A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 4

CiteseerX
Pristup:http://citeseerx.ist.psu.edu/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Digitalna knjižnica i pretraživač znanstvene literature u području računalne i informacijskih znanosti. Više informacija: http://citeseerx.ist.psu.edu/about/site
Izdavač:Penn State College of Information Sciences and Technology, 1997.
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova. Citatna baza.

Journal Citation Reports (ISI Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://jcr.incites.thomsonreuters.com
Pristup od kuće:https://jcr.incites.thomsonreuters.com.p...
Lista naslova:http://scientific.thomson.com/mjl/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa. Pomoću JCR-a možemo saznati koji su najcitiraniji časopisi u nekom području (imaju naviši impact factor). Izlazi u dva izdanja: JCR Science Edition (sadrži podatke iz 5 900 časopisa iz prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti) i JCR Social Sciences Edition (sadrži podatke iz 1 700 časopisa iz društvenih znanosti). Više informacija: http://thomsonreuters.com/products_servi...
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Citatna baza podataka.

Scopus
Pristup s Fakulteta:http://www.scopus.com
Pristup od kuće:https://www.scopus.com.p.vbz.ffzg.hr/
Lista naslova:http://www.info.scopus.com/detail/what/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice. Za pristup izvan ustanove odaberite Croatian Research and Education Federation - AAI@EduHR
Opis:Scopus je najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora. Više informacija: http://www.info.scopus.com/
Izdavač:Elsevier, 2004
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza.

Web of Science (ISI Web of Knowledge)
Pristup s Fakulteta:https://www.webofknowledge.com/WOS
Pristup od kuće:https://www.webofknowledge.com.p.vbz.ffz...
Lista naslova:http://mjl.clarivate.com/
Pravo pristupa:Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.
Opis:WOS obuhvaća citatne indekse: Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Emerging Sources Citation Index (ESCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI) i Books Citation Index, kao i Baze Current Contents i Journal Citation Reports. Više informacija: http://thomsonreuters.com/products_servi...
Izdavač:Thomson Reuters 
Vrsta baze:Baza podataka o znanstvenim radovima. Citatna baza podataka.