : Pedagoška akademija u Splitu, 1962
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
SignaturaPE C 2014 2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka pedagogije
MFN:7

178
ISSN:0350-459x
Naslov:Roditelji i škola : mjesečnik za odgoj djece u obitelji, vrtiću i školi / odgovorni urednik Adam Vlasa]
Impresum:Zagreb : Zajednica osnovnih Škola SRH ; Zajednica predškolskih ustanova SRH ; Školska knjiga , 1971-1981
Materijalni opis:28 cm
Napomena:10'. - Opis prema god. 8, br. 1 (1978/79)
UDK:37.018
Podaci o fondu:God. 1(1971/72), br.1-10 - God. 10(1980/81), br. 1-10
Signatura:PE 56536
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:27

179
ISSN:0503-1575
Naslov:Umjetnost i dijete : dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i društvene probleme mladih f[Ivo Zalar (glavni i odgovorni urednik)]
Impresum:Zagreb : Školske novine ; Savez društava "Naša djeca" Hrvatske , 1969-1997
Materijalni opis:21 cm
Napomena:Opis prema vol. 29, br. 1/2/3=160/162(1997)
Ključni naslov:Umjetnost i dijete
UDK:37.036
Ostali autori / urednici:Zalar, Ivo
Podaci o fondu:God.1(1969), br.1-5 ; God2.(1970),br.6-12 ; God.3(1971),br.13-18 ; God.4(1972),br.19-23 ; God.5(1973),br.24-29 ; God.6(1974),br.30-35 ; God.7(1976),br.42-47 ; God.8(1977),br.48-53 ; God.9(1978),br.54-59 ; God.11(1979),br.60-62 ; God.11(1980),br.63-67 ; God.12(1980),br.68-70 ; God.12/13(1980/81),br.71-72 ; God.13(1981),br.732-77 ; God.14(1982),br.78-83 ; Vol.15(1983),br.1-5 ; Vol.16(1984), br.1-4 ; Vol.17(1985), br.1,4-6 ; Vol.18(1986), br.1-6 ; Vol.19(1987), br.3,4 ; Vol.20(1988), br.1,4-6 ; Vol.21(1989), br.5 ; Vol.22(1990), br.2-4,6
Signatura:PE 51633
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:21

180
ISBN:978-953-167-198-9
Autor(i):Singer, Mladen
Naslov:Kriminološke osobitosti maloljetničke delikvencije : Tijek školovanja, poremećaji u ponašanju, obiteljske prilike / Mladen Singer i suradnici
Impresum:Zagreb : Nakladni zavod Globus , 2008
Materijalni opis:548 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Posebna izdanja
Napomena:Str. 533-548: Bibliografija
Ključne riječi:delikvencija mladih * poremećaji u ponašanju * kaznena djela * kazneni postupak * socijalna pedagogija * obiteljski odgoj
Sažetak:<Delikvencija mladih>, <Kriminologija maloljetničke delikvencije>
UDK:37.013.42:343.2/.7+343.91-053.6
Namjena :PS-ispitna literatura
Signatura:PE 37.013.42 SIN k
Inventarni broj:18432, 18433, 18434
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8482

181
ISBN:9781-85856-413-5
Naslov:Challenging homophobia : teaching about sexual diversity / edited by Lutz van Dijk and Barry van Driel ; foreword by Desmond Tutu
Impresum:Stoke on Trent ; Sterling : Trentham Books Limited , 2007
Materijalni opis:XX, 184 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:spolni odgoj * seksualna pedagogija * spolni stereotipi * tolerancija * spolnost * seksualnost * heteroseksualnost * homoseksualnost * LGBT * queer * homofobija * zbornik radova
Sažetak:<Part I: Challenging homophobia in primary and secondary schools>, <Part II: Beyond schools: From support groups to constitutional rights to university settings>, <Part III: Examples of best practice>
UDK:37.03.305(08)
Signatura:PE 37.03 CHAL
Inventarni broj:18479
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8476

182
ISBN:978-1-4039-7993-3
Naslov:Investing in early childhood development : evidence to support a movement for educational change / edited by Alvin R. Tarlov and Michelle Precourt Debbink
Impresum:New York : Palgrave Macmillan , 2008
Materijalni opis:XXIV, 248 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:pedagogija ranog djetinjstva * predškolski odgoj * razvoj djece
UDK:373.2
Signatura:PE 37.018.1 INVE
Inventarni broj:18390
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8472

183
ISBN:978-1-903458-76-1
Autor(i):Blythe, Sally Goddard
Naslov:What Babies and Children really need / Sally Goddard Blythe
Impresum:Gloucestershire : Hawthorn Press , 2008
Materijalni opis:XIII, 353 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Early years series
Napomena:Str. 311-332: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * odgoj djeteta * razvoj djeteta
UDK:37.018.1+159.922.7
Namjena :PS-doktorski studij
Signatura:PE 37.018.1 BLY w
Inventarni broj:18384
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8469

184
ISBN:0-7674-1797-6
Autor(i):Brooks, Jane B.
Naslov:Parenting / Jane B. Brooks
Izdanje:3. ed
Impresum:Mountain View ; London ; Toronto : Mayfield Publishing Company , 2001
Materijalni opis:XX, 422 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija nakon svakog poglavlja
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * roditeljstvo * odgoj djeteta
Sažetak:<Part one: General concepts, goals, and strategies of parenting>, <Part two: Parenting at different developmental stages>, <Part three: Parenting: Varying life circumstances>
UDK:37.018.1
Namjena :PS-projekt
Signatura:PE 37.018.1 BRO p
Inventarni broj:18374
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8460

185
ISBN:978-953-6101-72-6
Autor(i):Sielert, Uwe
Naslov:Uvod u seksualnu pedagogiju / Uwe Sielert ; s njemačkoga preveo Vladimir Adamček
Impresum:Zagreb : Educa , 2008
Materijalni opis:198 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Educa ; 80
Napomena:Prijevod djela: Einfuehrung in die Sexualpaedagogik. - Str. 184-198: Bibliografija. - Pojmovno kazalo. - Imensko kazalo
Ključne riječi:seksualna pedagogija * spolni odgoj * seksualnost * djeca * mladi
Sažetak:<Seksualna pedagogija: pregled>, <Što je seksualnost>, <Postmoderni seksualni odnosi i pedagoške refleksije>, <Bipolarno, bipluralno ili je posve svejedno?>, <Seksualna usmjerenja>, <Dječja seksualnost i seksualna pedagogija>, <Mladenačka seksualnost i seksualna pedagogija>, <Etika, moral i seksualna pedagogija u interkulturalnom kontekstu>, <O mogućnosti pedagoškog približavanja sjeni seksualnoga>
UDK:37.03.305-053.2/.6
Signatura:PE 37.03 SIE u
Inventarni broj:18361, 18362, 18363, 18364, 18365
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8456

186
ISBN:978-953-6827-71-8
Autor(i):Coloroso, Barbara
Naslov:Disciplina sa srcem! : pomozite svom djetetu u razvijanju unutarnje discipline / Barbara Coloroso ; [prevela s engleskog Dunja Flegar]
Impresum:Buševec : Ostvarenje d.o.o. , 2007
Materijalni opis:268 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Prijevod djela: Kids are worth it!
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * obiteljski odgoj * disciplina * roditelji * savjetnik
UDK:37.018.1(02.062)
Signatura:PE 37.018.1 COL d
Inventarni broj:18360
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8454

187
ISBN:953-222-021-6
Autor(i):Klein, Marty
Naslov:Kako razgovarati o seksualnosti... : s vlastitom djecom / Marty Klein ; [prevela s engleskog Diana Otročak]
Impresum:Zagreb : Naklada Jesenski i Turk , 2001
Materijalni opis:111 str. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Spol, rod, seksualnost
Napomena:Prijevod djela: Talking with your kid about sex
Ključne riječi:seksualni odgoj * djeca * savjetnik
UDK:37.03.305-053.2(02.062)
Signatura:PE 37.03 KLE k
Inventarni broj:18356, 18357, 18358, 18359
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8453

188
ISBN:978-0-8077-4838-1
Naslov:Other kinds of families : embracing diversity in schools / edited by Tammy Turner-Vorbeck, Monica Miller Marsh
Impresum:New York, London : Teachers college press , 2008
Materijalni opis:VII, 204 str. : graf. prikazi ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija uz radove
Ključne riječi:obiteljski odgoj * obitelj * usvojiteljske obitelji * udomiteljske obitelji * useljeničke obitelji * queer obitelji * homoseksualne veze * beskućnici * suradnja roditelja i škole
Sažetak:<Part I: Diverse families: narratives of experience>, <Part II: Representations of familiy in school culture and curriculum>
UDK:37.018.1/.26=37.064.1
Namjena :PS - projekt
Signatura:PE 37.018.1 OTH
Inventarni broj:18335
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8438

