Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 4437

1051
ISSN:0586-0296
Autor:Novak Milić, Jasna
Naslov:Učenje glagolskih oblika u hrvatskome kao stranome jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 85-100
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 23 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:učenje stranog jezika * usvajanje stranog jezika * međujezik * hrvatski jezik * glagolska morfologija * psiholingvistika
UDK:81'35-051
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7795

1052
ISSN:0586-0296
Autor:Pavličević-Franić, Dunja
Naslov:Lingvistička kompetencija nasuprot komunikacijskoj kompetenciji u ranojezičnome diskursu
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 117-126
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 20 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:lingvistička kompetencija * komunikacijska kompetencija * učenje jezika * usvajanje jezika * hrvatski jezik
UDK:81'242:373.3
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7797

1053
ISSN:0586-0296
Autor:Sočanac, Lelija
Naslov:Talijanizmi u hrvatskome jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 127-142
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 50 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:talijanizmi * posuđenice * adaptacija posuđenica * prebacivanje kodova (lingvistika) * hrvatski jezik * dubrovačka književnost
UDK:811.163.42'373.5:811.131.1
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7798

1054
ISSN:0586-0296
Autor:Bekavac, Božo
Naslov:Strojno obilježavanje hrvatskih tekstova - stanje i perspektive
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 173-182
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 33 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:strojno obilježavanje * jezikoslovni alati * jezični resursi * korpusna lingvistika * hrvatski jezik
UDK:81'324
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7801

1055
ISSN:0586-0296
Autor:Kapović, Mate
Naslov:Duljina u hrvatskom jeziku u poredbi sa srodnim jezicima
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 222-224
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 11 jed
Ključne riječi:hrvatski jezik * akcentuacija * duljina
UDK:811.163.42:801.653
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7807

1056
ISSN:0586-0296
Autor:Kovačić, Marko
Naslov:Grecizmi u suvremenom hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 224-226
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 27 jed
Ključne riječi:hrvatski jezik * grecizmi
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7808

1057
ISSN:0586-0296
Autor:Opačić, Nives
Naslov:Strah od materinskoga (hrvatskoga) standardnog jezika
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 28 (2002), 1-2 ; str. 229-231
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 13 jed
Ključne riječi:hrvatski jezik
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/20
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7810

1058
ISSN:0586-0296
Autor:Belaj, Branimir
Naslov:Prototipno-kontekstualna analiza povratnih glagola u hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 1-11
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 7 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:povratni glagoli * prototipnost * kontekstualnost * hrvatski jezik
UDK:811.163.42'366.3
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7820

1059
ISSN:0586-0296
Autor:Fulgosi, Sanja
Naslov:Relevantnost frekvencije jezične uporabe pri opisu strukture leksema
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 73-85
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 24 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:polisemni leksemi * korpusna lingvistika * kognitivna semantika * prototipnost (kognitivizam) * hrvatski jezik * frekvencija uporabe
UDK:81:165.7
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7824

1060
ISSN:0586-0296
Autor:Kuzmić, Boris
Naslov:Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.)
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 113-122
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 23 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:Senjski korizmenjak (1508) * pridjevni vid * hrvatski jezik * sintaksa * povijest jezika
UDK:811.163.4'367.623
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7827

1061
ISSN:0586-0296
Autor:Muhvić-Dimanovski, Vesna
Naslov:Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 191-202
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 19 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:apokopa * afereza * skraćivanje riječi * jezična ekonomija * morfologija * hrvatski jezik
UDK:81'366
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7831

1062
ISSN:0586-0296
Autor:Sesar, Dubravka
Naslov:Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 203-218
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 52 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:modalnost (sintaksa) * normativna sintaksa * hrvatski jezik * slavenski jezici * kontrastivna sintaksa
UDK:811.163.42'67
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7832

1063
ISSN:0586-0296
Autor:Heffer, Hrvoja
Naslov:Priličnost ili analogija, prenesenica ili metafora, leposlovka ili retorika (tumačenja retoričko-lingvističkoga nazivlja u kajkavskih leksikografa 18. stoljeća)
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 245-265
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 16 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:lingvistička terminologija * retoričko nazivlje * hrvatski jezik * povijest jezika * kajkavsko narječje * Belostenec, Ivan * Jambrešić, Andrija
UDK:811.163.42:001.4
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7835

1064
ISSN:0586-0296
Autor:Belaj, Branimir
Naslov:Novi pristup hrvatskom pasivu
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 281-283
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * pasiv
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7837

1065
ISSN:0586-0296
Autor:Fulgosi, Sanja
Naslov:(Ne)sročnost u hrvatskome jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 286-291
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 16 jed
Ključne riječi:hrvatski jezik * sročnost
UDK:811.163.42'36
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7839

1066
ISSN:0586-0296
Autor:Tepeš, Lidija
Naslov:Germanizmi u zagrebačkim kuharicama
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 27 (2001), 1-2 ; str. 291-293
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * nazivlje * germanizmi
UDK:811.163.42:001.4
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/19
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7840

1067
ISSN:0586-0296
Autor:Matasović, Ranko
Naslov:The possessive and adjective phrases in Croatian
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 25 (2000), 1-2 ; str. 99-109
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija: 14 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:pridjevski oblici * posvojni oblici * gramatika uloga i referenci * RRG * hrvatski jezik
UDK:811.163.42'367.623
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/18
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7853

1068
ISSN:0586-0296
Autor:Raffaelli, Ida
Naslov:Neki vidovi kognitivne semantike u rekonstrukciji semantičkih struktura
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 25 (2000), 1-2 ; str. 125-141
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 25 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:kognitivna semantika * leksičke kategorije * dijakronija jezičnih struktura * hrvatski jezik
UDK:81'37
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/18
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7855

1069
ISSN:0586-0296
Autor:Štambuk, Anuška
Naslov:Imenička sufiksalna tvorba u elektroničkom nazivlju
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 24 (1999), 1-2 ; str. 165-180
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 8 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:elektroničko nazivlje * sufuksalne tvorbe * morfologija * hrvatski jezik
UDK:808.62-316.4:681.3
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/17
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7866

1070
ISSN:0586-0296
Autor:Seljan, Sanja
Naslov:Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalno gramatiku (LFG)
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 24 (1999), 1-2 ; str. 181-193
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 20 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:gramatičke funkcije * unifikacijske gramatike * leksičko-funkcionalna gramatika * hrvatski jezik
UDK:801.808.62
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/17
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7867

1071
ISSN:0586-0296
Autor:Kučanda, Dubravko
Naslov:Is dative subject a viable syntactic notion?
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1998), 1-2 ; str. 3-16
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija: 26 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:subjekt u dativu * sintaksa * refleksivizacija * kontrola * pragmatika * hrvatski jezik
UDK:808.62-56
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/16
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7872

1072
ISSN:0586-0296
Autor:Peti, Mirko
Naslov:Jesu li lične zamjenice osobne?
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1998), 1-2 ; str. 39-55
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 27 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:lične zamjenice * zamjenice * hrvatski jezik * terminologija
UDK:808.62-24
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/16
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7874

1073
ISSN:0586-0296
Autor:Pranjković, Ivo
Naslov:Habitualne rečenice u hrvatskome jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1998), 1-2 ; str. 57-63
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 25 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:habitualan * habitualne rečenice * zamjenička vezna sredstva * hrvatski jezik
UDK:808.62-56
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/16
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7875

1074
ISSN:0586-0296
Autor:Jernej, Josip
Naslov:O bezličnim povratnim tvorbama u hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 105-107
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * povratne tvorbe
UDK:808.62-56
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7888

