Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 364

1
ISSN:0417-4046
Autor:Jelučić-Radonić , Miljenko
Naslov:Ta katechoumena Crkve sv. Trojice ( Sv.Donat ) u Zadru
Matična publikacija:Diadora 14, str.345-355
Impresum:Zadar : Arheološki muzej u Zadru, 1993
Ključne riječi:opis crkve sv. Trojstva
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2179

2
ISSN:0417-4046
Autor:Brusić , Zdenko
Naslov:Starokršćanski sakralni objekti uz plovidbenu rutu istočnom obalom Jadrana
Matična publikacija:Diadora 15, str.223-236
Impresum:Zadar : Arheološki muzej u Zadru, 1993
Ključne riječi:antika-plovidbeni put * crkve za potrebe putnika i mornara * kult
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2158

3
ISSN:0581-7501
Autor:Oreč , Petar
Naslov:Ranokršćanska dvojna crkva u Gradcu kod Posušja
Matična publikacija:Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Arheologija n.s. 37 str.55-85
Impresum:Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine , 1982
Ključne riječi:ranokršćanstvo * arhitektura * dvojne crkve * kripta * fibula * ostruge * srednji vijek * kasna antika
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2131

4
ISSN:0351 - 4536
Autor:Gjurašin, Hrvoje
Naslov:Sv.Vid na Vidovoj gori
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta, II. serija - svezak 27,str.89-94
Impresum:Split : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika -Split, 2000
Ključne riječi:Brač-sv.Vid * ranoromaničke crkve
Signatura6736/27,2000
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1776

5
ISSN:0555-1145
Autor:Buzančić , Radoslav
Naslov:Dvije crkve na Braču obnovljene u ranom srednjem vijeku
Matična publikacija:Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 31, 21-40
Impresum:Split : Izdanje Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu , 1991
Ključne riječi:Bol * srednjovjekovne crkve * sv. Duh u Škripu na Braču
UDK:7+ 902/904 (05)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1394

6
ISSN:0555-1145
Autor:Dorigo, Wladimiro
Naslov:Ranosrednjovjekovni namještaj crkava u Equilu
Matična publikacija:Petriciolijev zbornik I : Zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Ive Petriciolija / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35,1995, 271-284
Impresum:Split : Izdanje splitskog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske
Ključne riječi:trobrodne crkve s upisanom apsidom * crkveni namještaj * kasna antika
UDK:73.033.1(450 Equilo)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1315

7
Autor:Petricioli, Ivo
Naslov:Spomenici iz ranog srednjeg vijeka na Dugom otoku
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 3,1954; str.53-63
Impresum:Zagreb : Muzej hrvatskih starina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti , 1954.
Ključne riječi:ranosrednjovijekovne crkve na Dugom otoku * Crkva sv. Pelegrina * crkva sv. Ivana i sv. Viktora kod Telašćice
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1162

8
ISSN:0351-4536
Autor:Gunjača, Stjepan
Naslov:Nalazi srednjovjekovnih arhitektura na Bribiru
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 10,1968; str.235-242
Impresum:Split : Institut za nacionalnu arheologiju, JAZU u Splitu, 1981
Ključne riječi:tlocrt crkve na Bribirskoj glavici * gotička kamenica * zdjela s gotičkim natpisom Ave Maria * srednjovjekovna arhitektura
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1142

9
ISSN:0351-4536
Autor:Ivanišević, Milan
Naslov:Neobjelodanjeni ranosrednjovjekovni latinski natpisi iz Trogira
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 11, 1981; str.169-177
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, 1981
Ključne riječi:nadvratnik crkve sv. Martina * ulomci luka oltarne pregrade-Muzej grada Trogira * crkvena arhitektura * natpisi
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1126

10
Autor:Petricioli, Ivo
Naslov:Izoliranje crkve sv. Donata u Zadru godine 1930-1931
Matična publikacija:Diadora 9, str.493-501, Zadar 1980
Impresum:Zadar : Arheološki muzej Zadar, 1980
Ključne riječi:projekt izoliranja crkve sv. Donata * kuća Marcetić
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:766

11
Autor:Petricioli, Ivo
Naslov:Stilska pripadnost crkve sv. Nikole kraj Nina i crkve sv. Krševana na otoku Krku
Matična publikacija:Zbornik Tomislava Marasovića, str.3367-374
Impresum:Split : Sveučilište u Splitu, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika , 2002
Ključne riječi:četverolisno-križni tip crkve * arhitektura IX-XII st.
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:729

12
Autor:Dorigo , Vladimiro
Naslov:Caratteri della cultura artistica venetica nell' eta' altomedioevaled
Matična publikacija:Zbornik Tomislava Marasovića, str.183-191
Impresum:Split : Sveučilište u Splitu, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika , 2002
Ključne riječi:venetska umjetnost * podni mozaici * Grado * crkve s upisanim apsidama
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:717

13
ISSN:0351-4536
Autor:Ančić, Mladen
Naslov:Srednjovjekovni montaneji
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 24, 1997; str.127-148
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, 1998
Ključne riječi:Supetarski kartular * sv. Mihovil u Solinu * dokument o utemeljenju i posjedu crkve * Sv. Ivan na Braču
UDK:930.22( 497.5 )"653"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:683

14
ISSN:0351-4536
Autor:Burić, Tonči
Naslov:Predromaničke oltarne ograde-vijek uporabe i sekundarna namjena
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 24, 1997; str.57-76
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, 1998
Ključne riječi:oltarna ograda * liturgijski namještaj * predromaničke crkve * spolia * Putalj * sv. Dujam
UDK:726.591.033( 497.5 )
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:680

15
ISSN:0351-4536
Autor:Peković, Željko
Naslov:Crkva sv.Nikole na Prijekom
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 21,1991; str.159-170
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1995(1996)
Ključne riječi:predromanička arhitektura * južnodalmatinski kupolni tip- crkve
UDK:726.54(497.5 Dubrovnik)
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:580

16
ISSN:0351-4536
Autor:Jurković, Miljenko
Naslov:Sv. Spas na vrelu Cetine i problem Westwerka u hrvatskoj predromanici
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta / ser. 3, sv. 22, str. 55-75
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1995
Ključne riječi:predromanička arhitektura * karolinška arhitektura * Westwerk * crkva Sv. Spasa * tlocrt * konzervacija i restauracija crkve Sv. Spasa * 9.st. * povijest istraživanja starohrvatske arhitekture * V.Gvozdanović
UDK:726.54
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:566

17
ISSN:0351-4536
Autor:Petricioli, Ivo
Naslov:Crkva Sv, Spasa na vrelu Cetine
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 22, str. 19-36
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1995
Ključne riječi:predromanička arhitektura * karolinška arhitektura * Westwerk * tlocrt crkve sv, Spasa * arhitektura 9.st.
UDK:902.6.726.54"08"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:563

18
ISSN:Yu 0570-9858
Autor:Fisković, Igor
Naslov:O ranokršćanskoj arhitekturi na otocima Braču i Šolti
Matična publikacija:Arheološki radovi i rasprave : Acta et dissertationes archaeologicae sv.8-9 str.159-216
Impresum:Zagreb : JAZU, 1982
Ključne riječi:ranokršćanske crkve * Mirje iznad Postira * Sutivan * Povlja * Lovrečina * bazilika * Splitska-crkva sv.Jadre * Grohote * Stipanska * Bol
UDK:904
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:559

19
ISSN:Yu 0570-9858
Autor:Migotti, Branka
Naslov:Neka pitanja ranokršćanske hagiografije srednje dalmacije
Matična publikacija:Arheološki radovi i rasprave : Acta et dissertationes archaeologicae sv.11, str.133-159
Impresum:Zagreb : JAZU, 1988
Ključne riječi:hagiomorfna toponimija * crkvena nomenklatura * ranokršćanska hagionomija * naslovnik crkve * titular * kult * Sv.luka * sv.Lucija * sv.Stjepan
UDK:904-03(497.13)"639"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:541

20
ISSN:0350-8447
Autor:Kirigin, Branko
Naslov:Palagruža - crkva sv.Mihovila : izvještaj sa zaštitnih iskopavanja 1996.
Matična publikacija:Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku sv. 94 / str.297-324
Impresum:Split : Arheološki muzej, 2002
Napomena:Summary: Palagruža - Church of St. Michael : report from rescue excavations in 1996
Ključne riječi:Sv. Mihovil-Palagruža * crkva * pravokutni tlocrt * predvorje crkve * 18.st.
UDK:904:726.54(497.5 Palagruža)"17"
Signaturaarh. X, B 6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:410

21
ISSN:0570-8966
Autor:Glaser, Franz
Naslov:Reliquiengräber : Sonderstattungen der Spätantike
Matična publikacija:Arheološki vesnik 48 / str. 231-246
Impresum:Ljubljana : Inštitut za arheologiju SRC SAZU, 1997
Ključne riječi:kasnoantička grobnica * dvojne crkve * Hemmaberg * relikvije
Signatura1054 separat-arh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:402

22
ISSN:0473-0992
Autor:Migotti, Branka
Naslov:Antičko-srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 225-249
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Kontinuität der Widmung der Sakralbauten von der Antike bis zum Mittelalter in Dalmatien
Sažetak:Na primjerima tridesetak lokaliteta s područja između rijeka Zrmanje i Cetine razmatra se pojava antičko-ranokršćansko-srednjovjekovnog sakralnog kontinuiteta. Mahom je riječ o srednjovjekovnim crkvama, izgrađenima na mjestu ranokršćanskih bogomolja, gdje su ujedno pronađeni i zavjetni natpisi poganskim božanstvima, ili pak ostaci sakralno-cemeterijalne arhitekture (temelji građevina, ulomci arhitekture i sl.). Premda je arheološka dokumentacija najčešće nedostatna za preciznu rekonstrukciju materijalnog aspekta kultnog preslojavanja, u cjelini se stječe dojam da su prevladali različiti oblici mirnije kristijanizacije poganskih sakralnih prostora. Naime, svrhovito se razaranje i uništavanje od strane kršćana nigdje ne može pouzdano utvrditi.
Ključne riječi:ranokršćanske crkve * kristijanizacija * poganski sakralni objekti
UDK:930.726(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:293

23
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:O karolinškim i bizantskim utjecajima u starohrvatskoj arhitekturi Trpimirova doba
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 22, str. 119-128
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1998
Napomena:Summary: On Carolingian and Byzantine influences in the early Croatian architecture of the duke Trpimir era
Sažetak:U članku se detaljno raspravlja o dataciji dvaju izrazitih tipova predromaničke arhitekture. Prvi tip predstavljaju crkve s westwerkom i tri apside, a drugi šesterolisni centralni oblici. Na temelju podataka iz literature, utvrđuje se istovremenost pojave prvih ostvarenja i jednog i drugog tipa na tlu hrvatske države. Prve građevine obaju tipova javljaju se oko sredine 9. st., u doba kneza Trpimira. Kako su oba arhitektonska tipa prostorno jasno odijeljena, a s obzirom na tipološke karakteristike povezana s utjecajima iz karolinškog i bizantskog svijeta, njihovu pojavu moguće je tumačiti iz šireg konteksta političkih prilika u Hrvatskoj u Trpimirovo doba. Trpimir je u tijeku svoje vladavine uspostavio prijateljske odnose s bizantskim dalmatinskim gradovima. Jedna od posljedica uspostavljanja prijateljskih odnosa, očitovala se u većoj ulozi splitske i uopće dalmatinske crkve u razvoju crkvene arhitekture u Hrvatskoj. U isto vrijeme, karolinški utjecaji koji su tijekom 1. pol. 9. st. u najvećoj mjeri djelovali na sveukupno stvaralaštvo u Hrvatskoj, sada su prepoznatljivi u arhitekturi uskog područja hrvatske unutrašnjosti u okolici Knina.
Ključne riječi:predromanička arhitektura * Bizant * troapsidalne crkve s westwerkom * sv.Cecilija * sv.Spas * tlocrti šesterolisnih crkava
UDK:904:726.54(497.5)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:180

24
ISBN:953-6803-14-3
Autor(i):Gudelj, Ljubomir
Naslov:Od svetišta Mitre do crkve Sv. Mihovila : rezultati istraživanja u Prološcu Donjem-Postranju (1986.-1987. godine) / Ljubomir Gudelj ; [fotografije Zoran Alajbeg...[et al.] ; crteži i planovi Vinko Bakulić...[et al.]
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 2006
Materijalni opis:155 str. : ilustr. (djelom. u bojama) ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija: str. 148-155
Ključne riječi:arheološka iskopavanja * crkva Sv. Mihovila * Proložac Donji-Postranje * Imotska krajina * dvostrana mitraička ikona * Mitra * mitrej * ranokršćanska crkva * baptisterij * srednjovjekovno groblje
UDK:902.2(497.5 Proložac Donji)"1986/1997"
Ostali autori / urednici:Alajbeg, Zoran ; Bakulić, Vinko
Signatura:AR X, D 3 904"652" GUDELJ ods
Inventarni broj:12068
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5192