189
ISBN:978-1-56584-888-7
Autor(i):Henderson, Anne T. ; ...[et al.]
Naslov:Beyond the bake sale : The essential guide to family-school partnerships / Anne T. Henderson ...[et al.]
Impresum:New York, London : The New Press , 2007
Materijalni opis:XIV, 338 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 320-323: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljski odgoj * roditeljstvo * suradnja roditelja i škole * SAD
Sažetak:<Why partnerships are important>, <Getting started: building the relationship>, <Guidelines for action from research>, <Resources and tools>
UDK:37.018.1/.26=37.064.1(73)
Namjena :PS - projekt
Signatura:PE 37.018.1 HEN b
Inventarni broj:18336
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8437

190
ISBN:3-900872-07-4
Naslov:Lebenswelt familie : Gliederung / Hrsg. Richard Gisser ...[et al.]
Impresum:Wien : Institut fuer Ehe und Familie , 1990
Materijalni opis:XXXV, 666 str. ; 30 cm
Jezik:njemački
Napomena:Bibliografija uz tekst
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * obiteljski odgoj * obiteljska politika * zbornik
UDK:37.018.1
Signatura:PE 37.018.1 LEB
Inventarni broj:16523
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8423

191
ISBN:953-191-172-X
Autor(i):Glascoe, Frances Page
Naslov:Suradnja s roditeljima : upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa - PEDS u otkrivanju razvojnih problema i problema ponašanja te bavljenju tim problemima / Frances Page Glascoe ; prevela s engleskog Gordana Keresteš
Impresum:Jastrebarsko : Naklada Slap , 2002 + PEDS obrazac za ocjenjivanje, PEDS obrazac za odgovore
Materijalni opis:189 str. : graf. prikazi ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Psihodijagnostika ; knjiga 3
Napomena:Prijevod djela: Collaborating with parents. - Str. 175-189: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * obiteljski odgoj * suradnja s roditeljima * djeca s posebnim potrebama * socijalna pedagogija
UDK:37.018.1/.013.42:376-053.2
Signatura:PE 37.018.1 GLA s
Inventarni broj:18195
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8420

192
ISBN:0-8371-8678-1
Autor(i):Bossard, James, H.S. ; Boll, Eleanor S.
Naslov:Ritual in family living : a contemporary study / James H. S. Bossard, Eleanor S. Boll
Izdanje:reprinted ed
Impresum:Westport, Connecticut : Greenwood press , 1976
Materijalni opis:228 str. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija uz tekst
Ključne riječi:obiteljski odgoj * obitelj * pedagoška antropologija * običaji
UDK:37.018.1:37.015.2
Signatura:PE 37.018.1 BOS r
Inventarni broj:16513
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8408

193
ISBN:0-87589-250-7
Autor(i):Kantor, David ; Lehr, William
Naslov:Inside the family : toward a theory of family process / David Kantor, William Lehr
Izdanje:3. printing
Impresum:San Francisco, Washington, London : Jossey-Bass Publications , 1977
Materijalni opis:259 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:The Jossey-Bass Behavioral Science Series
Napomena:Str. 251-259: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljski odgoj * obiteljska pedagogija
UDK:37.018.1
Signatura:PE 37.018.1 KAN i
Inventarni broj:16511
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8405

194
Autor(i):SIDA (3. ; 1976 ; Stockholm)
Naslov:Sex education and social development : final report on the third seminar, Stockholm, Sweden, March 14 - April 4, 1976 / editor Leif Duprez
Impresum:Stockholm : Division for Population, Health and Nutrition of the Swedish International development Authority (SIDA) , 1977
Materijalni opis:231 str. ; 18 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * spolni odgoj * obrazovanje
UDK:37.03.305
Signatura:PE 37.03 SEX
Inventarni broj:16512
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8404

195
ISBN:953-98718-1-6
Naslov:Kompas : priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava / autori tekstova Patricia Brander ...[et. al]
Impresum:Slavonski Brod : Europski dom , 2004
Materijalni opis:418 str. : graf. prikazi, tabele, ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 399-418: Dodaci - Međunarodni instrumenti za ljudska prava i obrazac za vrednovanje
Ključne riječi:metode podučavanja * odgoj i obrazovanje za ljudska prava * ljudska prava * priručnik
UDK:371.3:342.7(07)
Signatura:PE 37.014 KOM
Inventarni broj:18310
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8400

196
ISBN:978-0-06-059584-5
Autor(i):Levine, Madeline
Naslov:The price of priviledge : How parental pressure and material advantage are creating a generation of disconnected and unhappy kids / Madeline Levine
Impresum:New York : Harper Collins Books , 2006
Materijalni opis:X, 246 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:obiteljski odgoj * formiranje ličnosti * adolescenti * roditeljstvo
UDK:37.018.1/.03-053.6
Namjena :PS-projekt
Signatura:PE 37.018.1 LEV p
Inventarni broj:18311
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8399

197
ISBN:978-0-07-352808-3
Autor(i):Cherlin, Andrew J.
Naslov:Public & Private families : an introduction / Andrew J. Cherlin
Izdanje:5. ed.
Impresum:New York : McGraw-Hill , 2008
Materijalni opis:XXVIII, 572 str. : ilustr. ; 26 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:McGraw-Hill Higher Education
Napomena:Str. 520-552: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljski odgoj * obitelj * seksualnost * obiteljsko nasilje * brak * sociologija obitelji * SAD
Sažetak:<Introduction>, <Gender, class, and race-ethnicity>, <Sexuality, partnership, and marriage>, <Links across the generations>, <Conflict, disruption and reconstitution>, <Family and society>
UDK:37.018.1:316.356.2-058.8(73)
Namjena :PS-projekt
Signatura:PE 37.018.1 CHE p
Inventarni broj:18312
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8398

198
ISBN:0-345-48767-2
Autor(i):Nelsen, Jane
Naslov:Positive discipline : the classic guide to helping children to develop self-discipline, responsibility, cooperation, and problem-solving skills / Jane Nelsen
Izdanje:[completely revised and updated 4. ed.]
Impresum:New York : Ballantine Books , 2006
Materijalni opis:XXVI, 353 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:obiteljski odgoj * razvoj ličnosti * samodisciplina * međuljudski odnosi * djeca
UDK:37.018.1:37.03/.06-053.2
Namjena :PS-projekt
Signatura:PE 37.018.1 NEL p
Inventarni broj:18313
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8397

199
ISBN:978-0-393-32863-9
Autor(i):Miller, Alice
Naslov:The body never lies : the lingerig effects of hartful parenting / Alice Miller ; translated from the german by Andrew Jenkins
Impresum:New York : W. W. Norton & Company , 2006
Materijalni opis:229 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Napomena:Prijevod djela: Die Revolte des Koerpers. - Str. 227-228: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljski odgoj * zlostavljanje djece * obiteljsko nasilje * roditeljstvo
UDK:37.06:37.018.1-053.2/-055.52
Namjena :PS-projekt
Signatura:PE 37.018.1 MIL b
Inventarni broj:18314
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8396

200
Naslov:Pre-school education today : new approaches to teaching three-, four-, and five-year-olds / edited by Fred M. Hechinger
Impresum:New York : Doubleday & Co. , 1966
Materijalni opis:150 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija nakon svakog poglavlja
Ključne riječi:predškolski odgoj * predškolsko obrazovanje * socijalno okruženje
UDK:373.2
Signatura:PE 373.2 PRE
Inventarni broj:9914
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8384

201
ISBN:0-89818-178-X
Naslov:We - the people : The citizen and the constitution. Teacher's guide / general editor Duane E. Smith
Izdanje:2. printing
Impresum:Calabasas : Center for Civic education , 1996
Materijalni opis:190 str. : graf. prikazi ; 28 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * građansko društvo
UDK:37.035
Signatura:PE 37.03 WE c
Inventarni broj:16492
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8376

202
ISBN:0-89818-177-1
Naslov:We - the people : The citizen and the constitution / general editor Duane E. Smith
Izdanje:2. printing
Impresum:Calabasas : Center for Civic education , 1996
Materijalni opis:283 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * građansko društvo
UDK:37.035
Signatura:PE 37.03 WE c
Inventarni broj:16491
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8375

203
ISBN:0-89818-111-9
Naslov:We - the people : Teacher's guide. Level I. Upper Elementary / editorial directors Charles N. Quigley, Duane E. Smith, Jane G. Sure
Izdanje:8. printing
Impresum:Calabasas : Center for Civic education , 1996
Materijalni opis:103 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * građansko društvo
UDK:37.035
Signatura:PE 37.03 WE
Inventarni broj:16494
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8374

204
ISBN:0-89818-110-0
Naslov:We - the people : Student text. Level I / editorial directors Charles N. Quigley, Duane E. Smith, Jane G. Sure
Izdanje:11. printing
Impresum:Calabasas : Center for Civic education , 1996
Materijalni opis:184 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * građansko društvo
UDK:37.035
Signatura:PE 37.03 WE
Inventarni broj:16493
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8373

