Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 42420

1
ISSN:0473-0992
Autor:Petrinec, Maja
Naslov:Dosadašnji rezultati istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja u Glavicama kraj Sinja kao prilog razrješavanju problema kronologije starohrvatskih grobalja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 205-246
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Current results of the exploration of the early medieval cemetery in Glavice near Sinj as a contribution to clarification of chronology of early Croatian cemeteries
Sažetak:Tema rada su dosadašnji rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja u Glavicama kraj Sinja. Tu je, zahvaljujući stratigrafskim podacima, moguće pratiti kontinuitet sahranjivanja u tri različite faze; prvi fazu predstavljaju paljevinski grobovi, potom slijede kosturni grobovi s poganskim obilježjem i naposljetku, kosturni grobovi s kristijaniziranim pokojnicima. Na osnovu međusobnih odnosa grobova u Glavicama kao i usporedbom s drugim istovremenim grobljima na hrvatskom, ali i na drugim slavenskim područjima, predložena je datacija u rasponu od kraja 7. do kraja 9. stoljeća, uz detaljno iznošenje karakteristika grobova svih triju faza.
Ključne riječi:Glavice * stratigrafija groblja * kontinuitet * Gluvine kuće * Liske * Jojine kuće * Kongor * karičice * jame s paljevinom * kosturni grobovi
UDK:930.26(497.5)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:363

2
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Istraživanja kod Herkulovih vrata
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 153-203
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: The excavations at the Hercules' Gates
Sažetak:Istraživanjima kod Herkulovih vrata u Puli potvrđeni su rezultati starijih sondiranja vršenih u više navrata tijekom 20. stoljeća i ustanovljeni neki ranije nepoznati elementi arhitektonske konstrukcije ovoga dijela pulskoga obrambenog sustava. Arheološki nalazi pripadaju gradskim fortifikacijama i komunikacijama, grobištu, te privatnim stambenim objektima. Među pokretnim nalazima, osobito su brojni ulomci kamenih nadgrobnih spomenika i građevinskih elemenata.
Ključne riječi:vila * bedemi * stambena arhitektura * nadgrobni spomenici * antika
UDK:904.03(497.5 Pula)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:362

3
ISSN:0473-0992
Autor:Kulenović, Igor
Naslov:Novi nalaz kruništa s lavljim parom s lokaliteta Gabajeva greda kod Koprivnice
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 143-152
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Recent find of an upper end of stele in the form of lions from the Gabajeva greda site near Koprivnica
Sažetak:U rujnu 2001. g. na lokalitetu Gabajeva greda kod Koprivnice iz vode je izvađeno nedovršeno krunište s lavljim parom od krupnozrnatog bijelog mramora. Radi se o kompoziciji gdje je između dva lava smješten plitki prikaz ženskog lika na prizmatičnom stubu. Ponuđene dvije interpretacije ovog prikaza odnose se na Kibelu i Meduzu. Kompozicija kruništa vezana je uz širenje sinkretičkih kultova rimskim provincijama od 1.-3. st. U taj je široki vremenski okvir smješteno i naše krunište jer je ono pronađeno izvan arheološkog konteksta pa ga zasad nije moguće preciznije datirati. Krunište iz Gabajeve grede pokazuje karakteristike visoke umjetničke kvalitete. Članak se osvrće na materijalnu osnovu proizvodnje i trgovine mramornim izrađevinama iz čega se izvodi teza o prisutnosti forme kruništa u istočno-panonskim središtima Mursi i Sirmiju kao rezultata djelatnosti pohorskih kamenoloma, pri čemu je Poetovio identificiran kao glavni centar trgovine mramorom te širenja ove forme.
Ključne riječi:lavlje krunište * antika * mramor * Kibela
UDK:904:725.95(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:361

4
ISSN:0473-0992
Autor:Šeparović, Tomislav
Naslov:O medaljonu carice Faustine mlađe iz Podgrađa kod Benkovca
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 133-141
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Medallion of the empress Faustina the Younger from Podgrađe near Benkovac
Sažetak:Tema rada je rimski brončani medaljon s likom carice Faustine Mlađe iz Podgrađa kod Benkovca koji se čuva u numizmatičkoj zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Medaljon je pronađen in situ unutar slučajno otkrivenog paljevinskog groba u podnožju gradine na kojoj se u rimsko doba nalazio municipij Aserija. Riječ je o primjerku koji pripada tipu uokvirenih medaljona kakvi su se kovali od vremena Hadrijana do u prvu polovicu 3. stoljeća, a nešto češće u razdoblju Antonina. Po prikazu na reversu može se zaključiti da je bio u funkciji strene, odnosno dara, koji se poklanjao prilikom proslave blagdana Nove godine.
Ključne riječi:numizmatica * Aserija * Fortuna * strena * dar
UDK:903(497.5 Podgrađe)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:360

5
ISSN:0473-0992
Autor:Kaiser, Timoty
Naslov:Krajicina spilja i brončano doba otoka Visa
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 99-110
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Krajicina spilja and the Bronze Age of Vis
Sažetak:Arheološka građa otoka Visa za razdoblja starija od vremena grčke kolonizacije vrlo je oskudna. Početni korak prema upotpunjavanju postojeće slike pretpovijesti otoka učinjen je godine 1994., istraživanjem u Krajicinoj spilji. Pregled površine i iskopavanje ograničenog opsega pokazali su da je špilja bila povremeno posjećivana već za neolitika, te nešto češće za ranog i srednjeg brončanog doba. Čini se da nikad nije bila trajnije naseljena ili intenzivno korištena u neke druge svrhe. Prikupljena građa (pretežno ulomci lončarije, te nekoliko kamenih izrađevina) pruža prve izravne dokaze o prisutnosti ljudi na Visu već za ranog neolitika, te ukazuje na znatniju naseljenost otoka za brončanog doba.
Ključne riječi:neolitik * pretpovijest * Vis * brončano doba * keramika
UDK:902.035:903(497.5 Vis)"637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:359

6
ISSN:0473-0992
Autor:Milićević Bradač, Marina
Naslov:Vučedolska "Golubica" kao posuda
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 71-98
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: The "Dove" from Vučedol as a vessel
Sažetak:Posuda vučedolske kulture, nazvana "Vučedolska golubica", nađena je na Gradcu, akropoli lokaliteta Vučedol kraj Vukovara. Jama u kojoj je pronađena pripada istom horizontu kao i jama s ukopanim i žrtvovanim jelenom i tzv. Grob bračnog para. Svi su ovi objekti povezani s "Megaronom ljevača bakra". Sva tri elementa - ptica, jelen i metalurgija - povezuju se s glavnom odlikom šamanske tehnike, a to je ekstatičko putovanje na onaj svijet i povratak s njega. Šamani su za svoje rituale često koristili halucinogena sredstva, obično posluživana u naročitim posudama i vjerojatno se takvo neko piće posluživalo i u posudi u obliku ptice nađenoj na Vučedolu.
Ključne riječi:Vučedol-Gradac * grob bračnog para * megaron ljevača bakra * šamanska tehnika * ritual * kult * ptica * jelen * medovina * opijum * mandragora * bunika * kukurjek * bršljan * mrazovac * kukolj * ljulj
UDK:903.26(497.5)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:358

7
ISSN:0473-0992
Autor:Radić, Dinko
Naslov:Špilja Žukovica : prapovijesno nalazište na obali Pelješkog kanala
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 55-69
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: The Žukovica cave: a prehistoric site at the coast of the Pelješac channel
Sažetak:Špilja Žukovica smještena je neposredno iznad mora na korčulanskoj strani Pelješkog kanala. Ulaz u špilju je širok, okrenut prema sjeverozapadu, a površina unutrašnjosti iznosi stotinjak metara. Pokusnim sondiranjem ustanovljena je kontinuirana naseljenost tijekom više prapovijesnih razdoblja. Jedan ukrašen i nekoliko neukrašenih ulomaka impresso keramike najstariji su nađeni artefakti. U narednom sloju debljine četrdesetak cm otkopani su predmeti koji pripadaju srednjem neolitiku. Posebno je značajan nalaz ulomka ukrašenog slikanjem postojanom bojom na svijetloj podlozi. Vrijeme najintenzivnijeg života u Žukovici je klasični stupanj hvarske kulture. U naslagama iz toga vremena nađena je velika količina dijelova karakterističnih glačanih posuda ukrašenih urezivanjem i nepostojanim slikanjem. Samo dva ulomka sa sigurnošću pripisujemo eneolitiku, a nekoliko krhotina početku brončanog doba. Slojevi dublji od 180 cm nisu istraživani. Nalazi životinjskih kostiju i raznolikih školjaka uobičajeni su u svim promatranim razdobljima. Špilja Žukovica nalazi se na idealnom mjestu za prelaz preko prometno važnog Pelješkog kanala. Značenje te točke treba promatrati u širem kontekstu vrlo razvijenog prekojadranskog komuniciranja između Apeninskog poluotoka i središnjeg Balkana tijekom neolitika i kasnije.
Ključne riječi:impresso keramika * hvarska kultura * velolučka kultura * Korčula
UDK:903.32(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:357

8
ISSN:0473-0992
Autor:Šimek, Marina
Naslov:Eneolitičke glačane kamene alatke iz špilje Vindije (SZ Hrvatska)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 39-54
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Aeneolithic polished stone tools from the cave Vindija (NW Croatia)
Sažetak:U radu su tipološki i petrografski analizirane 22 eneolitičke glačane kamene alatke iz špilje Vindije (Hrvatsko zagorje, SZ Hrvatska) koje su dio fundusa Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin. Razvrstane su u dvije osnovne kategorije (glačane alatke s rupom za nasad i glačano oruđe/oružje bez rupe za nasad) i tipološki određene metodom koja je razrađena na artefaktima s područja sjeveroistočne Slovenije. Petrografske su analize pokazale da je sirovinski materijal (bazalt 36. -, serpentinit 23. -, dijabaz 23. -, andezit 9. - i pješčenjak 9. -) upotrijebljen za njihovu izradbu autohtonog porijekla jer su izdanci svih navedenih stijena ustanovljeni na području sjeverozapadne Hrvatske (Ravna gora, Ivanščica, Kalnik), te u aluvijalnim naslagama rijeke Drave. Na kraju, kao dodatak radu analizirane su alatke kataloški popisane.
Ključne riječi:eneolitik * polirane kamene alatke * bazalt * serpentinit * dijabaz * pješčenjak * petrografska analiza
UDK:903.014(497.5 Vindija)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:356

9
ISSN:0473-0992
Autor:Balen, Jacqueline
Naslov:Kamene alatke s nalazišta Samatovci iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 19-37
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Stone artefacts from site Samatovci in the Archaeological Museum in Zagreb
Sažetak:U članku je obrađen kameni materijal grube i glačane površine s nalazišta Samatovci kod Osijeka. S tog nalazišta potječe najveći broj kamene građe koju možemo pripisati neolitičkoj sopotskoj kulturi. Petrografska analiza pokazala je da su za izradu alatki korištene eruptivne i sedimentne stijene što korespondira s dvjema kategorijama, odnosno tipovima alatki: kamenje veće tvrdoće (eruptivno) upotrebljavano je za alatke koje su korištene za sječenje i udaranje, dok je mekši kamen upotrebljavan za izradu različitih vrsta bruseva i gladilica. Sve sirovine nabavljane su u bližoj okolici u obliku riječnih i potočnih valutica. Rad je nastao u sklopu projekta IGCP/UNESCO 442.
Ključne riječi:Samatovci * sopotska kultura * kamene alatke * gladilice * brus * eruptivne stijene * sedimentne stijene * plosnata sjekira * klin * dlijeto * brusni kamen * rožnjak * pješčenjak
UDK:069.5:903.014(497.5)"6347"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:355

10
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Polished stone implements of the neolithic Starčevo culture in northen Croatia
Matična publikacija:Opuscula Archaeologica / Vol. 26, str. 13-15
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002
Napomena:Sažetak: Glačane kamene izrađevine neolitičke starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj
Sažetak:The Starčevo Culture, the first agricultural community in northern Croatia has been archaeologically documented by more than 60 permanent settlements. They are mostly located in the southern Pannonian basin of the river Sava. Fabourable natural conditions of the region enabled high population density during the early and middle neolithic and so far a great number of archaeological traces. Various aspects of the Starčevo Culture have often been discussed in archaeological literature but it's stone production has been neglected although the new technology of producing stone artifacts, the techniques of abrading and polishing were usually emphasized as one of the important neolithic features. Polished stone implements, specifically the last-shaped wedges, flat axes and chisels have generally been noted in all areas of the Starčevo Culture distribution. The polished stone implements from the Starčevo settlements, such as Vinkovci-Hotel, Zadubravlje, Slavonski Brod-Galovo, Pepelana have been chosen for analysis in order to solve the problem of their function, but also to investigate and determine the possible sources of the exploited raw material and the way of it's circulation among the Starčevo settlements.
Ključne riječi:neolitik * starčevačka kultura * sjeverna Hrvatska * glačane kamene izrađevine
UDK:903.014(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:354

11
ISSN:0473-0992
Autor:Paunović, Maja
Naslov:Origin of the neolithic raw materials in Croatia
Matična publikacija:Opuscula Archaeologica / Vol. 26, str. 7-17
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002
Napomena:Sažetak: Porijeklo sirovinskog materijala u neolitiku Hrvatske
Sažetak:In the frame of the IGCP Project 442, recently started a petrographical analysis of the neolithic raw materials from the sites Samatovci and Vindija (Croatia). The preliminary results show a mixture of used materials of local origin (probably pebbles found in the river valleys). To define their sources, the geographical and geological characteristics of the wider area were analysed showing two possibilities of provenience. Majority of the raw materials derives: 1. - from the high cristalline shists of the Pannonian megastructures, and 2. - from the volcanic and metamorphic rocks of the Alps and Dinarides. On the other hand, the rare raw materials such as obsidian and jadeite were occasionally imported in limited quantities along the trading and/or migrating routes from Italy.
Ključne riječi:neolitik * sirovinski materijal * kamena industrija * petrografska analiza * rožnjak * kvarcit
UDK:903-03:552.3.4(497.5)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:353