1075
ISSN:0586-0296
Autor:Katičić, Radoslav
Naslov:Drugi jezici u povijesti hrvatskoga
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 109-166
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * povijest
UDK:808.62(091)
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7889

1076
ISSN:0586-0296
Autor:Lončarić, Mijo
Naslov:Goranski govor u Moslavini : Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 131-139
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 10 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * Goranski govor * fonologija * morfologija
UDK:800.879
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7891

1077
ISSN:0586-0296
Autor:Menac-Mihalić, Mira
Naslov:Glagolski pridjev radni u Murteru
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 185-190
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 5 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * Murter * glagolski pridjev radni
UDK:808.62-25
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7895

1078
ISSN:0586-0296
Autor:Mihaljević, Milan
Naslov:Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 191-209
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 17 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski crkvenoslavenski jezik * sintaksa
UDK:808.101-561
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7896

1079
ISSN:0586-0296
Autor:Rišner, Vlasta
Naslov:Prijedložni izrazi u dvama molitvenicima
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 267-281
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 24 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * povijest * molitvenici * Kanižlić, Antun
UDK:808.62-28
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7901

1080
ISSN:0586-0296
Autor:Tekavčić, Pavao
Naslov:Latinizmi u rječniku Vocabolario del dialetto di Rovigno d'Istria 1992 Antonija i Giovannija Pellizzera : s osvrtom i na neke druge izvore
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 303-311
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 24 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:latinizmi * frazemi * hrvatski jezik * istroromanski pisani korpus
UDK:805.99 (497.5)
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7904

1081
ISSN:0586-0296
Autor:Vončina, Josip
Naslov:Belostenčev hibridni jezik
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavne urednice Milena Žic Fuchs i Vesna Muhvić-Dimanovski. - 23 (1997), 1-2 ; str. 325-339
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 42 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * povijest * Belostenec, Ivan
UDK:808.62(091)"16"
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/15
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7906

1082
ISSN:0586-0296
Autor:Babić, Stjepan
Naslov:Sufiksalna tvorba uvećanica u hrvatskome književnome jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 11-20
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 5 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski književni jezik * uvećanice
UDK:801.541.1-862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7924

1083
ISSN:0586-0296
Autor:Franolić, Branko
Naslov:L'adaptation des sigles francais en croate
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 145-147
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:francuski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * francuske kratice
UDK:801.316.1-862:804-0
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7936

1084
ISSN:0586-0296
Autor:Gluhak, Alemko
Naslov:O hrvatskoj riječi patuljak i drugima
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 157-162
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 14 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik
UDK:808.1:808.62:808.63-54
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7938

1085
ISSN:0586-0296
Autor:Ivas, Ivan
Naslov:Silazno-uzlazna jezgra u sustavu jezgri hrvatskog jezika
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 227-244
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 40 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * intonacija * prozodija * silazno-uzlazna jezgra
UDK:801.6-862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7944

1086
ISSN:0586-0296
Autor:Jernej, Josip
Naslov:Biješke oko porijekla naše frazeologije
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 265-269
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * frazeologija
UDK:801.316.6-862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7947

1087
ISSN:0586-0296
Autor:Kačić, Miro
Naslov:Ergativnost i hrvatski jezik
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 285-300
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 13 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * ergativnost
UDK:801.56
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7949

1088
ISSN:0586-0296
Autor:Laszlo, Bulcsu
Naslov:Bilješka o književnome naglasku hrvatskome
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 333-391
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 39 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski književni jezik * naglasak
UDK:801.16.862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7953

1089
ISSN:0586-0296
Autor:Moguš, Milan
Naslov:Čakavci s Krbave
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 451-456
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 15 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * čakavsko narječje * Krbava
UDK:800.87=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7959

1090
ISSN:0586-0296
Autor:Nikolić-Hoyt, Anja
Naslov:U potrazi za boljom riječi
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 483-488
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 8 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:leksikografija * tezaurus * hrvatski jezik
UDK:801.3-862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7962

1091
ISSN:0586-0296
Autor:Tadić, Marko
Naslov:Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 603-611
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 24 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * nacionalni korpus * računalna obradba
UDK:801.3-862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7973

1092
ISSN:0586-0296
Autor:Pritchard, Boris
Naslov:Anglicizmi u poslovnim komunikacijama u hrvatskom pomorstvu
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 529-543
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 20 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:anglicizmi * poslovne komunikacije * pomorska terminologija * hrvatski jezik
UDK:801.316.3:80.0:808.62-086
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7967

1093
ISSN:0586-0296
Autor:Vinja, Vojmir
Naslov:Ima li katalanizama u jadranskom hrvatskom?
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 22 (1996), 1-2 ; str. 621-628
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * jadranska etimologija
UDK:801.316.3=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/14
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7975

1094
ISSN:0586-0296
Autor:Budor, Karlo
Naslov:Iskazivanje imperativa i/ili optativa u hrvatkom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 21 (1995), 2 ; str. 15-31
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 18 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * imperativ * optativ
UDK:808.62-559
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/13
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7981

1095
ISSN:0586-0296
Autor:Šarić, Ljiljana
Naslov:Uvjetne rečenice u hrvatskome, govorni činovi i metapreslikavanja
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 21 (1995), 2 ; str. 81-104
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 27 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * uvjetne rečenice * govorni činovi * metapreslikavanja
UDK:808.62-56
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/13
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7984

1096
ISSN:0586-0296
Autor:Kolenić, Ljiljana
Naslov:A history of the Croatian language : toward a common standard
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 21 (1995), 2 ; str. 105-110
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * povijest * prikaz knjige * Moguš, Milan
UDK:811.163.42(091)
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/13
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7985

1097
ISSN:0586-0296
Autor:Mihaljević, Milan
Naslov:Upitne rečenice u hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 21 (1995), 1 ; str. 17-38
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 50 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * upitne rečenice * sintaksa * semantika * pragmatika
UDK:808.62-561.62
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/12
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:7991

1098
ISSN:0586-0296
Autor:Golić, Latinka
Naslov:Neki od pokazatelja anteriorne vremenske rečenice
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 20 (1994), 2 ; str. 35-48
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 14 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * anteriorna vremenska rečenica
UDK:801.561.3.2
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/11
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8002

1099
ISSN:0586-0296
Autor:Vulić, Sanja
Naslov:Der kroatische Dialekt von Stinatz Wörterbuch, Wiener slawistischer Almanach
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 20 (1994), 2 ; str. 81-83
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalekti * prikaz knjige
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/11
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8005

1100
ISSN:0586-0296
Autor:Brozović-Rončević, Dunja
Naslov:O jednom "iranizmu" u hrvatskom
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 19 (1993), 1-2 ; str. 31-39
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 25 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * iranizmi
UDK:801.311
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/10
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8010

1101
ISSN:0586-0296
Autor:Kordić, Snježana
Naslov:Relativizator što
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 19 (1993), 1-2 ; str. 103-129
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 54 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * relativne rečenice * riječ što
UDK:801.561.3.2
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/10
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8016

1102
ISSN:0586-0296
Autor:Maresić, Jela
Naslov:O jednom kajkavskom frazemu
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / glavna urednica Milena Žic Fuchs. - 19 (1993), 1-2 ; str. 155-158
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:kajkavski frazem * hrvatski jezik
UDK:808.62-318
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/10
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8019

1103
ISSN:0586-0296
Autor:Finka, Božidar
Naslov:Ojkonimijski tip na -(j)ane u zadarskom području
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 73-80
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * toponimija * ojkonimijski tip
UDK:801.316.2=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8034