25
ISBN:80-86023-47-8
Autor(i):Polaček, Lumír
Naslov:Terénní výzkum v Mikulčicích / [text Lumír Poláček ; plány Otto Marek, archiv AÚ AV ČR Brno ; kresby a rekonstrukce Rostislav Skopal ; fotografie archiv AÚ AV ČR Brno, Peter Baxa]
Izdanje:2. dopl. vyd.
Impresum:Brno : Archeologický ústav AV ČR, výzkumná základna v Mikulčicích , 2006
Materijalni opis:44 str. : ilustr., karte, planovi ; 30 cm
Jezik:CZE
Nakladnička cjelina:Mikulčice-průvodce ; sv. 1
Napomena:Om. nasl.. - Bibliografija: str. 44
Ključne riječi:Češka * Mikulčice * Velika Moravska * gradišta * crkve * 9. st. * arheološka istraživanja * vodič
UDK:902.2:711.459.6(437.322)(038)"08"
Ostali autori / urednici:Marek, Otto ; Skopal, Rostislav
Signatura:AR V, C 3 904(038) POLÁČ ter
Inventarni broj:11819
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5111

26
ISBN:953-7037-06-1
Autor(i):Menalo, Romana
Naslov:Ranosrednjovjekovna skulptura = Early medieval sculpture / Romana Menalo ; [prijevod = translation Suzana Carević, Pave Brailo ; crteži = drawings Vinko Bakulić...[et al.] ; fotografije = photographs Božidar Gjukić, Miljenko Mojaš, Nenad Gattin
Izdanje:Reprint
Impresum:Dubrovnik ; Zagreb : Dubrovački muzeji, Arheološki muzej ; Arheološki muzej , 2006
Materijalni opis:79 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Napomena:Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tiskano prvi put [u] lipnju 2003.. - Biliografija: str. 76-77
Ključne riječi:srednji vijek, rani * skulptura * kameni spomenici * Arheološki muzej (Dubrovnik) * arheološka nalazišta * lokaliteti * crkve * crkveni namještaj * arhitektura * 9.-12. st. * Dubrovnik i okolica
UDK:904:730](497.584)"08/11"
Ostali autori / urednici:Carević, Suzana
Signatura:AR V, D 4 904(497.5) MENAL ran
Inventarni broj:11600
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5091

27
ISBN:953-6324-42-3 953-7034-05-4
Autor(i):Horvat, Zorislav
Naslov:Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške biskupije = The medieval cathedrals of Krbava-Modruš diocese = Die mittelalterischen Domkirchen des Bistums Krbava-Modruš / Zorislav Horvat
Impresum:Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Gospić : Državni arhiv , 2004
Materijalni opis:179 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Hrvatska povjesnica. Posebna izdanja
Napomena:Str. 5-6: Predgovor / Milan Kruhek. - Bibliografija: str. 165-172. - Summary. - Kazalo zemljopisnih naziva.
Ključne riječi:sakralna arhitektura * Lika * Srednji vijek
UDK:726.5.033(497.5-3)
Signatura:V, D 5 726 HORVA sre
Inventarni broj:10853
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4871

28
ISBN:953-7004-07-4
Autor(i):Feletar, Dragutin ; Đurić, Tomislav
Naslov:Stari gradovi, dvorci i crkve Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : pregled povijesti oko 270 mjesta i oko 500 zdanja = Old townns, churches and castles of Slavonnia-Baranja-West Sriem Region / Dragutin Feletar, Tomislav Đurić ; [fotografije Tomislav Đurić ; prijevod [predgovora] na engleski Sado Terzić]
Impresum:Zagreb : Hrvatski zemljopis , 2002
Materijalni opis:366 str., [1] presavijeni list s kartom starih zdanja istočne Hrvatske : ilustr. (djelomice u bojama) ; 31 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Historia Croatica ; 32
Napomena:Slike autora. - Bibliografija: str. 63, 345-354
Ključne riječi:Slavonija * graditeljska baština * Baranja * Srijem
UDK:72(497.5-3):94(497.5)
Signatura:V, D 5 72 FELET sta
Inventarni broj:10855
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4870

29
Autor(i):Bošnjaković, Antun
Naslov:Crkva Blažene Djevice Marije na Bapskoj : prilog povijesti Katoličke Crkve u Srijemu / Antun Bošnjak
Impresum:Zagreb : Župni ured Bapska , 1978
Materijalni opis:150 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bilješke uz poglavlja
UDK:726.54(497.5)(091):930.85(497.5)
Signatura:X, C 3 726 BOŠNJ crk
Inventarni broj:10550
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4603

30
Autor(i):Vasić, Miloje M.
Naslov:Arhitektura i skulptura u Dalmaciji : od početka IX do početka XV veka : Crkve / Miloje M. Vasić
Impresum:Beograd : Izdavačka knjižarnica Gece Kona , 1922
Materijalni opis:336 str. : ilustr. ; 25 cm
Jezik:srpski
Napomena:Bilješke uz tekst. - Kazalo
UDK:726.54(497.5-3)"08/14":73(497.5-3)"08/14"
Signatura:72 VASIĆ arh
Inventarni broj:3601
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4557

31
Autor(i):Matejčić, Ivan
Naslov:Dvije crkve / Ivan Matejčić ; [suradnici Damir Matošević, Marie-Pascale Fleche-Morgues, Ante Milošević ; prijevod na talijanski Antonio Pelizzer, Eufemija Papić]
Impresum:Rijeka ; Rovinj : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka ; Gradski muzej , 1997
Materijalni opis:39 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski, talijanski
Napomena:Na spor. nasl. str.: Dvije srednjovjekovne crkve, istraživanja i obnova : Sv. Marija Mala kod Bala i Sv. Toma kod Rovinja : katalog izložbe = Due chiese medievali, ricerche e restauro: Santa Maria Piccola presso Valle e San Tommaso presso Rovigno : catalogo della mostra. - Katalog izložbe. - Tekst na hrv. i na tal. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz svako poglavlje
Ključne riječi:Sv. Marija Mala kod Bala * Sv. Toma kod Rovinja * restauratorski radovi * istraživanja * obnova * zaštita spomenika kulture * srednjovjekovna arhitektura * srednji vijek
Sažetak:<dvoapsidalne crkve>
UDK:7.025.3/.4:726.54(497.57)"653"
Ostali autori / urednici:Pelizzer, Antonio
Signatura:AR V, D 5 726.54 MATEJ dvi
Inventarni broj:962
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4195

32
ISBN:953-96478-1-9
Autor(i):Hilje, Emil
Naslov:Spomenici srednjovjekovnog graditeljstva na Pagu / Emil Hilje ; [prijevod Barbara Smith-Demo]
Impresum:Zadar : Arheološki muzej , 1999
Materijalni opis:151 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Katalozi i monografije ; 4
Napomena:Bibliografija uz tekst. - Summary
Ključne riječi:sakralna arhitektura * ranokršćanske crkve-Novalja * rani srednji vijek-Pag- sv.Juraj * Povljana-sv.Nikola * Pag- sv. Andrija kod solana * Stari Grad-sv. Marija
UDK:72.033(497.5)(210.7)
Signatura:V,D,3 72 HILJE spo
Inventarni broj:10663
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4088

33
Naslov:Das Grossmährische Reich : Tausendjährige Staats- und Kulturtradition / Jaroslav Böhm... [et al.]
Impresum:Praha : Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften , 1963
Materijalni opis:142 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:njemački
Napomena:Bibliografija uz poglavlja
Ključne riječi:Velikomoravska država * srednji vijek * Stare Mesto * Mikulčice-crkve * ostruge * pojasna garnitura * Pohansko * Ćiril i Metodije
UDK:94:7
Signatura:V, C 3 94 GROSS
Inventarni broj:3650
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4025

34
ISBN:0-520-06800-9
Autor(i):Brown, Peter
Naslov:Society and the holy in late antiquity / Peter Brown
Impresum:Berkley ; Los Angeles ; London : University of California Press , 1989
Materijalni opis:347 str. ; 23 cm
Jezik:engleski
Napomena:%. - Bibliografske bilješke. - Kazalo
Ključne riječi:Rim * religija * povijest crkve * prva crkva * Julian
UDK:2
Signatura:C-003 2 BROWN soc
Inventarni broj:10640
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3883

35
Naslov:Velika povijest Crkve / uređuje Hubert Jedin ; preveli J. Ritig, L. Držić
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1971
Materijalni opis:3 sv. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:Kršćanstvo u ranom 8.st * Rim * Carigrad * Karolinzi * grčka crkva * teologija * reforma države * Karlo Veliki * Ljudevit Pobožni * patrijarh Focije * Misionari * Slaveni * crkvena država * heretički reformirani pokreti * Grgurovska reforma * Istočna crkva
Podaci o svescima:III. Sv. : Srednjovjekovna Crkva. - Zagreb Kršćanska sadašnjost 1971. - 554 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK:27/28(091)
Signatura:C-002 27 VELIK
Inventarni broj:6639
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3691

36
ISBN:953-191-186-X
Autor(i):Matijević-Sokol, Mirjana
Naslov:Toma Arhiđakon i njegovo djelo : rano doba hrvatske povijesti / Mirjana Matijević-Sokol
Impresum:Jastrebarsko : Naklada Slap , 2002
Materijalni opis:385 str. : ilustr. (djelomice u bojama ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Knjižnica hrvatske povijesti i kulture ; 3
Napomena:Str. 347--348: Kratice. - Str.349-366 Bibliografija. - Kazalo osobnih imena i zemljopisnih pojmova
Ključne riječi:povijest salonitanske crkve * Ivan Ravenjanin * crkvena organizacija * reforme * crkveni sabor
UDK:930-05(063)
Signatura:930 MATIJ tom
Inventarni broj:10394,10394a
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3400

37
Autor(i):Tokarskij, Nikolaj Mihailovič
Naslov:Arhitektura drevnej Armenii / N.M.Tokarskij
Impresum:Erivan : Izdateljstvo Akademii nauk Armjaiskoj SSR , 1946
Materijalni opis:381 str : ilustr.(96 str) ; 21cm
Jezik:rus
Napomena:indeks
Ključne riječi:ruski jezik * Armenija * arhitektura gradova * dvorci * crkve
UDK:930.85
Signatura:IX, A 7 930.85 TOKAR arh
Inventarni broj:887
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2659

38
Naslov:Bribir u srednjem vijeku = Bribir in the Middle Ages / (autori kataloga Tonči Burić...[et al.] ; prijevod Maja Pervan ; crteži Vinko Bakulić ; fotografije Zlatko Sunko]
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 1987
Materijalni opis:128 str., [3] presavijena lista s planovima : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Katalog izložbe. - Prema predgovoru, izložba je otvorena 3. 7. 1987. godine. - Na str. 1: U čast stogodišnjice Kninskog (hrvatskog) starinarskog društva, 1887-1987 i 130 godina od rođenja fra Luje Maruna, utemeljitelja nacionalne arheologije. - Bibliografija: str. 117-123 i uz tekst. - Summary
Ključne riječi:Bribir * srednji vijek * arheološka istraživanja * arhitektura * crkve * franjevački samostan * skulptura * groblja
UDK:904(497.5)"05/15"
Signatura:AR V, D 5 904(497.5) BRIBI
Inventarni broj:8752
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2655

39
Autor(i):Jakšić, Nikola ; Petrinec, Maja
Naslov:Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici / Nikola Jakšić, Maja Petrinec
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 1996
Materijalni opis:172 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Starohrvatska prosvjeta ; III. serija, sv. 23/1996
Napomena:Bibliografske bilješke na marginama. - Summary
Ključne riječi:Kasnosrednjovjekovno groblje * Crkva sv. Spasa u Vrh Rici
UDK:904:726.8](497.5)"653"
Signatura:904 JAKŠI kas
Inventarni broj:6736/23, 1996
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1863

40
ISBN:953-6235-01-3
Autor(i):Budak, Neven
Naslov:Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku : (urbanizacija Varaždinske županije do kraja 16. stoljeća) / Neven Budak ; [crteži Vesna Budak]
Izdanje:1. izd.
Impresum:Zagreb ; Koprivnica : Nakladna kuća "Dr. Feletar" , 1994
Materijalni opis:225 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Historia Croatica ; knj. 1
Napomena:Bibliografija: str. 194-207 i bilješke uz tekst. - Zusammenmfassung: Die Entwicklung staedtischer Siedlungen in Nordwestkroatien (in der Gespanschaft von Varaždin) in Mittelalter ; Summary: Development of urban settlements in the north-west Croatia (district of Varaždin) during the middle ages
Ključne riječi:Varaždin * Varaždinska županija - gradovi * srednji vijek * kolonizacija * urbanizacija * ceste * župne crkve * samostani * sajmovi * obrt * utvrde * demografija
UDK:911.375(497.5)(091)"10/15"
Ostali autori / urednici:Budak, Vesna
Signatura:AR X, D 3 911.375 BUDAK gra
Inventarni broj:9288
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1814

41
Autor(i):Petru, Peter ; Ulbert, Thilo
Naslov:Vranje pri Sevnici : starokrščanske cerkve na Ajdovskem Gradcu = Vranje bei Sevnica : fruehchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski Gradec / Peter Petru, Thilo Ulbert
Impresum:Ljubljana : Narodni muzej , 1975
Materijalni opis:161 str. : ilustr. ; 32 cm
Jezik:SLO, njemački
Nakladnička cjelina:Katalogi in monografije/ Narodni muzej v Ljubljani ; 12
Napomena:Tekst usporedo na slovenskom i njemačkom jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:Vranje kod Sevnice * Starokršćanske crkve
UDK:904(497.4)"653":726
Signatura:904 PETRU vra
Inventarni broj:8237
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1807