12
Autor:Dimitrijević, Stojan
Naslov:Četiri groba iz novootkrivene slavenske nekropole u Otoku kod Vinkovaca: s posebnim osvrtom na naušnice lunulasto-zvjezdolikog tipa
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 2, 21-38, table I-V
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog Instituta, 1957.
Napomena:Zusammenfassung: Vier Gräber aus dem neuentdecken slawischen Gräberfeld in Otok bei Vinkovci: mit besonderer Berücksichtigung der halbmondförmigen Ohrgehänge mit sternförmigen Ansatzstück
Ključne riječi:Čađavica * gradina * lunulaste naušnice * slavenski grobovi * ogrlica * željezni nožić * zvjezdoliko-lunulaste naušnice
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:352

13
ISSN:0473-0992
Autor:Mirosavljević, Vladimir
Naslov:Ilirski grob iz Udbine : prilog materijalnoj kulturi Japoda
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 2, str. 5-21, T. 1-4
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog instituta, 1957
Napomena:Zusammenfassung: Ein illyrisches Grab aus Udbina: ein Beitrag zur materiellen Kultur der Japoden
Ključne riječi:Lika * željezno doba * brončana dvospiralna fibula * brončana igla-ukosnica * polumjesečasta fibula
UDK:903.25+903.5(497.562)"638"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:351

14
Autor:Vinski, Zdenko
Naslov:O nalazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog avarskog kaganata
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 3, str. 13 - 55, T. 1-18
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog instituta Sveučilišta, 1961
Napomena:Zusammenfassung: Zu den Funden des 6. und 7. Jahrhunderts in Jugoslawien mit besonderer Berücksichtigung der archäologischen Hinterlassenschaft aus der Zeit des ersten awarischen Khaganates
Ključne riječi:prvi avarski kaganat * Kutriguri * Avari * Martinovka * Čađavica * Velika Kladuša * Biskupija * Kranj * pontske radionice
UDK:904(497.1)"05/06"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:350

15
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:O pitanju kopnene veze između dvaju antičkih naselja otoka Hvara
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 3, str. 1-11, T. 1
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog instituta Sveučilišta, 1961
Napomena:Résumé: Autour d'un probleme de la route reliant par terre ferme les deux anciennes villes de l'île de Hvar
Ključne riječi:Pharos * Stari Grad * kiklopski zid * kovnica novca * Hvar
UDK:904(497.5 Hvar)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:349

16
ISSN:0473-0992
Autor:Rendić-Miočević, Rendić
Naslov:Zlatni nakit iz helenističko-ilirske nekropole u Budvi
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 4, str. 5-43, T. 1-10
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Odsjeka za arheologiju, 1961
Napomena:Résumé: Les bijoux d'or de la nécropole hellénistico-illyrienne de Budva
Ključne riječi:Budva * nekropola * spiralna zmijolika narukvica od zlatnog lima * naušnica u obliku okrenute piramide * kolutasta zoomorfna naušnica
UDK:904.25-032.42(497.16)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:348

17
ISSN:0473-0992
Autor:Dimitrijević, Stojan
Naslov:Problem neolita i eneolita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 5, str. 5-78, T. 1-19
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Odsjeka za arheologiju, 1961
Napomena:Zusammenfassung: Problem des Neolithikums und Aeneolithikums in Nordwestjugoslawien
Ključne riječi:Malo Korenovo * keramika * Budinšćina * naseobina * bapsko-lenđelska kultura * Letičani * Tkalec * Beketinec * lasinjska kultura * Jakšić * Kutina * Drulovka * vučedolska kultura
UDK:903(497.1)"634/636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:347

18
ISSN:0473-0992
Autor:Iskra-Janošić, Ivana
Naslov:Rimske votivne pločice od olova u Jugoslaviji : prilog tipologiji i rasprostiranju
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 6, str. 49-68, T. 1-6
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1966
Napomena:Zusammenfassung: Römische votiven Bleitafeln in Jugoslawien: Beitrag zur Typologie und Verbreitung
Ključne riječi:olovne pločice * kult * rimska vojska * Sol * Luna * Dalj * Mačvanska mitrovica * Siscia * tip Divoš-olovna pločica
UDK:248.153.7-034.4:904(497.1)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:346

19
ISSN:0473-0992
Autor:Šmalcelj, Marija
Naslov:Antičke metalne svjetiljke iz Vinkovaca
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 6, str. 39-48, T. 1-6
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1966
Napomena:Zusammenfassung: Antike Metallampen aus Vinkovci
Ključne riječi:Cibalae * Vinkovci * brončane svjetiljke * Kameo s likom Gorgone
UDK:749.2-034.3:904(497.5 Vinkovci)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:345

20
ISSN:0473-0992
Autor:Faber, Aleksandra
Naslov:Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 6, str. 25-38, T. 1-4
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1966
Napomena:Zusammenfassung: Beitrag zur Topographie des illyrisch-römischen Epidaurum: mit Rücksicht auf neue Forschungen
Ključne riječi:Cavtat * antika * Epidaurum * Sutivan * cisterna * Obod
UDK:528.4:904(497.5 Cavtat)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:344

21
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Tri antička reljefa sa Hvara
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 6, str. 15-24, T. 1-4
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1966
Napomena:Summary: Three ancient reliefs from the island of Hvar
Ključne riječi:Reljef Silvana i nimfa * Dominikanski samostan u Starome Gradu * reljef Libere * Afrodita * Jupiter * Herkul * kult * religija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:343

22
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Nalaz keltskog oružja iz Zemuna
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 6, str. 5-14, T. 1-6
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1966
Napomena:Zusammenfassung: Ein keltischer Waffenfund aus Zemun
Ključne riječi:željezni mač * željezno koplje * Skordisci * Kalvarija-Zemun
UDK:903.22(497.11)"6387"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:342

23
ISSN:0473-0992
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:Metalurgija vučedolskog kompleksa
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 8, str. 1-87, table 1-16
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1983
Napomena:Summary: Metallurgy of the Vučedol Culture complex
Sažetak:U vrijeme kasnog eneolitika unutar vučedolskog kulturnog kompleksa stvoreni su pored ostalih i osnovni tehnološki uvjeti koji su prethodili pojavi ranog brončanog doba. Serijska proizvodnja bakrenih predmeta rezultirala je prijelazom s oksidne na upotrebu sulfidne bakrene rudače. To je dovelo do pomicanja dijela populacije prema rudnim ležištima u kasnoj vučedolskoj kulturi. I oblicima i sastavom bakrenih predmeta vučedolska kultura predstavlja autentičnu metaluršku cjelinu koja se dosta oštro distancira od istovremenih prilika istočno od Dunava.
Ključne riječi:minerali * rudna ležišta bakra * dvodijelni ljevački kalupi * jezgrenik * sljubnica * dvodijelni ljevački kalup za izradu bakrenih sjekira * metalurški pribor * peći * kovanje * sulfidi * halkopirit * Vinkovci-tržnica
UDK:699:903'16(497.5 Vučedol)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:341

24
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Nalazi sa Tora kod Jelse kao prilog njegovoj kronologiji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 7, str. 61-76
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1982
Napomena:Summary: The finds from Tor near the town of Jelsa, island of Hvar, and its chronology
Sažetak:Tor je kula sagrađena iz velikih "kiklopskih" kamenih blokova, na strmom brijegu jugoistočno od mjesta Jelse na otoku Hvaru. Zidovi su joj dugi 7,20 m na sjevernoj i južnoj strani, a 6,20 na istočnoj i zapadnoj strani. Visoka je 6,30 m na južnoj strani, a 8 m na sjevernoj strani. Podignuta je na vrhu značajne prethistorijske gradine. Sonda na vrhu gradinskoga brijega dala je metalne predmete u rasponu od željeznoga doba do antike, zatim keramičke ulomke prostoručne domaće keramike i ulomke helenističkih vaza. Nađena su dva brončana novca grčke naseobine Pharos na otoku Hvaru i jedan brončani novac naseobine Isse - otoka Visa. Novci i keramički materijal datiraju se od četvrtoga do trećega stoljeća pr. n. e. Sondu treba povezati uz graditelje i vrijeme gradnje kule, a to je najvjerojatnije vrijeme uspona ilirske države tj. u drugu polovinu trećega st. pr. n. e. To nam ukazuje položaj, slojevi i sastav sonde i materijala koji se objavljuje u izboru.
Ključne riječi:kula Tor * kiklopski kameni blokovi * novac Farosa * novac Isse
UDK:904:623.1:737(497.5 Jelsa)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:340

25
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:O porijeklu srednjobrončanodobne antropomorfne plastike u jugoslavenskom Podunavlju
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 7, str. 47-61
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1982
Napomena:Zusammenfassung: Über die Genesis der mittelbronzezeitlichen anthropomorphen Plastik im jugoslawischen Donauraum
Sažetak:Potaknuta nedavno nađenim mikenskim idolom, tzv. "Damom iz Filakopija" na otoku Melosu, autorica ponovno raspravlja problem nastanka i vremenskog opredjeljivanja srednjobrončanodobnih idola u jugoslavenskom Podunavlju. Zbog izričitih stilskih i ikonografskih veza "Dama iz Filakopija" povezuje se s idolom iz Kličevca, a iz toga proizlaze zaključci o porijeklu, značenju i kronologiji srednjopodunavske idoloplastike.
Ključne riječi:idoli * kronologija * porijeklo * značenje * Dama iz Filakopija * kličevački idol
UDK:903.26(497.1)"6375"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:339

26
ISSN:0473-0992
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:Prilog stratificiranju Kevderc-Hrnjevac tipa Retz-Gajarske kulture
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 7, str. 37-46
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1982
Napomena:Summary: A contribution to the stratigraphy of the Kevderc-Hrnjevac type of the Retz-Gajary culture
Sažetak:Zemunica Kevderc-Hrnjevac tipa retz-gajarske kulture na lokalitetu Drljanovac (sonda II) iskazuje se horizontalnom stratigrafijom u vremenskom paralelizmu s najmlađim slojem lasinjske kulture - Lasinja III. Zemunica je preslojena kućom ranobrončanodobne vinkovačke kulture.
Ključne riječi:Drnljanovac * zemunica * Retz-Gajary kultura * Kevderc-Hrnjavec tip * Lasinja * vinkovačka kultura
UDK:902.62+903.4(497.5)"636/637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:338

27
ISSN:0473-0992
Autor:Dimitrijević, Stojan
Naslov:Die frühe Vinkovci-Kultur und ihre Beziehungen zum Vučedoler Substrat
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 7, str. 1-36
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1982
Napomena:Rana vinkovačka kultura i njen odnos prema vučedolskom supstratu u svjetlu iskopavanja u Vinkovcima 1977.-78. godine
Sažetak:Zaštitna iskopavanja u Vinkovcima na telu bivše Tržnice izvedena su zbog izgradnje novog hotela u 1977. i 1978. godini. Potvrdila su redoslijed slojeva otkrivenih u sondiranju 1962. godine. Iznad horizonta B koji sadrži kasnoklasičnu vučedolsku kulturu, tj. fazu B2 otkriven je horizont C sa najstarijom vinkovačkom kulturom. Za kronološke odnose naročito je važna pojava kasnovučedolskih nalaza - stupnja C slavonskog tipa u tom najstarijem vinkovačkom horizontu. Zaključuje se da u vrijeme rane vinkovačke kulture (stupnja A1) kasna vučedolska kultura nije više egzistirala u istočnoslavonskom području.
Ključne riječi:Vinkovci * Tržnica * starčevačka kultura * stupanj spiraloid B * Lasinja * keramika * klasična vučedolska kultura
UDK:903.23'16(497.54)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:337

28
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Gradina u luci antičkog Pharosa
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 9, str. 35-45
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1984
Napomena:Riassunto: Castelliere nel porto dell'antica Pharos (Polyb., III, 19)
Sažetak:U poznatom Polibijevom izvještaju o zauzimanju grada Pharosa, danas Staroga Grada na otoku Hvaru, po rimskoj ekspediciji pod vodstvom konzula L. Emilija Paula i M. Livija Salinatora 219. pr. n. e. spominje se "prirodno utvrđeni brežuljak između grada i luke", koja je bila najbliža gradu. Rimljani su zauzimanjem toga brežuljka presjekli vojnicima Demetrija Faranina povratak u grad i time zapečatili njegovu sudbinu. Autor je utvrdio da je taj brežuljak gradina "Glavica" - kota 111, na sjevernoj strani luke Pharosa i nasuprot položaju antičkoga grada. Jasni gradinski karakter ovoga brijega potvrđuje, da se jedino na nj može odnositi Polibijeva oznaka "lofos erymnos" - "prirodno utvrđeni brežuljak".
Ključne riječi:Stari Grad * Hvar * Polibije * "lofos erymnos" * Glavica
UDK:904:627(497.5 Stari Grad)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:336

29
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Prilog problematici kasnolatenskih utvrđenih naselja u Slavoniji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 9, str. 23-34
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1984
Napomena:Zusammenfassung: Zur Problematik der befestigten Siedlungen aus der Spät-La-Tene-Zeit in Slawonien
Sažetak:Na temelju iskopavanja na Gradini u selu Privlaka kod Vinkovaca u 1979. i 1981. godini u kojima je posebna pažnja bila posvećena istraživanju tamošnjeg fortifikacijskog sistema raspravlja se šire o fortificiranju kasnolatenskih naselja u Slavoniji.
Ključne riječi:Gradina-Privlaka * kasnolatenska utvrđena naselja * Orolik * Stari Mikanovci * zemljani bedem * istočnokeltski novac * kućni lijep
UDK:903.4:623.2(497.54)"6387"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:335

30
ISSN:0473-0992
Autor:Milićević, Marina
Naslov:Rekonstrukcija ženske odjeće u eneolitiku međuriječja Dunava, Drave i Save
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 9, str. 1-23
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1984
Napomena:Summary: Reconstruction of the Aeneolithic women's wear between the Danube, the Drava and the Sava
Sažetak:Prema nekim idolima badenske i vučedolske kulture može se prilično vjerno rekonstruirati odjeća i obuća tog razdoblja. Materijali za njezinu izradu su bili životinjskog (vuna, koža) i biljnog porijekla (lan, konoplja). Obilje oblika i boja pokazuje da je odijevanje preraslo funkcionalnost i postalo ukras tijela i pokazatelj društvenog položaja.
Ključne riječi:badenska kultura * vučedolska kultura * lan * konoplja * vuna * koža * odijevanje * Sarvaš * Vinkovci * idoli * obuća
UDK:930.26:392-055.2(497.5)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:334

