Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 4975

1
ISSN:0352-177X
Autor:Menđušić, Marko
Naslov:Danilo Gornje - zaštitno istraživanje
Matična publikacija:Obavijesti, br.2. god XXV, str. 22-25
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1993
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Danilo Gornje * keramika * kućni lijep * srednji neolitik * danilska kultura
UDK:902.2(497.5)"6345"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2669

2
ISSN:0352-177X
Autor:Tomičić, Željko
Naslov:Istraživanja srednjovjekovnog groblja Zvonimirovo-Veliko polje u Virovitičko-podravskoj županiji
Matična publikacija:Obavijesti, br.2. god XXVI, str. 61-64
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1994
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Zvonimirovo - Veliko polje * srednji vijek * rodovsko groblje * bjelobrdska kultura * 2.pol.11.st.
UDK:904:718:739.2(497.5)"10"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2647

3
ISSN:0352-177X
Autor:Balen-Letunić, Dubravka
Naslov:Dubranec : naselje lasinjske kulture
Matična publikacija:Obavijesti, br.2. god. XXVI, str. 42-45
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1994
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Dubranec * keramika * lasinjska kultura * II B stupanj * posuda u obliku stilizirane glave bovida
UDK:930.42(497.5)"636"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2641

4
ISSN:0352-177X
Autor:Krznarić, Maja
Naslov:Ervenica - zaštitno iskopavanje
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXVI, str. 38-39
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1994
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Ervenica * prapovijesni lokalitet * keramika * jame * vučedolska kultura
UDK:903.33(497.5 Vinkovci)"636"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2635

5
ISSN:0352-177X
Autor:Kolega, Marija
Naslov:Nin - zaštitna istraživanja u sklopu župne crkve Sv. Asela
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXVIII, str. 43-48
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1996
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Nin * crkva Sv. Asela * suhozidne građevine * ognjište * podnice * liburnska kultura * 8./7.st.pr.Kr.-1.st.pr.Kr. * rimski građevinski kompleks stambenog karaktera * jednobrodna građevina iz ranokršćanskog razdoblja * groblje * dvojni ukop * 6./7.st. * groblje iz kasnog srednjeg vijeka
UDK:902.2:726.1(497.5 Nin)"638/639"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2608

6
ISSN:0352-177X
Autor:Krznarić-Škrivanko, Maja
Naslov:Novi nalazi starčevačkih žrtvenika u Vinkovcima
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXVIII, str. 40-42
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1996
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Vinkovci * starčevačka kultura * žrtvenici
UDK:903.4(497.5 Vinkovci)"6343"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2607

7
ISSN:0352-177X
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Novi lokaliteti starčevačke kulture u Slavoniji otkriveni u proteklih pet godina
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXVIII, str. 32-36
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1996
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:starčevačka kultura * 10 novih lokaliteta u Slavoniji
UDK:903.4(497.5)"6343"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2605

8
ISSN:0352-177X
Autor:Leleković, Tino
Naslov:Istraživanje arheološkog lokaliteta Štrbinci u godini 2004.
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXVII, str. 85-89
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2005
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Štrbinci * kasnoantičko groblje * zidane grobnice * prapovijesno naselje * dva kanala * jama * sopotska kultura
UDK:902.726:903.4(497.5 Đakovo)"634/652"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2583

9
ISSN:0352-177X
Autor:Kukoč, Sineva
Naslov:Istraživanje grobnog humka iz željeznog doba u Nadinu
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXVII, str. 58-63
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2005
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Nadin * grobni humak * 19 grobova * zgrčeni položaj * ispruženi položaj * spaljivanje * liburnska kultura * željezno doba * 9.-6.st.pr.Kr.
UDK:903.5(497.5)"638"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2579

10
ISSN:0352-177X
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Arheološka istraživanja brončanodobne nekropole u Novoj Bukovici kod Slatine tijekom 1997.
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXIX, str. 57-60
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1997
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Nova Bukovica * tumul br. 4 * nekropola * paljevinski grobovi * obredno spalište * jame s pepelom * urne * kultura polja sa žarama * grupa Zagreb * II. faza * 1000.g.pr.Kr.
UDK:903.62(497.5 Nova Bukovica)"637"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2560

11
ISSN:0352-177X
Autor:Šimić, Jasna
Naslov:Osijek-Filipovica (Hermanov vinograd). Zaštitno iskapanje neolitičkog naselja
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXI, str. 30-33
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1999
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:naselje * sopotska kultura * otpadne jame * dio obrambenog opkopa * kosturni grob unutar naselja
UDK:903.42(497.5 Osijek)"6345"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2506

12
ISSN:0352-177X
Autor:Tomičić, Zvonimir
Naslov:Rezultati istraživanja na Velikom Polju kraj sela Zvonimirova tijekom godine 2004.
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXXVI, str. 122-126
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2004
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:bjelobrdska kultura * tri groba * 11.st.
UDK:902:726.8(497.5)"653"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2446

13
ISSN:0352-177X
Autor:Marković , Zorko
Naslov:Istraživanje u Brezovljanima godine 2003. i 2004.
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXXVI, str. 57-62
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2004
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:neolitik * sopotska kultura * naselje * keramička radionica
UDK:903.33(497.5)"634"
SignaturaX, D 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2438

14
ISSN:1330-0644
Autor:Petrić, Nikša
Naslov:Kultura Gudnja i primjeri importa u neolitiku Dalmacije
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 21, str.197-208
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2004
Sažetak:na engleskom
Ključne riječi:Dalmacija * neolitik * kultura Gudnja * import * keramika * sjekire
UDK:903.01/.02(497.5 Dalmacija)"634"
SignaturaX, B 8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2421

15
ISSN:1330-0644
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Radionica glinenih predmeta i tkanine u naselju starčevačke kulture na Galovu u Slavonskom Brodu
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 21, str.5-18
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2004
Ključne riječi:neolitik * rana starčevačka kultura * Linear A * radionica * peći * tkalački stan
UDK:903.26(497.5 Slavonski Brod)"6343"
SignaturaX, B 8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2411

16
ISBN:86-7123-032-5
Autor:Gabrovec, Stane
Naslov:O etnični opredelitvi jugovzhodnoalpske halštatske kulture
Matična publikacija:Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu Bencu, Posebna izdanja , Knjiga XCV, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 27, str.89-96
Impresum:Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1991
Ključne riječi:jugoistočna alpska halštatska kultura * etnička pripadnost * onomastika * povijesni i arheološki izvori
UDK:81'373.3:903(093)(497.4)"638"
SignaturaIX, E 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2393

17
ISSN:1450-6696
Autor:K. Zoffman , Zsuzsanna
Naslov:Drugi antropološki nalaz starčevačke kulture sa lokaliteta Vizić-Golokut u Sremu
Matična publikacija:Rad Muzeja Vojvodine 41-42; 1999/2000, str.11-14
Impresum:Novi Sad : Muzej Vojvodine, 2004
Ključne riječi:starčevačka kultura * antropološka analiza
UDK:903:572(497.11 Golokut)"634"
SignaturaIX, D 4
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2352

18
ISSN:1450-6696
Autor:Petrović , Jelka
Naslov:Građevinski objekti u naselju starčevačke kulture na Golokutu
Matična publikacija:Rad Muzeja Vojvodine 41-42; 1999/2000, str.7-10
Impresum:Novi Sad : Muzej Vojvodine ; Novi sad, 2004
Ključne riječi:starčevačka kultura * naselje * objekti
UDK:903.4(497.11)"634"
SignaturaIX, D 4
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2351

19
ISSN:1450-6696
Autor:Brukner , Bogdan
Naslov:Vinčanska kultura u prostoru i vremenu,
Matična publikacija:Rad Muzeja Vojvodine 43-45; 2001/2003, str. 7-29
Impresum:Novi Sad : Muzej Vojvodine ; Novi Sad, 2004
Ključne riječi:vinčanska kultura
UDK:903:908(497.11)"634"
SignaturaIX, D 4
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2349

20
Autor:ERcegović, Slavenka
Naslov:Neobjavljeno grobni nalazi iz Bijelog Brda
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta, III. serija - svezak 6, str. 165-186
Impresum:Zagreb : Muzej hrvatskih starina, JAZU, 1958
Ključne riječi:Bjelobrdska kultura
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2301

21
ISSN:0352-177X
Autor:Šimić, Jasna
Naslov:Istraživanje u Čepinu-Ovčara/Tursko groblje u godini 2002-2003
Matična publikacija:Obavijesti, br.2. god XXXVI, str.55-61
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2004
Ključne riječi:sopotska kultura * srednji vijek
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2243

22
ISSN:0417-4046
Autor:Batović, Šime
Naslov:Istraživanje ilirskog naselja u Radovinu
Matična publikacija:Diadora 4, str.53-70
Impresum:Zadar : Arheološki muzej u Zadru, 1968
Ključne riječi:liburnska kultura * gradina * bedemi
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:2224

23
ISSN:0417-4046
Autor:Klarin, Natalija
Naslov:Prapovijesni grobovi na Aseriji -Istraživanja 1999. godine
Matična publikacija:Diadora 20 (2000), str.23-71
Impresum:Zadar : Arheološki muzej u Zadru, 2001
Ključne riječi:Aserija * Podgrađe kod Benkovca * liburnska kultura * liburnski grobovi * nakit-fibule * željezno doba
UDK:903.638(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1899

24
Autor:Tomičić, Željko
Naslov:Grob odličnice iz ranosrednjovjekovnog groblja Zvonimirovo - Veliko polje kraj Suhopolja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.549-560
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:rani srednji vijek * bjelobrdska kultura * nakit-grozdolika naušnica
UDK:904.5(497.5 Zvonimirovo)"653"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1831