42
Autor(i):Fink, Josef
Naslov:Der Ursprung der aeltesten Kirchen am Domplatz von Aquileja / von Josef Fink
Impresum:Muenster, Koeln : Boehlau Verlag , 1954
Materijalni opis:89 str., 11 str. s tablama : ilustr. ; 23 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Muensterische Forschungen ; H. 7
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Register
Ključne riječi:Crkve
UDK:726
Signatura:IV, D 3 726 FINK urs
Inventarni broj:4590/1965
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1245

43
ISBN:0-19-283014-7
Autor(i):Livingstone, Elizabeth A.
Naslov:The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church / edited by Elizabeth A. Livingstone
Impresum:Oxford, New York : Oxford University Press , 1986
Materijalni opis:570 str. ; 19 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:Kršćanske crkve * Rječnik
UDK:23/28(031)
Signatura:IV, D 3 2 LIVIN con
Inventarni broj:8754
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1240

44
ISBN:0-86054-852-x
Naslov:Projekt Jadranski otoci - Veze, trgovina i kolonizacija, 6000 pr. K. - 600 god. : arheološka baština otoka Hvara, Hrvatska, Svezak 1 / Vincent Gaffney, Branko Kirigin, Marinko Petrić, Nikša Vujnović ; s komentarom antičkih izvora o otoku kojeg je napisao Slobodan Čače
Impresum:Oxford : B.A.R , 1997
Materijalni opis:318 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Nakladnička cjelina:BAR International Series ; 660
Napomena:Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku. - Bibliografija
Ključne riječi:Jadranski otoci * Hvar * povijest Hvara * arheološka istraživanja otoka Hvara * Milna * Jelsa * Stari Grad * Vrgorac * Vis * pisani izvori-antika-Hvar * zaštita nalazišta * crkve * Trgovina
UDK:904(497.5)(210.7)"652/653"
Signatura:V, A 3 904 PROJE
Inventarni broj:9895
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1154

45
ISBN:953-96708-1-0
Autor(i):Burić, Tonči ; Zekan, Mate
Naslov:Bribir u srednjem vijeku = Bribir in the mediaeval period / [T. Burić...[et al.] ; prijevod na engleski Barbara Smith-Demo; fotografije Živko Bačić, Zlatko Sunko ; crteži Vinko Bakulić, Nada Jukić, Krešimir Rončević]
Izdanje:3. promijenjeno izd.
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika , 1996
Materijalni opis:92 str., [6] listova s tablama (od toga 5 presavijenih) : ilustr. ; 31 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Napomena:Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Nakl. 1000 primj.. - Zastupljeni autori: Tonči Burić, Mate Zekan, Vinko Bakulić, Vedrana Delonga, Magdalena Dragičević. - Bibliografija: str. 87-92 i uz svaki rad
Ključne riječi:Bribir * srednji vijek * predromanika * romanika * gotika * arheološka istraživanja * arhitektura * srednjovjekovne kuće * crkve * franjevački samostan * skulptura * groblja * Vratnice * Novi put * Groblje * Dol * Tjeme * keramika * majolika * staklo * numizmatika * sfragistika
UDK:904(497.5)"05/15"
Ostali autori / urednici:Smith-Demo, Barbara
Signatura:AR V, D 5 904(497.5) BRIBI-a
Inventarni broj:9510
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1078

46
ISBN:953-6460-21-1
Autor(i):Kolarić, Juraj
Naslov:Ekumenska trilogija : istočni kršćani, pravoslavni, protestanti / Juraj Kolarić
Impresum:Zagreb : Prometej , 2005
Materijalni opis:1430 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Duhovna baština
Napomena:Str. 1257-1297: Ugovori između Republike Hrvatske i vjerskih zajednica. - Str. 1299-1353: Rječnik temeljnih teoloških pojmova i značajnih osoba. - Bibliografija: str. 1357-1394. - Kazalo
Ključne riječi:kršćanstvo * ekumenizam * kršćanske crkve
UDK:27
Signatura:SR 27 KOL E
Inventarni broj:06/20
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Središnja čitaonica, http://www.knjiznice.ffzg.hr/citaonica
MFN:989

47
Autor(i):Kalousek, František
Naslov:Břeclav-Pohansko I : Velkomoravské pohřebiště u kostela = Grossmährisches Gräberfeld bei der Kirche ; Archeologické prameny z pohřebiště = Archäologische Quellen vom Gräberfeld / František Kalousek
Impresum:Brno : Universita J.E. Purkyne , 1971
Materijalni opis:268 str : ilustr. ; 25 cm
Jezik:CZE, njemački
Nakladnička cjelina:Opera universitatis Purkynianae Brunesis, Facultas philosophica = Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta ; 169
Napomena:Prvi svezak. - Tabela s ilustracijama
Ključne riječi:arheologija * grobovi * crkve * velikomoravska
UDK:943.7
Signatura:94 KALOU bre
Inventarni broj:6354
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:403

48
ISBN:9958-741-00-8
Naslov:Katolička crkva i rat u Bosni i Hercegovini : dokumenti o zauzimanju Katoličke crkve za mir i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda i za očuvanje države Bosne i Hercegovine (1989.-1996) / priredio Velimir Blažević
Impresum:Sarajevo : Svjetlo riječi : Franjevačka teologija , 1998
Materijalni opis:605 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:Katolička crkva * rat u Bosni i Hercegovini
UDK:282:355.48(497.6)
Ostali autori / urednici:Blažević, Velimir
Signatura:SR 282(497.6) KATO C
Inventarni broj:03/10
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Središnja čitaonica, http://www.knjiznice.ffzg.hr/citaonica
MFN:853

49
ISBN:3-9805178-0-2
Autor:Knüppel, Michael
Naslov:Verlegung des Sitzes der Türkisch-Orthodoxen Kirche nach Istanbul
Matična publikacija:Die Tükisch-Orthodoxe Kirche : ein Beitrag zur türkischen Religionspolitik / von Michael Knüppel. - Str. 82-86
Impresum:Göttingen : Pontus Verlag, 1996
Ključne riječi:premještanje sjedišta tursko-ortodoksne crkve u Istanbul
SignaturaTUR 322(560)=112.2 KNÜ
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:1188

50
ISBN:3-9805178-0-2
Autor:Knüppel, Michael
Naslov:Der Gesetzentwurf über die Gründung einer türkischen Nationalkirche
Matična publikacija:Die Tükisch-Orthodoxe Kirche : ein Beitrag zur türkischen Religionspolitik / von Michael Knüppel. - Str. 45-50
Impresum:Göttingen : Pontus Verlag, 1996
Ključne riječi:nacrt zakona o osnivanju turske nacionalne crkve
SignaturaTUR 322(560)=112.2 KNÜ
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:1185

51
ISSN:0352-3101
Autor:Aračić, Pero
Naslov:Pastoral Crkve pred zbiljnošću pokreta
Matična publikacija:Bogoslovska smotra : ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik Željko Tanjić], God. 78(2008), br. 2, str. 271-284
Impresum:Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008
Napomena:Tema broja: Pastoral u susretu s novim crkvenim pokretima, Radovi XVIII. Teološko-pastoralnoga tjedna u Zagrebu 22.-24. siječnja 2008. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Rad govori o situaciji u našim crkvenim zajednicama na temelju koje se javlja potreba za crkvenim pokretima, zajednicama i skupinama, koja se javlja kao potreba za osobnijim zajedništvom i vjerskom formacijom koju prosječna župa ne pruža dovoljno.
Ključne riječi:pastoral Crkve * pastoralna sizuacija * izvorno zajedništvo * personalizirano zajedništvo * župnik * župni vikar * pokreti * Biskupijski ured za pokrete
UDK:272-276.6-427-46
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:9804

52
ISSN:0352-3101
Autor:Šalković, Josip
Naslov:Katolička sveučilišta (kann. 807-814)
Matična publikacija:Bogoslovska smotra : ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Zdenko Tenšek], God. 77(2007), br. 4, str. 807-838
Impresum:Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Služeći se kanonskopravnim izvorima i literaturom, autor za objekt rada postavlja pravni vod katoličkih sveučilišta u svjetlu odredbi važećega Zakonika kanonskoga prava i apostolske konstitucije Ex corde Ecclesiae Ivana Pavla II. Za naviještenje kršćanskoga nauka Crkva treba upotrijebiti različita sredstva među kojima su značajno sredstvo navještaja katolička sveučilišta. Crkva je oduvijek viskom obrazovanu pridavala veliko značenje te je tako osnivanje i vođenje sveučilišta postalo njezinom tradicijom.
Ključne riječi:Zakonik kanonskoga prava(1983.) * naučiteljska služba Crkve * apostolska konstitucija Ex corde Ecclesiae * katolička sveučilišta * visoka učilišta
UDK:27-756:348
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:9491

53
ISSN:0352-3101
Autor:Dugalić, Vladimir
Naslov:Politička tragedija Crkve u Hrvatskoj (1989.-2007.) : povijesno-teološka prosudba
Matična publikacija:Bogoslovska smotra : ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Zdenko Tenšek], God. 77(2007), br. 2, str. 483-539
Impresum:Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Ključne riječi:Katolička crkva * hrvatsko društvo * socijalni nauk Crkve * opće dobro * Crkva i država * Domovinski rat * demokracija * politika * socijalna pravda * vjernici laici * civilno društvo
UDK:27-9(497.5):329.058
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:8852

54
Autor:Pavićveć, Vuko
Naslov:Socijalno učenje katoličke crkve
Matična publikacija:Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijanu antropologiju / [urednici Vojin Milić], God. 11(1969), br. 2, 485-506
Impresum:Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1969
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung
Sažetak:u
Ključne riječi:socijalni nauk crkve
UDK:316.74:2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:8104

55
ISSN:0352-3101
Autor:Baloban, Stjepan
Naslov:Socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj : Katedra socijalnog nauka Crkve
Matična publikacija:Bogoslovska smotra : ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Zdenko Tenšek], God. 76(2006), br. 4, str. 1013-1027
Impresum:Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sažetak:Govori se o povijesti djelovanja socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj.
Ključne riječi:teologija * socijalni nauk * socijalni govor Crkve * Hrvatska
UDK:27:43(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:7229

56
ISSN:0352-3101
Autor:Tamarut, Anton
Naslov:Sentire cum ecclesia - osjećati s Crkvom : suvremeni naglasci
Matična publikacija:Bogoslovska smotra : Ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Zdenko Tenšek], God. 76(2006), br. 1, str. 61-79
Impresum:Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Autor nastoji ukazati na suvremeni značaj izraza "Sentire cum ecclesia".
Ključne riječi:Crkva * misterij Crkve * Kristovo tijelo * sakrament
UDK:2:72:184.2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5632

57
ISSN:0032-3241
Autor:Valković, Marijan
Naslov:Kritička uloga Crkve i teologije u politici
Matična publikacija:Politička misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Zvonko Posavec], God. 32(1995), br. 3-4, str. 93-111
Impresum:Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 1995
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sažetak:U članku je naveden niz velikih civilizacijskih problema gdje je korisna i potrebna kritika Crkve i teologije.
Ključne riječi:sociologija politike * moderna država * kritika Crkve * teologija
UDK:261.6:32
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5337

58
ISSN:1330-2965
Autor:Šagi, Bono Zvonimir
Naslov:Crkva i socijalna politika u našim okolnostima
Matična publikacija:Revija za socijalnu politiku : tromjesečnik / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 2(1994), br. 1, str. 1-11
Impresum:Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada [etc.], 1995
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Polazeći od pitanja koja se aktualnim hrvatskim okolnostima postavljaju treba li, kada i kako Crkva intervenirati u vezi sa socijalnim problemima, u ovom se članku nastoji dati odgovor kroz analizu procesa društvene tranzicije u svetlu crkvenog socijalnog nauka.
Ključne riječi:socijalni nauk Katoličke crkve * Katolička crkva * Hrvatska * socijalna politika
UDK:241.13:304(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:874

59
ISSN:0350-154X
Autor:Zrinščak, Siniša
Naslov:Problemi suvremenog društvenog razvoja u obzorju Katoličke crkve : komparativna analiza pristupa problemima suvremenog društvenog razvoja u socijalnoj doktrini pape Ivana Pavla II. i teologiji oslobođenja
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [urednik Vjekoslav Afrić], God. 24(1993), br. 1-2, str. 59-67
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1993
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Autor upućuje na pokret bazičnih crkvenih zajednica koje teolozi oslobođenja vide kao mogući alternativni model crkvene i društvene organizacije. U tekstu se komentiraju dometi i ograničenja teologije oslobođenja te se na kraju razmišlja o mogućem plodonosnom susretu ova dva socijalna učenja.
Ključne riječi:društveni razvoj * Katolička crkva * teologija oslobođenja * socijalni nauk Crkve
UDK:316:23/27
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:409