31
ISSN:0473-0992
Autor:Šimić, Zrinka
Naslov:Popis časopisa primljenih u zamjenu 1984. godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 10, str. 81-85
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1985
Ključne riječi:Knjižnica Odsjeka za arheologiju * razmjena serijskih publikacija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:333

32
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 10, str. 63-79
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1985
Napomena:Riassunto: Prata legionis nel Kosovo polje presso Knin
Sažetak:Kratki zapis na kamenu, koji je služio kao međaš legijskih livada u zaselku Čenići sela Uzdolja, Kosovo polje južno od Knina, potvrdio je čitanje ranijega natpisa o razgraničenju u istome predjelu i dao mogućnost novoga raščlanjivanja toga problema. Na temelju natpisne i druge građe pokušava se odrediti veličina područja što ga je pokrivao logor u Burnumu. Zatim slijedi kratak osvrt na teritorij logora u Tiluriju.
Ključne riječi:kamen-međaš * Burnum * Tilurij * legija XI Klaudija pija fidelis
UDK:903.27(=71)(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:332

33
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Srednjobrončanodobni grobovi na Atu u Vršcu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 10, str. 41-61
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1985
Napomena:Zusammenfassung: Gräber der mittleren Bronzezeit in At bei Vršac
Sažetak:U radu se objavljuju u izboru tipovi keramike karakteristični za ranosrednjobrončanodobnu malu nekropolu lokaliteta At u Vršcu u jugoistočnom Banatu. Grobovi se povezuju s madžarskom grupom Szeremle i općenito se raspravlja o nastanku srednjobrončanodobnih kulturnih grupa s inkrustiranom keramikom u južnoj Panoniji.
Ključne riječi:ranosrednjobrončanodobna nekropola * Banat * Surčin * keramika * južnotransdanubijska inkrustirana keramika * Baranja
UDK:903.2(497.11)"637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:331

34
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Dva nova groba badenske kulture s Vučedola
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 10, str. 23-39
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1985
Napomena:Summary: Two new graves of the Baden Culture from Vučedol
Sažetak:Prilikom sustavnih istraživanja započetih 1984. g. na položaju "Vinograd Streim" na Vučedolu kod Vukovara u dvjema jamama badenske kulture otkriveni su ljudski ukopi. Neuobičajenim položajem skeleta i nekim popratnim manifestacijama oni potvrđuju prisutnost elemenata stepskih kultura u sklopu badenske kulture.
Ključne riječi:Vučedol-Vinograd Streim * jame * skeletni ukop * grob 3
UDK:903.2(497.5)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:330

35
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Vaganačka pećina
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 10, str. 1-21
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1985
Napomena:Summary: "Vaganačka" cave
Sažetak:Sondažno iskopavanje Vaganačke pećine na primorskoj padini Velebita pokazalo je da se radi o stratificiranom lokalitetu sa kontinuitetom naseljavanja od mezolitika do željeznog doba. Mezolitički i neolitički materijal se uklapa u poznatu sliku tih razdoblja na Jadranu. Dobro je zastupljeno brončano doba, gdje je na stratificiranom materijalu moguće pratiti ukrštanje kulturnih utjecaja s područja jadranskog primorja i iz zaleđa, naročito Like.
Ključne riječi:Velebit * mezolit * neolitik * eneolitik * brončano doba
UDK:903.3(497.5)"634/637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:329

36
ISSN:0473-0992
Autor:Šimić, Zrinka
Naslov:Popis časopisa primljenih u zamjenu 1985. i 1986. godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 155-159
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Ključne riječi:Knjižnica Odsjeka za arheologiju * razmjena serijskih publikacija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:328

37
ISSN:0473-0992
Autor:Šegvić, Marina
Naslov:Stanovništvo rimskog Nezakcija prema epigrafskim spomenicima
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 143-154
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Napomena:Résumé: La population de Nesactium romain selon les monuments epigraphiques
Sažetak:Dvadesetak epigrafičkih spomenika iz vremena rimske vlasti u Nezakciju prenose imena stanovnika nekadašnjeg upravnog i kultnog središta domaćih Histra koje živi obnovljeno kao rimski municipij u sferi i na periferiji novog centra - Pule. Prema natpisima koji su mahom grobnog karaktera ili posvete božanstvima, perzistencija domaće tradicije izražava se zasad jedino u kultovima, što je očito odraz pojačane romanizacije nekadašnjeg središta histarskog otpora, ali i težnje stanovništva Nezakcija da njihovi domaći kultovi, uključeni u rimski sustav, ostanu prisutni tijekom četiri stoljeća rimske dominacije, izražavajući tako njihovu autohtonu, histarsku etničku pripadnost.
Ključne riječi:kult * Nezakcij * Histri * rimski municipij * Pola * Maximus
UDK:930.2(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:327

38
ISSN:0473-0992
Autor:Selem, Petar
Naslov:Inicijacijski prizor na fragmentu mitraičkog reljefa iz Murse
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 131-141
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Napomena:Résumé: La représentation d'une scene initiatique sur le fragment d'un relief mithriaque provenant de Murse
Sažetak:Ulomak reljefa kultne ploče perzijskog boga Mithre iz Osijeka, antičke Murse sa prizorom inicijacije. Lijevi lik je Pater, najviši stupanj mitraičke spoznaje, desno kleči neofit koji sudjeluje u obredu posvećenja. Značajno je da ima izgled djeteta: malen je, nag i prinosi prst ustima. Ovaj prikaz uspoređen s drugim mitraičkim dokumentima (freske iz mitreja ispod crkve St. Maria Vetere u Capui i stihovi iz mitreja ispod crkve St. Priske u Rimu) dokazuje da je u mitraičkim obredima posvećenja neofit simbolički umirao, da bi se zatim, poput malog djeteta, rodio za novi život u svjetlu spoznaje. Osječki fragment je stoga vrijedan prilog razumijevanju tajanstvenih mitraičkih inicijacijskih obreda.
Ključne riječi:Osijek * antika * religija * kult * Mitra * Pater * neofit * kompozitna mitraička ikona
UDK:903.26(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:326

39
ISSN:0473-0992
Autor:Milićević, Marina
Naslov:Tum Stygio regi nocturnas inchoat aras (Verg.Aen. 6.252)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 99-130
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Napomena:Summary
Sažetak:U klasično su vrijeme Grci podzemnim bogovima žrtvovali noću i to na oltarima od nabijene zemlje načinjenim za tu priliku. Budući da su podzemni bogovi klasičnog svijeta porijeklom zapravo bogovi poljodjelstva i plodnosti mediteranskog neolitika, moguće je da je i ritual njima posvećen reminiscencija prethistorijskih rituala. Potvrde se mogu naći na prethistorijskim lokalitetima Bliskog istoka, od Çatal Hüyüka u Anatoliji do vučedolskog horizonta u Vinkovcima, te badenskog i kostolačkog u Vučedolu.
Ključne riječi:podzemna božanstva * oltar * Bliski istok * Vučedol * badenski * vučedolski horizont * libacija * Vergilije * Eneida * religija * kult
UDK:903.26(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:325

40
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Vlaška peć kod Senja. Rezultati istraživanja 1986.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 83-97
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Napomena:Summary: Vlaška peć near Senj : excavation report 1986.
Sažetak:U radu se donose osnovni podaci o lokalitetu, te izbor i komentar nalaza sa starih i novih iskopavanja. Riječ je o eneolitičkoj i ranobrončanodobnoj keramici koja pretežno pripada istočnojadranskom kulturnom krugu. Pojedini primjerci ukazuju na moguću povezanost s istovremenim kulturama Karpatske kotline.
Ključne riječi:eneolitička keramika * ranobrončanodobna keramika * istočnojadranski kulturni krug * koštana igla * koštano šilo * životinjske kosti
UDK:903.32(497.5)"636/637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:324

41
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Prilog poznavanju metalne produkcije badenske kulture
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 73-81
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Napomena:Zusammenfassung: Beitrag zur Kenntnis der Metallproduktion der Badener Kultur
Sažetak:Badenska kultura je eneolitička pojava za koju se obično smatra kako nije imala afiniteta prema metalurgiji i metalnim produktima. U članku se, povodom nalaza bakrenog bodeža u badenskom stambenom horizontu na lokalitetu Vučedol, razmatra pojava metalnih objekata u sklopu badenske kulture, te njihov odnos s metalnom produkcijom ostalih eneolitičkih kultura na prostoru srednje i jugoistočne Evrope.
Ključne riječi:eneolitik * Vučedol * bakreni bodež * Vinograd Streim * badenska keramika
UDK:903.05(497.5)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:323

42
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Antička arheologija u Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 11-12, str. 1-71
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1987
Napomena:Summary: Ancient archaeology in Croatia
Sažetak:Ove 1987. i sljedeće 1988. godine sjećamo se nekih ključnih obljetnica u razvitku naše arheologije. 21. studenoga 1877. Izidor Kršnjavi bio je imenovan "izvanrednim profesorom poviesti i klasične umjetničke arkeologije", kako je to navedeno u rješenju o imenovanju. Prvo predavanje "O znamenovanju poviesti i arkeologije umjetnosti" održao je 11. ožujka 1878. Time je započela nastava arheologije i povijesti umjetnosti na Mudroslovnom, danas Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Arheološki zavod kao samostalnu nastavno-organizacionu jedinicu osnovao je Kršnjavi 1893, a 1896. izabran je Josip Brunšmid za prvoga profesora arheologije u Hrvatskoj, koja se kao posebna znanstvena disciplina i danas studira u istome Zavodu, eto već 90 godina, a sa Kršnjavim i puno stoljeće i deset godina. 3. srpnja 1887. osnovano je Kninsko starinarsko društvo na čelu sa fra Lujom Marunom, od 1893. preimenovano u Hrvatsko starinarsko društvo. 13. lipnja 1878. osnovano je u Zagrebu Hrvatsko arkeologičko družtvo s prvim predsjednikom Šimom Ljubićem. Devedesetoj obljetnici nastave arheologije u Hrvatskoj i obljetnicama naših prvih arheoloških društava posvećujemo ovu raspravu.
UDK:930.2(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:322

43
ISSN:0473-0992
Autor:Šimić, Zrinka
Naslov:Popis časopisa primljenih u zamjenu 1987. i 1988 godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 13, str. 79-84
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1988
Sažetak:Knjižnica Odsjeka za arheologiju. -razmjena serijskih publikacija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:321

44
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:Panonske ranokršćanske općine i problem kasnoantičkog kontinuiteta
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 13, str. 89-78
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1988
Napomena:Summary: Early Christian communities of Pannonia and the problem of the late Roman continuity
Sažetak:Pitanje o kasnoantičkom kontinuitetu romaniziranog stanovništva Panonije jedno je od najsloženijih i istovremeno najznačajnijih pitanja naše antičke arheologije. Budući da se njime obrađuje problem kasnoantičkog stanovništva u cjelini, sva ostala populacijska istraživanja moraju se promatrati u svjetlu ovoga osnovnog pitanja. Stoga u radu, izlaganjem teorija o kasnoantičkom kontinuitetu, određujemo mogućnosti istraživanja kršćanskog stanovništva Panonije. Zbog složenosti teme, problematiku kršćanskog stanovništva dodirujemo samo u njezinom najjednostavnijem vidu - u vidu pitanja o veličini ranokršćanskih općina.
Ključne riječi:antička arheologija * ranokršćanske općine
UDK:930.2(497.5)"5/6"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:320

45
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Liburnia Militaris
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 13, str. 43-67
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1988
Napomena:Summary
Sažetak:Prevlast Liburna na Jadranskom moru potvrđena je kod nekolicine starih pisaca. Liburni su držali plovni put duž istočne obale Jadrana i posjedovali uporišta na pojedinim točkama toga plovnog puta, kao što su Lastovo i Hvar. U 8. st. pr. n. e. držali su čak otok Korkyru (današnji Krf). Njihovo uže etničko područje nalazilo se između rijeka Raše, Krke i Zrmanje (Arsia, Titius, Tedanius), uključivši i otoke. Početkom željeznog doba prebacili su se na zapadnu, apeninsku obalu, posebno u područje Picenuma, gdje su osnovali svoje naseobine. Moguće je pretpostaviti i njihove veze s Malom Azijom. Svoju prevlast ostvarili su pomorskom vještinom, posebno lađama liburnama. Daje se pregled njihove ekspanzije i povlačenja u uži prostor kroz vojnički prikaz zbivanja.
Ključne riječi:Liburni * Raša-Krka-Zrmanja
UDK:904:930.2(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:319

46
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:On "Pseudoprotovillanova" Urns in Yugoslav Danube Area
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 13, str. 23-41
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1988
Napomena:Sažetak: O "pseudoprotovillanova" urnama u jugoslavenskom Podunavlju
Sažetak:In the course of the last 30 years, a number of authors have written on this subject, but a clear, detailed definition of the type was not offered, and the problems of dating and cultural appertainence remained opened to discussion. Latest excavations in eastern Slavonija have shed some new light on the type of urn characteristic for the Yugoslav part of the Danube area (eastern Slavonija, Srijem, Bačka and Banat with their neighborhood), which prompted this reevaluation. In this area, the "pseudoprotovillanova urn" is the most characteristic pottery type of a culture group which appears in literature under many different names: "Belegiš II"; "Belegiš-Ilandža"; "Surčin-Belegiš"; "Vatin-Belegiš"; "Belegiš-Bobda"; "Belegiš-Cruceni"; "Pécska-Belegiš" and others. Name of the important site of Belegiš figures in most of them, therefore we consider it justified to call our characteristic urn simply the "Belegiš II" type.
Ključne riječi:grupa Belegiš II * kasno brončano doba * bikonična crnopolirana žara
UDK:903.233(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:318

47
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:O problemu idoloplastike u badenskoj kulturi
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 13, str. 11-21
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1988
Napomena:Zusammenfassung: Zum Problem der Idoloplastik in der Badener Kultur: anläslich des neuesten Fundes aus Vučedol
Sažetak:U članku se obrađuju dva nova izvanredno oblikovana primjerka badenskih idola koji su iskopani 1988. g. na lokalitetu Vučedol-Vinograd Streim. Idoli se uklapaju u karakteristični tip badenskih plosnatih ženskih figura s otvorom za umetanje posebno oblikovane glave.
Ključne riječi:badenski idoli * Vučedol-Vinograd Streim * kult
UDK:903.25:73/75(497.5)"636/637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:317