205
ISBN:0-89818-109-7
Naslov:We - the people : Teacher's guide. Level II. Middle school / editorial directors Charles N. Quigley, Duane E. Smith, Jane G. Sure
Izdanje:12. printing
Impresum:Calabasas : Center for Civic education , 1996
Materijalni opis:134 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * građansko društvo
UDK:37.035
Signatura:PE 37.03 WE s
Inventarni broj:16496
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8372

206
ISBN:0-89818-108-9
Naslov:We - the people : Student text. Level II / editorial directors Charles N. Quigley, Duane E. Smith, Jane G. Sure
Izdanje:10. printing
Impresum:Calabasas : Center for Civic education , 1996
Materijalni opis:168 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * građansko društvo
UDK:37.035
Signatura:PE 37.03 WE s
Inventarni broj:16495
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8371

207
ISBN:0-89818-153-4
Naslov:Foundations of democracy : Authority, Privacy, Responsibility, and Justice. Teacher's guide. High school level / Executive director Charles N. Quigley
Impresum:Calabasas : Center for civic education , 1995
Materijalni opis:163 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Law in Free society series
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * civilno društvo * demokracija * autoritet * privatnost * odgovornost * pravednost * SAD
UDK:37.035(73)
Signatura:PE 37.03 FOU
Inventarni broj:16498
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8370

208
ISBN:0-89818-152-6
Naslov:Foundations of democracy : Authority, Privacy, Responsibility, and Justice. Student text. High school level / Executive director Charles N. Quigley
Impresum:Calabasas : Center for civic education , 1995
Materijalni opis:236 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Law in Free society series
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokratsko društvo * civilno društvo * demokracija * autoritet * privatnost * odgovornost * pravednost * SAD
UDK:37.035(73)
Signatura:PE 37.03 FOU
Inventarni broj:16497
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8369

209
ISBN:953-6714-60-4 (Fakultet)
Autor(i):Sladović Franz, Branka
Naslov:Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima / Branka Sladović Franz
Impresum:Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003
Materijalni opis:IX, 164 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 155-161: Bibliografija
Ključne riječi:domski odgoj * psihosocijalni razvoj * djeca
UDK:37.018.3:159.97-053.2
Signatura:PE 37.018.3 SLA p
Inventarni broj:18291, 18292, 18293
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8351

210
Autor(i):Kelly, Gary F.
Naslov:The Guidance counselor as sex educator / Gary F. Kelly
Impresum:New York : SIECUS ; Human Science Press , 1976
Materijalni opis:32 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 22-26: Bibliografija
Ključne riječi:spolni odgoj * savjetodavni rad * grupno savjetovanje
UDK:37.03.305:37.04
Signatura:PE 37.03 KEL g
Inventarni broj:16482
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8334

211
Autor(i):Sex education and Social Development (2. ; April 1972 ; Stockholm)
Naslov:Sex Education and Social Development : in Sweden, Latin America and the Caribbean; Second seminar / editor Margareta Holmstedt
Impresum:Stockholm : SIDA ; University of Stockholm, Institute of Education , 1972
Materijalni opis:280 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:spolni odgoj
UDK:37.03.305
Signatura:PE 37.03 SEX
Inventarni broj:16487
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8331

212
ISBN:06-090253-1 (pogrešan)
Autor(i):Linner, Brigitta
Naslov:Sex and Society in Sweden / Brigitta Linner ; in collaboration with Richard J. Litell, with a preface by Lester A. Kirkendall
Izdanje:[2. ed.]
Impresum:New York... : Harper & Row, Pub. , 1972
Materijalni opis:225 str. : fotografije ; 21 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Harper Colophon Books
Napomena:Str. 219-222: Bibliografija
Ključne riječi:spolnost * spolni odgoj * društvo * seksualno ponašanje * brak * planiranje obitelji
UDK:316.6:37.03.305:37.018.1
Signatura:PE 37.03 LIN s
Inventarni broj:16485
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8330

213
ISBN:0-900924-85-3
Autor(i):Proceedings of an Expert Group Meeting IPPF Middle East & North Africa Region (December, 1974 ; Beirut, Lebanon)
Naslov:Sex Education in Schools : Proceedings of an Expert Group Meeting IPPF Middle East & North Africa Region / editor Isam R. Nazer
Impresum:Carthage : The International Planned Parenthood Federation Middle East & North Africa Region , 1974
Materijalni opis:137 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:spolni odgoj * obrazovanje * školstvo * obitelj * roditeljstvo * uloga obitelji * uloga medija * pedagogija medija
Sažetak:<Section I: General background>, <Section II: Introduction to sex education>, <Section III: The role of the media in sex education>, <Section IV: The role of family planning associations and schools in sex education>, <Section V: The need for sex education in the IPPF Mena region: regional experiences in sex education>, <Section VI: Synopsis of final discussions>
UDK:37.03.305:37.018.1:37.774
Signatura:PE 37.03 SEX
Inventarni broj:16490
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8326

214
ISBN:978-953-7445-05-4
Autor(i):Rosić, Vladimir
Naslov:Domska pedagogija / Vladimir Rosić
Impresum:Zadar : Naklada d.o.o. , 2007
Materijalni opis:343 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Edicija Magna
Napomena:Str. 268-276: Bibliografija
Ključne riječi:domska pedagogija * domski odgoj * učenički domovi * dječji domovi * stručni suradnici * metode rada * upravljanje domovima
Sažetak:<Znanost i pedagogija>, <Znanost o odgoju>, <Fenomen odgoja>, <Pogled na odgoj>, <Cilj i zadaće odgojnog rada u učeničkim domovima>, <Domska pedagogija>, <Domska pedagogija u strukturi polja pedagogije>, <Učenički domovi u sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske>, <Dječji domovi>, <Uvjeti za ostvarivanje cilja i zadaća odgojno-obrazovnog rada>, <Upravljanje učeničkim domom>, <Stručni suradnici>, <Organizacija učeničkog doma>, <Planiranje i programiranje rada učeničkog doma>, <Odgojni sadržaji u učeničkim domovima>, <Stvaramo novi kurikulum>, <Odgojno-obrazovni rad u učeničkim domovima>, <Oblici odgojno-obrazovnog rada u domovima>, <Odgajatelji u učeničkom domu>, <Upoznavanje, praćenje i vrednovanje odgojnog rada>, <Odgajatelj i komunikacija>, <Analiza odgojnog rada>, <Odgajatelj i metodika odgojnog rada>, <Načela odgojnog rada>, <Metode odgojnog rada>, <Metoda uvjeravanja>, <Metoda navikavanja>, <Metoda sprečavanja>, <Sredstva odgojnog rada>, <Kako dalje? - prema suglasju teorije i odgojne prakse>
UDK:37.018.3:371.11
Namjena :PS-ispitna literatura
Signatura:PE 37.018.3 ROS d
Inventarni broj:18236, 18237, 18238, 18239, 18240, 18241, 18242, 18243, 18244, 18245
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8319

215
ISBN:953-6827-47-6
Autor(i):Sommers-Flanagan, Rita ; Sommers-Flanagan, John
Naslov:Kada nas dijete zabrinjava : Uobičajena razdoblja djetinjstva ili ozbiljni problemi? / Rita i John Sommers-Flanagan ; prevele s engleskog: Gordana Horvat i Alemka Mihalić-Hubak
Impresum:Lekenik : Ostvarenje , 2006
Materijalni opis:215 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Razvoj djeteta
Napomena:Prijevod djela: Problem child or quirky kid? A Commonsense guide
Ključne riječi:specijalna pedagogija * odgoj djeteta * problemi u ponašanju * ADHD * razvoj djeteta * dječja psihologija * problemi odrastanja * savjetnik za roditelje
UDK:376:159.922.7
Signatura:PE 376 SOM k
Inventarni broj:18180
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8314

216
ISBN:953-99121-8-0
Autor(i):Šagud, Mirjana
Naslov:Odgajatelj kao refleksivni praktičar / Mirjana Šagud
Impresum:Petrinja : Visoka učiteljska škola , 2006
Materijalni opis:260 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 244-259: Bibliografija
Ključne riječi:predškolski odgoj * odgajatelj * obrazovanje odgajatelja * kompetencija odgajatelja
Sažetak:<Profesionalna kompetencija odgajatelja>, <Refleksivni praktičar kao alternativa tradicionalnom praktičaru>, <Aktualno obrazovanje odgajatelja>, <Metodologija istraživanja>
UDK:373.2:371.13
Signatura:PE 373.2 ŠAG o
Inventarni broj:18210, 18211, 18212
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8312

217
ISBN:953-6815-23-0
Naslov:Nacionalna obiteljska politika / urednici Vlade Puljiz, Dejana Bouillet
Izdanje:2. prošireno izd
Impresum:Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003
Materijalni opis:355 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija nakon svakog poglavlja
Ključne riječi:obiteljski odgoj * obiteljska pedagogija * obiteljska politika * Hrvatska
Sažetak:<Društvo, obitelj, obiteljska politika>, <Mjere obiteljske politike>
UDK:37.018.1:364.65-055.5(497.5)
Signatura:PE REF
Inventarni broj:18130
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8309