1104
ISSN:0586-0296
Autor:Kordić, Snježana
Naslov:Ekstraponirana relativna rečenica
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 133-144
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 21 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:relativne rečenice * hrvatski jezik
UDK:801.561.3.2
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8040

1105
ISSN:0586-0296
Autor:Kučanda, Dubravko
Naslov:Funkcionalni pristup analizi pasiva u hrvatskom
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 175-184
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 32 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * analiza pasiva
UDK:801.558=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8043

1106
ISSN:0586-0296
Autor:Lopina, Vjera
Naslov:Dvorazinski opis morfonoloških smjena u pisanome hrvatskome jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 185-194
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 15 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * morfologija * morfemi * morfonološke smjene
UDK:800.92
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8044

1107
ISSN:0586-0296
Autor:Mihaljević, Milan
Naslov:Kako kada biše Adam plod driva jil ne biše bolan ni se staraše?
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 215-228
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 17 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski crkvenoslavenski jezik
UDK:801.561.62
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8048

1108
ISSN:0586-0296
Autor:Mihaljević, Milica
Naslov:Tvorbena porodica riječi računalo
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 229-233
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 10 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik
UDK:801.316.3
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8049

1109
ISSN:0586-0296
Autor:Pranjković, Ivo
Naslov:Prilozi kao "riječi sviju vrsta"
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 243-249
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 20 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * prilozi
UDK:801.27=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8051

1110
ISSN:0586-0296
Autor:Sesar, Dubravka
Naslov:O mogućnostima kategorizacije partikula u hrvatskom jezičnom standardu
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 251-262
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 44 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * partikule * čestice
UDK:801.563.22
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8052

1111
ISSN:0586-0296
Autor:Silić, Josip
Naslov:Status skupova št i žd u hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 263-280
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik
UDK:801.453=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8053

1112
ISSN:0586-0296
Autor:Tadić, Marko
Naslov:Problemi računalne obrade imeničnih oblika u hrvatskome
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 2 ; str. 301-307
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 25 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * računalna obrada * imenični oblici
UDK:800.92
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/9
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8056

1113
ISSN:0586-0296
Autor:Pranjković, Ivo
Naslov:Prostorna značenja prijedloga u hrvatskom standardnom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 1 ; str. 21-26
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 15 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * prijedlozi
UDK:801.282=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8068

1114
ISSN:0586-0296
Autor:Kordić, Snježana
Naslov:Determinator - vrsta riječi ili funkcionalni razred?
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 1 ; str. 27-32
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 17 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * relativne rečenice
UDK:801.563=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8069

1115
ISSN:0586-0296
Autor:Fink, Željka
Naslov:Rudolf Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 18 (1992), 1 ; str. 77-81
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * anglicizmi * prikaz knjige
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8075

1116
ISSN:0586-0296
Autor:Kunzmann-Müller, Barbara
Naslov:Der Satzmodus Interrogativ im Serbokroatischen : Spezielle Probleme von Entscheidungsfragen
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 17 (1991), 1-2 ; str. 13-35
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:njemački
Napomena:Bibliografija: 19 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * rečenični upisni modus
UDK:801.62=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8077

1117
ISSN:0586-0296
Autor:Babić, Zrinka
Naslov:U potrazi za sustavnim prikazom hrvatskih naglasaka
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 17 (1991), 1-2 ; str. 37-58
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 23 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * naglasak
UDK:801.481=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8078

1118
ISSN:0586-0296
Autor:Jachnow, Helmut
Naslov:Zur Entwicklung sprachtheoretischer Konzeptionen in der kroatischen und serbischen Grammatikschreibung des 17., 18. und 19. Jahrhunderts : Sprachbegriff, Grammatikbegriff und Satzbegriff
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uređivački savjet Zrinka Babić...[et al.]. - 17 (1991), 1-2 ; str. 59-86
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:njemački
Napomena:Bibliografija: 18 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika * razvoj jezičnoteorijskih koncepcija * 17. st. * 18. st. * 19. st.
UDK:801.53=862
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8079

1119
ISSN:0586-0296
Autor:Kovačec, August
Naslov:O razvoju vokalizma u dvama susjednim kajkavskim govorima
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / urednik ovog broja Milka Jauk-Pinhak. - 16 (1990), 29-30 ; str. 51-60
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * kajkavski govor * razvoj vokalizma
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8085

1120
ISSN:0586-0296
Autor:Mihaljević, Milan
Naslov:Veznici ačće i ako u hrvatskoglagoljskim tekstovima
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / urednik ovog broja Milka Jauk-Pinhak. - 16 (1990), 29-30 ; str. 99-117
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 20 jed
Ključne riječi:hrvatski jezik * veznici * etimologija * hrvatskoglagoljski tekstovi
UDK:811.163.42'373
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8089

1121
ISSN:0586-0296
Autor:Vince Marinac, Jasna
Naslov:Kategorija živosti u hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / urednik ovog broja Milka Jauk-Pinhak. - 16 (1990), 29-30 ; str. 143-152
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 21 jed
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika
UDK:811.163.42'36
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8093

1122
ISSN:0586-0296
Autor:Babić, Stjepan
Naslov:Instrumental na granici sredstva i društva
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Želimir Brala...[et al.]. - (1988-1989), 27-28 ; str. 3-9
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * padeži * instrumental
UDK:811.163.42'366.548
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8094

1123
ISSN:0586-0296
Autor:Lončarić, Mijo
Naslov:O razvizku kajkavskog nazivlja
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Želimir Brala...[et al.]. - (1988-1989), 27-28 ; str. 21-30
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 42 jed. - Sažetak
Ključne riječi:hrvatski jezik * kajkavsko nazivlje
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8097

1124
ISSN:0586-0296
Autor:Meštrović, Zrnka
Naslov:Antroponimijsko čitanje Gundulićeve "Dubravke"
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Želimir Brala...[et al.]. - (1988-1989), 27-28 ; str. 31-35
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * etimologija * literarno-onomastička analiza
UDK:811.163.42'373
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8098

1125
ISSN:0586-0296
Autor:Šimunović, Petar
Naslov:Toponimijska stratigrafija na istočnojadranskom prostoru
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Želimir Brala...[et al.]. - (1988-1989), 27-28 ; str. 49-56
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * toponimija
UDK:811.163.42'373.21
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8101

1126
ISSN:0586-0296
Autor:Vončina, Josip
Naslov:O normi hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Želimir Brala...[et al.]. - (1988-1989), 27-28 ; str. 65-70
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 27 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * kajkavski govor
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8103

1127
ISSN:0352-7565
Autor:Pletikos, Elenmari
Naslov:Percepcija sličnosti prozodije riječi stranih jezika s hrvatskim naglascima
Matična publikacija:Govor : časopis za fonetiku = Speech / glavni urednik Damir Horga. - 22 (2005), 2 : str. 89-126
Impresum:Zagreb : Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 64 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:percepcija prozodije * strane riječi * četveronaglasni sustav * naglasci * hrvatski jezik * akcentuacija
UDK:811.163.42'8:81'243
SignaturaBF 81'34(05)"540.6" GOV inv. br. 6903
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8120

1128
ISSN:0586-0296
Autor:Lončarić, Mijo
Naslov:Dva djela o jeziku Gradišćanskih Hrvata
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović...[et al.]. - (1980-1981), 21-22 ; str. 76-77
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalekt * Gradišćanski Hrvati * prikazi knjiga
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2820/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8153