48
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:Industrija cinabarita u Vinči
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 13, str. 1-9
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1988
Napomena:Summary: Cinnabar industry at Vinča
Sažetak:Arheološkim iskopavanjima s početka stoljeća na lokalitetu Vinča, M. Vasić je dokazivao postojanje industrije cinabarita u vinčanskoj kulturi. S obzirom na blizinu ležišta cinabarita na obroncima Avale u Šupljoj steni, dokaze valja smatrati uvjerljivima, ali zbog postojanja peći neobične konstrukcije produkcija je otišla i dalje od dobivanja samog cinabarita. U takvim pećima mogao se cinabarit topiti u živu koja je služila za proizvodnju aluvijalnog zlata. I novija istraživanja dokazuju da je rudarstvo i taljenje bakra u vinčanskoj kulturi bilo široko poznato, a razlog tako dugog kontinuiteta života Vinče je produkcija žive. Time se otvaraju široke ekonomske veze Vinče i izvan okvira vinčanske kulture.
Ključne riječi:peć za proizvodnju aluvijalnog zlata * rudarstvo * taljenje bakra * živa
UDK:903:621.7-032.4(497.11)"634"3 b9033 c621.7-032.4
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:316

49
ISSN:0473-0992
Autor:Pavić, Izida
Naslov:Popis časopisa primljenih u zamjenu 1989-1990. godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 91-95
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Ključne riječi:Knjižnica Odsjeka za arheologiju * razmjena serijskih publikacija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:315

50
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:O spomenu Marka Sirmijskog u Mansijevoj zbirci koncilskih akata
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 75-90
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Summary: On the mentioning of the Sirmian bishop Marcus in Mansi's Collection of the council acts
Sažetak:Od panonskih ranokršćanskih općina sirmijska zajednica ističe se najpotpunijom biskupskom listom. Sirmijska kronotaksa sastavljena je na temelju antičkih izvora te u suvremenoj literaturi postoji načelna suglasnost o njezinoj valjanosti. U zbirci koncilskih akata "Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio" J. D. Mansia, unutar prikaza koncila u Seleukiji 359. godine spomenut je sirmijski biskup Marko. Kako se taj biskup ne javlja u usvojenoj kronotaksi, pregledom antičkih izvora utvrđuje se karakter Mansievog podatka.
Ključne riječi:biskupska lista * biskup Marko * Sirmijska kronotaksa
UDK:903.26(497.11)"659"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:314

51
ISSN:0473-0992
Autor:Gregl, Zoran
Naslov:Rimskodobna nekropola Velika Gorica - Visoki brijeg
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 67-73
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Zusammenfassung: Das römerzeitliche Gräberfeld Velika Gorica-Visoki brijeg
Sažetak:Sažetak: Na položaju Visoki brijeg u Velikoj Gorici početkom 20. stoljeća otkrivena je nekropola s kontinuitetom ukopa od prethistorije do ranoga srednjeg vijeka. Od oko 67 spašenih grobova 5 pripada antičkom razdoblju (grobovi 12, 13, 15, 21 i 22). Od njih je svakako najzanimljiviji grob 12, datiran novcem Kaligule. Zahvaljujući tom podatku, nekropolu u Velikoj Gorici možemo uvrstiti među najranije na tlu sjeverozapadne Hrvatske, budući da su najraniji dosad poznati grobovi bili datirani novcem Klaudija (Stenjevec, grob 13; Gronja Vas, grob 36).
Ključne riječi:antika * Kaligula * novac * ranocarski grobovi
UDK:904:718(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:313

52
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Vučedol - Streimov vinograd: horizont kasnog brončanog doba
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 55 - 66
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Summary: Vučedol-Vineyard Streim: late Bronze Age horizon excavation seasons 1984-1988
Sažetak:Izvještaj donosi nalaze iz najmlađeg horizonta višeslojnog prethistorijskog naselja na Vučedolu koji su otkopani za prvih pet sezona (1984-1988) novih sustavnih iskopavanja. Keramički i brončani predmeti pronađeni u jamama pripadaju starijem horizontu kasnog brončanog doba, odnosno grupi "Belegiš II".
Ključne riječi:Belegiš II * kasno brončano doba * "pseudoprotovillanova"
UDK:903.43(497.5)"6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:312

53
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Tri neobjavljena srednjobrončanodobna groba iz Orešca u Banatu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 43-54
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Zusammenfassung: Drei bisher nichtveröffentlichte mittelbronzezeitliche Gräber aus Orešac im Banat
Sažetak:Objavljuju se i analiziraju tri groba iz rane faze srednjeg brončanog doba, otkrivena u Orešcu 1957. godine. Razmatraju se pobude za formiranje dubovačke kulturne grupe. Pritom se raspravlja o ulozi grupe Szeremle i pojavi grupe Tolvadia u južnom Banatu.
Ključne riječi:srednje brončano doba * rana faza * grupa Szeremle * Tolvadia * Banat
UDK:903.531(497.5)"6375"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:311

54
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Novi nalazi konsekrativnih rogova na Vučedolu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 33-42
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Summary: New finds of the horns of consecration at Vučedol
Sažetak:Na lokalitetu Vučedol-Streimov vinograd, u istraživanjima od 1984. do 1989. godine, nađena su dva čitava sedlasta žrtvenika (konsekrativni rogovi) od kojih se jedan mogao potpuno rekonstruirati. Ti kultni predmeti poznati su i sa drugih nalazišta vučedolske kulture, kao i među nalazima ostalih kultura evropske prethistorije. Njihov se razvojni put može pratiti od ranog neolitika Bliskog istoka, pa do brončanog doba kada su bili rašireni gotovo cijelim starim svijetom. Njihovo se kultno značenje, izgleda, pri tom nije bitno mijenjalo.
Ključne riječi:Vučedol-Vinograd Streim * vučedolska kultura * religija * sedlasti žrtvenici
UDK:903.26(497.5)"6343"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:310

55
ISSN:0473-0992
Autor:Jurišić, Mario
Naslov:Ukopi životinja na Vučedolu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 17-31
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Summary: Animal burials on the site of Vučedol
Sažetak:Prilikom najnovijih istraživanja lokaliteta Vučedol-"Vinograd Streim" otkriven je niz životinjskih ukopa. Pokapanje životinja u Karpatskoj kotlini sve je češće od početka prema kraju eneolitika. Ta se pojava povezuje s počecima društvenog raslojavanja, povećavanja značaja govedarstva i lova, te pratećih kultova. Situacija na Vučedolu predstavlja jedan od vrhunaca tog procesa.
Ključne riječi:Vučedol-Vinograd Streim * eneolit * životinjski ukop * stočarstvo * govedarstvo
UDK:903.58(497.5)"631"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:309

56
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Marin Zaninović: Bibliografija. U povodu 60. obljetnice života (1930-1990)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 5-16
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Ključne riječi:bibliografija * Marin Zaninović
UDK:013:902
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:308

57
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 143-148
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Ključne riječi:Filozofski fakultet (zagreb) * Odsjek za arheologiju * djelatnost * godišnje izviješće
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:307

58
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:Nenad Cambi, Antički portret u Hrvatskoj, Nakladni zavod Matice Hrvatske , Zagreb 1991, 198 str., fotografije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 137-141
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Ključne riječi:recenzija * prikaz knjige
UDK:73.041.5(497.5)"652"(049.32)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:306

59
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Stanislav Šiška, Kultura s vychodnou linearnou keramikou na Slovensku, Slovenska Akademija Vied, Bratislava 1989; 207 stranica, 42 slike u tekstu, 4 tablice u tekstu, 47 tabli
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. str. 129-131
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Ključne riječi:recenzija * prikaz knjige
UDK:903'16(437.6)"634"(049.32)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:305

60
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:Pregled glavnih smjernica u istraživanju izvora o panonskoj crkvi
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 109-127
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Summary: Review of the main trends in the study of the ancient literary sources of the Pannonian churche
Sažetak:Novovjekovna istraživanja antičke crkvene povijesti provincije Panonije započela su s proučavanjem antičkih literarnih izvora. Prvi radovi vezani uz panonsku crkvenu povijest nastaju u 17. st. u okviru isusovačkih hagiografskih istraživanja. Prva velika sinteza "Illyricum sacrum" javlja se u prosvjetiteljskom 18. st. kada je objavljeno još nekoliko značajnih radova. Otada pa do naših dana martirološki spisi kao i koncilski zapisi poslužili su u raznolikim istraživanjima kao baza za stvaranje slike o antičkoj crkvenoj povijesti Panonije. Glavne smjernice toga istraživanja skiciramo u slijedećim redovima.
Ključne riječi:antička crkvena povijest * provincija Panonija * martirološki spisi * Matija Petar Katančić * Andrija Blašković
UDK:930.26(497.5)"4/5"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:304

61
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Oslobođenici u koloniji Juliji Poli
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol 15, str. 91-107
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Riassunto
Sažetak:Oslobođenici (liberti) specifična su i veoma brojna grupacija unutar rimskog društva. Pravnički spisi sačuvali su bitne odrednice i limite koji su ograničavali ličnu slobodu bivših robova; historičari Tacit, Livije, Svetonije i Plutarh posvetili su im poglavlja, a konkretnu i živu dimenziju tim uopćenim slikama daju natpisi - najčešće nadgrobni, ali i votivni natpisi upućeni božanstvima te počasni koji veličaju zasluge i ime pojedinca. Natpisi odražavaju individualne i lokalne osebujnosti, a ujedno potvrđuju pravne i društvene okvire koji su vrijedili na cijelom teritoriju Rimskog Carstva.
Ključne riječi:antika * liberti * nadgrobni natpisi * votivni natpisi * kolonija Iulia Pollentia Herculanea * kult
UDK:930.27(497.5 Pula)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:303

62
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Marginalije o pučanstvu antičke Istre
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 71-89
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Riassunto: In margine alla popolazione dell'Istria antica
Sažetak:Poluotok Istra područje je prilično bogate rimske antičke epigrafske ostavštine. Natpisi iz različitih središta i predjela omogućavaju nam stvaranje određene slike o strukturi stanovništva, njegovom porijeklu, zanimanju i nizu drugih činjenica. Natpisi su, naime, vrela prvoga reda i izvorna svjedočanstva o onima kojima su postavljeni i onima koji su ih postavili. Rasprava je pokušaj stvaranja slike o pučanstvu stare Histrije.
Ključne riječi:antika * natpisi * Pola * Parentium * grčki natpisi * orjentalci * oslobođenici * Histria
UDK:904:930.27(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:302

63
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Nalazišta grupe "Belegiš II" u istočnoj Slavoniji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 47-69
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Summary: Sites of the Late Bronze Age "Belegiš II" group in Eastern Slavonia
Sažetak:Karakteristični materijal kasnobrončanodobne grupe "Belegiš II" poznat je s dvanaest nalazišta zapadno od Dunava. Rad donosi njihov sažeti pregled, razmatra keramičke i metalne nalaze, te predlaže zaključke u vezi s porijeklom i datiranjem ove kulturne pojave na području istočne Slavonije.
Ključne riječi:kasna bronca * Aljmaš * Dalj * Privlaka -Gradina * keramika Belegiš II
UDK:903.42(497.5)"6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:301

64
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Jedna posuda vučedolske kulture s posebnim obzirom na cjevaste vaze
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 25-45
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Summary: A vessel from the Vučedol Culture with special reference to tubular vases
Sažetak:1985. g. u istraživanjima Vučedola (Streimov vinograd) nađen je fragment cilindrične posude. Uspoređujući je s poznatim primjerima iz prethistorije, minojske Krete, civilizacija Bliskog Istoka [istoka], kao i iz vremena klasične Grčke, zaključujemo da je i naša mogla imati sličnu funkciju - da je služila za libacije, vjerojatno htoničkim božanstvima.
Ključne riječi:Streimov vinograd * cilindrična posuda * libacija * htonička božanstva
UDK:903.26(497.5)"6343"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:300

65
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Naselje korenovske kulture u Kaniškoj Ivi
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 1-23
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Zusammenfassung: Die Siedlung der Korenovo-Kultur in Kaniška Iva
Sažetak:U članku se prvi put u potpunosti obrađuje materijal i rezultati istraživanja prethistorijskog naselja u Kaniškoj Ivi, provedenog 1978. g. Naselje pripada korenovskoj kulturi kompleksa linearnotrakaste keramike i predstavlja njezinu najstariju razvojnu fazu. Prema također brojnim keramičkim nalazima starčevačke kulture, može se zaključiti da su naselje koristili i nosioci starčevačke kulture.
Ključne riječi:starčevačka kultura * linearnotrakasta keramika * prethistorijsko naselje
UDK:903.42(497.5)"6343"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:299

66
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 1991. godini
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 269-274
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Ključne riječi:Filozofski fakultet (Zagreb) * Odsjek za arheologiju * djelatnost * godišnje izviješće
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:298

67
ISSN:0473-0992
Autor:Šimić-Kanaet, Zrinka
Naslov:Popis časopisa primljenih u zamjenu 1991.godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 263-268
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Ključne riječi:Knjižnica Odsjeka za arheologiju * razmjena serijskih publikacija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:297

68
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:Ivo Goldstein, bizant na Jadranu (od Justinijana I. do Bazilija I.), Latina et Graeca, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1992, 234 stranice, 2 karte, Summary
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 259-262
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:296

69
ISSN:0473-0992
Autor:Šimić-Kanaet, Zrinka
Naslov:Owen S. Rye : Pottery Technology (Principles and Reconstruction), Manuals on Archaeology 4, Australian National University Taraxacum - Washington, 1988, 150 stranica, 118 slika, 5 tabli, bibliografija, rječnik pojmova
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 255-257
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:295

70
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Kornelija Minichreiter, Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Disertacije i monografije 1, Zagreb 1992, 81 stranica, 26 slika u tekstu, 21 tabla,Summary.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 251-253
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:294