218
ISBN:978-953-191-343-0
Autor(i):Bergmann, Wolfgang
Naslov:Umijeće roditeljske ljubavi / Wolfgang Bergmann ; preveo s njemačkog Ivica Kraljević
Impresum:Jastrebarsko : Naklada Slap , 2007
Materijalni opis:210 str. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Prijevod djela: Die Kunst der Elternliebe
Ključne riječi:roditeljstvo * obiteljski odgoj * roditeljska ljubav
UDK:37.018.1
Signatura:PE 37.018.1 BER u
Inventarni broj:18189
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8302

219
ISBN:953-191-245-9
Autor(i):Mastres, William H. ; Johnson, Virginia E. ; Kolodny, Robert C.
Naslov:Ljudska seksualnost / William H. Masters, Virginia E. Johnson, Robert C. Kolodny ; preveo s engleskog Goran Arbanas
Impresum:Jastrebarsko : Naklada Slap , 2006
Materijalni opis:871 str. : ilustr. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Sveučilišne knjige i priručnici ; 7
Napomena:Prijevod petog izdanja. - Prijevod djela: Human Sexuality. - Str. 753-842: Bibliografija
Ključne riječi:razvoj ličnosti * seksualnost * spolni odgoj * priručnik
UDK:37.03:316:613.88(035)
Signatura:PE 37.03 MAS lj
Inventarni broj:18186
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8300

220
ISBN:953-191-323-4
Autor(i):Klarin, Mira
Naslov:Razvoj djece u socijalnom kontekstu : Roditelji, vršnjaci, učitelji - kontekst razvoja djeteta / Mira Klarin
Impresum:Jastrebarsko ; Zadar : Naklada Slap ; Sveučilište u Zadru , 2006
Materijalni opis:150 str. : tabel. prikazi ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Znanstvena monografija Sveučilišta u Zadru
Napomena:Str. 123-142: Bibliografija
Ključne riječi:socijalni razvoj * socijalizacija * dijete * obiteljski odgoj * roditeljstvo * stilovi roditeljstva * rastava * vršnjaci * vršnjački odnosi * prijateljstvo * socijalni odnosi
Sažetak:<Razvoj u obiteljskom kontekstu>, <Vršnjački kontekst razvoja>, <Razvoj u /pred/školskom kontekstu>, <Razvoj u kontekstu različitih socijalnih odnosa>, <Pokušaj novog tumačenja uloge osnovnih faktora razvoja>
UDK:37.035:37.018.1-053.2
Signatura:PE 37.03 KLA r
Inventarni broj:18193
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8292

221
ISBN:953-222-157-3
Autor(i):McNair, Brian
Naslov:Striptiz kultura : Seks, mediji i demokratizacija žudnje / Brian McNair ; prevela s engleskog Tamara Slišković
Impresum:Zagreb : Naklada Jesenski i Turk , 2004
Materijalni opis:293 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Spol, Rod, Seksualnost
Napomena:Prijevod djela: Streptease culture. Sex, media and the democratization of desire. - Str. 270-279: Bibliografija
Ključne riječi:sociologija kulture * formiranje ličnosti * spolni odgoj * pedagogija medija * spol * seksualnost * rod * seksualizacija javne sfere * striptiz * pornografija * homoseksualnost * queer kultura * seksualni moral
Sažetak:<Seks je važan>, <Od Wildea do Wilda: Kraj patrijahata ili puko ponavljanje povijesti?>, <Kulturna seksualizacija: od pornoprostora do javnog prostora>, <Seksualni prikazi>, <Estetika seksualne transgresije>
UDK:37.03:316.7:176:37.774
Signatura:PE 37.03 MCN s
Inventarni broj:18147
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8288

222
ISBN:3-17-016963-1
Autor(i):Schweitzer, Friedrich
Naslov:Paedagogik und Religion : eine Einfuehrung / Friedrich Schweitzer
Impresum:Stuttgart : W. Kohlhammer , cop. 2003
Materijalni opis:221 str. ; 19 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Grundriss der Paedagogik : Erziehungswissenschaft ; Band 19
Napomena:Str. 196-221: Bibliografija
Ključne riječi:formiranje ličnosti * religija i obrazovanje * etika * moralni odgoj
UDK:37.034:2
Signatura:PE 37.03 SCHW p
Inventarni broj:18027
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8274

223
Naslov:Beitraege zur Reform der Berufserziehung : im Auftrage der Zentralstelle zur Erforschung und Foerderung der Berufserziehung / herausgegeben von P. Luchtenberg und E. Krause
Impresum:Bielefeld : W. Bertelsmann Verlag , [1952]
Materijalni opis:246 str. ; 21 cm
Jezik:njemački
Ključne riječi:odgoj za rad * strukovno obrazovanje * školska reforma
UDK:37.035.3:37.047:37.014.3
Signatura:PE k1 BEI
Inventarni broj:8660
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8227

224
ISBN:953-232-052-0
Autor(i):Jovančević, Milivoj
Naslov:Godine prve - zašto su važne : vodič za roditelje i stručnjake koji rade s djecom predškolskog uzrasta / Milivoj Jovančević i suradnici
Impresum:Zagreb : Sysprint , 2004
Materijalni opis:249 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:razvojna psihologija * dječja psihologija * predškolski odgoj * zdravlje * dojenčad * predškolska djeca
Sažetak:<strategija odgoja>, <kako nakon poroda - njega tijela, osjećaji i vježbe>, <kako "razgovarati" s dojenčetom>, <kako biti dobar roditelj>, <emocionalna inteligencija>, <faza prkosa - ispadi bijesa>, <čega se djeca boje i zašto>, <najčešći poremećaji - praktični savjeti>, <razvoj sluha>, <razvoj govora>, <njega djeteta>, <prehrana dojenčeta>, <najčešće bolesti - praktični savjeti>
UDK:159.922.7:373.2:613-053.3/.4(035)
Signatura:PE 159.92 JOV g
Inventarni broj:18042
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8216

225
ISBN:0-09-462320-1
Autor(i):McCormack, Mary
Naslov:A mentally handicapped child in the family / Mary McCormack
Impresum:London : Constable , cop. 1978
Materijalni opis:207 str. ; 22 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 203-207: Kazalo
Ključne riječi:specijalna pedagogija * djeca s mentalnim oštećenjima * obiteljski odgoj * vodič
UDK:376:159.922.76-056.34(036)
Signatura:PE 376 MCC m
Inventarni broj:18066
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8209

226
Autor(i):Košiček, Marijan ; Košiček, Tea
Naslov:Život udvoje / Marijan Košiček ; Tea Košiček
Impresum:Zagreb : Prosvjeta , 1979
Materijalni opis:391 str. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:formiranje ličnosti * psihologija spolova * spolnost * spolni odgoj * brak * ljubavna veza
UDK:37.03:159.922.1:173
Signatura:PE 37.03 KOŠ ž
Inventarni broj:18067
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8203

227
Autor(i):Winnicott, Donald Woods
Naslov:The child, the family, and the outside world / D. W. Winnicott
Impresum:London [etc.] : Penguin Books , cop. 1964
Materijalni opis:239 str. ; 18 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Psychology & Psychiatry
Ključne riječi:obiteljski odgoj * dječja psihologija * higijena djeteta * međuljudski odnosi * roditelji i djeca
UDK:37.018.1:159.922.7:371.72-053.2
Signatura:PE 37.018.1 WIN t
Inventarni broj:18062
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8199

228
ISBN:3-9810631-0-4
Naslov:Demokratieerziehung in Mittel- und Osteuropa : Ergebnisse aus dem Civic-Education Projekt der IEA
Impresum:Berlin : Fonds Erinnerung und Zukunft , 2005
Materijalni opis:56 str. ; 21 cm
Jezik:njemački
Ključne riječi:formiranje ličnosti * odgoj za demokraciju * demokracija * srednja Europa * Istočna Europa
UDK:37.03:321.7(4.191.2)(4-11)
Signatura:PE 37.03 DEM
Inventarni broj:18113
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8193

229
ISBN:953-98185-1-6
Autor(i):Hrupelj, Jadranka Delač ; Miljković, Dubravka ; Lugomer-Armano, Goranka
Naslov:The joys of parenthood : manual for parents and children / Jadranka Delač Hrupelj, Dubravka Miljković, Goranka Lugomer-Armano ; [translation Mirna Varlandy Supek]
Impresum:Zagreb : Creativa , 2000
Materijalni opis:135 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * obiteljski odgoj * roditeljstvo * dječja psihologija
UDK:37.018.1:159.922.7
Ostali autori / urednici:Supek, Mirna Varlandy
Signatura:PE 37.018.1 DEL j
Inventarni broj:18102
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8188

230
ISBN:953-180-114-2
Autor(i):Došen-Dobud, Anka
Naslov:S djecom u jaslicama / Anka Došen-Dobud
Impresum:Zagreb : Alinea , 2004
Materijalni opis:158 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Komunikologija ; knj. 16 ; kolo 1
Napomena:Str. 157-158: Bibliografija
Ključne riječi:predškolski odgoj * dječje jaslice * priručnik
UDK:373.22(035)
Signatura:PE 373.2 DOŠ s
Inventarni broj:18099
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8186