1129
ISSN:0586-0296
Autor:Finka, Božidar
Naslov:Hrvatsko jezikoznanstvo u poslijeratnom razdoblju
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović...[et al.]. - (1979), 19-20 ; str. 39-58
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * povijest hrvatskog jezika * dijalektologija * onomastika
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2819
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8164

1130
ISSN:0586-0296
Autor:Finka, Božidar
Naslov:Veliko djelo čakavske dijalektologije
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović...[et al.]. - (1979), 19-20 ; str. 79-80
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalekti * čakavski dijalekt * prikaz knjige * Hraste, Mate * Šimunović, Petar
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2819
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8168

1131
ISSN:0586-0296
Autor:Lončarić, Mijo
Naslov:O čestotnim rječnicima i čestotniku hrvatskoga književnog jezika
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1977), 15-16 ; str. 39-48
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * rječnici * čestotni rječnici
UDK:811.163.42'373
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2817/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8192

1132
ISSN:0586-0296
Autor:Vajs, Nada
Naslov:Finski doprinos poznavanju jezika hrvatskih pisaca XVI. stoljeća
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1977), 15-16 ; str. 76-78
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatska književnost * hrvatski jezik * 16. st.
UDK:821.163.42:811.163.42"15"
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2817/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8197

1133
ISSN:0586-0296
Autor:Menac, Mira
Naslov:Imenički nastavci u prvom libru Marulićeve "Judite"
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1976), 13-14 ; str. 63-64
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak
Ključne riječi:imenički nastavci * hrvatski jezik * fonološki sastav * Marulić, Marko * Judita
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2482/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8207

1134
ISSN:0586-0296
Autor:Putanec, Valentin
Naslov:Hrvatski ekavski govori jugozapadno od Vinkovaca
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1976), 13-14 ; str. 85
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:prikaz knjige * hrvatski jezik * ekavski dijalekt * Finka, Božidar * Šojat, Antun
UDK:811.163.42'282
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2482/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8211

1135
ISSN:0586-0296
Autor:Bujas, Željko
Naslov:Kompjutersko-leksikografski pristup kompiliranju hrvatske sinonimije
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1972), 5-6 ; str. 19-26
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Napomena:Summary
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * sinonimija
UDK:811.163.42'373
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2226/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8232

1136
ISSN:0586-0296
Autor:Rehak, Vladimir
Naslov:Sintaktička klasifikacija riječi u hrvatskom jeziku
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1972), 5-6 ; str. 43-48
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * morfologija
UDK:811.163.42'36
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2226/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8235

1137
ISSN:0586-0296
Autor:Rocha Schmidtbauer, Paulina
Naslov:Pokušaj opisa imeničke deklinacije hrvatskoga jezika
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1972), 5-6 ; str. 49-64
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * deklinacija
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2226/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8236

1138
ISSN:0586-0296
Autor:Zečević, Vesna
Naslov:D. Brozović: Standardni jezik
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1972), 5-6 ; str. 84-85
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * prikaz knjige
UDK:811.163.42
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2226/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8241

1139
ISSN:0586-0296
Autor:Finka, Božidar
Naslov:Milan Moguš, Fonološki razvoj hrvatskog jezika
Matična publikacija:Suvremena lingvistika / uredništvo Rudolf Filipović, Božidar Finka, Radoslav Katičić. - (1972), 5-6 ; str. 85
Impresum:Zagreb : Zagrebački lingvistički krug Hrvatskog filološkog društva : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu : Školska knjiga
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * fonološki razvoj * prikaz knjige
UDK:811.163.42'34
SignaturaBF 800 SUVR inv. br. 2226/2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8242

1140
ISSN:1330-917X
Autor:Nikčević, Vojislav P.
Naslov:Identitet crnogorskoga, bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika
Matična publikacija:Riječ : časopis za filologiju / glavni i odgovorni urednik Milan Nosić. - 11 (2005), 2 ; str. 46-60
Impresum:Rijeka : Hrvatsko filološko društvo - Rijeka
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: 46 jed. - Sažetak. - Summary
Ključne riječi:jezik: bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski * identitet: strukturalni, tipološki, genetski (rodoslovni), sociolingvistički (vrijednosni)
UDK:811.163(497.16)
SignaturaBF 80 (05) RIJ inv. br. 6595/4
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka fonetike
MFN:8293

1141
Autor(i):Graovac, Lidija
Naslov:Onomatopeje i glasovni simbolizam u turskom i hrvatskom jeziku / Lidija Graovac ; mentor Ekrem Čaušević
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Katedra za turkologiju , 2003
Materijalni opis:32 str. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Diplomski rad
Ključne riječi:onomatopeje * glasovni simbolizam * turski i hrvatski jezik
UDK:811.512.161+811.163.42
Ostali autori / urednici:Čaušević, Ekrem
Signatura:TUR 811.512.161+811.163.42 GRA O
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1281

1142
ISBN:953-0-40019-5
Autor(i):Anić, Vladimir ; Silić, Josip
Naslov:Pravopis hrvatskoga jezika / Vladimir Anić, Josip Silić
Impresum:Zagreb : Novi Liber : Školska knjiga , 2001
Materijalni opis:XI, 970 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * pravopisni priručnik
Sažetak:Opći pravopisni rječnik, Rječnik vlastitih imena, Rječnik kratica
UDK:811.163.42'35(035)
Signatura:TUR 811.163.42'35(035) ANI P
Inventarni broj:156/07.
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1150

1143
Autor(i):Esih, Ivan
Naslov:Turcizmi : rječnik turskih, arapskih i perzijskih riječi u hrvatskom književnom jeziku i pučkom govoru s pregledom nove turske abcede i slovnice / Ivan Esih
Impresum:Zagreb : vlastita naklada , 1942 (Tiskara C. Albrecht)
Materijalni opis:136 str. ; 15 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 7-11: Izvori
Ključne riječi:hrvatski jezik * strane riječi (turske, perzijske,arapske)
UDK:811.163.42(038)
Signatura:TUR 811.163.42(038) ESI T
Inventarni broj:190/07., 191/07.
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:449

1144
ISSN:1330-1233
Naslov:Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
Impresum:Zagreb : Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta , 1991-1998
Materijalni opis:24 cm
Napomena:g1. - Opis izrađen prema No.21(1995)
Nastavak:Rasprave Zavoda za jezik IFF 0351-434X
Naslov nastavka:Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1331-6745
UDK:80
Podaci o fondu:No.17(1991) ; No.18(1992) ; No.19(1993) ; No.20(1994) ; No.21(1995) ; No.22(1996) ; No.23-24(1997-1998)
Signatura:RASP
Inventarni broj:Z-SRAZ 13378
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:192

1145
ISSN:1331-6745
Naslov:Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje / glavna urednica Dunja Brozović-Rončević
Impresum:Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 1968-
Materijalni opis:23 cm
Napomena:g1. - Opis izrađen prema No.30(2004)
UDK:80
Podaci o fondu:No.25(1999) ; No.27(2001) ; No.29(2003) ; No.30(2004) ; No.31(2005) ; No.32(2006)
Signatura:RASP
Inventarni broj:Z-SRAZ 13859
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:183

1146
ISBN:978-953-6045-56-3
Autor(i):Kalogjera, Damir ; Fattorini Svoboda, Mirjana ; Josipović Smojver, Višnja
Naslov:Rječnik govora grada Korčule / Damir Kalogjera, Mirjana Fattorini Svoboda, Višnja Josipović Smojver
Impresum:Zagreb : Novi Liber , 2008
Materijalni opis:XIX, 419 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * korčulanski govor * govor grada Korčule * rječnik * rječnik korčulanskog govora * Korčula
UDK:811.163.42'282(497.5 Korčula)(038)
Signatura:TA 808.62-08(03) KALOGJ r r/a
Inventarni broj:19593, 19594
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:11960