25
Autor:Dizdar, Marko
Naslov:Prilog poznavanju kasnoga latena u istočnoj Slavoniji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.337-349
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:latenska kultura * Skordisci * fibule * Vinkovci * istočna Slavonija * Srijem
UDK:903.25 (497.5)"6387"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1811

26
Autor:Popović, Petar
Naslov:Gradina na Bosutu kod Vašice
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.311-320
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:Skordisci * Srijem * latenska kultura * utvrđena naselja * latenska keramika
UDK:903.43 (497.1)"6387"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1808

27
Autor:Kukoč, Sineva
Naslov:Ptica i konj u solarnoj dinamici svijeta
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.243-250
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:kultura polja sa žarama * Japodi * Liburni * ptičje lađe * Kompolje * pektoral * Prozor * Jezerine * Nezakcij * sunčeva lađa
UDK:903.26(497.5 )"638"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1800

28
Autor:Teržan, Biba
Naslov:Bronasta žaga-Prispevek k prazgodovini rokodelskoga orodja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.187-197
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:pila * kultura polja sa žarama * ostave
UDK:903."6377"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1796

29
Autor:Tomasović, Marinko
Naslov:Kasnobrončanodobno koplje iz Podace u Gornjem Makarsom primorju
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.165-170
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:kultura polja sa žarama * nekropola u Velikoj Gorici * koplje
UDK:903.224(497.5 )"6377"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1794

30
Autor:Šimek, Marina
Naslov:Grob kasnog brončanog doba iz Lepoglave
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.151-156
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:žarni grob * kasno brončano doba * kultura polja sa žarama * grupa Virovitica
UDK:903.3.62(497.5 )"6377"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1792

31
Autor:Balen, Jacqueline
Naslov:Par srebrnih sjekira iz starih Jankovaca
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str.85-96
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:rano brončano doba * vinkovačka kultura * sjekire s cilindričnim tuljcem za nasad
UDK:903.052(497.5 )"6373"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1788

32
Autor:Spataro, Michela
Naslov:Pottery technology and manufacture at the Korenovo culture (LBK) site of Malo Korenovo (Bjelovar, Croatia)
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str. 49-61
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:neolitik * korenovska kultura * analiza keramike rengenskom difrakcijom * keramika
UDK:903.23(497.5)"6345"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1784

33
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Prilog poznavanju neolitičkih obrednih predmeta u neolitiku sjeverne Hrvatske
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str. 43-48
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:Cernička Šagovina * žrtvenik * starčevačka kultura
UDK:903.26(497.5)"634"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1783

34
Autor:Marijanović, Brunislav
Naslov:"Crno vrilo"-novi grob starijeg neolitika u Dalmaciji
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 27, str. 37-41
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet, 2003.
Ključne riječi:impresso-kultura * grob * Zadar
UDK:903.5(497.5)"6343"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1782

35
ISSN:0351-8884
Autor:Šimek, Marina
Naslov:Grobni humak s ukopom konja kod Jalžabeta
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i pogrebni ritusi na teritoriju Hrvatske , Znanstveni skup, Bjelovar, 25-27. rujna 1996: Izdanja HAD-a, sv. 21, str.57-78
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2003
Ključne riječi:starije željezno doba * skitska kultura * oblutak s otiskom paprati * brončani ukrašeni kolutovi * ljuskasti oklop * kultne koštane strelice
UDK:903.5(497.5)"638"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1688

36
ISSN:0351-8884
Autor:Marković, Zorko
Naslov:Novi prilozi poznavanju eneolita i brončanog doba u koprivničkoj Podravini
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i pogrebni ritusi na teritoriju Hrvatske , Znanstveni skup, Bjelovar, 25-27. rujna 1996: Izdanja HAD-a, sv. 21, str.41-56
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2003
Ključne riječi:bakrena sjekira * brončani mač * lasinjska kultura
UDK:902.3(497.5)"636/637
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1687

37
Autor:Šimić , Jasna
Naslov:Dalj-Livadice, naselje iz brončanog doba,Istraživanje 1979.godine
Matična publikacija:Osječki zbornik XVII-XIX, 1987, 7-36
Impresum:Osijek : Muzej Slavonije Osijek , 1987
Ključne riječi:belegiška kultura * keramika
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1431

38
ISSN:0473-4882
Autor:Tomičić , Željko
Naslov:Baranja u svjetlu arheoloških svjedočanstava Bjelobrdske kulture, Prinos analizi ranosrednjevjekovnog groblja Majs-Udvar
Matična publikacija:Osječki zbornik 22/23, 1997,71-97
Impresum:Osijek : Muzej Slavonije Osijek , 1997
Ključne riječi:Batina * Bjelobrdska kultura * ranosrednjovjekovna groblja * S-karičice
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1421

39
ISSN:0473-4882
Autor:Minichreiter , Kornelija
Naslov:Nalazi starčevačke kulture u Osijeku kao prilog daljem upoznavanju najstarijeg naseljavanja istočne Slavonije
Matična publikacija:Osječki zbornik 22/23, 1997,7-20
Impresum:Osijek : Muzej Slavonije Osijek , 1997
Ključne riječi:Retfala-Osijek * starčevačka kultura * keramika * naselje starčevačke kulture * rani neolitik
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1417

40
ISSN:0473-4882
Autor:Šimić , Jasna
Naslov:Ranobrončanodobno naselje na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, s naročitim obzirom na nalaze keramičkog materijala
Matična publikacija:Osječki zbornik 21, 1991,5-33
Impresum:Osijek : Muzej Slavonije Osijek , 1991
Ključne riječi:vinkovačka kultura * ranobrončanodobna keramika * zdjele * srednje brončano doba
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1413

41
ISSN:0473-4882
Autor:Minichreiter , Kornelija
Naslov:Arhitektura obrednog-ukopnog prostora starčevačkog naselja u Slavonskom Brodu
Matična publikacija:Osječki zbornik 24/25, 2001,9-22
Impresum:Osijek : Muzej Slavonije Osijek , 2001
Ključne riječi:starčevačka kultura * zemunica * keramička peć * Galovo
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1405

42
ISSN:O35O - 7165
Autor:Gale, Ina
Naslov:Vučedolsko naselje na Ervenici u Vinkovcima
Matična publikacija:Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s, XXXV,str.,53-66
Impresum:Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2002
Ključne riječi:otpadne jame * Vučedolska kultura * Vučedol
UDK:903"63":72.031(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1193

43
ISSN:O35O - 7165
Autor:Radić, Dinko
Naslov:O jednom zoomorfnom prikazu na keramici hvarske kulture
Matična publikacija:Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s, XXXV,str.,19-33
Impresum:Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2002
Ključne riječi:neolitik-hvarska kultura * Dalmacija * keramika * Vela spila * Grapčeva špilja * Obre
UDK:903"631/632"738.6(407.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1191

44
ISSN:O35O - 7165
Autor:Petrić, Nikša
Naslov:Zanimljivi crteži na prapovijesnoj keramici hvarske kulture:Prikazi kometa iz približno 3000 BC?
Matična publikacija:Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s, XXXV,str.,11-18(2002)
Impresum:Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2002
Ključne riječi:neolitik-hvarska kultura * Dalmacija * keramika
UDK:903"631/632"738.6(407.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1190

45
Autor:Horvat, Anđela
Naslov:O Sisku u starohrvatsko doba na temelju pisanih izvora i arheoloških nalaza
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 3,1954; str.93-104
Impresum:Zagreb : Muzej hrvatskih starina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti , 1954.
Ključne riječi:kameni plutej iz Siska * sv. Kvirin * bjelobrdska kultura
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1164

46
Autor:Karaman, Ljubo
Naslov:Osvrti na neka pitanja iz arheologije i povijesti umjetnosti
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 2,1952; str.81-105
Impresum:Zagreb : Muzej hrvatskih starina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti , 1952.
Ključne riječi:srednji vijek * Bjelobrdska kultura * pleterna skulptura
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1150

47
ISSN:0351-4536
Autor:Korošec, Josip
Naslov:Bribir u prapovijesti
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 10,1968; str.213-216
Impresum:Split : Institut za nacionalnu arheologiju, JAZU u Splitu, 1981
Ključne riječi:Bribirska glavica * Danilska kultura * keramika-riton * prethistorijske peći * naselje
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1141

48
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Arhitektura starčevačkog naselja kod Zadubravlja
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju : Znanstveni skup Slavonski Brod, 18-20. listopada 1988, Izdanja HAD-a sv. 16, str.97-111.
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1993.
Sažetak:engl. str. 110 - 11.
Ključne riječi:prapovijest * starčevačka kultura * neolitik * naselje * lončarske peći
UDK:903.013.23 (497.13) "634/637"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1095

49
Autor:Salajić, Silvija
Naslov:Zbirka arheologa amatera Vjekoslava Dukića
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju : Znanstveni skup Slavonski Brod, 18-20. listopada 1988, Izdanja HAD-a sv. 16, str.89-93.
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1993.
Ključne riječi:amater arheolog * Vjekoslav Dukić * lasinjska kultura
UDK:903.013.23 (497.13) "634/637"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1094

50
ISSN:YU 0351-8884
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Prilog poznavanju kasnog brončanog i starijeg željeznog doba na Kordunu i Baniji
Matična publikacija:Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području : Znanstveni skup Karlovac, 12-14. X. 1983, Izdanja HAD-a sv. 10; str. 29-42
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1986
Sažetak:njem. str.42-3.
Ključne riječi:Gradina Belaj * kultura polja sa žarama * gradina Klinac * keramika
UDK:903"638"(497.13)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1032