231
ISBN:953-180-143-6
Autor(i):Kondić, Ljiljana ; Hren, Timea Marušić ; Dulčić, Adinda
Naslov:Poticajni roditelji : deset tema za bolji odnos s djetetom / Ljiljana Kondić, Timea Marušić Hren, Adinda Dulčić
Impresum:Zagreb : Alinea : Hrvatska verbotonalna udruga : Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag , 2006
Materijalni opis:48 str. : ilustr. ; 15 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Komunikologija ; knj. 32 ; kolo 4
Napomena:Str. 47: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljski odgoj * dječja psihologija * komunikacija * roditelji i djeca * priručnik
UDK:37.018.1:316.77-055.52-053.2(035)
Signatura:PE 37.018.1 KON p
Inventarni broj:18095
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8183

232
Autor(i):United Nations / UN
Naslov:Plan of action : world programme for human rights education : first phase / United Nations
Impresum:New York ; Geneva : United Nations : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights , 2006
Materijalni opis:56 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:obrazovanje za ljudska prava * ljudska prava * formiranje ličnosti * socijalni odgoj
UDK:37.035:341.231.14
Signatura:PE 37.03 PLA
Inventarni broj:18029
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8178

233
Autor(i):Kostić, Aleksandar
Naslov:Osnovi medicinske seksologije / Aleksandar Kostić
Impresum:Beograd ; Zagreb : Medicinska knjiga , 1966
Materijalni opis:579 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 579: Bibliografija
Ključne riječi:zdravstvena skrb * zdravstveni problemi * spolni odgoj * spolna higijena * spolovi
Sažetak:<Normalna seksologija>, <Patološka seksologija>
UDK:37.03.305:613.8-053.6
Signatura:PE 37.03 KOS o
Inventarni broj:18077
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8165

234
ISBN:953-164-091-2
Naslov:Filozofija i odgoj u suvremenom društvu / <glavni urednik Milan Polić>
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo , 2006
Materijalni opis:470 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Tekst na hrv., njem. ili engl. jeziku. - Bibliografija nakon svakog rada
Ključne riječi:filozofija odgoja * zbornik
UDK:37.01(063)
Signatura:PE 37.01 FIL z
Inventarni broj:17948
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8127

235
ISBN:953-191-105-3
Autor(i):Philipps, Silvija
Naslov:Montessori priprema za život : odgoj neovisnosti i odgovornosti / Silvija Philipps
Izdanje:2. izd
Impresum:Jastrebarsko : Naklada Slap , 2003
Materijalni opis:145 str. : ilustr. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:[Psihologija u praksi]
Napomena:Bibliografija uz tekst
Ključne riječi:montessori pedagogija * priručnik
Sažetak:<
UDK:371.4 MON
Namjena :PS-ispitna literatura
Signatura:PE 371.4 PHI m
Inventarni broj:17975, 17976, 17977, 17978
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8121

236
ISBN:953-191-170-3
Autor(i):Duran, Mirjana
Naslov:Dijete i igra / Mirjana Duran
Izdanje:3. izd
Impresum:Jastrebarsko : Naklada Slap , 2003
Materijalni opis:343 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Udžbenici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Napomena:Prilog: zbirka igara. - Str. 329-343: Bibliografija. - Kazala
Ključne riječi:igra * funkcija igre * dječji kognitivni razvoj * predškolski odgoj * priručnik
Sažetak:<Igra>, <Igra u različitim kulturama>, <Struktura igre>, <Klasifikacija>, <Igra i spoznajni razvoj>
UDK:371.382:159.922.7:373.2
Signatura:PE 373.2 DUR d
Inventarni broj:17979
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8120

237
ISBN:953-6827-27-1
Autor(i):Ginott, Haim G.
Naslov:Između roditelja i djeteta / Haim G. Ginott ; revidirali i dopunili Alice Ginott, H. Wallace Goddard; [prevela s engleskog Dunja Flegar]
Izdanje:1. izd
Impresum:Lekenik : Ostvarenje , 2005
Materijalni opis:192 str. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Razvoj djeteta
Napomena:Prijevod djela: Between parent and child. - Kazalo
Ključne riječi:obiteljski odgoj * obiteljski odnosi * roditelji * djeca
Sažetak:<Komunikacijski kod>, <Snaga riječi>, <Samoobrambeni mehanizmi>, <Odgovornost>, <Disciplina>, <Pozitivno roditeljstvo>, <Ljubomora>, <Neki izvori dječje tjeskobe>, <Seks i ljudske vrijednosti>
UDK:37.018.1-053.2
Signatura:PE 37.018.1 GIN i
Inventarni broj:17913
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8108

238
Naslov:Odgoj i obrazovanje u izvanrednim uvjetima : metodički pristupi / uredila Mira Topić ; autori tekstova Zofija Klemen Krek ...[et al.]
Impresum:Ljubljana : UNESCO, Nemška komisija za UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO , 1994
Materijalni opis:274 str. ; 24 cm
Jezik:slovenski, hrvatski
Ključne riječi:interkulturalno obrazovanje
UDK:376.7
Signatura:PE 376.7 ODG z
Inventarni broj:17861
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8097

239
ISBN:3-8252-2556-9
Naslov:Woerterbuch Erziehungswissenschaft / Heinz-Herman Krueger, Cathleen Grunert (Hrsg.)
Impresum:Wiesbaden : VS Verlag fuer Sozialwissenschaften , 2004
Materijalni opis:496 str. ; 19 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:UTB ; 2556
Napomena:Str. 493-496: Popis autora. - Bibliografija nakon svake natuknice
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * obrazovanje * rječnik
Sažetak:<rječnik>
UDK:37
Namjena :REF
Signatura:PE 37 WOR
Inventarni broj:17835
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8080

240
ISBN:953-6338-58-0
Autor(i):Stevanović, Marko
Naslov:Obiteljska pedagogija / Marko Stevanović
Impresum:Varaždinske Toplice : Tonimir , 2000
Materijalni opis:594 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Znanstvena biblioteka ; knj. 14
Napomena:Str. 569-580: Bibliografija
Ključne riječi:obiteljska pedagogija * odgoj u obitelji
UDK:37.018.1
Namjena :RS radna soba
Signatura:PE 37.018.1 STE o
Inventarni broj:17661
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8059

241
ISBN:953-6101-62-9
Autor(i):Flitner, Andreas
Naslov:Konrade, tako je govorila gospođa mama : o odgoju i ne-odgoju / Andreas Flitner ; [s njemačkoga prevela Vitarnja Lee Gamulin]
Impresum:Zagreb : Educa , 2005
Materijalni opis:147 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Educa ; 69
Napomena:Prijevod djela: Konrad, sprach die Frau Mama.... - Str. 137-147: Bibliografija
Ključne riječi:odgoj * pedagogija
Sažetak:<crna pedagogija>, <antipedagogija>, <odgoj>
UDK:37
Signatura:PE 37.01 FLI k
Inventarni broj:17701, 18407, 18408
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8053

242
Autor(i):Stella, Ivo
Naslov:Fizički odgoj u razrednoj nastavi / Ivo Stella
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 1969
Materijalni opis:99 str. : ilustr. ; 21 cm.
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE B 2626 DEP
Inventarni broj:9560
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8016

243
Autor(i):Jankelevič, E.
Naslov:Vežbe za zdravlje vašeg deteta / E. Jankelevič
Impresum:Beograd : Partizan , 1969
Materijalni opis:91 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:srpski
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
Signatura:PE B 2448 DEP
Inventarni broj:9249
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7840

244
Autor(i):Pečernikova, I. A.
Naslov:Pobrosmku / I. A. Pečernikova
Impresum:Moskva : , 1949
Materijalni opis:224 str. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:ruski
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje
UDK:37
Signatura:PE B 716 DEP
Inventarni broj:3398
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7788

245
ISBN:953-95027-0-5
Naslov:Svijet je naš : Zbornik Županijskog stručnog vijeća odgojitelja, ravnatelja i stručnih suradnika Koprivničko-križevačke županije / glavna urednica Natalija Kušek
Impresum:Koprivnica : Dječji vrtić "Tratinčica" , 2005
Materijalni opis:272 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:predškolski odgoj * dječji vrtići * zbornik
UDK:373.2:(082)
Signatura:PE 373.2 SVI z
Inventarni broj:17351, 17352
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7760

246
Autor(i):Zorina-Tarasova, A. I.
Naslov:Spravočnik po doškol'nomu bospitanijo : Osnovnye zakonodateljnye i instruktivnye dokumenty / A. I. Zorina-Tarasova (ur.)
Izdanje:3. izd
Impresum:Moskva : Prosvešenie , 1972
Materijalni opis:560 str. ; 22 cm
Jezik:ruski
Nakladnička cjelina:Biblioteka bospitatelja detskogo sada
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * školstvo * zakon
UDK:37:371:34
Signatura:PE B 2771 DEP
Inventarni broj:9985
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7749