60
ISSN:0350-154X
Autor:Marinović-Bobinac, Ankica
Naslov:Neke bitne pretpostavke dijaloga i njihova zaživjelost u koncilskim i postkoncilskim dokumentima
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [urednik Vjekoslav Afrić], God. 21(1990), br. 4, str. 715-725
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1990
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Dijalog Crkve sa svijetom uvijek ima svoju doktrinarno prioritetnu, univerzalnu svrhu, 'ponudu božanskih dobara što ih je od Boga Crkva primila za svijet', koja postoji, bar implicitno, u svim analiziranim dokumentima, ali koja ne umanjuje važnost drugih ciljeva dijaloga, na ostalim njegovim razinama.
Ključne riječi:dijalog Crkve i svijeta * Katolička crkva
UDK:262.5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:358

61
Naslov:Adresar Katoličke crkve u SFRJ / uredio Gabrijel Štokalo
Izdanje:1. izd
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1981
Materijalni opis:LIV, 994 str. ; 15 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Kazalo imena. - Kazalo mjesta
Ključne riječi:sociologija religije * Katolička crkva - adresar * SFRJ
UDK:27
Ostali autori / urednici:Štokalo, Gabrijel
Signatura:SOC 316.74:2 ADR
Inventarni broj:4713
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6014

62
Autor(i):Tajništvo za nekršćane
Naslov:Stav Crkve prema sljedbenicima drugih religija / Tajništvo za nekršćane
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1985
Materijalni opis:24 cm ; 17 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Dolumanti : biblioteka centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; 73
Ključne riječi:sociologija religije * ekumenizam * međureligijski dijalog
UDK:316.74:2
Signatura:SOC 316.74:2 STAV
Inventarni broj:4665, 4666, 4667
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5810

63
Autor(i):Biskupska konferencija Jugoslavije
Naslov:Pastirski poziv svim članovima Katoličke Crkve u Jugoslaviji na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja / Biskupska konferencija Jugoslavije
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1974
Materijalni opis:15 str. ; 17 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Dokumenti : Biblioteka centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; 42
Ključne riječi:sociologija religije * ekumenski pokret * ekumenizam
UDK:316.74:2
Signatura:SOC 316.74:2 PAST
Inventarni broj:4641, 4642, 4643
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5806

64
ISBN:978-953-212-316-6
Autor(i):Malenica, Zoran
Naslov:Ogledi o hrvatskom društvu : prilog sociologiji hrvatskog društva / Zoran Malenica
Impresum:Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga , 2007
Materijalni opis:247 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 237-242: Bibliografija, i uz tekstove. - Kazalo
Ključne riječi:politička sociologija * hrvatsko društvo * političke stranke * stranački život * višestranačje * Tuđman, Franjo * ideološki raskoli * dvije Hrvatske * društvena stratifikacija * siromaštvo * korupcija * nacionalne predrasude * etničke predrasude * uloga Katoličke crkve * Hrvatska
UDK:316.334.3(497.5)
Signatura:SOC 316.334.3 MAL o
Inventarni broj:11015
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5776

65
ISBN:978-953-11-0313-8
Naslov:Socijalni kompendij : izazovi i nadahnuće / uredili Stjepan Baloban, Gordan Črpić
Impresum:Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Kršćanska sadašnjost , 2007
Materijalni opis:131 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografske bilješke uz svako poglavlje. - Podaci o autorima. - Str. 129-130: Popis korisnih knjiga i članaka o socijalnom nauku Crkve
Ključne riječi:sociologija religije * socijalni nauk Crkve * solidarnost * katolički socijani nauk * socijalni pastoral * borba protiv korupcije * Caritas * enciklika "Deus caritas est" * Hrvatska
UDK:261.6(082)(497.5):316.74:2(082)
Ostali autori / urednici:Baloban, Stjepan ; Črpić, Gordan
Signatura:SOC 316.74:2 SOCIJ
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5430

66
ISBN:86-397-0119-9
Naslov:Sto godina katoličkog socijalnog nauka / uredio i uvod napisao Marijan Valković
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1991
Materijalni opis:XXXVI, 802 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Koncil ; 3
Napomena:Str. 734-799: Bibliografija od 1891. do danas. - Kazala
Ključne riječi:sociologija religije * socijalni nauk Crkve * katolički socijalni nauk
UDK:316.74:2
Ostali autori / urednici:Valković, Marijan
Signatura:SOC 316.74:2 STOG
Inventarni broj:6595, 6886, 8386
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5018

67
Autor(i):Paulus VI, papa
Naslov:Svjetlo crkve : Poslanica Generalu Reda Braće Propovjednika Vinku de Couesnongle u povodu 700. obljetnice smrti sv. Tome Akvinskog / Pavao VI., papa ; [prev. Dominik Budrović]
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1975
Materijalni opis:48 str. : 17 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Dokumenti, Biblioteka centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; 45
Napomena:Prijevod djela: Lumen Ecclesiae. - Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:sociologija religije * enciklika * Toma Akvinski
UDK:262.131
Signatura:SOC 316.74:2 PAU s
Inventarni broj:4644, 4645, 4646
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4811

68
ISBN:91-974565-5-1
Naslov:Welfare, church and gender in eight European countries : working paper 1 from the Project Welfare and religion in European perspective / editor Ninna Edgardh Beckman
Impresum:Uppsala : Diakonivetenskapliga institutet , 2004
Materijalni opis:339 str. ; 25 cm
Jezik:engleski
Napomena:Bibliografija uz svaki tekst
Ključne riječi:socijalna sigurnost * socijalna država * Švedska * Norveška * sociologija religije * crkva * Finska * žene * rod * uloga crkve * Engleska * Njemačka * Italija * Francuska * Grčka
UDK:316.74:2:364-055.2(410+430+44+450+480+481+485+495)
Ostali autori / urednici:Edgardh Beckman, Ninna
Signatura:SOC 316.74:2 WEL
Inventarni broj:10344
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4760

69
ISBN:953-6482-14-2
Naslov:Žeđ na izvoru : moja odgovornost za vodu / [uredili Ivan Milanović Litre, Bože Vuleta i Rebeka Anić]
Impresum:Split : Franjevački institut za kulturu mira , 2005
Materijalni opis:183 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 176: 6. Milenijska deklaracija Ujedinjenih naroda. - Str. 177: Eko kalendar. - Str. 177: Crkveni dokumenti o ekologiji. - Str. 180: Bibliografija. - Str. 181: Pojmovnik manje poznatih i stranih naziva
Ključne riječi:socijalna ekologija * ekologija * voda * socijalni nauk Crkve * Biblija * onečišćenje * stanje u Hrvatskoj * stanje u Bosni i Hercegovini
UDK:316:504
Ostali autori / urednici:Milanović Litre, Ivan ; Vuleta, Bože ; Anić, Rebeka
Signatura:SOC 316:504 ŽEĐ
Inventarni broj:10293
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4725

70
ISBN:86-7558-271-4
Autor(i):Benz, Ernst
Naslov:Duh i život pravoslavne crkve / Ernst Benc ; [prevod s nemačkog Meral Tarar-Tutuš]
Impresum:Beograd : Čigoja štampa , 2004
Materijalni opis:215 str. ; 24 cm
Jezik:srpski
Napomena:Prijevod djela: Geist und Leben der Ostkirche / Ernst Benz
Ključne riječi:pravoslavna crkva * religija * sociologija religije * pravoslavlje
UDK:316.74:281.9
Signatura:SOC 316.74:2 BEN d
Inventarni broj:9919
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4700

71
ISBN:953-11-0008-X
Autor(i):Hoeffner, Joseph
Naslov:Kršćanski socijalni nauk / Joseph kardinal Höffner ; oriredio, obradio i proširio Lothar Roos ; [preveli Ivan Šaško ... [et al.]]
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve , 2005
Materijalni opis:320 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Priručnici / Kršćanski nauk ; sv. 72
Napomena:Prijevod djela: Christliche Gesellschaftslehre. - Bibliografija: str. 307-320. - Kazalo
Ključne riječi:socijalni nauk crkve * religija * kršćanstvo * sociologija religije
UDK:261.6
Signatura:SOC 316.74:2 HOE k
Inventarni broj:9961
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4433

72
ISBN:953-6710-07-2
Naslov:Hrvatski identitet u Europskoj uniji / uredio Stjepan Baloban
Impresum:Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila , 2003
Materijalni opis:239 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografija, i bibliografske bilješke uz pojedine tekstove
Ključne riječi:poitička sociologija * nacionalni identitet * Hrvatska * EU * Europska unija * socijalni nauk Crkve * utjecaj crkvenih elita na nacionalni identitet * demografska bilanca Hrvatske * obrazovnje (Hrvatska)
UDK:323.1(=163.42)(082)
Ostali autori / urednici:Baloban, Stjepan
Signatura:SOC 316.334.3 HRV
Inventarni broj:9462
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3955

73
ISBN:953-11-0010-1
Naslov:O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj / uredili Stjepan Baloban, Gordan Črpić
Impresum:Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Kršćanska sadašnjost , 2003
Materijalni opis:101 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Socijalni niz Crkva i društvo ; knj. 3
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 97-98: Popis knjiga i članaka o socijalnom nauku Crkve
Ključne riječi:sociologija religije * socijalni nauk Crkve
UDK:261.6(082):316.74:2(082)
Ostali autori / urednici:Stjepan, Baloban
Signatura:SOC 316.74:2 ODO
Inventarni broj:9463
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3925

74
ISBN:953-6710-06-4
Naslov:Socijalna budućnost Hrvatske : kršćani, nacija, politika, Europa / uredio Stjepan Baloban
Impresum:Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila , 2002
Materijalni opis:227 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 219-220: Bibliografija
Ključne riječi:sociologija religije * socijalni nauk Crkve * Hrvatska
UDK:316.74:2(497.5)
Ostali autori / urednici:Baloban, Stjepan
Signatura:SOC 316.74:2 SOCI
Inventarni broj:9214, 9215
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2926

75
ISBN:953-151-179-9
Autor(i):Baloban, Stjepan
Naslov:Etičnost i socijalnost na kušnji : socijalna problematika u Hrvatskoj / Stjepan Baloban
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1997
Materijalni opis:183 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Teološki radovi ; sv. 31
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:etika * etičnost * socijalni problemi * društveni nauk Crkve * poduzetničko gospodarstvo * privatizacija * gospodarstvo * rat * demokracija * zaštita okoliša
UDK:316:261.6(497.5)
Signatura:SOC 316.74:2 BAL e
Inventarni broj:8857
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2665

76
Autor(i):Svjetski kongres za dušobrižništvo selilaca i turista (1 ; 1979 ; Rim)
Naslov:Odgovornost crkve u svijetu migracija : zbornik radova Prvog svjetskog kongresa za dušobrižništvo selilaca i turista, Rim, ožujak 1979 / [prijevod priredili Živko Kustić ... [et al.]
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1980
Materijalni opis:309 str. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Znakovi i gibanja ; 19
Napomena:Prijevod djela: Migrazione e turismo
Ključne riječi:religija * teologija * migracije * Crkva
UDK:241
Signatura:SOC 316.74:2 ODG
Inventarni broj:6014
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1445

77
Autor(i):Doering, Heinrich
Naslov:Jedinstvo crkve i mnoštvo crkava / Heinrich Döring
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1979
Materijalni opis:107 str. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Ekumena ; 1
Napomena:Prijevod djela: Die Einheit der Kirche und die Vielheit von Kirchen
Ključne riječi:religija * teologija * sociologija religije
UDK:242
Signatura:SOC 316.74:2 DOE j
Inventarni broj:4719
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1431

78
Autor(i):Đurđev, Branislav
Naslov:Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda / Branislav Đurđev
Impresum:Sarajevo : Svjetlost , 1964
Materijalni opis:239 str. ; 18 cm
Jezik:srpski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Društvo i religija
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:sociologija religije * religija * Srbi * Pravoslavna crkva
UDK:316.74:2
Signatura:SOC 316.74:2 ĐUR u
Inventarni broj:590
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1419

79
Autor(i):Bajsić, Vjekoslav
Naslov:Na rubovima Crkve i civilizacije / Vjekoslav Bajsić
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1972
Materijalni opis:362 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 8-9
Ključne riječi:religija * teologija * sociologija religije
UDK:241
Signatura:SOC 316.74:2 BAJ n
Inventarni broj:4709
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1413

80
ISBN:86-397-0001-X
Naslov:Velika povijest Crkve / uređuje Hubert Jedin
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1971-
Materijalni opis:sv. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Volumina theologica : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije
Ključne riječi:religija * povijest religije * teologija * povijest kršćanstva * sociologija religije
Podaci o svescima:Sv. 5 : Crkva u doba apsolutizma i prosvjetiteljstva. - 1978. - XXXV, 570 str
Sv. 6/1 : Suvremena crkva - Crkva između revolucije i restauracije. - 1987. - XXXV, 802 str
Sv. 6/2 : Suvremena crkva - Crkva između prilagođavanja i otpora. - 1981. - XXVI, 566 str
UDK:23/28(091)
Ostali autori / urednici:Jedin, Hubert
Signatura:SOC 94 VEL
Inventarni broj:4681, 4682, 6975
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1401