71
ISSN:0473-0992
Autor:Migotti, Branka
Naslov:Antičko-srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 225-249
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Kontinuität der Widmung der Sakralbauten von der Antike bis zum Mittelalter in Dalmatien
Sažetak:Na primjerima tridesetak lokaliteta s područja između rijeka Zrmanje i Cetine razmatra se pojava antičko-ranokršćansko-srednjovjekovnog sakralnog kontinuiteta. Mahom je riječ o srednjovjekovnim crkvama, izgrađenima na mjestu ranokršćanskih bogomolja, gdje su ujedno pronađeni i zavjetni natpisi poganskim božanstvima, ili pak ostaci sakralno-cemeterijalne arhitekture (temelji građevina, ulomci arhitekture i sl.). Premda je arheološka dokumentacija najčešće nedostatna za preciznu rekonstrukciju materijalnog aspekta kultnog preslojavanja, u cjelini se stječe dojam da su prevladali različiti oblici mirnije kristijanizacije poganskih sakralnih prostora. Naime, svrhovito se razaranje i uništavanje od strane kršćana nigdje ne može pouzdano utvrditi.
Ključne riječi:ranokršćanske crkve * kristijanizacija * poganski sakralni objekti
UDK:930.726(497.5)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:293

72
ISSN:0473-0992
Autor:Škegro, Ante
Naslov:Trakischer Reiter aus Kreševo (Bosnien und Herzegowina)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 219-223
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Sažetak: Trački konjanik iz Kreševa, Bosna i Hercegovina
Sažetak:Ein Bruchstück eines Votivmedaillons in Reliefform mit der Darstellung eines thrakischen Reiters aus der Archäologischen Sammlung des Franziskanerklosters in Kreševo stammt aller Wahrscheinlichkeit nach aus der mittelbosnischen Region, wo sich im Altertum die wichtigsten römischen Straßen kreuzten und wo sich neben dem römischen Zentrum Aquae S... ein gebirgiges Jagdrevier befand. Das Denkmal kann in das erste Viertel des 3. Jhs. datiert werden und weist auf die Existenz der Anhänger des Kults der thrakischen Gottheit im Binnenland der römischen Provinz Dalmatien.
Ključne riječi:trački konjanik * zavjetne pločice * kult * rimski vojnici
UDK:904.623.82(497.6 Kreševo)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:292

73
ISSN:0473-0992
Autor:Iskra-Janošić, Ivana
Naslov:Građevinski materijal i njihova upotreba u Cibalama
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 207-218
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Baustoffe und ihre Anwendug in Cibalae
Sažetak:U graditeljstvu je Cibala osnovni građevinski materijal opeka, koja se pojavila zajedno s Rimljanima. Pečena glinena ploča postaje, zahvaljujući bogatstvu sirovina, vrlo tražen i omiljen građevinski materijal, a ujedno i vrlo značajan proizvod u keramičarskoj djelatnosti Cibala. Zbog vrlo široke upotrebe izrađivala se u raznim veličinama i oblicima. Od pojave u 2. stoljeću pa do danas opeka nije izgubila svoj primat u graditeljstvu.
Ključne riječi:rimski grad * keramička industrija * opeka * glineni proizvodi
UDK:904:725.94(497.5 Vinkovci)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:291

74
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Antički nalazi iz sondažnog iskopa kod crkve sv. Nikole u Puli, godine 1961
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 183-205
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Neue Funde aus der römischen Zeit bei der St. Nikolauskirche in Pula
Sažetak:Godine 1961. izvršeno je sondažno iskopavanje uz crkvu sv. Nikole u Puli, koje je otkrilo temelje zidova antičkog objekta i antički pločnik, te znatnu količinu keramičkog i ostalog pokretnog materijala. Antički objekt određen je keramičkim materijalom i novcem Maksencija u 2-3. st.; zastupljena je italska i afrička terra sigillata "chiara", lonci i amfore egejske provenijencije, te lonci i amfore lokalne izrade (radionica u Fažani). Prisutno je i posuđe provincijalno-panonskog kruga.
Ključne riječi:rimski grad * antički pločnik * terra sigillata
UDK:902.3(497.5 Pula)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:290

75
ISSN:0473-0992
Autor:Kuntić-Makvić, Bruna
Naslov:Katančićev opis Siscije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 165-181
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Katančićs Beschreibung von Siscia
Sažetak:Poglavlje o Sisciji što ga je Matija Petar Katančić tiskao 1795. godine u djelu Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum prvi je povijesno-arheološki vodič Siskom. U skladu s pravilima struke i znanosti svojega doba Katančić je prikazao tada poznatu spomeničku baštinu Siska i raspravio o povijesnim pitanjima Siscije. Postavio je izvrsna načela arheološkog istraživačkog rada. Njegov je spis koristan i današnjim istraživačima Siska.
Ključne riječi:rimski grad * Matija Petar Katančić * Specimen philologiae Pannoniorum * Colonia Flavia Siscia * kovnica novca * provincija Savija
UDK:930.2(497.5 Siscija)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:289

76
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Sisak u antičkim izvorima
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 162-163
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Summary: Siscia in the ancient sources
Sažetak:U svijet Rima Siscija ulazi u 2. st. pr. Kr. Nakon što je nekoliko puta opsjedana, osvaja je Oktavijan 35. g. pr. Kr. Od tada je Siscija rimski grad. Kao važna strateška točka igrala je presudnu ulogu u ustanku dvaju Batona 6-9. g. Tu je Tiberije smjestio najveću vojnu silu Rima u to vrijeme. Vespazijan grad uzdiže na rang kolonije, vjerojatno 71. g.: COLONIA FLAVIA SISCIA stoji na natpisima. Za cara Hadrijana grad doživljava veliki procvat, a od cara Septimija Severa dobiva titulu Colonia Siscia Septimia Augusta 194. g. Za vrijeme cara Galijena u Sisciji je otvorena kovnica novca. Kad je Dioklecijan reformirao državu i nanovo podijelio Panoniju, Siscija postaje centar provincije Savije s kovnicom i riznicom provincije. Grad igra ulogu i u ratu Konstantina i Licinija 314. g. zatim u vrijeme borbi Konstancija II. s uzurpatorom Magnencijem 351. g. 388. g. kod Siscije su se sukobili car Teodozije i uzurpator Maksim. U vrijeme Valentinijana III. Savija je otvorena Hunima za naseljavanje, a nakon propasti hunske države dolaze Ostrogoti, pa je Siscija dio Teodorikove države. S provalom Avara i Slavena nema više spomena Siscije kao antičkog grada.
Ključne riječi:rimski grad * ustanak Batona * Tiberije * Colonia Flavia Siscia * kovnica novca * provincija Savija * Teodozije * Maksim
UDK:930.2(497.5 Sisak)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:288

77
ISSN:0473-0992
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:O geostrateškom položaju Siscije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 117-131
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Summary: On geostrategic location of Siscia
Sažetak:Otvorenost Siscije uvjetovana je prije svega njezinim izuzetnim komunikacijskim položajem uz korito plovne Save. Čvorište tradicionalnih veza Panonije i Dalmacije u rimsko se vrijeme širi u lepezu cesta, istodobno obuhvaćajući i Savu, Kupu, Unu, Sanu i Japru u ključnu prometnu transverzalu gospodarstva Siscije.
Ključne riječi:Sisak * antika
UDK:904:930.27(497.5)"639"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:287

78
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Pomorstvo Ardijejaca temelj njihove moći
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 103-117
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Riassunto: Marineria degli Ardiei : base della loro potenza
Sažetak:Ardijejci trajno izazivaju pažnju povjesničara i arheologa zbog više spornih pitanja oko njihove pojave. Kada su se doselili, gdje su boravili, dokle im se pružalo područje vlasti? Autor se priklanja starijem, ali općenitom mišljenju da je njihova povijesna pojava povezana sa silaskom u primorje oko rijeke Neretve. Tu su ovladali veoma brzo pomorskim vještinama, preuzevši odlične brodarske i pomorske tradicije svojih prethodnika Liburna i podložnika Daorsa, Plereja i drugih skupina na obali i otocima. Pomorska moć u političkom vakuumu nakon kraja korkirejsko-knidske i sirakuško-isejske faze dvaju Dionisija, Starijeg i Mlađeg, dovela ih je u prvi plan na ovom dijelu jadranske obale. Njihovi lembi omogućili su im više od stoljeća i pol samostalne vlasti na našoj obali.
Ključne riječi:Neretva * ilirsko pleme * lemb
UDK:904:930.27(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:286

79
ISSN:0473-0992
Autor:Škegro, Ante
Naslov:Ostava iz Matijevića i njezino značenje za klasifikaciju ofanzivnog oružja s delmatskih prostora
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 89-101
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Riassunto: Deposito di Matijevići e il suo significato per la classificazione delle armi offensive trovate nelle zone delmate
Sažetak:Delmatski etnički teritorij u posljednjih stotinu godina istraživanja dao je nekoliko značajnih nalaza ofenzivnog oružja: Gorica kod Gruda, Vir kod Posušja, Biograci kod Širokog Brijega i najnovije - ostava ofenzivnog oružja iz Matijevića (Mokro) kod Širokog Brijega.
Ključne riječi:Delmati * Gorica kod Gruda * Vir kod Posušja * Biograci kod Širokog Brijega * koplja * sarculum
UDK:903.22(497.6)"638"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:285

80
ISSN:0473-0992
Autor:Vrdoljak, Snježana
Naslov:Nalazi kalupa s lokaliteta Kalnik-Igrišće kao primjer metalurške djelatnosti kasnog brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 75-87
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Die Giesserei von Bronzegegenständen in der spätbronzezeitlichen Siedlung Kalnik bei Križevci
Sažetak:Na Kalniku je na položaju Igrišće otkriveno naselje iz starije faze kasnog brončanog doba. Sustavno istraživano od 1987. do 1990. dalo je veliko obilje keramičkih i brončanih nalaza. Ovdje se obrađuje samo aspekt metalurške ljevačke djelatnosti, a obrada keramičkih nalaza tek predstoji. Visinsko naselje na Kalniku pripada grupi Zagreb kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj i očituje srodnosti s baierdorfsko-velatičkom kulturom šireg istočnoalpskog područja.
Ključne riječi:Kalnik-Igrišće * naselje * kasno brončano doba * metalurgija * Zagreb grupa * kameni kalup * ognjište
UDK:903.052(497.5)"6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:284

81
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Ljevaonica brončanih predmeta u kasno brončanodobnom naselju na Kalniku kod Križevaca
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 57-73
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992.
Napomena:Zusammenfassung: Die Giesserei von Bronzegegenständen in der spätbronzezeitlichen Siedlung Kalnik bei Križevci
Sažetak:Na Kalniku je na položaju Igrišće otkriveno naselje iz starije faze kasnog brončanog doba. Sustavno istraživano od 1987. do 1990. dalo je veliko obilje keramičkih i brončanih nalaza. Ovdje se obrađuje samo aspekt metalurške ljevačke djelatnosti, a obrada keramičkih nalaza tek predstoji. Visinsko naselje na Kalniku pripada grupi Zagreb kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj i očituje srodnosti s baierdorfsko-velatičkom kulturom šireg istočnoalpskog područja.
Ključne riječi:Igrišće * naselje starije faze kasnog brončanog doba * metalurgija * Zagreb kultura * KPŽ * brončane igle
UDK:903.2 (497.13) "6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:283

82
ISSN:0473-0992
Autor:Marijan, Boško
Naslov:Nalaz dijela obredne posude na Gradini u Prenju kod Stoca
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 49-55
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Fund eines Kultgefässes auf der Wallburg in Prenj bei Stolac
Sažetak:Na Gradini u Prenju kod Stoca otkrivena je noga obredne posude u obliku životinjske (goveđe) glave. Pripadala je tipu žrtvenika na četiri noge s četvrtastim recipijentom najvjerojatnije namijenjenog libacijskim obredima u sklopu neolitičkog kulta plodnosti.
Ključne riječi:obredna posuda * žrtvenik * kult plodnosti
UDK:903.26(497.6)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:282

83
ISSN:0473-0992
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Peći u starčevačkom naselju kod Zadubravlja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 37-47
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Öfen in der aus der Starčevokultur stammenden Siedlung bei Zadubravlje
Sažetak:Starčevačko naselje kod Zadubravlja istraženo je u okviru zaštitnih radova na južnoj trasi autoceste Slavonski Brod-Županja-Lipovac. Iskopana površina od 6.200 m2 omogućila je, po prvi puta u sjevernoj Hrvatskoj, sagledavanje neolitičke naseobinske cjeline. Naselje pripada ranim pretklasičnim fazama starčevačke kulture - linear A stupnju - a ističe se izuzetna praktičnost u organizaciji života ove zajednice. Svaki dio naselja ima određenu namjenu; stambenu, kultnu, za pripremu hrane, izradu tkanina, keramičkih proizvoda kamenog oruđa i oružja. U keramičkim radnim jamama pronađeno je 5 peći (cilindrične, potkovičaste i u obliku cigare) te još 2 (kalotaste) za pečenje kruha. U starčevačkim je naseljima do sada nađeno samo nekoliko peći potkovičaste osnovice pa su ove u Zadubravlju jedinstveni primjerci u balkanskim prostorima.
Ključne riječi:starčevačka kultura * naselje * jame za vađenje gline * kalotasta, cilindrična peć
UDK:903.33(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:281

84
ISSN:0473-0992
Autor:Karavanić, Ivor
Naslov:Prijedlog osnovnoga strukovnog nazivlja za srednji i mlađi paleolitik
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 15-35
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Résumé: Proposition de base professionnelle de la dénomination pour le Paléolithique moyen et supérieur
Sažetak:U članku je navedeno i objašnjeno osnovno strukovno nazivlje potrebno za analizu paleolitičkog oruđa. Da bi se izbjegle neujednačenosti, na hrvatskom je jeziku predloženo nazivlje za pojedine tipove oruđa srednjeg i mlađeg paleolitika.
Ključne riječi:odbojka * šiljci * pužnici * strugala * grebala * dubila * svdrla * noževi * udubci * nazupci * sječiva * strugalice * pločice
UDK:903.21(497.5)"632"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:280

85
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:In memoriam Duje Rendić-Miočević
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 9-15
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:279

86
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u zagrebu u 1992.godini
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 333-338
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Ključne riječi:Filozofski fakultet (Zagreb) * Odsjek za arheologiju * djelatnost * godišnje izviješće
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:278

87
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:The City in Late Antiquity, Leicester - Nottingham studies in ancient society, 3 ( edited by John Rich ), London&New York, Routledge 1992, X + 204 stranice, index
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 323-328
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:277