51
ISSN:0351-8884
Autor:Čečuk, Božidar
Naslov:Vela i Jakasova spilja na otoku Korčuli
Matična publikacija:Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka : Znanstveni skup Metković 4-7. listopada 1977, Izdanja HAD-a sv.5; str. 25-34.
Impresum:Split : Hrvatsko arheološko društvo, 1980
Sažetak:Sažetak na fr. jeziku, str.34.
Ključne riječi:Vela Luka * hvarska kultura * pretpovijest Jadrana
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:1014

52
ISSN:YU 0351-8884
Autor:Sokač-Štimac, Dubravka
Naslov:Prilog arheološkoj topografiji Požeške kotline u svijetlu iskopavanja 1980.godine
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji : Znanstveni skup Vukovar 6-9. listopada 1981,Izdanja HAD-a sv.9: str.129-140
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1984
Sažetak:Sažetak na njemačkom jeziku, str.140-141
Ključne riječi:Jakšić * lasinska kultura * Grabarje * Velika * Tekić * Rudina
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:969

53
ISSN:YU 0351-8884
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:Ostava kalupa vučedolskog ljevača bakra iz Vinkovaca
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji : Znanstveni skup Vukovar 6-9. listopada 1981,Izdanja HAD-a sv.9; str.37-52
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1984
Sažetak:Sažetak na engleskom jeziku,str. 51-52
Ključne riječi:metalurgija * vučedolska kultura * bakar * glineni kalup za lijevanje bakrenih sjekira * Vinkovci-Tržnica * ostava-jama
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:964

54
ISSN:YU 0351-8884
Autor:Marković, Zorko
Naslov:Neka pitanja neolitika, eneolitika i brončanog doba našičkog kraja i Đakovštine
Matična publikacija:Arheološka istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji : Znanstveni skup Vukovar 6-9. listopada 1981,Izdanja HAD-a sv.9, str.13-29
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 1984
Sažetak:Sažetak na njemačkom jeziku,str. 27-29
Ključne riječi: neolitik * Podgorač * sopotska kultura
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:962

55
ISSN:0352-177X
Autor:Bekić, Luka
Naslov:Blizna - Višeslojno arheološko nalazište kraj Jakopovca - Varaždin
Matična publikacija:Obavijesti, br.2. god XXXV, str.33-44
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2003
Ključne riječi:autocesta Zagreb-Goričan * Blizna * Lužak * lasinska kultura
UDK:902.3(497.5)"634/653"
Signatura
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:951

56
Autor:Benac , Alojz
Naslov:Širenje neolitskih i eneolitskih kultura dolinom Neretve
Matična publikacija:Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka,Znanstveni skup, Metković 4-7- listopada 1977, Izdanja HAD-a, sv. 5, str.15-22
Impresum:Split : Hrvatsko arheološko društvo, 1980
Ključne riječi:neolitska naselja * Butmirska kultura * Zelena pećina * Obre
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:862

57
Autor:Drechsler, Ružica
Naslov:Područje Like od ranog brončanog doba do dolaska Rimljana
Matična publikacija:Arheološka problematika Like, Znanstveni skup Otočac 22-24.IX 1974; Izdanja HAD-a,sv.1, str. 19-38
Impresum:Split : Hrvatsko arheološko društvo, 1975.
Ključne riječi:Gornji Lapac * Lički Osik * Bezdanjača * japodska kultura * Kompolje * Vlaško polje * Prozor
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:820

58
ISSN:0352-177X
Autor:Krznarić Škrivanko, Maja
Naslov:Peta i šesta sezona sustavnog istraživanja gradine Sopot
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXIV, str.36-45
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2002
Ključne riječi:sopotska kultura * neolitska kuća * glineni utezi * keramika
UDK:902/904
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:800

59
ISSN:0352-177X
Autor:Durman , Aleksandar
Naslov:Nastavak sustavnih istraživanja na lokalitetu Vučedol-Vinograd Streimb
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXV, str.46-54
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2003
Ključne riječi:glava novopronađene ptice * podnice * kostolačka kultura * jame * kuće * kosti goveda i jelena
UDK:902/904
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:770

60
ISSN:0352-177X
Autor:Krznarić-Škrivanko , Maja
Naslov:Sedma sezona sustavnog istraživanja gradine Sopot
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXV, str.37-45
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2003
Ključne riječi:sopotska kultura * neolitske kuće * kućni lijep * podnice * arheološki park Sopot
UDK:902/904
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:769

61
ISSN:0352-177X
Autor:Marković , Zorko
Naslov:Nastavak istraživanja nalažišta Brezovljani
Matična publikacija:Obavijesti, br.1. god XXXV, str.29-36
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2003
Ključne riječi:sopotska kultura * neolitik * naselje * zemunica * keramika
UDK:902/904
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:768

62
Autor:Benac, Alojz
Naslov:Problem retardacije na prijelazu iz neolitskog doba u doba metala
Matična publikacija:Diadora 9, str.45-54, Zadar 1980
Impresum:Zadar : Arheološki muzej Zadar, 1980
Ključne riječi:Iliri * migracije * Obre * badenska * kostolačka kultura
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:752

63
Autor:Korošec, Josip
Naslov:Neka pitanja oko neolita u Dalmaciji
Matična publikacija:Diadora 2,str.13-29, Zadar 1960-1961
Impresum:Zadar : Arheološki muzej Zadar, 1962.
Ključne riječi:Neolitik dalmacije * impresso keramika * danilska kultura * Crvena stijena
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:737

64
Autor:Batović, Šime
Naslov:Ostava iz Jagodnje Gornje u okviru zadnje faze liburnske kulture
Matična publikacija:Diadora 7,str.159-233, Zadar 1974
Impresum:Zadar : Arheološki muzej Zadar, 1962.
Ključne riječi:gradina * liburnska kultura * Liburni * Ćosina gradina * ostava * certosa fibula * prstenje * nakit * jantar * ranolatenske fibule * pločaste fibule * daunska keramika
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:735

65
ISSN:0352-177X
Autor:Tomičić, Željko
Naslov:Zvonimirovo - Veliko polje, Rezultati istraživanja groblja latenske i bjelobrdske kulture godine 2001. i 2002.
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXXIV, str.67-75
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2002
Ključne riječi:bjelobrdska kultura * latenski paljevinski grob * pogrebni ritual
UDK:903.5/904:718:739.2(497.5)"638/65"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:638

66
ISSN:0352-177X
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Slavonski Brod,Galovo, sustavna istraživanja naselja starčevačke kulture u godini 2002
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXXIV, str.45-52
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2002
Ključne riječi:starčevačka kultura * zemunica * žrtvenici
UDK:902/904
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:632

67
ISSN:1330-0644
Autor:Ložnjak, Darija
Naslov:Nalazišta brončanoga doba na vinkovačkom području
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol.18 / str. 33-61
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2001
Napomena:Summary: Bronze Age sites in the Vinkovci region
Ključne riječi:brončano doba * vinkovačka kultura * Belegiš II * naselja * ostave
UDK:902.2:903(497.5 Vinkovci)"637"
SignaturaX, B 8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:399

68
ISSN:1330-0644
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Tipološka klasifikacija keramike rane starčevačke kulture iz stambene zemunice 10 u Zadubravlju
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol.18, str.5-20;T,1-6
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2001
Napomena:Summary: Typological classification of pottery of the early Starčevo culture from the pit-dwelling 10 in Zadubravlje
Ključne riječi:neolitik * rana starčevačka kultura * Linear * keramika
UDK:902.64(497.5 Zadubravlje) "6343"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:397

69
ISSN:1330-0644
Autor:Karavanić, Snježana
Naslov:Naselje Mačkovac - Crišnjevi kao prilog poznavanju početaka kulture polja s žarama u slavonskoj Posavini
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol.19 / str. 47-62
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2002
Napomena:Summary: The Mačkovac-Crišnjevi settlement as a contribution to identifying the beginnings of Urnfield Culture in Slavonian Posavina
Ključne riječi:kultura polja sa žarama * metalurgija * grupa Barice-Gređani * Virovitica
UDK:903.42(497.5 Mačkovac)"6377"
SignaturaX, B 8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:387

70
ISSN:1330-0644
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Žrtvenici i idoli starčevačkog naselja Galovo u Slavonskom Brodu
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 19 / str. 11-31
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2002
Sažetak:Summary: Altars and idols of the Starčevo settlement on Galovo in Slavonski Brod
Ključne riječi:neolitik * starčevačka kultura * žrtvenici * idoli
UDK:903.26(497.5 Slavonski Brod)"6343"
SignaturaX, B 8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:385

71
ISSN:0473-0992
Autor:Balen, Jacqueline
Naslov:Kamene alatke s nalazišta Samatovci iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 26, str. 19-37
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 2002
Napomena:Summary: Stone artefacts from site Samatovci in the Archaeological Museum in Zagreb
Sažetak:U članku je obrađen kameni materijal grube i glačane površine s nalazišta Samatovci kod Osijeka. S tog nalazišta potječe najveći broj kamene građe koju možemo pripisati neolitičkoj sopotskoj kulturi. Petrografska analiza pokazala je da su za izradu alatki korištene eruptivne i sedimentne stijene što korespondira s dvjema kategorijama, odnosno tipovima alatki: kamenje veće tvrdoće (eruptivno) upotrebljavano je za alatke koje su korištene za sječenje i udaranje, dok je mekši kamen upotrebljavan za izradu različitih vrsta bruseva i gladilica. Sve sirovine nabavljane su u bližoj okolici u obliku riječnih i potočnih valutica. Rad je nastao u sklopu projekta IGCP/UNESCO 442.
Ključne riječi:Samatovci * sopotska kultura * kamene alatke * gladilice * brus * eruptivne stijene * sedimentne stijene * plosnata sjekira * klin * dlijeto * brusni kamen * rožnjak * pješčenjak
UDK:069.5:903.014(497.5)"6347"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:355