81
Autor(i):Pečujlić, Miroslav
Naslov:Odnos crkve i države / Miroslav Pečujlić
Impresum:Beograd : Rad , 1958
Materijalni opis:39 str. ; 17 cm
Jezik:srpski
Nakladnička cjelina:Radnički univerzitet : nauka i religija
Ključne riječi:sociologija religije * religija * crkva * država
UDK:322:316.74:2
Signatura:SOC 316.74:2 PEČ o
Inventarni broj:764
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1142

82
Autor(i):Steigleder, Klaus
Naslov:Opus dei : pogled iznutra / Klaus Steigleder ; [prevela Karmen Bašić]
Impresum:Zagreb : Stvarnost , cop. 1983
Materijalni opis:147 str. ; 25 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Religija i društvo
Napomena:Bibliografija: str. 143-147
Ključne riječi:sociologija religije * Katolička crkva * struktura Crkve * Opus dei
UDK:316.74:2
Signatura:SOC 316.74:2 STE o
Inventarni broj:6987
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1135

83
Autor(i):Maštruko, Ivica
Naslov:Klasni mir katoličanstva : radničko pitanje u socijalno-političkoj doktrini katoličke crkve / Ivica Maštruko
Impresum:Split : Marksistički centar Konferencije SKH : Logos , 1981
Materijalni opis:294 str. ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Pogledi
Napomena:Str. 287-294: Bibliografija
Ključne riječi:sociologija religije * religija * katoličanstvo * radničko pitanje
UDK:316.74:2
Signatura:SOC 316.74:2 MAŠ k
Inventarni broj:4475, 4476, 4477, 4478, 6720
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1110

84
ISBN:953-6710-00-5
Naslov:Socijalni nauk Crkve u hrvatskom društvu / uredio Stjepan Baloban
Impresum:Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve , 1998
Materijalni opis:128 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:sociologija religije * Katolička crkva * socijalni nauk
UDK:316.74:2
Ostali autori / urednici:Baloban, Stjepan
Signatura:SOC 316.74:2 SOC
Inventarni broj:8372, 8373, 8374, 8375
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:996

85
ISBN:953-6666-13-8
Naslov:Gospodarsko-socijalni izazovi u tranzicijskim zemljama / uredio Stjepan Baloban
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve , 2001
Materijalni opis:189, 216 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski, njemački
Nakladnička cjelina:Biblioteka Zbornici ; knj. 11
Napomena:Knjiga sadrži i prijevod teksta na njemački jezik
Ključne riječi:ekonomska sociologija * tranzicija * gospodarsko-socijalni izazovi * gospodarska tranzicija * Europa * politička tranzicija * etički aspekti * socijalni nauk Crkve * globalizacija * etika * mentalitet * gospodarstvo * politika * Hrvatska * socijalna sigurnost
Sadržaj:Nasl. prištampanog prijevoda: Wirtschaftlich-Soziale Herausforderungen in den Reformländern. Izvorni tekst i prijevod tiskani u međusobno obratnim smjerovima
UDK:316.334.2:338(4-69)(082)
Ostali autori / urednici:Baloban, Stjepan
Signatura:SOC 316.334.2 GOS
Inventarni broj:8925, 9233, 9234
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:120

86
Naslov:Sveti Sava i avtokefalnost srpske i bugarske crkve / od Nikole Radojčića
Impresum:Beograd : [Štamparija "Mlada Srbija"] , 1939
Materijalni opis:1 sv. ; 23 cm
Nakladnička cjelina:Glas Srpske kraljevske akademije ; knj.179/II razred 91(1939)
Napomena:g6. - ćirilica
Podaci o fondu:Knj.179/II razred 91(1939)
Signatura:51198
Inventarni broj:K-SF
Vrsta građe:Časopis
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:1174

87
Autor(i):Grbić, Manojlo
Naslov:Karlovačko Vladičanstvo : prilog k istoriji Srpske pravoslavne crkve : prva knjiga : kako je ovo Vladičanstvo postalo iz srpskijeh naseobina, kakva mu sudba bijaše prije patrijarha Čarnojevića, a kakva poslije njega do vladike Nenadovića 1744 / Manojlo Grbić
Impresum:Karlovac : Štamparija Karla Hauptfelda , 1891
Materijalni opis:XV, 318, [1] list s tablom : ilustr. ; 18 cm
Jezik:srpski
Ključne riječi:Srpska pravoslavna crkva - Hrvatska - povijest
UDK:94:281.9(497.5)=163.41
Signatura:SF 21667
Inventarni broj:860
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:16314

88
Autor(i):Kempf, Friedrich ; Beck, Hans-Georg ; Ewig, Eugen ; Jungmann, Josef Andreas
Naslov:Velika povijest crkve : treći svezak : Srednjevjekovna crkva : od crkvenoga ranog srednjeg vijeka do grgurovske reforme / napisali Friedrich Kempf ; Hans-Georg Beck ; Eugen Ewig ; Josef Andreas Jungmann ; uređuje Hubert Jedin ; s njemačkog preveli Josip Ritig ; Leo Držić
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1971
Materijalni opis:XLV, 554 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Volumina theologica : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost" ; sv. 2, Velika povijest crkve
Napomena:Prijevod djela: Handbuch der Kirchengeschichte. - Predgovor. - Str. [XXIII]-XLV: Opća bibliografija. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo
Ključne riječi:Kršćanstvo u ranom 8.st * Rim * Carigrad * Karolinzi * grčka crkva * teologija * reforma države * Karlo Veliki * Ljudevit Pobožni * patrijarh Focije * misionari * Slaveni * crkvena država * heretički reformirani pokreti * Grgurovska reforma * Istočna crkva
UDK:23/28=163.42(091)
Ostali autori / urednici:Jedin, Hubert ; Ritig, Josip ; Držić, Leo
Signatura:SF 22313-2/3/1
Inventarni broj:52238
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:14846

89
Autor(i):Sekulić, Isidora
Naslov:Đakon bogorodičine crkve : novela / Isidora Sekulić
Impresum:Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića , [s. a.]
Materijalni opis:256 str. ; 19 cm
Jezik:srpski
Ključne riječi:srpska književnost * novela
UDK:821.163.41-32
Signatura:SF 14395
Inventarni broj:15075
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:12520

90
Autor(i):Lynch, Joseph H.
Naslov:Istorija srednjovekovne crkve / Džozef H. Linč ; preveli s engleskog Dragić Živojinović, Branislav Tančić
Impresum:Beograd : Clio , 1999
Materijalni opis:563 str. ; 21 cm
Jezik:srpski
Napomena:Prijevod djela: The Medieval Church : A Brief History / Joseph H. Lynch. - Predgovor. - Str. 461-474: Kazalo. - Str. [476]-562: Rječnik odabranih pojmova / priredili Čedomir Antić... [et al.]. - Str. 563-564: Bibliografija. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:kršćanska crkva - povijest - srednji vijek * katolička crkva - povijest - srednji vijek * Kršćanstvo - leksikoni
UDK:27"04/14"
Signatura:SF 121066
Inventarni broj:67811
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:4067

91
Autor(i):Barlé, Janko
Naslov:Naše diecezanske sinode. / Janko Barlé
Impresum:Zagreb : Hrvatsko katoličko tiskovno društvo , 1913
Materijalni opis:40 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Ključne riječi:povijest crkve - Hrvatska * sinode
UDK:262.4
Signatura:SF 20122
Inventarni broj:4860
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:2056

92
ISBN:86-397-0024-9
Autor(i):Šanjek, Franjo
Naslov:Crkva i kršćanstvo u Hrvata / Franjo Šanjek
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1988-
Materijalni opis:sv. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 16-37: Opći pregled izvora i literature. - Str. 421-507: Kronološki pregled događaja. - Kazala
Ključne riječi:kršćanstvo - Hrvatska * crkva * povijest crkve * povijest kršćanstva
Podaci o svescima:1. - 1988. - 560 str. : ilustr. ; 20 cm
UDK:26(497.5)
Signatura:SF 116134
Inventarni broj:60782
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:1600

93
ISBN:86-379-0052-4
Autor(i):Franzen, August
Naslov:Pregled povijesti Crkve / August Franzen ; preveo Josip Ritig
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1988
Materijalni opis:371 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; [sv. 1]
Napomena:Prevedeno prema drugom, pregledanom i popunjenom izvornom izdanju Kleine Kirchengeschichte / A. Franzen. - Str. 360-371: Bibliografija. - Str. 357-359: Popis papa. - Kazalo
Signatura:SF 116134-1
Inventarni broj:60778
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:1376

94
ISBN:953-6682-36-2
Autor(i):Kolarić, Juraj
Naslov:Povijest kršćanstva u Hrvata : 2 : kršćani na drugi način : heterodoksne kršćanske zajednice, sljedbe i vjerski pokreti / Juraj Kolarić
Impresum:Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta , 2002
Materijalni opis:91 str. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Manualia ; sv. 4
Napomena:Str. 84-87: Bibliografija ; bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:crkvena povijest - Hrvatska * Hrvatska - crkvena povijest * kršćanske zajednice - Hrvatska * heterodoksno kršćanstvo - Hrvatska * vjerske zajednice - Hrvatska * vjerski pokreti - Hrvatska * Pravoslavna crkva - Hrvatska * protestantske crkve i pokreti - Hrvatska * Starokatolička crkva * Slobodna katolička crkva
UDK:282(497.5)(091)
Signatura:SF 31055-4/2
Inventarni broj:73211
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:21511

95
ISBN:953-175-228-1
Naslov:Raukarov zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara / [urednik Neven Budak]
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest , 2005
Materijalni opis:701 str. : ilustr., faks. (djelomice u bojama) ; 25 cm
Jezik:hrvatski, slovenski, talijanski
Napomena:Bibliografija iza svakog rada. - Summaries
Ključne riječi:Raukar, Tomislav - život i djelo * Raukar, Tomislav - bibliografija * povjesničari - Hrvatska - biografije * Hrvatska - povijest - srednji vijek - zbornik * hrvatska književnost - srednji vijek * zbornik * Rimljani * barbari * mentalitet - kasna antika * Marcellinus Comes - Kronika * Konstantinos Porphyrogennetos VII. - De administrando imperio * Paganija * historijska geografija * Istra - rani srednji vijek - vojni ustroj * Slaveni - južna Italija - rani srednji vijek * hrvatska vojska - rani srednji vijek * povijesna vrela * filološka interpretacija * filologija : povijest * povijest : filologija * Crkva bosanska - molitva Oče naš - rukopisi * paleografski rukopisi * molitva Oče naš - rukopisi Crkve bosanske * hrvatska glazba - srednji vijek * Bečki listići - grafolingvistički opis * glagoljica * grafolingvistika * hrvatska redakcija staroslavenskog jezika * Split - književnost - srednji vijek * Toma Arhiđakon * Legenda o kralju Zvonimiru * Dukljaninov ljetopis * Trogirski evanđelistar * iluminirani rukopisi * Hrvati - europska sveučilišta - 13.-15. st. * Požeška županija - srednji vijek * rodbinske veze - Slavonija - srednji vijek * slobodni kraljevski gradovi - broj stanovnika - 16.-18. st. * stanovništvo - Hrvatsko-slavonsko Kraljevstvo - 16.-18. st. * Bosna - srednji vijek * Bitka u Lašvi - 1415. * Slovenija - srednji vijek * Dubrovnik - vlastela * Dubrovnik - srednji vijek - stanovništvo * Dubrovnik - Senj - gospodarske veze - 15. st. * Senj - Dubrovnik - gospodarske veze - 15. st. * Mošćenički zakon * oporuke - Hrvatska - 16. st. * Istra - 16. st. - granični sukobi * Labin - matična knjiga krštenih - 1536.-1583. * Labin - društveni i vjerski život - 16. st. * Istra - ekonomija - 16. st. * obitelj Marinoni - matične knjige - 1715.-1817. * matične knjige - Pula - 1715.-1817. * Rab - srednji vijek * benediktinci - Rab * mletačka povijest * komune - jugoistočna Europa - javna vlast * Pašman - ophodni križ - ikonografska analiza - 14. st. * oporuke - Dalmacija - srednji vijek * bratovštine - Split * nadgrobni kamen - prikazi kometa - srednji vijek - Zagora * jadranska obala - putovi i razmjene - 15.-16. st. * kuća - opremljenost - 18.-19. st. * palača - opremljenost - 18. st.
Sažetak:<Orbanić, Elvis><Budak, Neven><Gračanin, Hrvoje><Goldstein, Ivo><Levak, Maurizio><Nikolić, Zrinka><Nazor, Ante><Katičić, Radoslav><Nazor, Anica><Breko Kustura, Hana><Žagar, Mateo><Matijević Sokol, Mirjana><Hercigonja, Eduard><Vojvoda, Rozana><Šanjek, Franjo><Andrić, Stanko><Karbić, Marija><Petrić, Hrvoje><Lovrenović, Dubravko><Mihelič, Darja><Vekarić, Nenad><Janeković Römer, Zdenka><Voje, Ignacij><Margetić, Lujo><Jurković, Ivan><Bertoša, Miroslav><Mogorović Crljenko, Marija><Poropat, Branka><Ujčić, Tajana><Darovec, Darko><Bertoša, Slaven><Mlacović, Dušan><Grgin, Borislav><Ivetić, Egidio><Jakšić, Nikola><stipčević, Ennio><Ladić, Zoran><Benyovsky, Irena><Buklijaš, Tatjana><Kužić, Krešimir><Fabijanec, Sabine Florence><Celio Cega, Fani>
UDK:94(497.5)"04/14"(082)
Ostali autori / urednici:Budak, Neven
Signatura:SF 25246
Inventarni broj:72731
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:21394