88
ISSN:0473-0992
Autor:Sanader, Mirjana
Naslov:Theodor Mommsen, Römische Kaisergeschichte, (po konceptima s predavanja Sebastiana i Paula Hensela iz 1882 - 1886. priredili Barbara i Alexander Demandt), Verlag C.H.Beck, München 1992
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 319-322
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:276

89
ISSN:0473-0992
Autor:Vrdoljak, Snježana
Naslov:Prudence M. Rice : Analysis, a Sourcebook, Chicago [and] London 1987, The University of Chicago Press, 559 stranica, 134 slike u tekstu, 52 table, rječnik pojmova, Bibliografija
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 315-317
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:275

90
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Borislav Jovanović - Marija Jovanović i drugi, Gomolava, naselje mlađeg gvozdenog doba, Novi sad - Beograd 1988, sv. iz serije "Gomolava", ujedno 21. knjiga "posebnih izdanja" Arheološkog instituta u Beogradu, 211 stranica, fotografije i grafikoni u tekstu, katalog, 46 tabli, bibliografija, indeks, 8 planova okomitih i vodoravnih profila iz kasnolatenskog gomolavskog naselja. Summary
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 309-313
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:274

91
ISSN:0473-0992
Autor:Šlaus, Mario
Naslov:Cranial variation and microevolution in two early middle age sites from Croatia: Privlaka and Stari Jankovci
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 273-307
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Sažetak:The analysis of 41 male skeletons recovered from two Early Middle Age sites in Eastern Slavonia, Privlaka and Stari Jankovci, provides data on population structure and the effects of ecological and cultural change on biological adaptation. A discriminant function analysis of 13 cranial measurements based on a sample of 150 skulls from the same temporal and spatial provenience was performed with the aim of determining the racial affinity of the individuals from the two analysed sites. The analysis correctly assigned race in 73.3. - of the sample (range from 64-80. -). In view of the large number of groups discriminated (n = 6), this compares favourably to results achieved by other authors. Application of the discriminant functions to the analysed sample shows differential racial presence and representation in the two sites. Paleodemographic data also indicates different mean ages at death, both between the two sites and between the various populations present in them. Skeletal markers of nutritional stress, dental pathology, trauma and occupational stress are evenly distributed. Different mean ages at death are related to disease selection in the presence of endemic tuberculosis. Cranial variation between the two sites is interpreted through the effects of microevolutionary forces; natural selection and gene flow.
Ključne riječi:analiza kosti * Privlaka * Stari Jankovci * analiza avaro-slavenske populacije * kromanjonska-A populacija * mongolska populacija
UDK:611/618:572.71:576(497.5)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:273

92
ISSN:0473-0992
Autor:Kirigin, Branko
Naslov:Palagruža 2003. Preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 28, str. 207-220
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2004
Ključne riječi:Palagruža * iskopavanja * rani neolitik * grčka keramika * grafiti * kasna antika * zaštita
UDK:904(497.5)(210.7 Palagruža)"2003"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:272

93
ISSN:0473-0992
Autor:Kuntić-Makvić, Bruna
Naslov:Sisciensia Kercselichiana
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 263-271
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Sažetak:Adam Baltazar Krčelić unio je u latinsko djelo o povijesti zagrebačke [Zagrebačke] biskupije (Zagreb 1770.) podatke o ostacima rimske Siscije. Podaci su relevantni za arheološko poznavanje Siscije. Mogu se uspoređivati s podacima drugih hrvatskih povjesničara latinista i sa sačuvanim spomenicima. Osobito zahvaljujući tim usporedbama, na primjeru Krčelićeva teksta mogu se utvrditi i neka načela koja valja poštivati kad se hrvatska latinistička literatura do XIX. st. koristi kao izvor arheoloških podataka.
Ključne riječi:Adam Baltazar Krčelić * rimska Siscija
UDK:930.2(497.5 Sisak)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:271

94
ISSN:0473-0992
Autor:Sanader, Mirjana
Naslov:Prikaz Kerbera na jednoj daunskoj nadgrobnoj steli
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 253-261
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Zusammenfassung: Darstellung des Kerberos auf einer daunischer Grabstele
Sažetak:U Manfredonijskom polju gdje su nekad obitavali Dauni otkrivena su nalazišta brojnih nadgrobnih stela. Na stelama su prikazi narativnoga karaktera s vrlo upečatljivim prizorima daunskih pogrebnih običaja. Na jednoj od njih pojavljuje se i Kerber, čuvar Hada. Budući da je prikaz djelomično uništen njegov izvorni izgled može se rekonstruirati metodom komparacije danas poznatih i katalogiziranih prikaza Kerberova lika. Istom se metodom vrijeme nastanka te stele može smjestiti na prijelaz VI. u V. st. pr. Krista.
Ključne riječi:Dauni * Manfredonijsko polje * pogrebni običaji * nadgrobne stele * Kerber * Lavello
UDK:904(45)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:270

95
ISSN:0473-0992
Autor:Domić-Kunić, Alka
Naslov:Gentije-međunarodni odnosi između Ilirije, Rima i Makedonije uoči i za vrijeme trećeg makedonskog i trećeg ilirskog rata
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 183-203
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Zusammenfassung: Gentius: Internationale Beziehungen zwischen Illyrien, Rom und Mazedonien und Vorabend und zur Zeit des dritten Mazedonischen und dritten Illyrischen Kriegs
Sažetak:Autorica se bavi problemom Gentija, usmjerivši svoju pozornost na određeni kut gledanja: promatranje razvoja odnosa između Gentija i Rima s jedne, i Gentija i Perzeja s druge strane. Dokazuje da je Gentije od rimskog prijatelja i saveznika na kraju postao rimskim neprijateljem, na što ga je potakla njegova vlastita ekspanzionistička politika. Smatra da promjenu stava prema Rimu valja tražiti u činu Gentijevog (dosad nedokazanog) osvajanja Ise. Savez s Perzejem, ostvaren 169/168. pr. Kr., trebao je, po autoričinom mišljenju, pripomoći Gentiju da ostvari svoju politiku širenja kraljevstva ka sjeverozapadu i jugoistoku.
Ključne riječi:Perzej * Issa * Polibije * Livije * Apijan * Diodor * Eutropije * Orozije
UDK:930.2(497.18)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:269

96
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Vučedol-Streimov vinograd:Magijski ritual i dvojni grob vučedolske kulture
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 183-203
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Summary: Vučedol-Streim Vineyard: the magical ritual and the twin grave of the Vučedol Culture
Sažetak:Dvojni grob 3 (V-87) na Vučedolu - Streimov vinograd bio je pokriven naopako okrenutom golemom posudom. Usporedba s drugim prethistorijskim nalazima, kao i s podacima iz sredozemnih civilizacija, pokazuje da se radilo o magijskom ritualu - vjerojatno o zaštiti od zlih sila ili duhova.
Ključne riječi:dvojni grob 3(V-87) * životinjske kosti * keramika * eneolitik * ranoklasična vučedolska kultura
UDK:903.531(497.5 Vučedol)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:268

97
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Prapovijesno nalazište Ozalj-Stari grad
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 165-181
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Zusammenfassung: Urgeschichtlicher Fundort Ozalj-Stari grad
Sažetak:Prigodom restauratorskih i konzervatorskih radova na Starom gradu u Ozlju otkriveni su prapovijesni kulturni slojevi s obiljem keramičkog, koštanog i kamenog arheološkog materijala. U članku se obrađuje keramika izuzetne kakvoće, obojena crvenom bojom ili oslikana, koja ukazuje na postojanje jedne lenđelske kulturne pojave u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Ključne riječi:lenđelska kultura * keramika
UDK:903(497.5 Ozalj)"6347"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:267

98
ISSN:0473-0992
Autor:Karavanić, Ivor
Naslov:Gornjopaleolitičke kamene i koštane rukotvorine iz špilje Vindije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 53-163
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Résumé: Les outillages de pierre et d'os du Paléolithique supérieur de la grotte de Vindija
Sažetak:U radu su izneseni rezultati tipološke i statističke obradbe gornjopaleolitičkih kamenih rukotvorina i revizije koštanih rukotvorina iz špilje Vindije. Inventar svake stratigrafske jedinice zasebno je obrađen. Kamene su rukotvorine analizirane po tipologiji D. de Soneville-Bordes i J. Perrota. Lista gornjopaleolitičkih oruđa spomenutih autora prevedena je na hrvatski jezik. U slojevima gornjeg paleolitika Vindije ustanovljeni su: orinjasijen, gravetijen, kasni gravetijen i završni gravetijen - epigravetijen. Navedene materijalne kulture pokazuju sličnosti ali i razlike prema istodobnim kulturama srednjoeuropskih nalazišta. Uočljive su veće razlike prema gornjopaleolitičkim nalazištima jadransko-mediteranske regije. Sva gornjopaleolitička oruđa Vindije kataloški su obrađena i opisana.
Ključne riječi:tipološka i statistička obrada * gornjopaleolitičke kamene rukotvorine * orinjasijen * gravetijen * epigravetijen
UDK:903.01(497.5 Vindija)"6325"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:266

99
ISSN:0473-0992
Autor:Cambi, Nenad
Naslov:Klasična arheologija u provinciji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 17, str. 37-53
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
UDK:904(398)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:265

100

101
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Stoljeće nastave arheologije u Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 15-25
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Sažetak:Označavajući ovim skromnim načinom naš lijepi jubilej, svjesni smo da je stoljeće u razmišljanjima arheologa samo mali vremenski razmak, kao uostalom i u životu pojedinih naroda. Hrvatski je narod, međutim, kao europski i sredozemni narod, imao tu sreću ili nesreću da je zauzeo klasični povijesni i arheološki prostor na razmeđu istoka i zapada i tome tijekom čitavoga svoga postojanja plaća i danak, što je nažalost slučaj i u našim danima. Izrazita svijest o sebi prisutna je u Hrvata od onoga trenutka, kada su stigli na obale Jadranskog mora i kada su naši kneževi i kraljevi klesali svoja imena i svoje titule u kamen. Time su stvorili jedinstvenu osobnu kartu svoju i svojeg naroda, kakvih je malo u onovremenskoj Europi 9. i 10. stoljeća. Te su dokumente na svjetlo dana izvukli naši arheolozi i time već davno zatvorili usta onima koji su znali tvrditi da smo narod bez povijesti.
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:263

102
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 1993. godini
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 205-207
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Ključne riječi:Filozofski fakultet (Zagreb) * Odsjek za arheologiju * djelatnost * godišnje izviješće
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:262

103
ISSN:0473-0992
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:In memoriam-Borivoj Čović
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 203-204
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
UDK:929 Čović
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:261

104
ISSN:0473-0992
Autor:Olujić, Boris
Naslov:Ivan Marazov, Mitologia na Trakite, Sofia 1994, Sekor, 239 stranica, 84 crno-bijelih fotografija,11 fotografija u boji, bibliografija
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 201-203
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:260

105
ISSN:0473-0992
Autor:Sanader, Mirjana
Naslov:Jane F. Gardner : Frauen im antiken Rom, C.H.Beck, München 1995.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 199-201
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:259

106
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Helene P. Foley, The Homeric Hymn to Demeter, Translation, Commentary and Interpretative Esseys. Princeton University Press, 1994, 297 strana, 7 ilustracija
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 197-199
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:258

107
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Tone Knez, Novo Mesto III, Kapiteljska njiva-knežja gomila, Carniola Archaeologica 3, Dolenski muzej- Novo Mesto 1993, 57 stranica dvojezičnog teksta s fotografijama, 53 tabele i 3 priloga
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 195-197
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:257

108
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Lohn C. Chapman i Robert Shiel : Social Change and Land Use in Prethistoric Dalmatia. Proceedings of the Prehistoric Society 59,1993:61-104.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 191-193
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Ključne riječi:recenzija knjige
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:256

109
ISSN:0473-0992
Autor:Gregl, Zoran
Naslov:Kasnoantička nekropola Štrbinci kod Đakova (Istraživanja 1993.g.)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 181-190
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Summary: Late Roman cemetery Štrbinci (Đakovo vicinity)
Sažetak:Lokalitet Štrbinci kod Đakova (ant. Certissa) jedno je od najznačajnijih kasnoantičkih nalazišta u Slavoniji, a osobito je postao zanimljiv nakon najnovijeg otkrića ranokršćanske grobne freske. Godine 1993. provedena su manja zaštitna istraživanja koja su pokazala da je riječ o jednoslojnoj, intaktnoj nekropoli iz 4. st. Ukupno je otkriveno 9 skeletnih grobova te grob zidan od opeka, no već ranije opljačkan.
Ključne riječi:Štrbinci * antička Certissa * ranokršćanska grobna freska * nekropola * 4.st.
UDK:902.032(497.5)"03"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:255

110
ISSN:0473-0992
Autor:Škegro, Ante
Naslov:Rimski rudnički novac
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 173-180
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Zusammenfassung: Römisches bergmännisches Geld
Sažetak:U radu se razmatraju serije rimskog rudničkog novca: betičke serije, tzv. anonimni kvadransi iz rudarskog distrikta Blagaj-Japra u Bosni i Hercegovini, te serije koje se odnose na dalmatinske i panonske rudnike.
Ključne riječi:betička serija * anonimni kvadransi * rudarski distrikt Blagaj-Japra
UDK:930.26(497.6)"100"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:254

111
ISSN:0473-0992
Autor:Matulić, Branko
Naslov:Prilog proučavanju nastanka, razvoja i trajanja salonitanske škole-radionice mozaika
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 155-172
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Summary: A contribution to the study of the origin and the development and the life of the Salona mosaic school and workshop
Sažetak:U ovom se članku, na osnovi usporedne raščlambe nekoliko značajnijih figurativnih mozaika s područja rimske provincije Dalmacije s lako uočljivim izborom podjednakih uzoraka sastavnica, pojedinačnih motiva i mitoloških sadržaja, ukazuje na postojanje salonitanske škole-radionice mozaika, razmatra pitanje njena nastanka, razvoja i trajanja, te donosi kataloški uzorak obrade mozaičke građe prema zadanim vrijednostima u svijetu prihvaćenog obrasca.
Ključne riječi:figurativni mozaici * rimska provincija Dalmacija * katalog uzoraka s mozaika
UDK:725.94(497.58)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:253