72
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Polished stone implements of the neolithic Starčevo culture in northen Croatia
Matična publikacija:Opuscula Archaeologica / Vol. 26, str. 13-15
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002
Napomena:Sažetak: Glačane kamene izrađevine neolitičke starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj
Sažetak:The Starčevo Culture, the first agricultural community in northern Croatia has been archaeologically documented by more than 60 permanent settlements. They are mostly located in the southern Pannonian basin of the river Sava. Fabourable natural conditions of the region enabled high population density during the early and middle neolithic and so far a great number of archaeological traces. Various aspects of the Starčevo Culture have often been discussed in archaeological literature but it's stone production has been neglected although the new technology of producing stone artifacts, the techniques of abrading and polishing were usually emphasized as one of the important neolithic features. Polished stone implements, specifically the last-shaped wedges, flat axes and chisels have generally been noted in all areas of the Starčevo Culture distribution. The polished stone implements from the Starčevo settlements, such as Vinkovci-Hotel, Zadubravlje, Slavonski Brod-Galovo, Pepelana have been chosen for analysis in order to solve the problem of their function, but also to investigate and determine the possible sources of the exploited raw material and the way of it's circulation among the Starčevo settlements.
Ključne riječi:neolitik * starčevačka kultura * sjeverna Hrvatska * glačane kamene izrađevine
UDK:903.014(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:354

73
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Novi nalazi konsekrativnih rogova na Vučedolu
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 14, str. 33-42
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1989
Napomena:Summary: New finds of the horns of consecration at Vučedol
Sažetak:Na lokalitetu Vučedol-Streimov vinograd, u istraživanjima od 1984. do 1989. godine, nađena su dva čitava sedlasta žrtvenika (konsekrativni rogovi) od kojih se jedan mogao potpuno rekonstruirati. Ti kultni predmeti poznati su i sa drugih nalazišta vučedolske kulture, kao i među nalazima ostalih kultura evropske prethistorije. Njihov se razvojni put može pratiti od ranog neolitika Bliskog istoka, pa do brončanog doba kada su bili rašireni gotovo cijelim starim svijetom. Njihovo se kultno značenje, izgleda, pri tom nije bitno mijenjalo.
Ključne riječi:Vučedol-Vinograd Streim * vučedolska kultura * religija * sedlasti žrtvenici
UDK:903.26(497.5)"6343"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:310

74
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Naselje korenovske kulture u Kaniškoj Ivi
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 15, str. 1-23
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1991
Napomena:Zusammenfassung: Die Siedlung der Korenovo-Kultur in Kaniška Iva
Sažetak:U članku se prvi put u potpunosti obrađuje materijal i rezultati istraživanja prethistorijskog naselja u Kaniškoj Ivi, provedenog 1978. g. Naselje pripada korenovskoj kulturi kompleksa linearnotrakaste keramike i predstavlja njezinu najstariju razvojnu fazu. Prema također brojnim keramičkim nalazima starčevačke kulture, može se zaključiti da su naselje koristili i nosioci starčevačke kulture.
Ključne riječi:starčevačka kultura * linearnotrakasta keramika * prethistorijsko naselje
UDK:903.42(497.5)"6343"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:299

75
Autor:Majnarić-Pandžić, Nives
Naslov:Ljevaonica brončanih predmeta u kasno brončanodobnom naselju na Kalniku kod Križevaca
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 57-73
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992.
Napomena:Zusammenfassung: Die Giesserei von Bronzegegenständen in der spätbronzezeitlichen Siedlung Kalnik bei Križevci
Sažetak:Na Kalniku je na položaju Igrišće otkriveno naselje iz starije faze kasnog brončanog doba. Sustavno istraživano od 1987. do 1990. dalo je veliko obilje keramičkih i brončanih nalaza. Ovdje se obrađuje samo aspekt metalurške ljevačke djelatnosti, a obrada keramičkih nalaza tek predstoji. Visinsko naselje na Kalniku pripada grupi Zagreb kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj i očituje srodnosti s baierdorfsko-velatičkom kulturom šireg istočnoalpskog područja.
Ključne riječi:Igrišće * naselje starije faze kasnog brončanog doba * metalurgija * Zagreb kultura * KPŽ * brončane igle
UDK:903.2 (497.13) "6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:283

76
ISSN:0473-0992
Autor:Minichreiter, Kornelija
Naslov:Peći u starčevačkom naselju kod Zadubravlja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 37-47
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Öfen in der aus der Starčevokultur stammenden Siedlung bei Zadubravlje
Sažetak:Starčevačko naselje kod Zadubravlja istraženo je u okviru zaštitnih radova na južnoj trasi autoceste Slavonski Brod-Županja-Lipovac. Iskopana površina od 6.200 m2 omogućila je, po prvi puta u sjevernoj Hrvatskoj, sagledavanje neolitičke naseobinske cjeline. Naselje pripada ranim pretklasičnim fazama starčevačke kulture - linear A stupnju - a ističe se izuzetna praktičnost u organizaciji života ove zajednice. Svaki dio naselja ima određenu namjenu; stambenu, kultnu, za pripremu hrane, izradu tkanina, keramičkih proizvoda kamenog oruđa i oružja. U keramičkim radnim jamama pronađeno je 5 peći (cilindrične, potkovičaste i u obliku cigare) te još 2 (kalotaste) za pečenje kruha. U starčevačkim je naseljima do sada nađeno samo nekoliko peći potkovičaste osnovice pa su ove u Zadubravlju jedinstveni primjerci u balkanskim prostorima.
Ključne riječi:starčevačka kultura * naselje * jame za vađenje gline * kalotasta, cilindrična peć
UDK:903.33(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:281

77
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Vučedol-Streimov vinograd:Magijski ritual i dvojni grob vučedolske kulture
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 183-203
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Summary: Vučedol-Streim Vineyard: the magical ritual and the twin grave of the Vučedol Culture
Sažetak:Dvojni grob 3 (V-87) na Vučedolu - Streimov vinograd bio je pokriven naopako okrenutom golemom posudom. Usporedba s drugim prethistorijskim nalazima, kao i s podacima iz sredozemnih civilizacija, pokazuje da se radilo o magijskom ritualu - vjerojatno o zaštiti od zlih sila ili duhova.
Ključne riječi:dvojni grob 3(V-87) * životinjske kosti * keramika * eneolitik * ranoklasična vučedolska kultura
UDK:903.531(497.5 Vučedol)"636"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:268

78
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Prapovijesno nalazište Ozalj-Stari grad
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 17, str. 165-181
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1993
Napomena:Zusammenfassung: Urgeschichtlicher Fundort Ozalj-Stari grad
Sažetak:Prigodom restauratorskih i konzervatorskih radova na Starom gradu u Ozlju otkriveni su prapovijesni kulturni slojevi s obiljem keramičkog, koštanog i kamenog arheološkog materijala. U članku se obrađuje keramika izuzetne kakvoće, obojena crvenom bojom ili oslikana, koja ukazuje na postojanje jedne lenđelske kulturne pojave u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Ključne riječi:lenđelska kultura * keramika
UDK:903(497.5 Ozalj)"6347"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:267

79
ISSN:0473-0992
Autor:Marijan, Boško
Naslov:Ostava ratničke opreme na Grepcima u Livanjskom polju
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 51-67
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Hoard with the war equipment at Grepci in Livno field
Sažetak:U katoličkom groblju na Grepcima u Prispu kod Livna otkrivena je 1994. godine ostava ratničke opreme. Ostava je bila skrivena u kameni škrip na dubini od 0,50 do 0,70 m, a sadržavala je napadačko i zaštitno oružje (brončani mač, željezno koplje s brončanim okovom motke, brončani umbo štita, malu brončanu alku te jedno kameno žezlo s brončanim drškom). Autor smatra da je riječ o ostavi skrivenoj i odloženoj u jednom času, svakako u nemirno vrijeme za davnoga ratnog sukoba koji se odigrao na Livanjskom polju. Iako je ostava u pravom smislu zatvorena cjelina, ona sadrži većinu predmeta koji nedvojbeno odražavaju brončanodobnu predaju, međutim, pojava željeza, posebice žezla, potvrđuje da se ratnička oprema s Grebaca može datirati u posljednju četvrtinu 8. stoljeća prije Krista ili u svršetak Ha B3 i rani Ha C1 stupanj srednjoeuropske kronologije.
Ključne riječi:brončano doba * željezno doba * ostava * delmatska kultura
UDK:903.8+903.22(497.6 Livno)"6383"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:236

80
ISSN:0473-0992
Autor:Marijan, Davor
Naslov:Naselje brončanoga doba u Prispu kod Livna
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 39-49
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Bronze Age settlement at Prisap near Livno
Sažetak:Rad donosi površinske arheološke nalaze prikupljene prigodom obilazaka lokaliteta Luščić u selu Prisap koji pripadaju posuškoj kulturi te ih se može datirati od ranoga brončanog doba do prijelaza srednjega u kasno brončano doba. Ovaj lokalitet dopunjuje poznavanje tipa naselja posuške kulture. Keramički materijal sličan je nalazima iz kruga rasprostiranja posuške kulture, a ima i paralela sa sličnim nalazima iz Bosne i Hercegovine, te Like.
Ključne riječi:Luščić * brončano doba * naselje * keramika * posuška kultura
UDK:903.4(497.6 Prisap)"637"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:235