1147
Naslov:Tjedan moliških Hrvata = Settimana dei croati del Molise, Zagreb, 16.-21.6.1996
Impresum:Zagreb : Hrvatska matica iseljenika , 1996
Materijalni opis:53 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:hrvatski, talijanski
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * jezične manjine * hrvatska jezična manjina u Italiji * moliški Hrvati * govor moliških Hrvata * Molise
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA 808.62-08 TJEDAN TJEDAN/a
Inventarni broj:10634, 10635
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:11490

1148
ISBN:3-89598-884-7
Autor(i):Šarić, Ljiljana
Naslov:Rječnik sinonima / Ljiljana Šarić ; Wiebke Wittschen
Impresum:Oldenburg : Universitatsverlag Aschenbeck & Isensee ; Zagreb : Neretva : , 2003
Materijalni opis:xxiii, 653 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * rječnik sinonima
UDK:811.163.42'373.421(038)
Signatura:AN 802.0-3 ŠAR R
Inventarni broj:27997
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za anglistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/anglistika
MFN:3072

1149
ISBN:953-167-170-2
Autor(i):Vukušić, Stjepan ; Zoričić, Ivan ; Grasselli-Vukušić, Marija
Naslov:Naglasak u hrvatskome književnom jeziku / Stjepan Vukušić, Ivan Zoričić, Marija Grasselli Vukušić
Impresum:Zagreb : Nakladni zavod Globus , 2007
Materijalni opis:685 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Jezični priručnici, Velika hrvatska gramatika ; 4
Napomena:Str. 665-668: Bibliografija
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika * fonetika hrvatskog jezika * naglasak u hrvatskom jeziku
UDK:811.163.42'342.8
Signatura:TA 808.62-4 VUK n
Inventarni broj:19106
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:11368

1150
ISBN:953-6637-33-2
Autor(i):Della Bella, Ardelio
Naslov:Istruzioni grammaticali della lingua illirica = Gramatičke pouke o ilirskome jeziku / Ardelio Della Bella ; [prijevod s izvornika Nives Sironić-Bonefačić ; pogovor Darija Gabrić-Bagarić]
Impresum:Zagreb : Hrvatski institut za jezik i jezikoslovlje , 2006
Materijalni opis:185 str. : faks. ; 25 cm
Jezik:talijanski, hrvatski
Nakladnička cjelina:Pretisci ; 6
Napomena:Izvorni stvarni naslov: Dizionario italiano-latino-illirico : cui si permettono alcuni avvertimenti per iscrivere, e con facilita maggiore leggere le voci illirice, scritte con caratteri italiani, ed anche una breve grammatica per apprendere con proprieta la lingua illirica. - Djelomični pretisak izdanja iz 1728. - Glavni stvarni naslov preuzet s korica. - Usporedno talijanski i hrvatski tekst. - Str. 152-153: Popis citirane i konzultirane literature. - Str. 159-176: Rječnik Della Belline Gramatike. - Str. 179: Izdanja djela Ardelija Della Belle. - Str. 181-183: Literatura o Ardeliju Della Belli
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
Sažetak:<Sironić-Bonefačić N.>
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 DELLAB i
Inventarni broj:19061
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:11300

1151
Autor(i):Popović, Ivan
Naslov:Istarski štokavski dijalekat / Ivan Popović
Impresum:Rijeka : 'Otokar Keršovani' , 1956
Materijalni opis:Str. 88-92 ; 29 cm
Jezik:SCR
Napomena:P. o.: Riječka revija ; god. 5, br. 3, 1956
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * Istra
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA P.o. POPOVIĆ.IVAN
Inventarni broj:15050
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10300

1152
Autor(i):Popović, Ivan
Naslov:Privreda istarskih seljaka i njena terminologija / Ivan Popović
Impresum:Rijeka : 'Otokar Keršovani' , 1954
Materijalni opis:Str. 3-5 ; 24 cm
Jezik:SCR
Napomena:P. o.: Riječka revija ; god. 3, br. 1-2, 1954
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * Istra
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA P.o. POPOVIĆ.IVAN
Inventarni broj:15032
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10290

1153
Autor(i):Popović, Ivan
Naslov:Istarske leksičke studije : prilog proučavanju indigenih (slovenskih) elemenata u rečniku hrvatskih istarskih govora / Ivan Popović
Impresum:Rijeka : 'Otokar Keršovani' , 1955
Materijalni opis:Str. 204-206 ; 29 cm
Jezik:SCR
Napomena:P. o.: Riječka revija ; god. 4, br. 5-6, 1955
Ključne riječi:slavenski jezici * hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * Istra
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA P.o. POPOVIĆ.IVAN
Inventarni broj:15026
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10284

1154
Autor(i):Popović, Ivan
Naslov:Iz serbohorvatskoj dialektologii / Ivan Popović
Impresum:Moskva : Akademija nauk SSSR , 1960
Materijalni opis:Str. 12-23 ; 27 cm
Jezik:ruski
Napomena:P. o.: Kratkie soobščenija Instituta slavjanovedenija ; vol. 28, 1960. - Sadrži posvetu autora M. Deanoviću
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * dijalekti Istre * Istra
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA P.o. POPOVIĆ.IVAN
Inventarni broj:15020, 15042
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10280

1155
Autor(i):Popović, Ivan
Naslov:Kogda Slavjane vperv'ie zaselili Južnuju Istriju? / Ivan Popović
Impresum:[Moskva] : [Akademija nauk SSSR, Institut slavjanovedenija , [195-?]
Materijalni opis:21-33 str. ; 24 cm
Jezik:ruski
Napomena:P. o.: Vopros'y slavjanskogo jaz'ykoznanija ; 4[195-?]
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * dijalekti Istre * Istra
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA P.o. POPOVIĆ.IVAN
Inventarni broj:15018, 15038
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10278

1156
ISBN:953-6712-05-9
Autor(i):Barešić, Jasna
Naslov:Dobro došli : 1-2 : udžbenik i rječnik / Jasna Barešić
Izdanje:1. dopunjeno izd
Impresum:Zagreb : Sova , 2002
Materijalni opis:351 str. : ilustr. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Fotokopija. - Višejezični rječnik
Ključne riječi:hrvatski jezik * učenje hrvatskog jezika * udžbenik hrvatskog jezika
UDK:811.163.42(07)
Signatura:TA 808.62:37 BAREŠ d
Inventarni broj:18868
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10215

1157
Autor(i):Deanović, Mirko
Naslov:Odjeci urbanizma u dubrovačkom govoru / Mirko Deanović
Impresum:Zagreb : [s. n.] , 1938
Materijalni opis:Str. 39-49 ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Hrvatski jezik ; god. 1, br. 2-3, 1938
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija hrvatskog jezika * dijalektologija hrvatskog jezika * Dubrovnik
UDK:811.163.42'373
Signatura:TA P.o. DEANOVIĆ.M
Inventarni broj:475
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10211

1158
Autor(i):Čale, Frano ; Zorić, Mate
Naslov:Bilješke o stilističkoj vrijednosti imenske konstrukcije / Frano Čale, Mate Zorić
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 1955-1956
Materijalni opis:Str. 109-111 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika ; god. 4, 1955-1956
Ključne riječi:hrvatski jezik * stilistika
UDK:811.63.42'38
Signatura:TA P.o. ZORIĆ.M
Inventarni broj:382
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10210