112
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Značajke rimskih vojničkih natpisa u Istri
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 147-153
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Riassunto: Le caratteristiche delle iscrizioni militari romane in Istria
Sažetak:Vojnički natpisi su važno vrelo za poznavanje života pojedinih područja u antici, što vrijedi i za istarski poluotok. Vojnici sudjeluju u javnom životu i to posebno časnici iz visokih staleža. Vrijedna je, međutim, pažnje činjenica da u prilično velikom broju rimskih antičkih natpisa ima razmjerno malo vojničkih natpisa. A među ovim natpisima nema nijednoga koji bi pripadao nekom vojniku iz pomoćnih vojničkih jedinica tj. augzilijarnih kohorata. U svome najpogodnijem, obalskom pojasu Histria je bila namijenjena u prvom redu vlasništvu privilegiranih slojeva, počevši od carskih obitelji i njihovih prijatelja i suradnika, te pojedinih pripadnika domaće aristokracije. Taj se proces rano odvijao i uvjetovao isključenje veterana, pogotovo onih iz nižih kategorija. To objašnjava i vrijeme ovih natpisa, koji se najvećim dijelom datiraju u prvu polovinu 1. stoljeća poslije Krista.
Ključne riječi:vojnički natpisi * antika * Terra Histria
UDK:930.2(497.57)"00"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:252

113
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Carski posjedi u Histriji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 133-145
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Summary: Imperial lands in Histria
Sažetak:Carski posjedi u Histriji, kao i postojanje regionalnih fiskalnih ureda za upravu carskim imanjima, dokumentirani su nalazima epigrafičkih kamenih spomenika. Depozit amfora s carskim žigovima na Loronu govori o djelovanju carske figline i izvozu histarskog maslinovog ulja u korist fiska. U istraživanju porijekla carskih posjeda u Histriji, potvrđena je mogućnost prelaska određenih senatorskih posjeda u carsko vlasništvo. Pri tome je obraćena pažnJa na povijesno značenje i vjerojatne posljedice akumulacije zemljoposjeda u Histriji u rukama senatora i Augustovih suboraca tokom druge polovice I. st. pr. Kr.
Ključne riječi:epigrafski kameni spomenici * Loron * senatorski posjedi * carski posjedi
UDK:930.2(497.57)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:251

114
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:"A Girl Picking Flowers" from Stabiae
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 115-131
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Sažetak: "Djevojka koja bere cvijeće" iz Stabija
Sažetak:Famous picture depicting a girl picking flowers from Stabiae has been an object of discussion for years. She is probably copy of an original dating c. 330. BC and represents Persephone picking flowers immediately before Pluto abducted her.
Ključne riječi:slika * Museo Nazionale * Napulj * Primavera * Hora proljeća * Perzefona * Europa * kopija grčkog originala
UDK:904(45)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:250

115
ISSN:0473-0992
Autor:Sanader, Mirjana
Naslov:O kultu Herkula u Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 87-114
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Summary: Hercules' cult in Croatia
Sažetak:Na području Hrvatske štovalo se grčko božanstvo Heraklo ali i njegova rimska verzija Herkul. O tome nam najbolje svjedoče brojni materijalni dokazi koji su u ovoj studiji predstavljeni u obliku kataloga. Grci koji su kao kolonizatori došli na ilirske otoke i obalu, donijeli su svoje, grčke kultove sa sobom, pa tako i Herakla. U vrijeme vladavine Rima brojnost materijalnih svjedočanstava o štovanju Herkula se naglo povećava u odnosu na razdoblje grčke kolonizacije. Rimsko administrativno osoblje i vojnici su bili glavni štovatelji Herkula i nositelji njegovog kulta. Iako su tragovi štovanja pronađeni u gotovo svim krajevima Hrvatske ipak je većina koncentrirana u većim gradskim središtima (Pola, Salona, Siscija) i kamenolomima (Brač i Seget Donji). Postojeći natpisi i spomenici ne mogu, za sada, osvijetliti odnos domaćeg pučanstva prema tom božanstvu. Usprkos činjenici da materijalni dokazi postojanja Herkulovog kulta sežu sve do davnog doba grčke kolonizacije, nemamo jasnih svjedočanstava o štovanju Herkula među domaćim stanovništvom jer je to kult koji je pretežno sačuvao svoj izvorni helenski ili romanizirani karakter.
Ključne riječi:religija * Heraklo-Herkul * kult * rimski vojnici * kamenolomi * Brač * Seget Donji
UDK:904(497.5)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:249

116
ISSN:0473-0992
Autor:Crnković, Branko
Naslov:Minerološka analiza s područja Kalnika (Igrišče)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 83-86
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Prilog članku Snježane Vrdoljak u Opusculi 18, str. 7-82. - Summary: Mineralogical analysis of the pottery in Kalnik area
Ključne riječi:Igrišče * keramika * mikroskopska analiza * rendgenska analiza * sirovina iz okolice
UDK:54.02:903-033.64(497.5 Igrišče)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:248

117
ISSN:0473-0992
Autor:Vrdoljak, Snježana
Naslov:Tipološka klasifikacija kasnobrončane keramike iz naselja Kalnik-Igrišče (SZ Hrvatska)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 18, str. 7-81
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1994
Napomena:Zusammenfassung: Die typologische Klassifikation der apätbronzezeitlichen Keramik aus der Siedlung Kalnik-Igrišče (NW Kroatien)
Sažetak:Rad donosi rezultate tipološke i statističke obrade keramičkih nalaza iz kasnobrončanodobnog naselja Kalnik-Igrišče. Uz pomoć računala stvoren je sistem dokumentacije, analize i tipološke klasifikacije keramike. Definirani tipovi uspoređuju se sa srodnim nalazima u srednjoj Evropi, posebno s nalazima iz Transdanubije, Donje Austrije i Gradišća, jugozapadne Slovačke i Moravske.
Ključne riječi:Kalnik-Igrišče * keramika * tipologija * klasifikacija * kasno brončano doba
UDK:902.64(497.13)"6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:247

118
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta tijekom 1994. godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 139-141
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Ključne riječi:Filozofski fakultet (Zagreb) * Odsjek za arheologiju * godišnje izviješće
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:246

119
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Rajka Makjanić : ed. Siscia. Panonia Superior : Remza Koščević, Findsand Metalwork Production & Rajka Makjanić, Terra Sigilata. Tempus Reparatum, British Archaeological Reports (BAR) ; International Series 621, Hadrian Books Ltd. Oxford, 1995; 86 strana A4 formata, 6 karata, 39 ilustracija uz tekst, 74 table
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 139-141
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:245

120
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Claudio Giardino : Il Mediterraneo Occidentale fra XIV ed VIII secolo a. C. BAR International Series 612, Oxford 1995. 286 stranica talijanskog teksta s brojnim ilustracijama, 94 stranice opširnog engleskog sažetka, takođet s ilustracijama, indeks toponima, 10 tabli fotografija
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 135-136
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:244

121
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Borivoj Čović : Pod kod Bugojna 1, Sarajevo, tvrdo ukoričena monografija formata 34x24, 96 stranica od toga 58 dvojezičnog teksta, 29 tabli i fotografija, 11 priloga, karta i 2 plana
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 131-133
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:243

122
ISSN:0473-0992
Autor:Snježana, Vrdoljak
Naslov:Rastko Vasić : Die Sicheln im Zentralbalkan, PBF XVIII, 5. Band, Stuttgart 1994 : Franz Steiner Verlag, 66 strana, 42 table, popis literature i registar nalazišta
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 129-130
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:242

123
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Zorko Marković : Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba, Koprivnica 1994. Muzej grda Koprivnice, 302 stranice, 25 karata, 7 crno-bijelih fotografija, 43 table crteža, 5 tabela
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 125-127
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:241

124
ISSN:0473-0992
Autor:Jarak, Mirja
Naslov:Je li dokazano ranosrednjovjekovno porijeklo prvotne rotunde sv. Donata?
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 117-123
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Has the medieval origin of the original St Donatus' Rotunda been proved?
Sažetak:Polazeći od ključnog nalaza ukrašenih drvenih greda koje predstavljaju terminus post quem za izgradnju galerije Sv. Donata u Zadru, u radu se postavlja nekoliko pitanja u vezi nastanka prvotne rotunde. Na temelju radova P. Vežića, može se smatrati dokazanim da su ukrašene drvene grede izrađene upravo za zadarsku crkvu Sv. Donata. Postavlja se pitanje da li one nužno datiraju 1. fazu u izgradnji rotunde ili su mogle biti izrađene naknadno, pri pretpostavljenoj obnovi rotunde u 2. pol. VIII. stoljeća.
Ključne riječi:srednji vijek * Zadar * crkva Sv. Donata * drvene grede
UDK:930.2(497.5 Zadar)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:240

125
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Delmati e Pirusti e la loro presenza in Dacia
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 19, str. 111-115 / Vol. 19, str. 111-115
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Sažetak: Delmati i Pirusti i njihova prisutnost u Daciji
Sažetak:Osvajanje Dacije dovelo je brojne pridošlice iz šireg područja Rimskoga Carstva u ovu pokrajinu bogatu prirodnim mogućnostima, rudarstvom i poljoprivredom. Među njima u epigrafskoj ostavštini rimske provincije Dacije nalazimo sačuvana imena ilirskih Delmata i Pirusta. Vrijedi ustanoviti njihovo podrijetlo i krajeve iz kojih su došli u Daciju, jer ih oni spominju u svojim natpisima.
Ključne riječi:rimska provincija Dacija * epigrafski spomenici * Delmati * Pirusti * castella Delmatarum
UDK:930.2:81'373.2(398)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:239

126
ISSN:0473-0992
Autor:Sanader, Mirjana
Naslov:Vilicus : prilog poznavanju djelatnosti upravitelja imanja i državnog namještenika
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 19, str. 97-109
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Contribution to the study on the activity of the property manager and the state employee
Sažetak:Antički pisci Katon, Kolumela, Plinije, Varon bavili su se i poljoprivrednim temama. Tako se u njihovim djelima može pročitati da su rimski zemljoposjednici upravu nad svojim imanjima povjeravali robu koji se nazivao vilicus. Zahvaljujući Kolumelinim spisima mogu se vrlo podrobno upoznati svi poslovi koje je obavljao vilicus i njegova žena vilica. Međutim posao vilika nije označavao samo posao upravitelja imanja. Brojni epigrafički spomenici svjedoče da je vilik radio kao rob-namještenik i u državnoj službi. Tako vilike susrećemo na carinarnicama, poreznim postajama, u upravama rudnika i gradskim blagajnama. Na području Hrvatske sačuvano je više natpisa u kojima se pojavljuju vilici kao upravitelji imanja, ali i kao državni službenici.
Ključne riječi:upravitelj imanja-vilicus * državni službenici
UDK:930.26"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:238

127
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Rimske nadgrobne are u Puli i u Istri
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 69-95
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Roman funeral arae in Pula and Istria
Sažetak:Razmatraju se rimske nadgrobne are u Puli i općenito u Istri s obzirom na vrste, dekorativne elemente, simboliku figuralnih prikaza i kulturne utjecaje pod kojima su nastale. Podijeljene su u tri osnovna tipa, a za svaki tip date su temeljne kronološke odrednice. U zaključku su istaknute osobitosti istarskih nadgrobnih ara, ali i njihova povezanost sa susjednim i udaljenim kulturnim regijama.
Ključne riječi:istarske nadgrobne are * dekoracija * figuralni prikazi * simbolika
UDK:930.26(497.57)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:237

128
ISSN:0473-0992
Autor:Marijan, Boško
Naslov:Ostava ratničke opreme na Grepcima u Livanjskom polju
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 51-67
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Hoard with the war equipment at Grepci in Livno field
Sažetak:U katoličkom groblju na Grepcima u Prispu kod Livna otkrivena je 1994. godine ostava ratničke opreme. Ostava je bila skrivena u kameni škrip na dubini od 0,50 do 0,70 m, a sadržavala je napadačko i zaštitno oružje (brončani mač, željezno koplje s brončanim okovom motke, brončani umbo štita, malu brončanu alku te jedno kameno žezlo s brončanim drškom). Autor smatra da je riječ o ostavi skrivenoj i odloženoj u jednom času, svakako u nemirno vrijeme za davnoga ratnog sukoba koji se odigrao na Livanjskom polju. Iako je ostava u pravom smislu zatvorena cjelina, ona sadrži većinu predmeta koji nedvojbeno odražavaju brončanodobnu predaju, međutim, pojava željeza, posebice žezla, potvrđuje da se ratnička oprema s Grebaca može datirati u posljednju četvrtinu 8. stoljeća prije Krista ili u svršetak Ha B3 i rani Ha C1 stupanj srednjoeuropske kronologije.
Ključne riječi:brončano doba * željezno doba * ostava * delmatska kultura
UDK:903.8+903.22(497.6 Livno)"6383"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:236

129
ISSN:0473-0992
Autor:Marijan, Davor
Naslov:Naselje brončanoga doba u Prispu kod Livna
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 39-49
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Bronze Age settlement at Prisap near Livno
Sažetak:Rad donosi površinske arheološke nalaze prikupljene prigodom obilazaka lokaliteta Luščić u selu Prisap koji pripadaju posuškoj kulturi te ih se može datirati od ranoga brončanog doba do prijelaza srednjega u kasno brončano doba. Ovaj lokalitet dopunjuje poznavanje tipa naselja posuške kulture. Keramički materijal sličan je nalazima iz kruga rasprostiranja posuške kulture, a ima i paralela sa sličnim nalazima iz Bosne i Hercegovine, te Like.
Ključne riječi:Luščić * brončano doba * naselje * keramika * posuška kultura
UDK:903.4(497.6 Prisap)"637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:235

130
ISSN:0473-0992
Autor:Paunović, Maja
Naslov:Bedeutung der Mollusken- und Fischfauna in der Ökologie und Ökonomie der äneolitischen Siedlung Vučedol (NO Kroatien)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 33-38
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Sažetak: Uloga mekušaca i riba u ekologiji i ekonomiji eneolitičkog naselja Vučedol (SI Hrvatska)
Sažetak:Bei urgeschichtlichen Ausgrabungen in Vučedol (Weinberg Streim) sind im verkstärkten Masse unter den Faunen- auch Fischreste und Mollusken zutagegekommen. Diese Tatsache hängt eng mit der Verfeinerung der Grabungsmethoden zusammen. Es wurden insgesamt 1432 Fischreste und 704 Weichtierschalen gesammelt. Subboreale Fischfaune aus Vučedol gehört zu Abramis/Barbus Flussbereich, ausgenommen Salmo trutta. Die Mollusken, ausgenommen Cepaea hortensis und Helix pomatia sind zur Fauna gehöring die langsame, breite Flüsse oder Teiche bevorzugt.
Ključne riječi:eneolitičko naselje * Vučedol * mekušci * ribe * prehrana * fauna * flora
UDK:594.1.2:597.3:571(119.73)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:234