81
ISSN:0473-0992
Autor:Filipec, Krešimir
Naslov:Istraživanje srednjovjekovnog groblja u Đakovu 1995. i 1996. godine
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 187-197
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Excavation of the mediaeval cemetery at Đakovo in 1995 and 1996
Sažetak:U središtu grada Đakova, tijekom 1995. i 1996. godine, provedena su veća zaštitna istraživanja na prostoru budućeg poslovnog centra. Istraživanjima je otkriveno veće srednjovjekovno groblje, ukupno 436 grobova. Ustanovljene su dvije faze ukopavanja. Groblje nastaje u XI. stoljeću i traje uz kraći prekid, koji se tumači tatarskom provalom u XIII. stoljeću, sve do prvih desetljeća XVI. stoljeća. U okviru starije faze otkrivene su dvije grupe grobova. Uz tipičan bjelobrdski materijal na groblju se pojavljuju nalazi koji pripadaju starohrvatskoj kulturi i češći su na području južne Hrvatske.
Ključne riječi:bjelobrdski materijal * južna Hrvatska * starohrvatska kultura
UDK:930.2(63)(497.5 Đakovo)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:223

82
ISSN:0473-0992
Autor:Dizdar, Marko
Naslov:Brončanodobno naselje u Vinkovcima : Duga ulica br. 23
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 20, str. 7-38
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1996
Napomena:Summary: Bronze Age settlement in Vinkovci: Duga ulica 23
Sažetak:Rad donosi rezultate tipološke obrade nalaza otkrivenih zaštitnim arheološkim istraživanjima provedenim 1993. godine na lokaciji u Dugoj ulici br. 23 u Vinkovcima. Nalazi pripadaju vatinsko-belegiškoj fazi vatinske kulture iz srednjeg brončanog doba i "Belegiš II" grupi iz starije faze kasnog brončanog doba. Definirani tipovi uspoređuju se sa sličnim nalazima iz naselja i nekropola istočne Slavonije, Srijema, jugozapadne Bačke i Banata.
Ključne riječi:Vinkovci * vatinska kultura * Belegiš II * srednje brončano doba * kasno brončano doba * naselje * nekropola
UDK:903.3(497.5 Vinkovci)"634/6377"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:214

83
ISSN:0473-0992
Autor:Iskra-Janošić, Ivana
Naslov:Arheološka iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu Meraja u Vinkovcima
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 243-249
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: Excavation of the mediaeval site of Meraja in Vinkovci
Sažetak:Tijekom mjeseca svibnja i lipnja 1997. izvršeno je arheološko iskopavanje na srednjovjekovnom lokalitetu Meraja u Vinkovcima. Iskopavanja su vršena u sklopu programa obnove i revitalizacije gotičke crkve sv. Ilije na Meraji, te rješavanja prezentacije temelja ranoromaničke crkve i kompletnoga izgleda parka. Odabir sondi i veličina iskopa dogovorena je sa stručnjacima Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, koji su željeli provjeriti temelje gotičke crkve i riješiti pitanje sakristije i zvonika. S arheološke strane to je značilo istraživanje groblja koje je bilo u upotrebi od XI. do druge polovice XVIII. stoljeća.
Ključne riječi:srednji vijek * groblje * bjelobrdska kultura * crkva sv.Ilije * ranoromanička crkva
UDK:904:726.1(497.5 Vinkovci)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:211

84
ISSN:0473-0992
Autor:Filipec, Krešimir
Naslov:Đakovo-Župna crkva, treća godina zaštitnih arheoloških iskopavanja
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 239-242
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: Đakovo: parish church, the third year of the archaeological rescue excavations
Sažetak:1997. godine nastavljena su, treća po redu, zaštitna arheološka istraživanja u Đakovu na lokalitetu Župna crkva. Ovim zaštitnim iskopavanjima, koja su provedena na prostoru negdašnjeg župnog dvora, utvrđena je zapadna ivica srednjovjekovnog groblja. Ukupno je istraženo 35 grobova, koji svi pripadaju prvoj, starijoj, fazi ukopavanja na groblju. U okviru prve faze ustanovljene su dvije grupe grobova koje se razlikuju prema nalazima. Potvrđeno je da se oko samog groblja nalazilo srednjovjekovno naselje.
Ključne riječi:Đakovo * srednji vijek * groblje * bjelobrdska kultura
UDK:930.26(063)(497.5 Đakovo)"653"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:210

85
ISSN:0473-0992
Autor:Krznarić Škrivanko, Maja
Naslov:Prapovijesno naselje na Ervenici u Vinkovcima
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 205-215
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Summary: The prehistoric settlement of Ervenica in Vinkovci
Sažetak:U radu se donose rezultati zaštitnog arheološkog iskopavanja na lokalitetu Ervenica u Vinkovcima, koje je proveo Arheološki odjel Gradskog muzeja Vinkovci tijekom mjeseca listopada 1997. godine. Radi se o nalazištu sopotske kulture i to onog najranijeg stupnja koji se pojavljuje na području grada.
Ključne riječi:sopotska kultura * naselje * neolitik * ritualni ukop
UDK:903.42(497.5 Vinkovci)"6347"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:207

86
ISSN:0473-0992
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:Tin in Southeasten Europe ?
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 21, str. 7-14
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1997
Napomena:Sažetak: Kositar u jugoistočnoj Europi?
Sažetak:Apart from Cornwall, the only indisputable source of tin in the prehistoric Europe, some new potential sources in Southeastern Europe (on the mountains Bukulja and Cer in western Serbia), should be considered. The fortunate coincidence, that the deposits of copper and tin ore were found close to each other, very likely played the crucial role in the production of full-fledged bronze towards the end of the Vučedol Culture (phase C).
Ključne riječi:Kositar * Bukulja * vučedolska kultura
UDK:903.05 "6373"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:193

87
Autor:Tomičić, Željko
Naslov:Ranosrednjovjekovno groblje u Velikom Bukovcu - uz početke bjelobrdske kulture u Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 23-24, 1999-2000, str. 285-307
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1999-2000
Napomena:Summary: The early mediaeval cemetery at Veliki Bukovec: the beginnings of the Bijelo Brdo Culture in Croatia
Sažetak:Istraživanja hrvatskog ranog srednjovjekovlja u kontinentalnom dijelu Hrvatske temelje se na otkriću kosturnog groblja bjelobrdske kulture kraj sela Velikog Bukovca 1870. U radu se nastoji, nakon, uskoro, stotinutrideset [stotinu trideset] godina od pokusnih istraživanja Š. Ljubića (1871.) podrobnim vrednovanjem otkrivenih nakitnih skupina, prepoznati položaj ranosrednjovjekovnog groblja u kojem su, početkom XI. stoljeća, pokopavani pokojnici iz nedalekog sela. Autor na temelju mikrotoponimije odčitava naziv sela (dendronim), koji je očuvao uspomenu na ranosrednjovjekovnu ruralnu zajednicu u ludbreškoj Podravini.
Ključne riječi:rani srednji vijek * Hrvatska * bjelobrdska kultura * grobni nalazi * novac
UDK:904.5 (497.5 Veliki Bukovac ) "09/10"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:150

88
Autor:Durman, Aleksandar
Naslov:Vučedolska terina i Orion
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 23-24 : Sportula Dissertationum Marino Zaninović dicata, str. 1-9
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1999-2000.
Napomena:Summary: The Vučedol terrine and Orion
Sažetak:Članak prikazuje poimanje svijeta u vučedolskoj kulturi kako ga se može iščitati prema urezanom i inkrustiranom ukrasu na njezinoj najtipičnijoj posudi - terini. Sudeći po jasno normiranom konceptu ukrašavanja, ove posude imaju više ritualan nego praktičan značaj. Ukras oslikava obzor i astralne situacije iznad njega. Jedina dva znaka koja negiraju horizont i lome se upravo na bikoničnom (najširem) dijelu terine su Sunce i zviježđe Oriona, koje simbolički prikazuju smjenu zimskog u (pro)ljetni dio godine.
Ključne riječi:Vučedol * arheoastronomija * terina * Sunce * keramika * vučedolska kultura
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:121

89
Autor:Vinski-Gasparini, Ksenija
Naslov:Srednje i kasno brončano doba u zapadnoj Jugoslaviji,Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu,3.ser.sv.V,str.1-14.
Impresum:Zagreb ; Arheološki muzej u Zagrebu, 1971.
Ključne riječi:kultura polja sa žarama * brončano doba
Signatura8364
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:44

90
ISBN:953-6776-79-0
Naslov:Simbol boga i kralja : prvi europski vladari : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 7. veljače - 2. travnja 2006. = Symbol of god and king : the first european rulers : The Klovićevi dvori Gallery, Zagreb, 7 February - 2 April 2006 / crteži Krešimir Rončević ; fotografije Filip Beusan...[et al.] ; prijevod na engleski Wayles Browne, Nikolina Jovanović, Graham McMaster ; prijevod s mađarskog na hrvatski Helena Molnar ; urednica Jasminka Poklečki Stošić
Impresum:Zagreb : Galerija Klovićevi dvori , 2006
Materijalni opis:135 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Katalog izložbe. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Zastupljeni autori: Aleksandar Durman, Vesna Kusin, Mitja Guštin, András Alföldi, Željko Kovačić, Jasminka Poklečki Stošić. - Tekst i ilustr. i na unut. str. 2. om. lista. - Bibliografija i bibliografske bilješke uz neke radove
Ključne riječi:vučedolska kultura * metalurgija * kult * božanstva * bogovi * kovači * Hefest * vladari * tarchan * bakrene sjekire * dvodjelni kalupi za lijevanje
UDK:903.26(497.5 Vučedol)"636/637"(064)
Ostali autori / urednici:Rončević, Krešimir
Signatura:AR III, C 3 903"636" SIMBO
Inventarni broj:12009, 12293
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5262