1159
ISBN:953-6839-17-2
Naslov:Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa 'Riječki filološki dani' održanog u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002 / [glavni urednik Irvin Lukežić]
Impresum:Rijeka : Filozofski fakultet , 2004
Materijalni opis:640 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Zbornik radova ; 5
Napomena:Sažeci na raznim jezicima. - Bibliografija uz radove
Ključne riječi:hrvatski jezik * hrvatska književnost * književne studije * zbornik
UDK:811.163.42(063)
Signatura:TA 808.62 RIJEČKI
Inventarni broj:18793
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10165

1160
ISBN:953-98836-8-7
Autor(i):Nikić-Ivanišević, Jasmina ; Opačić, Nives ; Zlatar, Zoran
Naslov:Jezikomjer : vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku / Jasmina Nikić-Ivanišević, Nives Opačić, Zoran Zlatar
Impresum:Stobreč : Croma Co. , 2004
Materijalni opis:160 str. : ilustr. ; 13 cm + 2 CD-ROM-a
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * jezični savjeti * jezični savjetnik
UDK:811.163.42
Signatura:TA 808.62 NIKIĆ j
Inventarni broj:18771
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10136

1161
ISBN:953-6405-84-9
Autor(i):Matković, Maja
Naslov:Jezični savjetnik : iz prakse za praksu / Maja Matković ; recenzenti Milan Ivkošić, Strahimir Primorac, Ivo Žanić
Impresum:Zagreb : Škorpion , 2006
Materijalni opis:264 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Znati više ; 10
Napomena:Str. 262-264: Bibliografija
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija hrvatskog jezika * jezični savjeti * jezični savjetnik
UDK:811.163.42'373
Signatura:TA 808.62-3 MATKO j j/a
Inventarni broj:18769, 18770
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10110

1162
Autor(i):Jelenović, Ive
Naslov:Mikrotoponimija dobrinjskog područja na otoku Krku / Ive Jelenović
Impresum:Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti , 1973
Materijalni opis:Str. 151-317 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Hrvatski dijalektološki zbornik ; knj. 3, 1973. - Sadrži posvetu autora M. Deanoviću
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija hrvatskog jezika * toponimija hrvatskog jezika
UDK:821.163.42'373.21
Signatura:TA P.o. JELENOVIĆ.IVE
Inventarni broj:14594
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10044

1163
Autor(i):Ivšić, Stjepan
Naslov:Naš izgovor kroz rime / Stjepan Ivšić
Impresum:Zagreb : Hrvatsko sveučilišno društvo , 1942
Materijalni opis:Str. 3-13 ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Alma mater Croatica ; n. 8-9, 1934
Ključne riječi:hrvatski jezik * prozodija
UDK:811.163.42
Signatura:TA P.o. IVŠIĆ.STJEPAN
Inventarni broj:14554, 14555
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10026

1164
Autor(i):Ivšić, Stjepan
Naslov:Jubilej jednog leksikografskog rada / Stj. [Stjepan] Ivšić
Impresum:Zagreb : Matica hrvatska , 1934
Materijalni opis:Str. 2-7 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Hrvatska revija ; str. 191-196, 1934
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija hrvatskog jezika
Sažetak:<Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika><Maretić T.>
UDK:811.163.42'374
Signatura:TA P.o. IVŠIĆ.STJEPAN
Inventarni broj:14556
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10025

1165
Autor(i):Ivšić, Stjepan
Naslov:Jedna hrv. glagolska pjesma iz 14. vijeka u Libru od mnozijeh razloga / raspravio Stjepan Ivšić
Impresum:Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti , 1932
Materijalni opis:Str. 2-10 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Preštampano iz 11. knjige Građe za povijest književnosti hrvatske
Ključne riječi:hrvatski jezik * glagoljica * hrvatska književost * književne studije
UDK:811.163.42
Signatura:TA P.o. IVŠIĆ.STJEPAN
Inventarni broj:14553
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10024

1166
Autor(i):Ivšić, Stjepan
Naslov:Legenda o Ivanu Zlatoustom u Habdelićevu Zrcalu Marijanskom / [potpisano Stjepan Ivšić]
Impresum:Beograd : Filološki fakultet , 1938
Materijalni opis:Str. 14-22 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor ; god. 18, sv. 1-2, 1938
Ključne riječi:hrvatski jezik * hrvatska književnost * književne studije * Habdelić J.
UDK:811.131.1
Signatura:TA P.o. IVŠIĆ.STJEPAN
Inventarni broj:14560
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10018

1167
Autor(i):Ivšić, Stjepan
Naslov:Primjer učene pučke etimologije / Stjepan Ivšić
Impresum:Zagreb : Društvo hrvatskih srednjoškolskih profesora , 1934
Materijalni opis:Str. 179-187 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Nastavni vjesnik ; god. 42, sv. 5-7, 1933-1934
Ključne riječi:hrvatski jezik * pučka etimologija
UDK:811.163.42
Signatura:TA P.o. IVŠIĆ.STJEPAN
Inventarni broj:14562
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10016

1168
Autor(i):Čubrić, Marina ; Dlaka, Ivanka ; Kurtak, Marica
Naslov:1001 [Tisuću i jedno] pitanje iz hrvatskoga jezika sa županijskih i državnih natjecanja / Marina Čubrić, Ivanka Dlaka, Marica Kurtak
Izdanje:2. izd
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 2003
Materijalni opis:207 str. ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * zbirka pitanja i odgovora
UDK:811.163.42(076.3)
Signatura:TA 808.62 ČUB t
Inventarni broj:18759
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:10005

1169
Autor(i):Florschuetz, Josip
Naslov:[Hrvatska slovnica] / [Josip Florschuetz]
Impresum:Zagreb : Nakladni odjel HDT , [s. a.]
Materijalni opis:VI, 263 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 FLORSCH h
Inventarni broj:396
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9822

1170
Autor(i):Tekavčić, Pavao
Naslov:Due voci romene in un dialetto serbo-croato dell'isola di Veglia (Krk) / Pavao Tekavčić
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet , 1959
Materijalni opis:Str. 35-38 ; 24 cm
Jezik:talijanski
Napomena:P. o.: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia ; 7, 1959
Ključne riječi:hrvatski jezik * romanski jezici * krčkoromanski govor * veljotski govor
UDK:811.135.8
Signatura:TA P.o. TEKAVČIĆ.PAVAO
Inventarni broj:14684
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9756

1171
Autor(i):Tekavčić, Pavao
Naslov:O riječi 'kukunješće' / Pavao Tekavčić
Impresum:Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 1968-1969
Materijalni opis:Str. 148-151 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Jezik ; god. 16, br. 5, 1968/1969
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija hrvatskog jezika * etimologija hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'373
Signatura:TA P.o. TEKAVČIĆ.PAVAO
Inventarni broj:14665, 14706
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9752

1172
Autor(i):Tekavčić, Pavao
Naslov:Semantika imenice 'biće' u proznim djelima Željke Čorak / Pavao Tekavčić
Impresum:Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze Edvarda Kardelja , 2000
Materijalni opis:Str. 335-340 ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Linguistica ; god. 40, br. 2, 2000. - Sažetak na slovenskom jeziku. - Str.: Bibliografija
Ključne riječi:hrvatski jezik * semantika hrvatskog jezika * Čorak Ž.
UDK:811.163.42'37
Signatura:TA P.o. TEKAVČIĆ.PAVAO
Inventarni broj:14634
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9729