96
Autor(i):Šidak, Jaroslav
Naslov:Problem "bosanske crkve" u našoj historiografiji : od Petranovića do Glušca / Jaroslav Šidak
Impresum:U Zagrebu : [s. n.] , 1937. (U Zagrebu : Nadbiskupska tiskara)
Materijalni opis:182 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:P. o.: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 259 (116), 1937 god. - Str. 176-181: Bibliografija
Ključne riječi:bogumilstvo - bosanska crkva - Bosna i Hercegovina * krstjani - Bosna i Hercegovina
UDK:273(497.6)
Signatura:SF 20053
Inventarni broj:7633
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:20060

97
Autor(i):Stanojević, Stanoje
Naslov:Borba za samostalnost katoličke crkve u nemanjićskoj državi / od St. Stanojevića
Impresum:Beograd : Srpska kraljevska akademija , 1912
Materijalni opis:XI, 178 str. ; 23 cm
Jezik:srpski
Napomena:Puni oblik autorova imena: Stanoje Stanojević. - Bibliografija: str. [167]-171 i uz tekst. - Kazalo
Ključne riječi:katolička crkva - Srbija
UDK:282(497.11)
Signatura:SF 12735-8
Inventarni broj:955
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:20054

98
Autor(i):Strajnić, Kosta
Naslov:Svetosavski hram : javni apel zvaničnim faktorima srpske crkve i jugoslovenske države / Kosta Strajnić
Impresum:Beograd : S. B. Cvijanović , 1926
Materijalni opis:37 str. ; 24 cm
Jezik:srpski
Napomena:Str. [39]: Bibliografija K. Strajnića
Ključne riječi:Crkva svetog Save - Beograd
UDK:726.54(497.11 Beograd)
Signatura:SF 20663
Inventarni broj:9973
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:18832

99
Autor(i):Stojačković, Aleksandar
Naslov:Istorija vostočno-slavenskog˝ bogosluženija i kýrillskog˝ kn´ižestva kod˝ Slavena zapadne crkve : (s˝ jednom˝ litografiranom˝ tablicom˝) / spisao Aleksander˝ Stojačković˝
Impresum:U Novom˝-Sadu : pismeny Iovana Kauliciî , 1847
Materijalni opis:[14], 153, [24] str., [1] list s tablom ; 21 cm
Jezik:srpski
Napomena:Bibliograf. bilješke uz tekst
Ključne riječi:religija - povijest
UDK:27
Signatura:SF R
Inventarni broj:11864
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:17861

100
ISBN:953-6258-26-9
Naslov:Zakonik kanona istočnih crkava : s izvorima / proglašen vlašću pape Ivana Pavla II. ; [prevoditelji Stanislav Kos, Matija Berljak]
Impresum:Zagreb : Glas Koncila , 1996
Materijalni opis:LIII, 1219 str. ; 25 cm
Jezik:LAT, hrvatski
Napomena:Na spor. nasl. str.: Codex canonum ecclesiarum orientalium. - Usporedo lat. izvornik i hrv. prijevod. - Str. XXVI-LIII: Predgovor. - Str. 1149-1171: Usporedni popis kanona. - Str. 1126-1143: Bibliografija. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazala
Ključne riječi:kanonsko pravo - istočne crkve * crkveno pravo
UDK:348.819(094.5)
Ostali autori / urednici:Berljak, Matija ; Kos, Stanislav ; Iohannes Paulus II, papa
Signatura:SF 24935
Inventarni broj:67372
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:14670

101
Naslov:Imotski zbornik : 1 / [urednik Milan Glibota]
Impresum:Imotski : Matica hrvatska, Ogranak , 1992
Materijalni opis:189 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Zbornici ; sv. 1
Napomena:Bibliografske bilješke i sažeci iza svakog teksta
Ključne riječi:Imotska krajina - povijest * Hrvatinić, Hrvoje Vukčić - dokument iz 1408. * Imotska krajina - glagoljski natpisi * Puljiz, Luka * Imotska krajina - vinogradarstvo * Imotska krajina - crkve * ganga * Grabovac * Imotsko polje
Sažetak:<Ujević, Ante> <Buškariol, Frane> <Ivanković, Stjepan> <Oreč, Petar> <Vrčić, Vjeko> <Kovačić, Slavko> <Vrdoljak, Jure> <Ivančan, Ivan> <Buble, Nikola> <Juroš, Ivan> <Roglić, Josip> <Par, V.> <Mirošević, N.>
UDK:930.85(497.5)
Signatura:SF 24903-1
Inventarni broj:62327
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:13281

102
ISBN:953-150-133-5
Autor(i):Krasić, Stjepan
Naslov:Pape i hrvatski književni jezik u XVII. stoljeću : hrvatski između šest svjetskih jezika / Stjepan Krasić
Impresum:Zagreb ; Čitluk : Matica hrvatska , 2004
Materijalni opis:159 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Izdanja u suradnji
Napomena:Str. 157-158: Bilješka o autoru. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; Sommario. - Imensko kazalo
Ključne riječi:hrvatski jezik - 17. st. - uloga Katoličke crkve
Sažetak:Političke prilike u hrvatskim krajevima u XVII. stoljeću. Pokret katoličke obnove nakon Tridentskog sabora. Uloga crkvenih redova u katoličkoj obnovi. Učenje stranih jezika na crkvenim učilištima. Borba za očuvanje hrvatskog jezika u Dalmaciji. Jezik dalmatinskih Hrvata "najstariji i najljepši slavenski jezik". U potrazi za jedinstvenim književnim jezikom. Štokavsko narječje postaje književni jezik. Hrvatski jezik postaje obvezan predmet na svim crkvenim učilištima i sveučilištima. Uvođenje hrvatskog jezika u nastavni program učilišta i sveučilišta ckvenih Redova. Plodno izdavaštvo hrvatskih knjiga u Rimu. Hrvatski svećenici u izdavačkoj djelatnosti. Presuda vrhovnoga crkvenog suda o tomu koji krajevi pripadaju "Iliriku" i, sukladno njoj, koji se jezik smatra "ilirskim".
UDK:811.163.42"16"
Signatura:SF 118165
Inventarni broj:69325, 69326
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:12371

103
Autor(i):Krčelić, Baltazar Adam
Naslov:Povijest Stolne crkve zagrebačke / Baltazar Adam Krčelić ; preveo Zlatko Šešelj ; znanstveni suradnici Milan Kruhek... [et al.]
Impresum:Zagreb : Institut za suvremenu povijest , 1994
Materijalni opis:VI, 424 str. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Hrvatska povjesnica, Hrvatska latinistička historiografija ; knj. 2
Napomena:Prijevod djela: Historiarum Cathedralis ecclesiae Zagrabiensis, partis primae, tomus I., 1770. - Str. 393-396: Pogovor / Mirko Valentić. - Riječ prevoditelja: str. 397-398. - Popis biskupa: str. 399-400. - Bibliografske bilješke: str. 379-392. - Imensko kazalo ; Kazalo zemljopisnih naziva
Ključne riječi:Zagrebačka nadbiskupija - povijest * crkvena povijest - Hrvatska * nadbiskupi - Hrvatska - Biografije
UDK:262.3(497.5 Zagreb)(091)
Ostali autori / urednici:Šešelj, Zlatko ; Kruhek, Milan ; Kuntić-Makvić, Bruna ; Matijević-Sokol, Mirjana ; Novaković, Darko ; Šanjek, Franjo ; Valentić, Mirko
Signatura:SF 30871-2
Inventarni broj:61762, 69004
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:9687

104
ISBN:953-151-958-7
Autor(i):Benz, Ernst
Naslov:Duh i život Istočne crkve / Ernst Benz ; [preveo Ivan Markešić]
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 2003
Materijalni opis:365 str. : ilustr. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Ekumena ; sv. 23
Napomena:Prijevod djela: Geist und Leben der Ostkirche. - Str. 297-316: Bibliografija. - Bilješke uz tekst. - Imensko i predmetno kazalo
Ključne riječi:pravoslavna crkva - vjerski nauk * pravoslavlje - temeljna načela
Sažetak:1. Pravoslavna ikona, 2. Liturgija i sakramenti, 3. Dogma, 4. Ustav i pravo pravoslavne crkve, 5. Nacionalne crkve, shizmatičke crkve, emigrantske crkve, 6. Monaštvo, 7. Poslanje i širenje pravoslavne crkve, 8. Pravoslavna kultura, 9. Etičke ideje pravoslavlja, 10. Političke ideje pravoslavlja, 11. Rim, Bizant, Moskva, 12. Rusija i Europa, 13. Pravoslavlje unutar današnjeg ekumenizma, 14. Veličina i slabost pravoslavlja
UDK:281.9
Ostali autori / urednici:Markešić, Ivan
Signatura:SF 9063-23
Inventarni broj:68778
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:7638

105
Autor(i):Vanino, Miroslav
Naslov:Povijest crkve katoličke / Miroslav Vanino
Izdanje:2. prerađeno izd
Impresum:Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima , [1930?]
Materijalni opis:240 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Jeronimska knjižnica ; knj. 328
Napomena:Bilješke uz tekst
Ključne riječi:katolička crkva - povijesni pregled
UDK:27
Signatura:SF 12592-328
Inventarni broj:8855
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:7326

106
Autor(i):Szabo, Đuro
Naslov:Umjetnost u našim ladanjskim crkvama / Đuro Szabo
Izdanje:2. izd
Impresum:Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima , tiskano 1930
Materijalni opis:98 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Jeronimska knjižnica ; 332
Ključne riječi:hrvatska umjetnička baština - crkve
UDK:726.54(497.5)
Signatura:SF 12592-332
Inventarni broj:8874
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:7308

107
Naslov:Dani Hvarskog kazališta : uvod : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru / [uredništvo Mirko Fotez ... et al.]
Impresum:Split : Čakavski sabor , 1975
Materijalni opis:239 str., [22] str. s tablama : ilustr. ; 19 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Dani Hvarskog kazališta ; knj. 1
Napomena:Bibliografske bilješke iza većine radova
Ključne riječi:hrvatska drama - studije * hrvatsko kazalište - studije * hrvatska drama - srednji vijek * liturgijska drama - obrednik zagrebačke stolne crkve * hrvatska drama - 19. st. * hrvatska drama - renesansa * redatelj : dramatičar * hrvatska drama - moderna * kazalište - Korčula - 19. st. * kazalište - Trogir - kraj 18. st. * dubrovačka komedija - 17. st. * Gučetić Bendevišević, Sabo - Dalida * Romeo i Giulietta - književne teme * veronski ljubavnici - hrvatska književnost - 16. st. * veronski ljubavnici - književne teme
Sažetak:<Franičević, Marin><Fotez, Marko><Kolumbić, Nikica><Batušić, Nikola><Bogišić, Rafo><Torbarina, Josip><Švelec, Franjo><Omašić, Vjeko><Fisković, Cvito><Šicel, MIroslav><Matković, Marijan><Perković, Vlatko>
UDK:821.163.42
Ostali autori / urednici:Fotez, Marko
Signatura:SF 110886-1
Inventarni broj:48474, 55284
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:4735

108
Autor(i):Tolomeo, Rita
Naslov:Korespondencija J. J. Strossmayer - C. Tondini / Rita Tolomeo
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1984
Materijalni opis:206 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski, francuski
Nakladnička cjelina:Croatica christiana - Fontes ; sv. 6
Napomena:Pisma pisana franc. jezikom. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo imena ; Kazalo mjesta
Ključne riječi:Strossmayer, Josip Juraj - korespondencija * Tondini de Quarenghi, Cesare - korespondencija * katolička crkva - istočne crkve - sjedinjenje
UDK:261.8(497.5)=163.42=133.1::929 Strossmayer, J. J.
Signatura:SF 23349-6
Inventarni broj:60930
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:4102

109
ISBN:86-397-0185-7
Autor(i):Stojanov, Kiro
Naslov:Povijesno-pravni razvoj katoličke crkve bizantsko-slavenskog obreda u Makedoniji / Kiro Stojanov
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1990
Materijalni opis:110 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja ; sv. 22
Napomena:Bibliografske bilješke iza svakog poglavlja
Ključne riječi:katolička crkva - Makedonija * Sveta Braća
UDK:282(497.17)"1859/1989"
Signatura:SF 24316-22
Inventarni broj:62113
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:976

110
ISBN:973-7959-25-6
Naslov:Manastiri si biserici din Romania : Transilvania = Transylvania = Monasteries and churches of Romania / foto.: Dan Ioan Dinescu, Mircea Savu, Stefan Petrescu ; text: Iustin Marchis ; trad.: Alina Carac ; grafica Adrian Sorin Georgescu
Impresum:Bucuresti : NOI Media Print , 2005
Materijalni opis:79 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:RUM, engleski
Ključne riječi:Rumunjska * geografija * crkve * samostani
UDK:726(498)+911.37(498)
Signatura:RO 93 MANAS
Inventarni broj:33857
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:20181