131
ISSN:0473-0992
Autor:Vesna, Malez
Naslov:The findings of the bird remains of the Vučedol Site
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 27-32
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: 19, str. 27-32
Sažetak:From several waste holes of the Vučedol site the skeletal bird remains have been collected. Although the bony material is not rich (21 bones), five families with seven genera and seven species have been determined. The inhabitants of Vučedol hunted these bird species - Anser fabalis, Anser sp., Anas platyrhynchos, Aythya ferina and Grus grus, because of tasteful meat, and thus they supplied deficiency in their diet.
Ključne riječi:otpadne jame * koštani materijal-ptice * guska * patka * sivi ždral
UDK:598.2:571(119.73)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:233

132
ISSN:0473-0992
Autor:Forenbaher, Stašo
Naslov:Vučedol : graditeljstvo i veličina vučedolske faze naselja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 17-25
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Vučedol: architecture and magnitude of the latest Copper Age settlement phase
Sažetak:Bakreno doba jugoistočne Evrope (oko 4500.-2500. pr. Kr.) razdoblje je društvenih i gospodarskih promjena koje su svijet samostalnih, egalitarnih neolitičkih sela transformirale u hijerarhijski organizirana društva brončanog doba. Naselje o kojem je ovdje riječ pripada samom završetku tog dugog prijelaznog razdoblja.
Ključne riječi:bakreno doba * Vučedol * Streimov vinograd * naselje
UDK:903.37/.42(497.5 Vučedol)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:232

133
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Prilog poznavanju neolitičkih naselja i naseobinskih objekata u središnjoj Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 11-15
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Contribution to the research on the neolithic settlements and settlement dwellings in central Croatia
Sažetak:Prigodom arheoloških istraživanja na Starom gradu u Ozlju, u sloju koji je na osnovi keramičkih nalaza pripisan kasnoj lenđelskoj kulturi otkriveni su ostaci jednog djelomično ukopanog stambenog objekta. To je zasad najstariji trag ljudske nastambe u široj karlovačkoj regiji. Kako su i inače, zbog istraživanja na ograničenim površinama podaci o stambenim objektima tijekom neolitika i eneolitika prilično oskudni, u članku se nastoji sagledati značenje spomenute nastambe u kontekstu ostalih neolitičkih nalaza nastambi u središnjoj Hrvatskoj, ali i u sklopu srednjoeuropskog lenđelskog kulturnog kompleksa.
Ključne riječi:Stari grad u Ozlju * lenđelske kulture * neolitičke nastambe * eneolitičke nastambe
UDK:903.33(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:231

134
ISSN:0473-0992
Autor:Karavanić, Ivor
Naslov:Strukovno nazivlje za donji i srednji paleolitik
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 7-9
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Professional terminology in Lower and Middle Paleolithic
Sažetak:Lista tipova za rukotvorine donjeg i srednjeg paleolitika, po tipologiji F. Bordesa, prevedena je na hrvatski jezik. Pojedini nazivi nisu izravno prevedeni već su prilagođeni hrvatskom jeziku po savjetu Tomislava Ladana.
Ključne riječi:donji i srednji paleolitik * kamene rukotvorine
UDK:903(497.5)"632"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:230

135
ISSN:0473-0992
Autor:Migotti, Branka
Naslov:Eberhard Sauer : the end of Paganism in the North-Western Provinces of the Roman Empire. The example of the Mithras cult, Tempus Reparatum , BAR International Series 634 Oxford 1996, 125 stranica, 23 slike, 4 diagrama, 1 tablica i 2 zemljopisne karte
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 221-222
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:229

136
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Franco Sartori : Dall' Italia a Italia, vol.I i II,Editoriale programma, Saggi e materiali universitari, 27, 19. Serie di antichita e tradizione classica diretta da L.Braccesi, condiretta da Giovanelli Cresci Marrone e Francesca Ghedini, segreteria di Alessandra Coppola,Padova 1993.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 215-220
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Recenzija knjige
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:228

137
ISSN:0473-0992
Autor:Glogović, Dunja
Naslov:Different Iron Ages, studies on the Iron Age in temperate Europe BAR, International Series 602, 1995
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 211-213
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Recenzija knjige
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:227

138
ISSN:0473-0992
Autor:Vrdoljak, Snježana
Naslov:Anthony Harding : Die Schwerter in ehemaligen Yugoslawien, PBF IV, 14. Band, Stuttgart 1995 ; Franz Steiner Verlag
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 203-205
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Recenzija knjige
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:226

139
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta tijekom 1995.godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 199-202
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Sažetak:Filozofski fakultet u Zagrebu. -Odsjek za arheologiju. -godišnje izviješće
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:225

140
ISSN:0473-0992
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Philip Mason, Early Iron Age of Slovenija, Tempus Reparatum, BAR International Ser.634, Oxford 1996.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 207-209
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Rezenzija knjige
Ključne riječi:recenzija
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:224

141
ISSN:0473-0992
Autor:Filipec, Krešimir
Naslov:Istraživanje srednjovjekovnog groblja u Đakovu 1995. i 1996. godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 187-197
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Excavation of the mediaeval cemetery at Đakovo in 1995 and 1996
Sažetak:U središtu grada Đakova, tijekom 1995. i 1996. godine, provedena su veća zaštitna istraživanja na prostoru budućeg poslovnog centra. Istraživanjima je otkriveno veće srednjovjekovno groblje, ukupno 436 grobova. Ustanovljene su dvije faze ukopavanja. Groblje nastaje u XI. stoljeću i traje uz kraći prekid, koji se tumači tatarskom provalom u XIII. stoljeću, sve do prvih desetljeća XVI. stoljeća. U okviru starije faze otkrivene su dvije grupe grobova. Uz tipičan bjelobrdski materijal na groblju se pojavljuju nalazi koji pripadaju starohrvatskoj kulturi i češći su na području južne Hrvatske.
Ključne riječi:bjelobrdski materijal * južna Hrvatska * starohrvatska kultura
UDK:930.2(63)(497.5 Đakovo)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:223

142
ISSN:0473-0992
Autor:Vrdoljak, Snježana
Naslov:Prapovijesno naselje na Kosovcu kod Bregane (Samobor)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 179-188
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Prehistoric settlement Bregana-Kosovac (Samobor)
Sažetak:U radu se donose rezultati pokusnog iskopavanja na gradini Bregana-Kosovac koje je proveo Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Preliminarno se datiraju nalazi i ponovo se vrednuju ranije donešeni zaključci u starijoj literaturi.
Ključne riječi:gradina * prijenosno ognjište * zemunica * kasna bronca
UDK:902.64 (497.5)"6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:222

143
ISSN:0473-0992
Autor:Šimić-Kanaet, Zrinka
Naslov:Razvoj lončarskih peći i tehnologije pečenja na prapovijesnim i antičkim primjerima
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 151-177
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Development of kilns and firing technology of prehistoric and early Roman pottery
Sažetak:U okviru zadane teme (tehnologija keramike) obrađen je mogući razvoj peći i način pečenja od prvih prapovijesnih do građenih klasičnih peći, zatim rekonstrukcija načina pečenja uz pokuse, te proces izrade keramike od gliništa do samog pečenja. Svrha istraživanja jest pokušaj detaljnijeg određivanja faze pečenja vezane uz tehnološki razvoj peći koji je utjecao na način izrade, količinu i kvalitetu keramike. Tehnike, način rada, prenosili su se na potomstvo tijekom stoljeća. Izrada keramike zapravo je održavanje tradicionalnog rada jer radikalne tehničke inovacije nema. Glina, kao i rad lončara ostao je nepromijenjen do današnjeg doba, tako da možemo sa sigurnošću utvrditi sličnost, te mogućnost komparativnog istraživanja na tom području, jer industrijska, serijska proizvodnja keramike plod je tehnološke evolucije modernog doba.
Ključne riječi:tehnologija pečenja * keramika * rekonstrukcija pečenja * glina
UDK:903/904-02(497.5)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:221

144
ISSN:0473-0992
Autor:Šlaus, Mario
Naslov:Demography and disease in the early medieval site of Privlaka
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 20, str. 141-149 / Vol. 20, str. 141-149
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Sažetak: Demografija i bolesti u Privlaci, nalazištu ranoga srednjeg vijeka
Sažetak:Archaeological analysis of the Avaro-Slav cemetery located in Privlaka tentatively suggests high mortality rates and dietary deficiencies. Osteological evidence from a sample of 181 individuals supports this hypothesis. Paleodemographic analysis indicates high subadult mortality and peak adult mortality rates between the ages of 20 to 35 years. Paleodemographic analysis also indicates significant gender differences in age-specific mortality levels and in mean ages at death. Females lived shorter and exhibited peak levels of mortality earlier than males. High frequencies of cribra orbitalia, linear enamel hypoplasia and ectocranial porosity without vault thickening in the analysed sample indicate frequent episodes of anemia and chronic malnutrition. Gender differences in the frequencies of these indicators of nutritional stress further suggest that differential access to limited food resources was the primary factor responsible for differential male/female mortality profiles. Differential frequencies of skeletal indicators of physical stress indicate that males, though buffered from the effects of malnutrition, were exposed to higer levels of excessive physical stress.
Ključne riječi:paleodemografska analiza * rani srednji vijek * osteološki materijal
UDK:611/618:57271:576(497.5 Privlaka)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:220

145
ISSN:0473-0992
Autor:Šegvić, Marina
Naslov:Croatiae schedae epigraphicae latinae (CSEL) Inscriptiones quae in Croatia ab anno MCMXCI usque ad annum MCMXCV repertae et editae sunt
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 131-139
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Sažetak:Skupljeni natpisi tiskani su u hrvatskim arheološkim i drugim glasilima, a ovdje se objavljuju priređeni za nacionalni korpus antičkih natpisa.
Ključne riječi:skupljeni natpisi * nacionalni korpus antičkih natpisa
UDK:930.27(497.5)
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:219

146
ISSN:0473-0992
Autor:Sanader, Mirjana
Naslov:Novi aspekti kulta božice Terra Mater
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 119-130
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Certain aspects of the cult of the goddess "Terra Mater"
Sažetak:U raspravi se analizira kult božice Terra Mater te neki novi aspekti toga kulta na osnovi natpisa na žrtvenicima koji potječu iz Ljubije i Briševa s područja rimske provincije Dalmacije koje je nekad, kao i danas bilo bogato rudom.
Ključne riječi:rimska provincija * Dalmacija * Briševo * Ljubija * Japra * Sana * žrtvenici * religija
UDK:904:623.52(398 Dalmacija)"652"3 b904
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:218

147
ISSN:0473-0992
Autor:Makjanić, Rajka
Naslov:Sisak : terra sigillata, iskopavanja 1990.
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 91-118
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Sisak: terra sigillata, excavations 1990
Sažetak:U ovome se radu objavljuju ulomci terra sigillata keramike koji su dio sveukupnih bogatih pokretnih arheoloških nalaza, prikupljenih u istraživanjima kompleksa MT-10 i C. 12. 13 u Sisku. Budući da je stručna obrada preostale građe, a osobito arhitekture i arheološkog konteksta, još u tijeku, zasad raspolažemo tek podatkom da ovdje obrađeni keramički ulomci potječu s prostora rimske stambene četvrti.
Ključne riječi:rimska keramika * reljefna sigilata * aretinska radionica
UDK:904:738(497.5 Sisak)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:217

148
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Forum u Puli
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 71-89
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: The Forum of Pula
Sažetak:Obrađuje se Forum antičke Pule, o kojemu glavni izvor saznanja predstavljaju arheološka istraživanja. Pažnja je posvećena ne samo arhitektonskoj koncepciji, nego i dekorativnim i političko-propagandnim elementima koji su bili povezani s Forumom.
Ključne riječi:Forum * Pula * urbanizam * amfore * kip imperatora
UDK:904(497.5 Pula)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:216

149
ISSN:0473-0992
Autor:Raunig, Branka
Naslov:Krčana - naselje mlađeg željeznog doba u selu Trnovi u sjeverozapadnoj Bosni
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 39-69
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Krčana: a settlement of the Late Iron Age in the village of Trnovi in northwestern Bosnia
Sažetak:Novootkriveni lokalitet Krčana dao je pretežno keramički materijal, najvećim dijelom nastao na autohtoni način, ali se pojavljuju i fragmenti karakteristične latenske keramike izrađeni na lončarskom kolu. Na osnovi geografskog položaja i komparacije s materijalom nađenim na lokalitetima u današnjoj Hrvatskoj (Kirin-grad, Turska kosa i dr.) naselje je pripisano Kolapijanima posljednjih stoljeća prije Krista; naznačene su one karakteristike kulture ovoga plemena za koje je istraživanje Krčane pružilo dovoljno elemenata.
Ključne riječi:latenska keramika * Kolapijani * naselje
UDK:903.23(497.6)"6387"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:215

150
ISSN:0473-0992
Autor:Dizdar, Marko
Naslov:Brončanodobno naselje u Vinkovcima : Duga ulica br. 23
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 7-38
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Bronze Age settlement in Vinkovci: Duga ulica 23
Sažetak:Rad donosi rezultate tipološke obrade nalaza otkrivenih zaštitnim arheološkim istraživanjima provedenim 1993. godine na lokaciji u Dugoj ulici br. 23 u Vinkovcima. Nalazi pripadaju vatinsko-belegiškoj fazi vatinske kulture iz srednjeg brončanog doba i "Belegiš II" grupi iz starije faze kasnog brončanog doba. Definirani tipovi uspoređuju se sa sličnim nalazima iz naselja i nekropola istočne Slavonije, Srijema, jugozapadne Bačke i Banata.
Ključne riječi:Vinkovci * vatinska kultura * Belegiš II * srednje brončano doba * kasno brončano doba * naselje * nekropola
UDK:903.3(497.5 Vinkovci)"634/6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:214

Upit: Publisher_swish=(Zagreb )

login