1173
Autor(i):Sammartino, Antonio
Naslov:Sime do simena = Il seme dal seme = Sjeme od sjemena / Antonio Sammartino
Impresum:Montemitro : Fondazione 'Agostina Piccoli' Cannarsa , 2006
Materijalni opis:94 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:talijanski, hrvatski
Nakladnička cjelina:Scripta manent ; 1
Napomena:Str. 81-92: Glosarj agrikol na-našo = Glossario agricolo croato molisano
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * jezične manjine * hrvatska jezična manjina u Italiji * moliški Hrvati * govor moliških Hrvata * Molise * katalog izložbe
UDK:811.163.42'28(064)
Signatura:TA 808.62-08 SAMMA s s/a s/b
Inventarni broj:18697, 18698, 18786
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9718

1174
Autor(i):Maretić, Tomo
Naslov:Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika / napisao T. [Tomo] Maretić
Izdanje:2. popravljeno izd
Impresum:Zagreb : Obnova , 1931
Materijalni opis:631 str. ; 24 cm
Jezik:talijanski
Napomena:Str. 612-614: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 MARET gr
Inventarni broj:377
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9672

1175
ISBN:953-0-40015-2
Autor(i):Težak, Stjepko ; Babić, Stjepan
Naslov:Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Stjepko Težak, Stjepan Babić
Izdanje:15. izd
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 2005
Materijalni opis:339 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Kazala
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 TEŽAK g/a
Inventarni broj:18355
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9183

1176
ISBN:953-0-40010-1
Naslov:Hrvatska gramatika / Eugenija Barić... [et al.]
Izdanje:4. izd
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 2005
Materijalni opis:697 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Kazala
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 HRVATSKA/a
Inventarni broj:18356
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9182

1177
ISBN:953-6637-20-0
Naslov:Kratki navuk za pravopiszanye horvatzko za potrebnozt narodnih skol / [pogovor Nada Vajs, Vesna Zečević]
Impresum:Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 2003
Materijalni opis:71 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Pretisci ; 4
Napomena:Faks. pretisak izdanja iz 1779. g.
Ključne riječi:hrvatski jezik * pravopis * pravopis hrvatskog jezika * povijest hrvatskog jezika
UDK:821.163.42'35(091)
Signatura:TA 808.62-1 KRATKI
Inventarni broj:18334
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9120

1178
ISBN:953-188-234-7
Autor(i):Magner, Thomas F. ; Jutronić, Dunja
Naslov:Rječnik splitskog govora = A Dictionary of Split Dialect / Thomas F. Magner, Dunja Jutronić
Impresum:Zagreb : Durieux ; Dubrovnik : Dubrovnik University Press : , 2006
Materijalni opis:XXVI, 214 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Napomena:Str. 203-209: Bibliografija
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * splitski govor * govor grada Splita * rječnik * rječnik splitskog govora * Split
UDK:811.163.42'282(497.5 Split)(038)
Signatura:TA 808.62-08(03) MAGN r r/a
Inventarni broj:18115, 18116
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8900

1179
Autor(i):Skok, Petar
Naslov:Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima : toponomastička ispitivanja : (kazala i karte) / Petar Skok
Impresum:Zagreb : Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti , 1950
Materijalni opis:67 str., 36 (presavijenih) listova sa zemljop. kartama ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija * toponomastika
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA 808.6-3 SKOK s (2)
Inventarni broj:386
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8798

1180
Autor(i):Skok, Petar
Naslov:Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima : toponomastička ispitivanja / Petar Skok
Impresum:Zagreb : Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti , 1950
Materijalni opis:271 str., [18] listova s tablama ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografske bilješke iza svakog poglavlja
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija * toponomastika
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA 808.6-3 SKOK s (1)
Inventarni broj:385
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8797

1181
ISBN:953-0-40014-4
Autor(i):Silić, Josip ; Pranjković, Ivo
Naslov:Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta / Josip Silić, Ivo Pranjković
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 2005
Materijalni opis:422 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Kazalo pojmova
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 SILIĆ g
Inventarni broj:17809
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8510

1182
ISBN:953-201-122-6
Autor(i):Sabljak, Tomislav
Naslov:Rječnik hrvatskoga žargona / Tomislav Sabljak
Impresum:Zagreb : VBZ , 2001
Materijalni opis:XXVI, 376 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Lexica ; knj. 1
Ključne riječi:hrvatski jezik * žargon * leksikografija * rječnik * rječnik žargonizama
UDK:811.163.42'276(038)
Signatura:TA 808.62-3(03) SABLJ r
Inventarni broj:16747
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8290

1183
ISBN:953-6419-77-7
Autor(i):Radulić, Ladislav
Naslov:Rječnik rivanjskoga govora / Ladislav Radulić
Impresum:Zadar : Matica hrvatska Zadar , 2002
Materijalni opis:357 str. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 19-37: O rivanjskome govoru. - Str. 13-16: Bibliografija
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * leksikografija * rječnik rivanjskog govora * Rivanj
UDK:811.163.42'282(038)
Signatura:TA 808.62-3(03) RADU r
Inventarni broj:16475
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8272

1184
ISBN:953-169-096-0
Autor(i):Jelaska, Zrinka
Naslov:Fonološki opisi hrvatskoga jezika : glasovi, slogovi, naglasci / Zrinka Jelaska
Impresum:Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada , 2004
Materijalni opis:viii, 247 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 217-229: Bibliografija. - Str. 231-247: Rječnik glasovnoga nazivlja
Ključne riječi:hrvatski jezik * fonologija hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'34
Signatura:TA 808.62-4 JEL f f/a f/b f/c
Inventarni broj:16798, 16799, 16800, 16801
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:7965

1185
ISBN:953-6045-17-6 (Novi Liber) ; 953-0-40019-5 (ŠK)
Autor(i):Anić, Vladimir ; Silić, Josip
Naslov:Pravopis hrvatskoga jezika / Vladimir Anić, Josip Silić
Impresum:Zagreb : Novi Liber : Školska knjiga , 2001
Materijalni opis:XI, 970 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * pravopis * pravopis hrvatskog jezika * pravopisni priručnik * pravopisni rječnik * toponomastika * toponomastički rječnik * rječnik kratica
UDK:811.163.42'35(03)
Signatura:TA 808.62-1(03) ANIĆ prav
Inventarni broj:16779
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:7954

1186
Autor(i):Hamm, Josip ; Hraste, Mate ; Guberina, Petar
Naslov:Govor otoka Suska / Hamm J. [Josip], Hraste M. [Mate], Guberina P. [Petar]
Impresum:Zagreb : JAZU , 1956
Materijalni opis:213 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o. iz: Hrvatski dijalektološki zbornik ; knj. 1, 1956. - Str. 146-185: Rječnik
Ključne riječi:hrvatski jezik * dijalektologija hrvatskog jezika * dijalekt otoka Suska * Susak
UDK:811.163.42'28
Signatura:TA 808.62-08 HAMM g
Inventarni broj:16468
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:7880

1187
ISBN:953-169-083-9
Autor(i):Nikolić Hoyt, Anja
Naslov:Konceptualna leksikografija : prema tezaurusu hrvatskoga jezika / Anja Nikolić Hoyt
Impresum:Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada , 2004
Materijalni opis:264 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 249-260: Literatura
Ključne riječi:hrvatski jezik * tezaurus * tezaurus hrvatskog jezika * leksikografija * konceptualna leksikografija
UDK:81'374
Signatura:TA 808.62 NIKOL k
Inventarni broj:16007
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:7500