111
ISBN:973-7959-24-8
Naslov:Monasteres et églises de Roumanie : Munténie et Olténie = Muntenien und Oltenien = Kloester und Kirchen in Rumaenien / foto. Dan Ioan Dinescu, Mircea Savu, Stefan Petrescu ; text: Iustin Marchis ; trad.: Grete Klaster Ungureanu, Diane Chesnais
Impresum:Bucuresti : NOI Media Print , 2005
Materijalni opis:95 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:francuski/njemački
Ključne riječi:Rumunjska * geografija * crkve * samostani
UDK:726(498)+911.37(498)
Signatura:RO 93 MONA
Inventarni broj:33856
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:20180

112
ISBN:2-7010-1277-5
Autor(i):Rodé, Franc
Naslov:Eglise nations et démocratie : de la Slovénie au Vatican / Franc Rodé
Impresum:[Paris] : Beauchesne , [1993]
Materijalni opis:138 str. ; 22 cm
Jezik:francuski
Nakladnička cjelina:Politiques & Chrétiens ; 2, Valeurs et politique
Ključne riječi:povijest crkve * crkva i društvo * demokracija * vjerske slobode * nacionalne manjine * postmodernizam
UDK:28+322
Signatura:RO 93 RODE.F e
Inventarni broj:22584
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:19753

113
Autor(i):Hugo, Victor
Naslov:Zvonar crkve Notre-Dame u Parizu / Victor Hugo ; prevela s francuskoga Tatjana Frković
Impresum:Zagreb : Seljačka sloga , 1951
Materijalni opis:367 str., [8] listova s tablama : ilustr. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Domaći i strani pisci ; 5
Napomena:Prijevod djela: Notre-Dame de Paris. - Str. 357361: Victor Hugo / Ivo Hergešić. - Str. 362-367: Tumač stranih riječi i pojmova
Ključne riječi:francuska književnost * proza * roman
UDK:821.133.1-31=163.42
Signatura:RO 821.133 HUG z
Inventarni broj:4719
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:17611

114
ISBN:84-500-7480-0
Autor(i):Fernández de Madrid, Alonso
Naslov:Silva Palentina / Alonso Fernández de Madrid ; nueva edición, preparada por Jesús San Martín Payo ; conforme a la anotada por Matías Vielva y Ramón Revilla
Impresum:[Palencia] : Ediciones de la Excma. Diputación Provincial , [1976]
Materijalni opis:XXXV, 849 str., [26] listova s tablama : ilustr. ; 25 cm
Jezik:SPA
Nakladnička cjelina:Colección Pallantia ; num. 1
Napomena:Kazalo
Ključne riječi:povijest kršćanske crkve u Španjolskoj * povijesni izvori * Palencia * 5.-16. stoljeće
UDK:26(460):930.25+093"04/15"
Signatura:RO 93H SILVA.P
Inventarni broj:18418
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:13645

115
ISBN:84-00-04599-8
Autor(i):Garrido Aranda, Antonio
Naslov:Organización de la Iglesia en el Reino de Granada y su proyección en Indias : siglo XVI / Antonio Garrido Aranda
Impresum:Sevilla : Esuela de Estudios Hisapno-americanos , 1979
Materijalni opis:XXII, 385 str., [25] listova s tablama : ilustr. ; 24 cm
Jezik:SPA
Nakladnička cjelina:Publicaciones de Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla ; 261
Napomena:Str. 355-374: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:povijest Španjolske * povijest kršćanske crkve u Granadi i Latinskoj Americi * 16. st.
UDK:27(460+8)"15"
Signatura:RO 93H GARR.A o
Inventarni broj:18672
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:13062

116
ISBN:937-97959-7-8
Naslov:Romania : schituri, manastiri, biserici = ermitages, monasteres, églises = hermitages, monasteries, churches / idee si conceptie = idée et conception = idea and conception Petre Baron, Getta Marculescu ; traduceri = traductions = translations Gabriela Burt-Buruiana
Impresum:Bucuresti : Royal Company , 2001
Materijalni opis:189 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm
Jezik:RUM, francuski, engleski
Napomena:Na ovitku: samostan Sucevita
Ključne riječi:geografija * Rumunjska * samostani * crkve
UDK:911.37(498):726
Signatura:RO 93 ROMANI
Inventarni broj:31815
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za romanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/romanistika
MFN:6416

117
ISSN:0350-3437
Autor:Marković, Vladimir
Naslov:Jedan tip trobrodnih istarskih crkava 17. i 18. stoljeća
Matična publikacija:Radovi Instituta za povijest umjetnosti (21) (str. 87-95) / F/2002
Impresum:Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1997
Napomena:Izvorni znanstveni rad. . - Summary (Str. 95). . - Bilješke (Str. 93)
Ključne riječi:Istra - crkve * peri - mfn 31
UDK:7.0/77
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka povijesti umjetnosti
MFN:804

118
ISSN:0553-6707
Autor:Marković, Vladimir
Naslov:Jednobrodne crkve s parom kapela iz 17. i 18. stoljeća u Istri
Matična publikacija:Peristil (35-36) (str. 169-180) / Fp18/1998;Fp19/1998/ a
Impresum:Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti, 1992/ 1993
Napomena:Izvorni znanstveni rad. . - Summary (Str. 180). . - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Istra - crkve * peri - mfn 21
UDK:726.592 "16/17"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka povijesti umjetnosti
MFN:796

119
ISSN:0553-6707
Autor:Marković, Vladimir
Naslov:Crkve 17. i 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj
Matična publikacija:Peristil (42-43) (str. 97-114)
Impresum:Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti, 1999-2000
Napomena:Izvorni znanstveni rad. . - Summary (Str. 116). . - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Hrvatska - crkve * peri - mfn 21
UDK:7(091)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka povijesti umjetnosti
MFN:795

120
Autor:Hoško, Franjo Emanuel
Naslov:Doprinos Radmile Matejčić obnovi Svetišta Majke Božje na Trsatu : uvodno izlaganje
Matična publikacija:Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije : zbornik radova sa znanstvenog održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof. dr. Radmile Matejčić
Izdanje:Posebno izd
Impresum:Rijeka : Pedagoški fakultet, 1993, (Str. 1-6)
Napomena:Sažetak : The contribution of Radmila Matejčić to the renovation of the Sanctuary of Our Lady on Trsat, introductory relation
Ključne riječi:Matejčić, Radmila * obnova sakralne arhitekture * zaštita spomenika * Rijeka - crkve na Trsatu * Trsat - crkva Majke Božje * Trsat - franjevački samostan * libri-2611
UDK:72.02(Trsat 497.5 )"1960-1965"(063)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka povijesti umjetnosti
MFN:645

121
ISBN:953-7004-07-4
Autor(i):Đurić, Tomislav ; Feletar, Dragutin
Naslov:Stari gradovi, dvorci i crkve Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : pregled povijesti oko 270 mjesta i oko 500 zdanja = Old Towns, Churches and Castles of Slavonnia-Baranja-West Sriem Region / Tomislav Đurić, Dragutin Feletar
Izdanje:I. izdanje
Impresum:Samobor : Hrvatski zemljopis , 2002
Materijalni opis:366 str. : ilustr. pretežno c/b ; 31 cm ; zemljopisna karta
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Historia Croatica. 32, Stara zdanja Sjeverne Hrvatske ; knjiga 1
Napomena:Predgovor usporedo na hrv. i eng. jeziku. - Tvrdi uvez. - Str. 345-354: Izbor literature i izvora. - Literatura i uz tekst. - Str. 355-357: Bilješka o autorima. - Str. 359-366: Kazalo geografskih imena
Ključne riječi:stari gradovi * dvorci * Slavonija * Baranja * Srijem
UDK:72 (497.5-3 Slavonija)
Inventarni broj:69/2008
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:5255

122
ISBN:978-953-6838-23-3
Autor(i):Demonja, Damir
Naslov:Romaničke crkve u Istri / Damir Demonja
Impresum:Zagreb : Vedis , 2007
Materijalni opis:255 str. : ilustr. c/b ; 21 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Meki uvez. - Str. 223-244: Literatura
Ključne riječi:sakralna arhitektura * romanika * Istra * Hrvatska
UDK:7
Signatura:7
Inventarni broj:inv. br. x2
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:5241

123
Autor(i):Botica, Dubravka
Naslov:Četverolisne crkve u srednjoj Europi : problem tipologije sakralne arhitekture 18. stoljeća : doktorska disertacija / Dubravka Botica
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet , 2007
Materijalni opis:418 str. : Ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: prof. dr. Vladimir Marković. - Rukopis. - Tvrdi uvez. - Str. 337-380: Arhivski izvori. - Str. 381-408: Literatura. - Str. 409-410: Sažetak. - Str. 411-413: Zusammenfassung
Ključne riječi:sakralna arhitektura * 18. st.
UDK:7
Signatura:7
Inventarni broj:Dr BOT/2007
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:5223

124
Autor(i):Mahović, Nikolina
Naslov:Povijest i konzerviranje sklopa franjevačkog samostana i crkve Uznesenja Marijina u Samoboru : diplomski rad / Nikolina Mahović
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti , 2007
Materijalni opis:64 str. : ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: mr. Marko Špikić. - Rukopis. - Meki vuez. - Str. 62-64: Bibliografija
Ključne riječi:Samobor * diplomski rad * samostan Uznesenja Marijina u Samoboru * crkva Uznesenja Marijina u Samoboru
UDK:7
Signatura:7
Inventarni broj:Dp MAH 2007
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:5180

125
Autor(i):Bradarić, Keti
Naslov:Crkva sv. Ciprijana i Justine u Visu : diplomski rad / Keti Bradanović
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet , 1988
Materijalni opis:55 str. : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Rukopis. - Meki uvez. - Str. 55: Literatura
Ključne riječi:Vis * arhitektura,sakralna * crkve * diplomski rad
Signatura:Dp-Bradarić
Inventarni broj:(BRA/1988)
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4855

126
Autor(i):Ćorić, Franko
Naslov:Obnova sklopa crkve i samostana sv. Frane na Obali u Splitu 1987-1995. : diplomski rad / Franko Ćorić
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti , 2001
Materijalni opis:36 str., [34] lista s tablama, [14] dvostruko presavijenih listova s tablama : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: prof. dr. Ivo Maroević. - Rukopis. - Tvrdi uvez. - Str. 32-33: Literatura
Ključne riječi:Sv. Frane * Split * zaštita spomeničke baštine * samostan * crkva * obnova * diplomski rad
Signatura:Dp 2001 ĆURIĆ
Inventarni broj:ĆUR/2001
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4842

127
Autor(i):Galović, Krešimir
Naslov:Prilozi istraživanju srednjovjekovne crkve sv. Trojstva u Osijeku : diplomski rad / Krešimir Galović
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet , 1995
Materijalni opis:34 str., XXXVIII listova s tablama : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Rukopis. - Meki uvez. - Str. 30-32: Literatura
Ključne riječi:crkva sv. Trojstva u Osijeku * diplomski rad
UDK:7
Signatura:7
Inventarni broj:GAL/1995
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4819

128
Autor(i):Jureša, Melita
Naslov:Obnova crkve Uznesenja Marijina u gradu Rabu : diplomski rad / Melita Jureša
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti , 1999
Materijalni opis:30, XXVIII str. : ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: prof. dr. Ivo Maroević. - Rukopis. - Meki uvez. - Str. 25-26: Literatura
Ključne riječi:crkva Uznesenja Marijina * Rab
UDK:7
Signatura:7
Inventarni broj:228-99
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4773

129
Autor(i):Leskovar, Snježana
Naslov:Arhitektura franjevačke crkve i samostana sv. Leonarda u Kotarima u blizini Samobora : diplomski rad / Snježana Leskovar
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet , 1996
Materijalni opis:63 str. : ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: prof. dr. Vladimir Marković. - Rukopis. - Tvrdi uvez. - Str. 60-61: Literatura
Ključne riječi:sakralna arhitektura * franjevačka crkva i samostan sv. Leonarda u Kotarima * diplomski rad
UDK:7
Signatura:PUM dp LESKOVAR a
Inventarni broj:LES/1996
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4697

130
Autor(i):Miković, Jasna
Naslov:Restauratorsko konzervatorski radovi na kulisama Božjeg groba župne crkve Sv. Marije iz Kloštar Ivanića : diplomski rad / Jasna Miković
Impresum:Zagreb : [Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet] , 1993
Materijalni opis:57 str. : ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: Ivo Maroević. - Rukopis. - Tvrdi uvez. - Str. 53: Literatura
Ključne riječi:crkva Sv. Marije iz Kloštar Ivanića * Božji grob * restauratorsko-konzervatorski radovi * diplomski rad
UDK:7
Signatura:Dipl. 1993 MIKOVIĆ
Inventarni broj:MIK, 1993
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4647