91
ISBN:3-88467-016-6
Naslov:Vierrädrige Wagen der Hallstattzeit : Untersuchungen zu Geschichte und Technik / mit Beiträgen von Fritz Eckart Barth...[et al.]
Impresum:Bonn : Habelt , 1987
Materijalni opis:VII, 248 str., [70] listova s tablama : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Monographien / Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte ; Bd. 12
Napomena:Str. VII: Vorwort / Ulrich Schaaff. - Zastupljeni autori: Fritz Eckart Barth, Jörg Biel, Markus Egg, Albert France-Lanord, Hans-Eckart Joachim, Christopher F. E. Pare, Peter Schauer, Hans Peter Uenze. - Str. 239-248: Bibliografija
Ključne riječi:starije željezno doba * Hallstatt * halštatska kultura * kola * tumuli * pogrebni običaji
UDK:903.5(4)
Ostali autori / urednici:Barth, Fritz Eckart
Signatura:IV, B 2 903.5(4) VIERR
Inventarni broj:11829
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5257

92
ISBN:978-961-6701-01-3
Autor(i):Jovanović, Alenka
Naslov:Kelti ob sotočju Save in Krke : [publikacija ob razstavi : Galerija Posavskega muzeja Brežice 8. junij-6. september 2006] / [avtorica kataloga Alenka Jovanović ; fotografije, priprava kart in načrtov Slobodan Olić ; risbe rekonstrukcij Iva Patarčec ; risba na str. 8 in 43 Natalija Grum]
Impresum:Brežice : Posavski muzej , 2007
Materijalni opis:64 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:slovenski
Napomena:Bibliografija: str. 63-64
Ključne riječi:Kelti * Slovenija * mlađe željezno doba * latenska kultura * arheološka istraživanja * katalog izložbe
UDK:903(497.4-112)"638"(083.824)
Ostali autori / urednici:Olić, Slobodan ; Patarčec, Iva
Signatura:AR IV, B 4
Inventarni broj:12215
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5255

93
ISBN:978-3-88609-588-9
Naslov:Im zeichen des goldenen Greifen : Königsgräber der Skythen / [Herausgeber Wilfried Menghin...[et al.] ; Übersetzung der Texte aus dem Russischen Ida Nagler]
Impresum:München [etc.] : Prestel , 2007
Materijalni opis:340 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Jezik:njemački
Napomena:Katalog izlobe. - "Eine Ausstellung des DAI und Museums für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in Zusammenarbeit mit dem Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München und dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Berlin, Martin-Cropius-Bau, 6 Juli -1. Oktober 2007, München, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 26. Oktober 2007 -20. Januar 2008, Hamburg, Museum fürKunst und Gewerbe Hamburg 15. Februar -25. Mai 2008"-->str. 18. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Kazala
Ključne riječi:Skiti * kneževski grobovi * skitska groblja * skitsko zlato * nomadi * Tuva * Pazyryk kultura * Altajsko gorje * Rusija * Ukrajina * katalog izložbe
UDK:903.5:903-032.42(395)
Ostali autori / urednici:Menghin, Wilfried ; Nagler, Ida
Signatura:AR II, B 2
Inventarni broj:12108
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5247

94
ISBN:978-86-904455-7-8
Autor(i):Tripković, Boban
Naslov:Domaćinstvo i prostor u kasnom neolitu : vinčansko naselje na Banjici = Household and space in the Late Neolithic : Vinča settlement at Banjica / Boban Tripković ; [crteži, drawings Saša Todorović, Boban Tripković]
Impresum:Beograd : Srpsko arheološko društvo , 2007
Materijalni opis:203 str. : ilustr. ; 24 x 21 cm
Jezik:srpski, engleski
Nakladnička cjelina:Praistorijska arheologija
Napomena:Bibliografija: str. 194-201. - Kazalo. - Summary: Household and space in the Late Neolithic : Vinča settlement at Banjica
Ključne riječi:neolitik * vinčanska kultura * Banjica * naselje * kuće * prostorije u kući * organizacija prostora * namjena prostora
UDK:903.3/.4(497.11)"634"
Ostali autori / urednici:Todorović, Saša
Signatura:AR III, C 4 903.4"634" TRIP dom
Inventarni broj:12208
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5232

95
ISBN:3-7749-3386-3
Autor(i):Tiefengraber, Georg
Naslov:Untersuchungen zur Urnenfelder- und Hallstattzeit im Grazer Becken / von Georg Tiefengraber
Impresum:Bonn : Habelt , 2005
Materijalni opis:255 str., [73] str. s tablama : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; Bd. 124
Napomena:Bibliografija: str. 198-209. - Zusammenfassung
Ključne riječi:Graz i okolica * Austrija * Kalsdorf * nekropola * kultura polja sa žarama * kasno brončano doba * starije željezno doba
UDK:903.5(436.4)"6377/6383"
Signatura:AR F-10 903.5"638" TIEFE unt
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5205

96
ISBN:978-3-8062-2114-5
Naslov:Attila und die Hunnen / herausgegeben vom Historischen Museum der Pfalz Speyer ; [Redaktion des Begleitbuches Bodo Anke, Heike Externbrink]
Impresum:Stuttgart : Theiss , 2007
Materijalni opis:392 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm
Jezik:njemački
Napomena:Begleitbuch zur Ausstellung Attila und die Hunnen. - Bibliografija: str. 378-388
Ključne riječi:Atila * Huni * povijest * kultura * arheološki nalazi * seoba naroda * katalog izložbe
UDK:904(369.1)"652/653"
Ostali autori / urednici:Bodo, Anke ; Externbrink, Heike
Signatura:AR F-4 904(369.1) ATTIL
Inventarni broj:12033
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5198

97
ISBN:3-7749-2944-0
Naslov:Die Sîntana de Mureş-Černjachov-Kultur : Akten des Internationalen Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995 / Römisch-Germanischen Kommission, Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts ; hrsg. von Gudrun Gomolka-Fuchs
Impresum:Bonn : Habelt , 1999
Materijalni opis:238 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte ; Bd. 2
Napomena:Zbornik radova. - Bibliografija uz svaki rad
Ključne riječi:Černjahov kultura * Rumunjska * Moldavija * arheološka istraživanja * groblja * naselja * kasna antika * rani srednji vijek
UDK:930.85(498)"652/653"
Ostali autori / urednici:Gomolka-Fuchs, Gudrun
Signatura:AR V, C 5 930.85(498) SINTA
Inventarni broj:11444
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5120

98
Autor(i):Naturhistorisches Museum
Naslov:Krieger und Salzherren : Hallstattkultur im Ostalpenraum : Austellung des Naturhistorischen Museums Wien in der Neuen Galerie der Stadt Linz vom 7. September bis 24. Oktober 1971 / Naturhistorisches Museum Wien
Impresum:[Mainz : Römisch-Germanisches Zentralmuseum , cop. 1970]
Materijalni opis:XI, 204 str., 82 str. s tablama : ilustr. ; 21 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Ausstellungskataloge / Römisch-Germanisches Zentralmuseum ; Bd. 4
Napomena:Katalog izložbe. - Bibliografija: str. 197-204
Ključne riječi:starije željezno doba * halštatska kultura * Hallstatt * rudnik soli * groblje * nalazi
UDK:903"638":553.6
Signatura:AR XIII, A 1 903 NATUR.M kri
Inventarni broj:6174
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5085

99
ISBN:3-8053-1813-8
Autor(i):Brulet, Raymond
Naslov:Die Franken : Wegbereiter Europas : 5. bis 8. Jahrhundert n. Chr. = Les Francs : précurseurs de l'Europe : [Ve au VIIIe siecle] / [Katalog-Handbuch in zwei Teilen herausgegeben von Alfried Wieczorek...[et al.] ; Autoren Raymond Brulet...[et al.] ; Übersetzungen Claudia Braun...[et al.]
Izdanje:2. durchgesehene und ergänzte Aufl.
Impresum:Mainz : von Zabern , 1997
Materijalni opis:2 sv. (XXVII, 1143 str.) : ilustr. ; 25 cm
Jezik:njemački
Napomena:Katalog izložbe. - Bibliografija: str. [1052]-1097. - Kazalo
Ključne riječi:Franci * povijest * kultura * arheologija
UDK:930.85(363.4)"653"
Ostali autori / urednici:Wieczorek, Alfried
Signatura:930.85 FRANK-1,2
Inventarni broj:11539, 11540
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5067

100
ISBN:3-9805898-6-2
Autor(i):Kokowski, Andrzej
Naslov:Die Vandalen : die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker : [Publikation zur Ausstellung "Die Vandalen" : Ausstellung im Weserrenaissance Schloss Bevern, vom 29. März bis 26. Oktober 2003 / [veranstaltet vom Landkreis Holzminden ; Herausgeber Marie Curie-Skłodowska Universität Lublin, Landkreis Holzminden ; Redaktion Christian Leiber ; Autoren Andrzej Kokowski...[et al.]
Impresum:Nordstemmen : Trigena , cop. 2003
Materijalni opis:511 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Napomena:Katalog izložbe. - Bibliografija i bibliografske bilješke uz svako poglavlje
Ključne riječi:Vandali * Przeworsk kultura * keramika * oružje * grobovi * kronologija * Goti * Balti * Burgundi * Heruli
UDK:908(363.1)"653"
Ostali autori / urednici:Leiber, Christian
Signatura:F-17 908 VANDA
Inventarni broj:11529
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5061