247
Autor(i):Vavra, Ivan (ur.)
Naslov:Odgojna i obrazovna djelatnost muzeja / Ivan Vavra (ur.)
Impresum:Zagreb : Hrvatski školski muzej , 1980
Materijalni opis:132 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 121-129: Bibliografija. - Str. 130-131: Summary
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * muzej
UDK:37:069
Signatura:PE 374 VAV o
Inventarni broj:17593
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7730

248
ISBN:0-8166-0152-6
Autor(i):Templin, Mildred C.
Naslov:Certain language skills in children : Their development and interrelationships / Mildred C. Templin
Impresum:Minneapolis : The Univeristy of Minnesota press , 1957
Materijalni opis:183 str. ; 22 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Child welfare monograph series. No. 26
Napomena:Str. 175-177: Bibliografija. - Abecedno kazalo
Ključne riječi:odgoj * govor
UDK:37:159.946
Signatura:PE B 2842 DEP
Inventarni broj:10176
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7729

249
ISBN:953-175-062-9
Autor(i):Durkheim, Emile
Naslov:Obrazovanje i sociologija / Emile Durkheim ; preveli Vita i Željko Klaić
Impresum:Zagreb : Societas: Zavod za sociologiju , 1996
Materijalni opis:147 str. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Societas : biblioteka Zavoda za sociologiju
Napomena:Prijevod djela: Education et sociologie. - Str. 147: Imensko kazalo
Ključne riječi:pedagogija, teorija * obrazovanje * odgoj * sociologija * školstvo * srednje škole * sveučilišta * Francuska
UDK:37.01:37:316:371:373.5:378.4:(44)
Signatura:PE 37.015.4 DUR o
Inventarni broj:17567, 17572, 17571, 17570, 17569, 17568
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7723

250
Autor(i):Kesić, Branko ; Janković, Vladimir
Naslov:Medicinski osvrt na tjelesno odgajanje djece i omladine / Branko Kesić ; Vladimir Janković. Fizički odgoj školske omladine u periodu puberteta
Impresum:Zagreb : Odsjek za zdravstveno prosvjećivanje naroda Minstarstva narodnog zdravlja N. R. Hrvatske , 1948
Materijalni opis:71 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 71: Bibliografija
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE C 992 DEP
Inventarni broj:2633
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7720

251
Naslov:Izvještaj o radu zavoda za fizički odgoj u Zagrebu od 1. siječnja do 31. prosinca 1959
Impresum:Zagreb : Zavod za fizički odgoj , 1959
Materijalni opis:47 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Saopćenja : izdanja Zavoda za fizički odgoj u Zagrebu ; sv. 9
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE D 354 9/59 DEP
Inventarni broj:6266-9
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7622

252
ISBN:953-6827-20-4
Autor(i):Greenspan, Stanly I. ; Salmon, Jacqueline
Naslov:Zahtjevna djeca : razumijevanje, podizanje i radost s pet "teških" tipova djece / Stanley I. Greenspan ; s Jacqueline Salmon ; [prevele Martina Sviben i Ilona Posokhova]
Impresum:Lekenik : Ostvarenje , 2004
Materijalni opis:321 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Razvoj djeteta
Napomena:Prijevod djela: The challenging child: understanding, raising and enjoying the five "difficult" types of children . - Str. 311-316: Kazalo
Ključne riječi:odgoj * dječja psihologija
UDK:37:159.922.7
Signatura:PE 37.018.1 GRE z
Inventarni broj:17565
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7304

253
Naslov:Izvještaj o radu zavoda za fizički odgoj u Zagrebu od 1. XII. 1953 do 31. XII. 1954
Impresum:Zagreb : Zavod za fizički odgoj , 1955
Materijalni opis:87 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Izdanja Zavoda za fizički odgoj u Zagrebu ; sv. 1
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE D 354 1/55 DEP
Inventarni broj:4717
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7225

254
Naslov:Izvještaj o radu zavoda za fizički odgoj u Zagrebu od 1. siječnja do 31. prosinca 1957
Impresum:Zagreb : Zavod za fizički odgoj , 1958
Materijalni opis:83 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Izdanja Zavoda za fizički odgoj u Zagrebu ; sv. 1
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE D 354 1/58 DEP
Inventarni broj:5506
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7215

255
Autor(i):Mihovilović, M.
Naslov:Fizički odgoj kako sredstvo rekreacije radničke omladine / M. Mihovilović. Utjecaj promjenljivog i konstantnog tempa rada na frekvenciju srca i plućnu ventilaciju / M. Gabrijelić i V. Horvat
Impresum:Zagreb : Zavod za fizički odgoj , 1957
Materijalni opis:73 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Izdanja Zavoda za fizički odgoj u Zagrebu ; sv. 5
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE D 354 5/57 DEP
Inventarni broj:5420
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7213

256
Autor(i):Tabaka, Theo
Naslov:Školski instrumentarij : udžbenik za muzički odgoj od III. do VI. razreda osnovne škole / Theo Tabaka
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 1959
Materijalni opis:142 str. ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Notni zapisi
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE D 451 DEP
Inventarni broj:6146
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7134

257
Autor(i):Janković, Vladimir
Naslov:Fizički odgoj u pedagoškoj literaturi Hrvatske do prvog svjetskog rata / Vladimir Janković
Impresum:Beograd : "Vuk Karadžić" , 1953
Materijalni opis:16 str. ; 24 cm
Jezik:srpski
Napomena:Preštampano iz "Fizičke kulture" br. 3-4/1953. - Str. 14-16: Bibliografija
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE C 1346 DEP
Inventarni broj:4149
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6508

258
Autor(i):Paravina, Emil
Naslov:Savez pionira Hrvatske u uvjetima društvene brige za odgoj djece : (1950.-1957.) / Emil Paravina
Impresum:Zagreb : Naša djeca , 1957
Materijalni opis:127 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Saveza pionira Narodne Republike Hrvatske ; 43
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE C 1340 43 DEP
Inventarni broj:5713
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6442

259
Naslov:Odgoj i nastava u našoj srednjoj školi
Impresum:Zagreb : Pedagoško-književni zbor , 1950
Materijalni opis:456 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Radovi pedagoškog instituta ; sv. 1
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PED B 765 1 DEP
Inventarni broj:9638
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6345

260
ISBN:0-674-29518-8
Autor(i):Parke, Ross D.
Naslov:Fatherhood / Ross D. Parke
Impresum:Cambridge, London : Harvard University Press , 1996
Materijalni opis:319 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 315-319: Kazalo
Ključne riječi:uloga spolova * muškarci * odgoj * psihologija tipova * roditelji - djeca
UDK:305-055.2:37:159.923-055.52-053.2
Signatura:PE 37.018.1 PAR f
Inventarni broj:17527, 17528
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6262

261
ISBN:0-674-89150-3
Autor(i):Elkind, David
Naslov:Ties that stress : the new family imbalance / David Elkind
Impresum:Cambridge, London : Harvard University Press , cop. 1994
Materijalni opis:260 str. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 255-260: Kazalo
Ključne riječi:odgoj * sociologija obitelji * roditelji * djeca
UDK:37:316.356.2-055.52-053.2
Signatura:PE 37.018.1 ELK t
Inventarni broj:17508, 17509
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6252

262
ISBN:0-674-00517-1
Autor(i):Buchanan, Christy M. ; Maccoby, Eleanor E. ; Dornbusch, Sanford M.
Naslov:Adolescents after divorce / Christy M. Buchanan, Eleanor E. Maccoby, Sanford M. Dornbusch
Impresum:Cambridge, London : Harvard University Press , cop. 1996
Materijalni opis:331 str. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 315-325: Bibliografija. - Str. 327-331: Kazalo
Ključne riječi:razvod * odgoj * mladež
UDK:364.28:37-053.6
Signatura:PE 37.018.1 BUC a
Inventarni broj:17512
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6249

263
ISBN:0-674-08031-9
Autor(i):Paley, Vivian, Gussin
Naslov:The boy who would be a helicopter / Vivian Gussin Paley
Impresum:Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press , cop. 1990
Materijalni opis:163 str. ; 23 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:predškolsko obrazovanje * učitelji * odgoj * dječja psihologija
UDK:372:371.12:37:159.922.7
Signatura:PE 373.2 PAL b
Inventarni broj:17486, 17487
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6224

264
ISBN:0-674-00398-5
Autor(i):Amato, Paul R. ; Booth, Alan
Naslov:A generation at risk : growing up in an era of family upheaval / Paul R. Amato, Alan Booth
Izdanje:[3. Ed.]
Impresum:Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press , 2000
Materijalni opis:319 str. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 273-299: Bibliografija. - Str. 301-319: Kazalo
Ključne riječi:sociologija obitelji * odgoj * roditelji * djeca
UDK:316.356.2:37.018.1-055.52-053.2
Signatura:PE 37.018.1 AMA a
Inventarni broj:17495, 18266
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6215