131
Autor(i):Žigo, Sabina
Naslov:Pročelje crkve sv. Frane u Rabu : diplomski rad / Sabrina Žigo
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti , 2003
Materijalni opis:34 str., [4] lista s tablama : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: prof. dr. Igor Fisković. - Rukopis. - Meki uvez. - Str. 31-34: Izvori i literatura
Ključne riječi:crkva sv. Frane * Rab * diplomski rad
UDK:7
Signatura:Dp ŽIG p
Inventarni broj:ŽIG/2003
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4579

132
Autor(i):Peković, Željko
Naslov:Nastanak ranosrednjovjekovnog Dubrovnika i crkve posvećene štovanju sv. Vlaha zaštitnika grada : doktorska disertacija / Željko Peković
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet , 1995
Materijalni opis:206 str., [35] dvostruko presavijenih listova uključenih u numeraciju : ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Mentor: prof dr. Jerko Marasović. - Rukopis. - Tvrdi uvez. - Str. 186-198: Literatura i izvori. - Str. 182-185: Sažetak. - Str. 199-203: Popis ilustracija
Ključne riječi:urbanizam * Dubrovnik * crkva sv. Vlaha * rani srednji vijek * disertacija
UDK:7
Signatura:Dr PEK n 1995
Inventarni broj:PEK/1995
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4424

133
Autor(i):Demonja, Damir
Naslov:Franjevačke crkve na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća : disertacija / Damir Demonja
Impresum:Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti , 2000
Materijalni opis:2 sv. (373; 315 str., [1] list s tablom) : ilustr. c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Rukopis. - Tvrdi uvez. - Sv. 2: Arhitektonska i fotografska dokumentacija. - Str. 316-372 (1. sv.): Bibliografija
Ključne riječi:arhitektura * franjevci * Hrvatska * disertacija * dubl.
UDK:(043)(0.032)7
Signatura:Dr DEM f 2000
Inventarni broj:DEM/2000(I), DEM/2000(II), DEM/2000(II)a
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4318

134
Autor(i):Prelog, Milan
Naslov:Eufrazijeva bazilika u Poreču / Milan Prelog
Impresum:Zagreb ; Poreč : Buvina - Laurana , 2004
Materijalni opis:100 str. : ilustr. u bojama ; 34 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Monumenta Artis Croatiae
Napomena:Tvrdi uvez. - Str.97-98: Popis reprodukcija. - Str. 99 Literatura
Ključne riječi:Poreč * bizant * arhitektura * crkve * Eufrazijana * bazilika * Eufrazijeva bazilika
UDK:726.033.2(497.5Poreč,Eufrazijana)
Inventarni broj:405/2005
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:4051

135
Autor(i):Horvat, Anđela
Naslov:Portal crkve Sv. Marka u Zagrebu / Anđela Horvat ; [fotografije Tošo Dabac]
Impresum:Zagreb : Kajkavsko spravišče , 1978
Materijalni opis:47 str. : ilustr.c/b ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Polutvrdi uvez. - Bilješke uz tekst. - Str. 41-47: Zusammenfassung
Ključne riječi:crkva sv Marka - Zagreb
Signatura:PU
Inventarni broj:?
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:3542

136
Autor(i):Draganović, Krunoslav
Naslov:Opći šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji = Cerkev v Jugoslaviji 1974 / [uredništvo Krunoslav Draganović... et. al]
Impresum:Zagreb : Biskupska konferencija Jugoslavije , 1975
Materijalni opis:1166 str.,[XXVI preglednih karti na posebnim presavijenim listovima] : ilustr. c/b ; 25 cm
Jezik:hrvatski, slovenski
Napomena:Tvrdi uvez. - Bilješke uz tekst. - Str. 1100-1102: Errata corrige. - Str. 1103-1166: Imenik (Index nominum)
Ključne riječi:crkva * katolička crkva - Jugoslavija
UDK:28(497.1)
Signatura:PU-C125 27 DRA O OPĆI
Inventarni broj:210/ 1991
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:3444

137
Autor(i):Barthel, Gustav ; Hege, Walter
Naslov:Barockkirchen in Altbayern und Schwaben / aufgenommen von Walter Hege ; beschrieben von Gustav Barthel
Impresum:Berlin : Deutscher Kunstverl. , 1938
Materijalni opis:60 str. [+ 116 tabli] : ilustr. c/b ; 31 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Deutsche Dome
Napomena:Tvrdi uvez. - Str. 56-59: Popis ilustr
Ključne riječi:barok - crkve
Signatura:PU
Inventarni broj:3331 Reinv.
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:3406

138
Autor(i):Millet, Gabriel
Naslov:L'ancien art Serbe : les églises / Gabriel Millet
Impresum:Paris : E. de Boccard , 1919
Materijalni opis:208 str. : ilustr. c/b ; 33 cm
Jezik:francuski
Napomena:Tvrdi uvez. - Str. 202-203: Bibliografija. - Str. 203: Kazalo. - Str. 204: Ilustracije
Ključne riječi:Srbija * arhitektura * srednji vijek, crkve * bizantska arhitektura,Srbija
UDK:72.033.2(497.11)
Signatura:PU-z 72.033.2(497.11) MIL A
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:3190

139
Autor(i):Vežić, Pavuša
Naslov:Crkva Sv. Trojstva (Sv. Donata) u Zadru : konzervatorski radovi i rezultati istraživanja / Pavuša Vežić
Impresum:Zagreb : Republički zavod za zaštitu spomenika kulture , 1985
Materijalni opis:64 str. : ilustr.c/b ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske ; prilog uz broj 8-9 /1983
Napomena:Meki uvez
Ključne riječi:Zadar - Sv. Donat * Zadar - Sv.Trojstvo * Zadar - crkve * Sv. Donat - Zadar * zaštita spomenika * konzervacija spomenika
UDK:726.54(497.5 Zadar)(064) : 72.02(497.5 Zadar, Sv.Donat)
Signatura:PU 7(497.5 Zadar) VEŽ c
Inventarni broj:64/1987
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2897

140
Autor(i):Filić, Krešimir
Naslov:Franjevci u Varaždinu : poviest franjevačke crkve i samostana : o 700-godišnjici dolazka franjevaca u Varaždin / Krešimir Filić
Impresum:Varaždin : Krešimir Filić , 1944
Materijalni opis:142 str.,[14] str. s tablama : ilustr.c/b ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Meki uvez
Ključne riječi:Varaždin * franjevci * crkveni redovi - franjevci
UDK:930(497.5 Varaždin)
Signatura:PU 930(497.5 Varaždin) FIL f
Inventarni broj:2085/1955
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2895

141
Autor(i):Pejaković, Mladen
Naslov:Broj iz svjetlosti : starohrvatska crkvica Svetog Križa u Ninu / Mladen Pejaković ; fotografije Nenad Gattin, Vinko Nikolić
Impresum:Zagreb : Matica hrvatska , 1978
Materijalni opis:191 str. : ilustr.c/b ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Hrvatska umjetnost
Napomena:Tvrdi uvez
Ključne riječi:Nin - Sv. Križ * starohrvatske crkve - Sv. Križ u Ninu
UDK:726.54(497.5 Nin) 72.033(497.5 Nin)
Signatura:PU 72(497.5 Nin) PEJ b
Inventarni broj:5843/1978
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2860

142
Autor(i):Domijan, Miljenko
Naslov:Riznica župne crkve u Ninu / Miljenko Domijan
Impresum:Zadar : Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar , 1983
Materijalni opis:45 str. : ilustr. djelomice u bojama ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Meki uvez. - Katalog
Ključne riječi:Nin - fundus riznice
UDK:7.046(497.5 Nin)(064)
Signatura:PU 7(497.5 Nin) DOM r
Inventarni broj:73/1985
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2859

143
ISBN:953-6158-01-9
Autor(i):Jeličić-Radonić, Jasna
Naslov:Gata, crkva Justinijanova doba : XIII Međunarodni Kongres za starokršćansku arheologiju = [Gata] a church from Justinian's time / Jasna Jeličić-Radonić i suradnici
Impresum:Split : Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture , 1994
Materijalni opis:263 str.,[5] str. s tablama : ilustr. djelomice u bojama ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Posebna izdanja ; knj. 4
Napomena:Meki uvez
Ključne riječi:Gata * Justinijan * crkve - doba Justinijana
UDK:726.54(497.5 Gata)
Signatura:PU 726.54(497.5) JELI g
Inventarni broj:7/1995 (c)
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2832

144
Autor(i):Jedin, Hubert [ur.]
Naslov:Velika povijest crkve / uređuje Hubert Jedin
Impresum:Zagreb : Kršćanska sadašnjost , 1978-1987
Materijalni opis:6 sv. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Volumina theologica : Blioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost"
Napomena:Tvrdi uvez. - Prijevod djela: Handbuch der Kirchengeschichte. - Svezak VI čine polusvesci VI/I i VI/II. - Kazalo
Ključne riječi:crkva - povijest c.
Podaci o svescima:Sv. 5 : Crkva u doba apsolutizma i prosvjetiteljstva. - 1978. - XXXV, 570 str
Sv. 6/1 : Suvremena crkva. - 1987. - XXXV, 802 str. ISBN 86-397-0001-X
Sv. 6/2 : Suvremena crkva. - 1981. - XXVI, 550 str
UDK:27/28(091)
Signatura:PU-C-125 27/28(091) JED V
Inventarni broj:102/2003, 103/2003, 104/2003
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2731

145
Autor(i):Raichle, August ; Kempter, Reinhard
Naslov:St. Peter zu Rom / von August Raichle ; mit einer Einfuehrung von Reinhard Kempter
Impresum:Muenchen : Knorr [und] Hirth Verlag , [19?]
Materijalni opis:16 str.,[32] str. s tablama : c/b ilustr. ; 18 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Das kleine Kunstbuch
Napomena:Tvrdi uvez
Ključne riječi:crkve * arhitektura * Sv. Petar, Rim * Rim
UDK:726.54.034(450Rim)
Signatura:PU 726.54(450Rim) RAI S
Inventarni broj:5693, 1978
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2668

146
Autor(i):Klauner, Friderike
Naslov:Die Kirche von Stift Melk / Friderike Klauner
Izdanje:2. Aufl
Impresum:Wien : Franz Deuticke , 1948
Materijalni opis:36 str.,[40] str. s tablama : c/b ilustr. ; 25 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Kunstdenkmaeler ; 3
Napomena:Tvrdi uvez. - Popis ilustracija. - Str. 35-36: Bibliografija
Ključne riječi:crkve * Melk
UDK:72.034.8(436Melk)
Signatura:PU 72.034.8(436Melk) KLAU K
Inventarni broj:141/1991
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2659

147
Autor(i):Buechner, Joachim
Naslov:Die spaetgotische Wandpfeilerkirche : Bayerns und Oesterreichs / von Joachim Buechner
Impresum:Nuernberg : Verlag Hans Carl , 1964
Materijalni opis:VIII, 179 str.,[24] str. s tablama : c/b ilustr. ; 27 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Erlanger Beitraege zur Sprach und Kunstwissenschaft ; Band 17
Napomena:Tvrdi uvez. - Kazalo
Ključne riječi:crkve * gotika,kasna * kasna gotika * zidni stupci * kasnogotička arhitektura * Bavarska * Austrija
UDK:726.54.033.5(430)(436)
Signatura:PU-z 72.033.5 BUECH s
Inventarni broj:239/2002
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2655

148
Autor(i):Riesenhuber, Martin
Naslov:Die kirchliche Barockkunst in Oesterreich / Martin Riesenheber
Impresum:Wien : Verlag Herder [und] Co. , 1924
Materijalni opis:VII, 671 str.,[208] str. s tablama : c/b ilustr. ; 24 cm
Jezik:njemački
Napomena:Tvrdi uvez. - Kazalo
Ključne riječi:arhitektura * crkve * barok * Austrija
UDK:726.54/.034.7(436)
Signatura:PU 726.54/.034.7(436) RIES k
Inventarni broj:42
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2507

149
Autor(i):Lieb, Norbert
Naslov:Barockkirchen zwischen Donau und Alpen / Norbert Lieb
Impresum:Muenchen : Hirmer , cop.1953
Materijalni opis:174 str.,172 str. s tablama : c/b ilustr. ; 28 cm
Jezik:njemački
Napomena:Tvrdi uvez. - Str. 139-158: Bibliografija. - Kazala
Ključne riječi:barokna arhitektura * Njemačka * crkve
UDK:72.034.7(430)"16/17"
Signatura:PU 72.034.7 LIE b
Inventarni broj:3455/1964
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2053

150
ISBN:3-7991-6142-2
Autor(i):Wagner, Helga
Naslov:Bayerische Barock- und Rokokokirchen / Helga Wagner
Impresum:Muenchen : Sueddeutscher Verlag , cop. 1983
Materijalni opis:189 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:njemački
Napomena:Tvrdi uvez. - Str. 183-184: Bibliografija. - Rječnik: 185-186 str
Ključne riječi:barok * rokoko * arhitektura * crkve * Njemačka
UDK:72.034.8(430)"16/17"
Signatura:PU 72.034.8(430) WAG b
Inventarni broj:58/1990
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za povijest umjetnosti, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povumjetnosti
MFN:2031

Upit: UncontrolledTerms_swish=(crkve )

login