101
ISBN:80-86124-34-7
Naslov:Fernkontakte in der Eisenzeit : Konferenz, Liblice 2000 = Dálkové kontakty v době železné : konference, [Liblice 2000] / hrsg. Amei Lang, Vladimír Salač
Impresum:Praha : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschafte der Tschechischen Republik , 2002
Materijalni opis:441 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački, CZE
Napomena:Referati na njem., engl. ili češ. jeziku. - Bibliografija uz svaki rad
Ključne riječi:Europa * željezno doba * trgovina * komunikacija * kultura * kontakti * zbornik radova
UDK:903:339](4)(063)"638"
Ostali autori / urednici:Lang, Amei ; Salač, Vladimir
Signatura:XIII, A 3 903(4) FERNK
Inventarni broj:10787
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5049

102
Autor(i):Musée Borély
Naslov:La vie dans une cité grecque / [exposition itinérante organisée par le Musée Borély, Marseille ; catalogue par Simone Bourlard-Collin et Annie Tarin-Langlet]
Impresum:[Marseille] : [Musée Borély] , [1980]
Materijalni opis:91 str., [1] str. sa zemljopisnom kartom na presavijenom listu : ilustr. ; 25 cm
Jezik:francuski
Napomena:Katalog izložbe. - Bibliografija: str. 91
Ključne riječi:Grčka * antika * grad * gradovi * civilizacija * način života * kultura * nošnja * kuće * obiteljski život * umjetnost * trgovina * religija * božanstva * izložba
UDK:7.091.8(44):908(38)
Ostali autori / urednici:Bourlard-Collin, Simone ; Tarin-Langlet, Annie
Signatura:II, B 3 908(38) MUSÉE.B vie
Inventarni broj:11119
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5043

103
ISBN:953-6789-09-4
Autor(i):Simoni, Katica
Naslov:Stenjevec : starohrvatsko groblje / [autor izložbe i teksta u katalogu] Katica Simoni ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Barbara Smith-Demo ; fotografije Filip Beusan...[et al.] ; crteži Marta Bezić...[et al.]
Impresum:Zagreb : Arheološki muzej , 2004
Materijalni opis:63 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Katalog izložbe. - Str. 7-8: Predgovor / Ante Rendić-Miočević. - Str. 62-63: Bibliografija
Ključne riječi:Stenjevec * groblje, starohrvatsko * nalazi * nakit * sljepoočničarke * nošnja * bjelobrdska kultura * 11.-12. st.
UDK:904:726.8](497.5 Stenjevec)"653"
Ostali autori / urednici:Smith-Demo, Barbara ; Bezić, Marta
Signatura:V, D 4 904(497.5) SIMON ste
Inventarni broj:1171, 1172
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5040

104
ISBN:0-7141-1960-1
Naslov:Sudan : ancient treasures : an exhibition of recent discoveries from the Sudan National Museum / edited by Derek A. Welsby and Julie R. Anderson
Impresum:london : British Museum Press , 2004
Materijalni opis:336 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:engleski
Napomena:Katalog izložbe. - Glossary. - Bibliografija: str. 316-329. - Kazalo
Ključne riječi:Sudan * arheologija * paleolitik * mezolitik * neolitik * Kerma kultura * kraljevstvo Kush * religija * Nubia * islamska arheologija * keramika * pogrebni običaji
UDK:061.43:902(624)
Ostali autori / urednici:Welsby, Derek A. ; Anderson, Julie R.
Signatura:III, A 5 902(624) SUDAN
Inventarni broj:10968
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5012

105
ISBN:1-879621-01-0
Naslov:The Natufian culture in the Levant / edited by Ofer Bar-Yosef and François R. Valla
Impresum:Ann Arbor, Michigan : International monographs in prehistory , 1991
Materijalni opis:V, 644 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Archaeological series ; 1
Napomena:Bibliografija uz svaki rad
Ključne riječi:natufijenska kultura * Levant * mezolitik * lovci-sakupljači * sjedilački način života
UDK:903'12(56)"633"
Ostali autori / urednici:Bar-Yosef, Ofer ; Valla, François R.
Signatura:C-005 903(56) NATUF
Inventarni broj:11475
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4925

106
ISBN:1841716545
Autor(i):European Association of Archaeologists. Meeting (8th ; 2002 ; Thessalonike, Greece)
Naslov:LBK dialogues : studies in the formation of the Linear Pottery Culture / edited by Alena Lukes, Marek Zvelebil
Impresum:Oxford : Archaeopress , 2004
Materijalni opis:iv, 205 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:BAR International series ; 1304
Napomena:"... collection of papers originally presented at the Origins of the LBK symposium held at the 8th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA) in Thessaloniki, Greece, between September 25th and 29th, 2002"
Ključne riječi:kultura linearnotrakaste keramike * linearnotrakasta keramika * alati * prethistorija
UDK:738:902/904
Ostali autori / urednici:Lukes, Alena ; Zvelebil, Marek
Signatura:V, A 3 738 LBKDI
Inventarni broj:10866
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4848

107
ISBN:953-6191-24-6
Autor(i):Goericke-Lukić, Hermine
Naslov:Grčki, grčko-kolonijalni i keltski novac iz Muzeja Slavonije Osijek : travanj - rujan, 2004. / Hermine Goericke-Lukić ; [prijevod sažetaka na engleski Dubravka Papa ; fotografije Marin Topić]
Impresum:Osijek : Muzej Slavonije , 2004
Materijalni opis:260 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Katalog izložbe. - Str. 5 : Predgovor / Zdenka Dukat, Ivan Mirnik. - Bibliografija: str. 245-250. - Summary
Ključne riječi:novac * Kelti * materijalna kultura
UDK:737.1(497.5-3)(064)
Signatura:737 GOERI grč
Inventarni broj:10760
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4790

108
Autor(i):Fischer, Helmut Thomas ; Rieckhoff-Pauli, Sabine
Naslov:Von den Römern zu den Bajuwaren : Stadtarchäologie in Regensburg / H.[Helmut] Thomas Fischer, Sabine Rieckhoff-Pauli ; mit Beitr. von Werner Endres und Veit Loers
Impresum:München : Bayer. Vereinsbank, Zentralabt. ÖAV , cop. 1982
Materijalni opis:91 str. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Bavaria antiqua
Napomena:Bibliografija: str. [94]
Ključne riječi:Regensburg * Bavarska * Bavarci * Bajuvari * Rimsko Carstvo * arheološka istraživanja * materijalna kultura * antika * srednji vijek * gradska arheologija
UDK:902(430.129)"652/653"
Signatura:AR V, C 5 902(430) FISCH von
Inventarni broj:10831
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4782

109
Autor(i):Sprockhoff, Ernst
Naslov:Jungbronzezeitliche Hortfunde : der Südzone des Nordischen Kreises (Periode V) / Ernst Sprockhoff
Impresum:Mainz : Römisch-germanischen Zentralmuseums , 1956
Materijalni opis:292 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Römisch-germanisches Zentralmuseum zu Mainz ; Bd. 1
Napomena:Katalog 16. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:kultura žarnih polja
UDK:903(430)"637"
Signatura:IV, A 4 903 SPROC jun
Inventarni broj:3034
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4689

110
Autor(i):Buchvaldek, Miroslav
Naslov:Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě : I. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty / Miroslav Buchvaldek
Impresum:Praha : Univerzita Karlova , 1986
Materijalni opis:160 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:CZE
Nakladnička cjelina:Praehistorica ; XII
Napomena:Str. 156-159: Bibliografija. - Seznamy: str. 140
UDK:903(4):738(4)
Signatura:VI, B 3 903 BUCHV kul
Inventarni broj:261/12
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4679

111
Autor(i):Majnarić Pandžić, Nives
Naslov:Ein späthallstattzeitliches Gräberfeld in Vinkovci (Nordostkroatien) und das Problem eines neuen Phänomens der Pferdeausstattung in diesem Gebiet / Nives Majnarić Pandžić ; mit Beiträgen von Mario Šlaus und Mario Jurišić
Impresum:Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern , 2003
Materijalni opis:482-511 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:njemački
Napomena:Poseban otisak iz Germania 81, 2003, 2. Halbband. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Vinkovci * ukop konja * pogrebni ritual * religija * kult * falere * halštatska kultura
UDK:904(497.5)
Signatura:904 MAJNA ein
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4521

112
ISBN:80-7036-143-3
Autor(i):Vokolek, Vít
Naslov:Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Östböhmen = Pohřebiště lužické kultury ve východních Čechách / Vít Vokolek ; übersetzung Dietlinde Babůrková
Impresum:Pragae : Museum Nationale Pragae , 2003
Materijalni opis:2 sv
Jezik:CZE, njemački
Nakladnička cjelina:Fontes archaeologici Pragenses ; Vol. 27
Ključne riječi:Lužička kultura * groblje * keramika * metal
Podaci o svescima:Sv I. - 357 str. : ilustr. ; 29 cm
Sv. II. - str. 367-785 : table ; 29 cm
UDK:903.2(437.1/.2)
Signatura:VI, B4 903 VOKOL gra
Inventarni broj:108/27
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4520