265
ISBN:0-674-66982-7
Autor(i):Gordon, Linda
Naslov:Pitied but not entitled : single mothers and the history of welfare : 1890-1935 / Linda Gordon
Impresum:Cambridge : Harvard University Press , cop. 1994
Materijalni opis:433 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 421-433: Kazalo
Ključne riječi:odgoj * socijalna skrb * sociologija obitelji * majke
UDK:37:36:316.356.2-055.52-055.2
Signatura:PE 37.018.1 GOR p
Inventarni broj:17457, 17458
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6158

266
ISBN:0-674-58748-0
Autor(i):Preston, Paul
Naslov:Mother father deaf : living between sound and silence / Paul Preston
Impresum:Cambridge, London : Harcard University Press , cop. 1994
Materijalni opis:278 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 261-271: Bibliografija. - Str. 275-278: Kazalo
Ključne riječi:odgoj * obiteljski odnosi * osobe oštećena sluha
UDK:37-055.5/7-056.26
Signatura:PE 376 PRE m
Inventarni broj:17453
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6155

267
ISBN:0-674-20284-8
Autor(i):Matthews, Gareth B.
Naslov:Dialogues with children / Gareth B. Matthews
Impresum:Cambridge, London : Harvard University Press , cop. 1984
Materijalni opis:121 str. ; 21cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:odgoj * filozofija * djeca
UDK:37:1-053.2
Signatura:PE 37.03 MAT d
Inventarni broj:17451, 17452
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6154

268
ISBN:0-674-22457-4
Autor(i):Bronfenbrenner, Urie
Naslov:The ecology of human development : experiments by nature and design / Urie Bronfenbrenner
Impresum:Cambridge, London : Harvard University Press , cop. 1979
Materijalni opis:330 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 299-319: Bibliografija. - Str. 321-330: Kazalo
Ključne riječi:dječja psihologija * odgoj * ekologija
UDK:159.922.7:37:574
Signatura:PE 37.03 BRO t
Inventarni broj:17461
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6153

269
ISBN:0-674-89830-3
Autor(i):Cross, Gary
Naslov:Kids' stuff : toys and the changing world of american childhood / Gary Cross
Impresum:Cambridge, London : Harvard University Press , 1997
Materijalni opis:283 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 275-283: Kazalo
Ključne riječi:igračke * odgoj-djeca * SAD
UDK:688:37-053.2:(73)
Signatura:PE C 3782
Inventarni broj:17464
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:6150

270
Autor(i):Špoljar, Zlatko
Naslov:Račun, ručni rad, crtanje, tjelesni odgoj, pjevanje / Zlatko Špoljar
Impresum:Pula : "Matko Laginja" , 1954
Materijalni opis:104 str. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Rad u I. razredu osnovne škole ; 3
Ključne riječi:pedagogija
UDK:37
Signatura:PE B 912 III DEP
Inventarni broj:4275
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5983

271
ISBN:3-407-22879-1
Autor(i):Juul, Jesper ; Jensen, Helle
Naslov:Vom Gehorsam zur verantwortung : fuer eine neue Erziehungskultur / Jesper Juul, Helle Jensen
Impresum:Weinheim ; Basel : Beltz , 2005
Materijalni opis:358 str. ; 20 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Beltz Taschenbuch ; 879
Napomena:Str. 355-358: Bibliografija
Ključne riječi:školska pedagogija * obiteljski odgoj * kompetencija pedagoga * komunikacija
UDK:371:37.018.1:37.06
Signatura:PE 37.06 JUU v
Inventarni broj:17886
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5884

272
ISBN:3-403-03472-0
Autor(i):Adick, Christel ; Kraul, Margaret ; Wigger, Lothar
Naslov:Was ist Erziehungs-wissenschaft? : Festschrift fuer Peter Menck / Christel Adick ...[et al.]
Impresum:Donauwoeth : Auer Verlag GmbH , cop. 2000
Materijalni opis:260 str. ; 21 cm
Jezik:njemački
Napomena:Str. 251-252: Bibliografija
Ključne riječi:odgoj, obrazovanje
UDK:37
Signatura:PE B 3773
Inventarni broj:17350
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5833

273
Autor(i):Maleš, Dubravka
Naslov:Utjecaj odsutnosti jednog od roditelja na stavove djece prema ulogama spolova : (izvještaj o znanstvenom istraživanju) / Dubravka Maleš
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja , 1986
Materijalni opis:100 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Studije i izvještaji ; 11
Napomena:Str. 85-89: Bibliografija
Ključne riječi:pedagogija * psihologija tipova * spolni odgoj * roditelji
UDK:37:159.923-055.52
Signatura:PE D 900 11
Inventarni broj:14644, 14643, 14642
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5756

274
Autor(i):Čudina-Obradović, Mira
Naslov:Djelovanje različitih oblika socijalizacije na uspjeh u školi : (izvještaj o znanstvenom istraživanju) : [studije i izvještaji 4] / Mira Čudina-Obradović
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 1986
Materijalni opis:48 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 34-36: Bibliografija. - Sažetak
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * školstvo
UDK:37:371
Signatura:PE D 900 4
Inventarni broj:14621, 14622, 14623
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5748

275
Autor(i):Podkrajšek, Renata
Naslov:Odgojna komunikacija u vanškolskom životu : sistematski pristup informacijsko-komunikacjskim procesima odgoja i obrazovanja : (izvještaj o znanstvenom istraživanju) : [studije i izvještaji 21] / Renata Podkrajšek
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 1986
Materijalni opis:88 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 81-88: Bibliografija
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * obrazovanje
UDK:37
Signatura:PE D 900 21
Inventarni broj:14671, 14670, 14669
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5743

276
ISBN:0-7619-7072-X
Autor(i):Whalley, Margy
Naslov:Involving parents in their children's learning / Margy Whalley and the Pen Green Centre Team
Impresum:London : Paul Chapman Publishing , 2004
Materijalni opis:165 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 156-162: Bibliografija. - Str. 163-165: Kazalo
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * učenje * roditelji * djeca
UDK:37:159.953-055.52-053.2
Signatura:PE C 3740
Inventarni broj:17282
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5732

277
ISBN:953-6941-05-8
Autor(i):Kindlon, Dan ; Thompson, Michael
Naslov:Odrastanje Kaina : kako zaštititi emocionalni život dječaka / Dan Kindlon i Michael Thompson ; u suradnji s Teresom Baker ; [prevele Ljiljana Lež-Drnjević...et al.]
Impresum:Zagreb : ArtLogos , 2002
Materijalni opis:282 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Mali veliki čovjek
Napomena:Prijevod djela: Raising Cain : protecting the emotional life of boys. - Str. 269-281: Bibliografija
Ključne riječi:odgoj * dječja psihologija * emocija -djeca
UDK:37:159.922.7:159.942-053.2
Ostali autori / urednici:Baker, Teresa ; Lež-Drnjević, Ljiljana
Signatura:PE 37.018.1 KIN o
Inventarni broj:17294
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5729

278
ISBN:953-6827-23-9
Autor(i):Galić-Jušić, Ines
Naslov:Djeca s teškoćama u učenju : rad na spoznajnom razvoju, vještinama učenja, emocijama i motivaciji / Ines Galić-Jušić ; [ilustracije Tihana Baričević i Krešimir Jušić]
Impresum:Lekenik : Ostvarenje , 2004
Materijalni opis:304 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Pomoć u razvoju i učenju
Napomena:Str. 297-298: Bibliografija. - Sažetak
Ključne riječi:odgoj * defektologija * dječja psihologija * učenje - djeca
UDK:37:376:15.922.7:159.953-053.2
Signatura:PE 376 GAL d
Inventarni broj:17293
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5728

279
Naslov:Interdisciplinarna analiza ideala, cilja i zadataka odgoja i osnovnog obrazovanja : zbornik radova : [studije i izvještaji 31]
Impresum:Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja : Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu , 1987
Materijalni opis:87 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija nakon svakog poglavlja
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * obrazovanje * osnovne škole
UDK:37:373.3
Signatura:PE D 900 31
Inventarni broj:14705, 14704, 14703, 14699, 14701, 14706, 14700, 14702
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5721

280
Autor(i):Bačić, Nikola
Naslov:Izbor odgojnih slučajeva iz prakse A.S. Makarenka / Nikola Bačić
Impresum:Rijeka : Pedagoški servis , 1964
Materijalni opis:64 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:pedagogija * odgoj
UDK:37
Signatura:PE D 593
Inventarni broj:7534
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5695

281
Autor(i):Bognar, Ladislav
Naslov:Metodika odgojno-obrazovnog rada / uredio Ladislav Bognar
Impresum:Osijek : Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja SR Hrvatske , 1990
Materijalni opis:150 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 150: Bibliografija
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * metode poučavanja
UDK:37:371.3
Signatura:PE D 903 4
Inventarni broj:14916, 14884, 14885
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5600

282
Naslov:Spoznajni aspekt odgoja i obrazovanja : zbornik radova
Impresum:Osijek : Zavod za prosvjetno-pedagošku službu za područje zajednica općine Osijek , 1988
Materijalni opis:89 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * učenje * zbornik
UDK:37:159.953:(082)
Signatura:PE D 903 3
Inventarni broj:14808
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5599