1188
Autor(i):Mazzi, Dinko
Naslov:Dizionario dei termini giuridici e amministrativi delle lingue croata o serba e italiana = Rječnik pravnih i administrativnih izraza na hrvatskom ili srpskom i talijanskom jeziku / Dinko Mazzi
Izdanje:1a ed
Impresum:Trieste : LINT : Universita Popolare di Trieste , 1982
Materijalni opis:275 str. ; 25 cm
Jezik:talijanski, hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteca istriana ; 3
Napomena:Str. 275: Bibliografske bilješke
Ključne riječi:pravo * jezici struke * jezici struke: pravo * pravni rječnik * rječnik pravnog nazivlja * talijanski jezik * talijansko-hrvatski rječnik
UDK:34(038)=131.1=163.42
Signatura:TA 34(03) MAZZI d
Inventarni broj:9951
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5928

1189
ISBN:86-401-0038-1
Autor(i):Klaić, Bratoljub
Naslov:Rječnik stranih riječi : tuđice i posuđenice / Bratoljub Klaić ; priredio Željko Klaić
Impresum:Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske , 1990
Materijalni opis:XV, 1456 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * tuđice * posuđenice * rječnik stranih riječi * rječnik tuđica i posuđenica u hrvatskom jeziku
UDK:811.163.42'373.45(038)
Signatura:TA 801.3 KLAIĆ r/a
Inventarni broj:8413
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5847

1190
ISBN:86-401-0038-1
Autor(i):Klaić, Bratoljub
Naslov:Rječnik stranih riječi : tuđice i posuđenice / Bratoljub Klaić ; priredio Željko Klaić
Impresum:Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske , 1988
Materijalni opis:XIII, 1456 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * tuđice * posuđenice * rječnik stranih riječi * rječnik tuđica i posuđenica u hrvatskom jeziku
UDK:811.163.42'373.45(038)
Signatura:TA 801.3 KLAIĆ r
Inventarni broj:8318
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5845

1191
ISBN:86-361-0771-7
Autor(i):Anić, Vladimir
Naslov:Rječnik hrvatskoga jezika / Vladimir Anić
Impresum:Zagreb : Novi Liber , 1991
Materijalni opis:XIV, 887 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * rječnik hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'374(038)
Signatura:TA 808.62(03) ANIĆ r
Inventarni broj:8454
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5844

1192
ISBN:86-329-0086-2
Autor(i):Anić, Vladimir ; Silić, Josip
Naslov:Pravopisni priručnik : hrvatskoga ili srpskoga jezika / Vladimir Anić, Josip Silić
Izdanje:2. izd
Impresum:Zagreb : Sveučilišna naklada 'Liber' : Školska knjiga , 1987
Materijalni opis:707 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * pravopis * pravopis hrvatskog jezika * pravopisni priručnik hrvatskog jezika * jezični savjeti * jezični savjetnik
UDK:821.163.42'35
Signatura:TA 808.62-1 ANIĆ pra
Inventarni broj:6620
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5843

1193
ISBN:3-89598-884-7
Autor(i):Šarić, Ljiljana ; Wittschen, Wiebke
Naslov:Rječnik sinonima / Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen
Impresum:Bremen ; Oldenburg : Universitaetsverlag Aschenbeck [und] Isensee ; Zagreb : Neretva : , cop. 2003
Materijalni opis:xxiii, 653 str. ; 21 cm
Jezik:talijanski
Napomena:Kazalo
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * sinonimi * rječnik sinonima
UDK:811.163.42'373(038)
Signatura:TA 808.62(03) ŠARIĆ r
Inventarni broj:11854
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5830

1194
Autor(i):Sočanac, Lelija
Naslov:Talijanizmi u hrvatskome književnom jeziku : doktorska disertacija / Lelija Sočanac
Impresum:Zagreb : Vlast. nakl. , 2001
Materijalni opis:433 str. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Doktorska disertacija obranjena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2001. - Na vrhu nasl. str.: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Str. 419-431: Bibliografija
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikologija * posuđenice * tuđice * talijanizmi u hrvatskom jeziku * doktorska disertacija
UDK:811.131.1'373.45(043)
Signatura:TA 808.62-35 SOČANAC t TA d-43
Inventarni broj:11779
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5247

1195
Autor(i):Buršić-Giudici, Barbara
Naslov:Lingvistički atlas Istre i Kvarnera: Šišan : (doktorska disertacija) / Barbara Buršić-Giudici
Impresum:Zagreb : Vlast. nakl. , 1997
Materijalni opis:330 str. ; 30 cm
Jezik:talijanski
Napomena:Doktorska disertacija obranjena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. - Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. - Str. 286-326: Bibliografia
Ključne riječi:hrvatski jezik * geografska lingvistika * dijalektologija hrvatskog jezika * lingvistički atlas * Šišan * doktorska disertacija
UDK:811.163.42'286(043)
Signatura:TA 808.62-08 BURŠIĆ-GIUDICI l TA d-5
Inventarni broj:11718
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5246

1196
ISBN:953-0-40010-1
Naslov:Hrvatska gramatika / Eugenija Barić... [et al.]
Izdanje:2., promijenjeno izd
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 1997
Materijalni opis:697 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 635-684: Kazala
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 HRVATSKA
Inventarni broj:11805
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5243

1197
ISBN:86-407-0014-1
Naslov:Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika : nacrti za gramatiku / Stjepan Babić... [et al.]
Impresum:Zagreb : HAZU : Globus , 1991
Materijalni opis:741 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Djela Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti = Opera Accademiae Scientiarum et Artium Croaticae, Razred za filološke znanosti ; 63
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika * historijska gramatika hrvatskog jezika * fonetika hrvatskog jezika * fonologija hrvatskog jezika * morfologija hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 POVIJESNI
Inventarni broj:11710
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5241

1198
ISBN:953-0-40015-2
Autor(i):Težak, Stjepko ; Babić, Stjepan
Naslov:Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Stjepko Težak, Stjepan Babić
Izdanje:12., prerađeno i dopunjeno izd
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 2000
Materijalni opis:339 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 319-332: Kazala
Ključne riječi:hrvatski jezik * gramatika hrvatskog jezika
UDK:811.163.42'36
Signatura:TA 808.62-5 TEŽAK g
Inventarni broj:11711
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5240

1199
Naslov:Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika : dio XXIII : ZLOTVOR-ŽVUKNUTI / obradili J. [Josip] Jedvaj... [et al.]
Impresum:Zagreb : JAZU , 1975-1976
Materijalni opis:560, 144 str. ; 27 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Sadrži i: Popis izvora ; Dodatak
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * rječnik * rječnik hrvatskog ili srpskog jezika
UDK:811.163.42'374(038)
Ostali autori / urednici:Jedvaj, Josip
Signatura:TA 808.62-3(03) RJEČNIK 23
Inventarni broj:11745
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5159

1200
Naslov:Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika : dio XXII : ZAKLAPAČA-ZLOTVOR / obradili J. [Josip] Jedvaj... [et al.]
Impresum:Zagreb : JAZU , 1975
Materijalni opis:960 str. ; 27 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:hrvatski jezik * leksikografija * rječnik * rječnik hrvatskog ili srpskog jezika
UDK:811.163.42'374(038)
Ostali autori / urednici:Jedvaj, Josip
Signatura:TA 808.62-3(03) RJEČNIK 22
Inventarni broj:11744
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:5158

Upit: UncontrolledTerms_swish=(hrvatski jezik )

login