283
Naslov:Doživljajni aspekt odgoja i obrazovanja : zbornik radova
Impresum:Osijek : Zavod za prosvjetno-pedagošku službu za područje zajednica općine Osijek , 1988
Materijalni opis:77 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * pedagoška psihologija * zbornik
UDK:37:37.015.3(082)
Signatura:PE D 903 1
Inventarni broj:14802, 14803, 14804
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5598

284
Naslov:Psihomotorni aspekt odgoja i obrazovanja : zbornik radova
Impresum:Osijek : Zavod za prosvjetno-pedagošku službu za područje zajednica općine Osijek , 1988
Materijalni opis:64 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:odgoj * obrazovanje * posebne funkcije pokreta * zbornik
UDK:37:159.946:(082)
Signatura:PE D 903 2
Inventarni broj:14805, 14806, 14807
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5597

285
ISBN:953-98080-3-0
Autor(i):Spajić, Vedrana, Vrkaš ; Kukoč, Mislav ; Bašić, Slavica
Naslov:Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju : interdisciplinarni rječnik / Vedrana Spajić Vrkaš ; Mislav Kukoč, Slavica Bašić
Impresum:Zagreb : Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO , 2001
Materijalni opis:670 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Na nasl. str.: Projekt Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole
Ključne riječi:odgoj za mir * obrazovanje za mir * ljudska prava * demokracija * stručni rječnici
UDK:37.035.8/.043.1+342.7+321.7(038)
Namjena :PS-REF
Signatura:PE REF SPAJI o
Inventarni broj:16383, 16384
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5547

286
Autor(i):Basariček, Stjepan
Naslov:Pedagogija : nauka o uzgajanju ; I. knjiga / Stjepan Basariček
Izdanje:6. izd
Impresum:Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor , 1911
Materijalni opis:297 str. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * povijest pedagogije
UDK:37.01/.930
Signatura:PE 37.930 BAS p
Inventarni broj:420
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5440

287
Autor(i):Radosavljević, Pajo R.
Naslov:Što je uzgoj ; Pedagogija kao znanost / Pajo R. Radosavljević ; s engleskoga preveo Fr. H. Mandić
Impresum:Zagreb : Hrvatsko društvo za unapređenje uzgoja , 1912
Materijalni opis:16 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Hrv. društvo za unapređenje uzgoja ; 4
Napomena:Pretisak članka iz "Preporoda" 1911. br.12
Ključne riječi:pedagogija, odgoj
UDK:37.013.3
Signatura:PE 37.01 RAD š
Inventarni broj:4526
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5424

288
Autor(i):Medved, Josip
Naslov:Nekoliko savjeta i naputaka za roditelje gluhonijemih učenika / Josip Medved
Impresum:Zagreb : , 1899
Materijalni opis:16 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:odgoj * roditelji * hendikepirane osobe
UDK:37-055.52-056.26
Signatura:PE C 1449
Inventarni broj:4503
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5421

289
Autor(i):Medved, Josip
Naslov:Mucanje : naputak kako se pomaže mucavoj djeci u domu i školi : rukovođ za učitelje / Josip Medved
Impresum:Zagreb : Higijenski zavod ; Škola narodnog zdravlja , 1929
Materijalni opis:64 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 60-64: Bibliografija
Ključne riječi:odgoj * učitelji * govor
UDK:37:371.12:159.946
Signatura:PE C 1448
Inventarni broj:4498
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5420

290
Autor(i):Janković, Vladimir
Naslov:Iz prošlosti fizičkog odgoja u školama Hrvatske : povodom 80-godišnjice obavezne školske tjelovježbe i 60-godišnjice prvog školovanja učitelja gimnastike / Vladimir Janković
Impresum:Zagreb : Društvo učitelja, nastavnika i profesora fizičkog odgoja NR Hrvatske , 1954
Materijalni opis:46 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 45-46: Summary
Ključne riječi:školstvo * odgoj * povijest
UDK:371:37:94
Signatura:PE C 1504
Inventarni broj:4771
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5415

291
ISBN:3-8100-2138-5
Autor(i):Nieke, Wolfgang
Naslov:Interkulturelle Erziehung und Bildung : Wertorientierungen im Alltag / Wolfgang Nieke
Izdanje:2., ueberarbeitete und ergaenzte Auf
Impresum:Opladen : Leske+Budrich , 2000
Materijalni opis:292 str. ; 21 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Reihe Schule und Gesellschaft ; Bd. 4
Napomena:Str. 263-292: Bibliografija
Ključne riječi:interkulturalna pedagogija * odgoj * obrazovanje
UDK:376.7.01
Signatura:PE 376.7 NIE i
Inventarni broj:17263
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5376

292
ISBN:86-7207-137-9
Autor(i):Govekar, Monika, Okoliš
Naslov:Disciplina in vzgojni režim v gimnazijah na Slovenskem v letih 1849-1914 / Monika Govekar-Okoliš
Impresum:Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete , 2001
Materijalni opis:208 str. ; 24 cm
Jezik:slovenski
Nakladnička cjelina:Razprave Filozofske fakultete
Ključne riječi:odgoj, obrazovanje * disciplina * školstvo * Slovenija
UDK:37:371:371.5:(497.4)
Signatura:PE 37.930 GOV d
Inventarni broj:17252
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5373

293
ISBN:953-6101-38-6
Autor(i):Key, Ellen
Naslov:Stoljeće djeteta / Ellen Key ; prevela Vitarnja Lee Janković
Impresum:Zagreb : Educa , 2000
Materijalni opis:248 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Prijevod djela: Das Jahrhundert des Kindes
Ključne riječi:odgojno-obrazovni sustavi * odgoj * djeca
UDK:371.4:37-053.2
Signatura:PE 371.4 KEY s
Inventarni broj:16380, 17734, 17735, 17736, 17737, 17738, 17739, 17740
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5367

294
Autor(i):Ehrlich, Vera, Stein
Naslov:Današnje dijete : problemi savremenog odgoja / Vera Stein-Ehrlich
Impresum:Zagreb : Atlas nakladni zavod , 1936
Materijalni opis:127 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 125-127: Bibliografija
Ključne riječi:odgoj * djeca
UDK:37-053.2
Signatura:PE C 1390
Inventarni broj:4614
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5348

295
Autor(i):Turić, J.
Naslov:Nauka o gojencu i odgoju / J. Turić
Impresum:Petrinja : , 1906
Materijalni opis:231 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 230-231: Kazalo
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
Signatura:PE C 1389
Inventarni broj:4637
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5346

296
Autor(i):Bežek, Viktor
Naslov:Občno vzgojeslovje z dušeslovnim uvodom : občno vzgojeslovje / sastavil Viktor Bežek
Impresum:Ljubljana : Slovenska Šolska Matica , 1914
Materijalni opis:256 str. ; 24 cm
Jezik:slovenski
Nakladnička cjelina:Pedagoške učne knjige ; 1
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
Signatura:PE C 1422 I.
Inventarni broj:4546
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5334

297
Autor(i):Turić, J.
Naslov:Nauka o gojencu i o odgoji / J. Turić
Impresum:Petrinja : Knjigotisak Dragutina Benka , 1906
Materijalni opis:231 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 230-231: Kazalo
Ključne riječi:odgoj
UDK:37
Signatura:PE C 1234
Inventarni broj:3560
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5311

298
ISBN:953-220-149-1
Autor(i):Leach, Penelope
Naslov:Prvo djeca : što društvo ne čini, a trebalo bi, za današnju djecu / Penelope Leach ; prevela s engleskog Irena Miličić
Izdanje:1. izd
Impresum:Zagreb : Algoritam , 2003
Materijalni opis:303 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Facta
Napomena:Prijevod djela: Children first. What society must do - and is not doing - for children
Ključne riječi:roditeljstvo * psihološki razvoj * socijalni aspekti * odgoj * djeca
Sažetak:<Roditelji i društvo>, <Djeca i roditelji>, <Djeca na prvom mjestu>
UDK:37.018.1:159.9-053.2
Ostali autori / urednici:Miličić, Irena
Signatura:PE 37.018.1 LEA d
Inventarni broj:17911
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5306

299
Autor(i):Bek, Vinko
Naslov:Uzgoj slijepaca : I. dio : uzgoj slijepaca u prvoj dobi : po Entlicheru / Vinko Bek
Impresum:Zagreb : pisac , 1888
Materijalni opis:36 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:odgoj * specijalne škole
UDK:37:376
Signatura:PE C 1209
Inventarni broj:3460
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5296

300
Autor(i):Basariček, Stjepan
Naslov:Pedagogija : I. knjiga ; nauka o uzgajanju ; za školsku porabu / Stjepan Basariček
Impresum:Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor , 1916
Materijalni opis:211 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:pedagogija * odgoj * povijest pedagogije
UDK:37.01/.930
Signatura:PE 37.930 BAS p
Inventarni broj:6465
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:5246

Upit: UncontrolledTerms_swish=(Odgoj )

login