113
Autor(i):Markotić, Vladimir
Naslov:The Vinča Culture / Vladimir Markotić
Impresum:Calgary : Western Publishers , 1984
Materijalni opis:243 str., 72 table : ilustr. ; 27 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 197-200: Summary and Conclusion. - Bibliografija: str. 200
Ključne riječi:Vinčanska kultura * rasprostranjenost vinčanske kulture * vinčanska kuća * koštane alatke * litički materijal * keramika * pismo * idoli
UDK:903(497.11)"634"
Signatura:III, C 4 903 MARKO vin
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4518

114
Autor(i):Phillips, Eustace Dockray
Naslov:The royal hordes : nomad peoples of the steppes / E. D. Phillips
Impresum:London : Thames and Hudson , 1965
Materijalni opis:144 str. : ilustr. ; 21 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Library of the early civilizations
Napomena:Str. 132-136: Bibliografija
Ključne riječi:Indo-evropska migracija * stepe * Sarmati * Huni * materijalna kultura
UDK:930.85:39
Signatura:I,D,3 930.85 PHILL roy
Inventarni broj:5577
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4496

115
Autor(i):Popović, Ljubiša B.
Naslov:Arhajska grčka kultura na srednjem Balkanu / Ljubiša B. Popović
Impresum:Beograd : Narodni muzej , 1975
Materijalni opis:121 str., [30] tabli ; 23 cm
Jezik:srpski, engleski
Napomena:Tekst na srpskom i engl. jeziku. - Str. 7-9: Bibliografija. - Bilješke uz tekst. - Indeks
Signatura:IV, B 3 7.032(497) 7.032 POPOV arh
Inventarni broj:7308
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4394

116
Autor(i):Korošec, Josip
Naslov:Danilo in danilska kultura / Josip Korošec
Impresum:Ljubljana : Univerza v Ljubljani , 1964
Materijalni opis:108 str. : 70 str. s tablama ; 27 cm
Jezik:slovenski
Napomena:Bilješke uz tekst
UDK:903(497.5)
Signatura:III C3 903 KOROŠ dan
Inventarni broj:9568
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4261

117
Autor(i):Dimitrijević, Stojan
Naslov:Starčevača kultura u Slavonsko-Srijemskom prostoru i problem prijelaza starijeg u srednji neolit u srpskom i hrvatskom Podunavlju : simpozij neolit i eneolit u Slavoniji, Vukovar, 4-5 lipnja 1966 / Stojan Dimitrijević
Impresum:Vukovar : Gradski muzej , 1969
Materijalni opis:96 str. : 20 str. s tablama ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Poseban otisak. - Nedostaje str. 63-64. - Str. 68-80: Bilješke
UDK:902.2(497.5)(08):903"634"(497.5)(08)
Signatura:III C3 902 DIMIT sta
Inventarni broj:5550/3
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4259

118
Autor(i):Matthes, Walter
Naslov:Die nördlichen Elbgermanen in spätrömischer Zeit / Walter Matthes
Impresum:Leipzig : Verlag von Kurt Kabitzsch , 1931
Materijalni opis:113 str. : 27 str. s tablama ; 25 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Mannus Bibliothak ; Nr. 48
Napomena:Bilješke uz tekst
Ključne riječi:materijalna kultura * kasna antika-rani srednji vijek * fibule
UDK:903/904
Signatura:C-026 903 MATTE nor
Inventarni broj:3311
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4252

119
Autor(i):Alföldi, Andreas
Naslov:Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien / Andreas Alföldi
Impresum:Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter und Co. , 1926
Materijalni opis:104 str. : X str. s tablama ; 24 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Ungarische Bibliothek ; 12. Erste Reihe
Napomena:Bilješke uz tekst
Ključne riječi:seoba naroda * panonija * Avari * Goti * pojasna garnitura * Kesteljska kultura * pločaste fibule
UDK:903/904:930.85
Signatura:C-026 903 ALFOL unt
Inventarni broj:575
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4251

120
ISBN:963-7391-56-8
Autor(i):Bálint, Csanád
Naslov:Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und Ihrer Varianten / herausgegeben von Csanád Bálint ; [übersetzung Alexander Häusler]
Impresum:Budapest : Institut für Archäologie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften , 1990
Materijalni opis:342 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Varia archaeologica hungarica ; III
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:Saltovo-Majaki kultura * srednji vijek * keramika * Don * Dnjepar
UDK:904"07/09":738
Signatura:C-026 904 BALIN ker
Inventarni broj:350/3
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4235

121
Autor(i):Oxenstierna, Eric Graf
Naslov:Die Wikinger / Eric Graf Oxenstierna
Impresum:Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag , 1959
Materijalni opis:270 str. : ilustr. ; 26 cm
Jezik:njemački
Napomena:Str. 259-261: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:Vikinzi * povijesni pregled * materijalna kultura
UDK:903(368):293.11(368)
Signatura:C-026 903 OXENT wik
Inventarni broj:5243
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4234

122
Naslov:Kultura i iskusstvo antičnogo mira : sbornik statej
Impresum:Leningrad : izdatel'stvo Avrora , 1971
Materijalni opis:128 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:ruski
Napomena:Bibliografija uz poglavlja. - Str. 123-127: Summaries in English
Ključne riječi:orijentalizante * drveni sarkofag * Heraklo * ritualni predmeti od olova * srebrni kiliks
UDK:94(3):7(3)
Signatura:II D 4 94 KULTU
Inventarni broj:7052
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4214

123
ISBN:961-90219-0-8
Naslov:Novo mesto pred Iliri / besedilo Borut Križ ; [prevod Amidas; fotografija Borut Križ, Tone Knez, Mitja Pelko]
Impresum:Novo mesto : Dolenjski muzej , 1995
Materijalni opis:61 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:SLO
Napomena:Tekst na slo. i njem. jeziku. - katalog izložbe. - Str. 22-24: Zaključak. - Bibliografija: str. 24-27
Ključne riječi:kultura žarnih polja * urnenfelder kultur * Kapiteljska njiva * keramika * urna * metal
UDK:903(497.4)(064):903.5(497.4)"637"
Signatura:903 NOVOM
Inventarni broj:664
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4202

124
ISBN:0-900587-90-3
Autor(i):Gildenhard, Ingo ; Ruehl, Martin
Naslov:Out of Arcadia : classics and politics in Germany in the age of Burckhardt, Nietzsche and Wilamowitz / edited by Ingo Gildenhard and Martin Ruehl
Impresum:London : Institute of classical studies : School of advanced study : University of London , 2003
Materijalni opis:208 str. ; 25 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Bulletin of the Institute of classical studies : Supplement 79
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo
Ključne riječi:neoromantizam * Jacob Burckhardt-grčka kultura
UDK:94
Signatura:94 GILDE out
Inventarni broj:456/79
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4057

125
Autor(i):Wachowski, Krzysztof
Naslov:Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Ślasku / Krzysztof Wachowski
Impresum:Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1975
Materijalni opis:156 str. : fotogr. ; 24 cm
Jezik:POL
Nakladnička cjelina:Prace Komosji Nauk Humanistyeznych ; Nr. 3
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst
Ključne riječi:rani srednji vijek * materijalna kultura * groblja * Wroclaw * vjedrice * nakit * konjska oprema * S-karičice
UDK:904(438)
Signatura:904 WACHO cme
Inventarni broj:7445
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4043

126
ISBN:83-85-463-25-9
Autor(i):Mierzwinski, Andrzej
Naslov:Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Ślasku : mapy / Andrzej Mierzwiński
Impresum:Polska : Instytut Archeologii i Etnologii : Polska akademia Nauk , [19--?]
Materijalni opis:12 presavijenih mapa ; 24 cm + omotna kutija
Jezik:POL
Ključne riječi:arheološka karta * lužička kultura
UDK:316.334.52(438=871):930.85
Signatura:31 MIERZ prz
Inventarni broj:9411/2
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4042

127
Autor(i):Kovačević, Jovan
Naslov:Avarski kaganat / Jovan Kovačević
Impresum:Beograd : Srpska književna zadruga , 1977
Materijalni opis:239 str. : ilustr. ; 22 cm
Jezik:srpski
Napomena:Fotokopija u 2 primjerka. - Str. 214-216: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:Avari * Prvi kaganat * Drugi kaganat * etnički sastav kaganata * Germmani * Protobugari * Slaveni * materijalna kultura
UDK:94(369.2)
Signatura:94 KOVAČ ava
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4033

128
Autor(i):Aranđelović-Garašanin, Draga
Naslov:Starčevačka kultura / Draga Aranđelović-Garašanin
Impresum:Ljubljana : Univerzita : Arheološki seminar , 1954
Materijalni opis:191 str. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 144: Zaključak. - Lista skraćenica. - Résumé: str. 152
Ključne riječi:naselje starčevačke kulture * grobovi * ukopavanje * nalazišta starčevačke kulture * oruđe * slikana keramika * kronologija * idoli
UDK:903.2/.4(497.11)"63"
Signatura:C-004 903 ARANĐ sta
Inventarni broj:3424
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4020

129
Naslov:Okresana kamena oruđa iz Vinče : iskopavanja 1929-1934 = The chipped stone industry from Vinča : excavations 1929-1934 / I. Radanović... [et al] ; redaktor Dragoslav Srejović
Impresum:Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet , 1984
Materijalni opis:79 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:engleski, hrvatski
Nakladnička cjelina:Centar za arheološka istraživanja ; Knj. 4
Napomena:Str. 79: Bibliografija
Ključne riječi:kamena oruđa * analiza sirovine * geokemijska analiza * analiza jezgara i odbitaka * retuširane alatke * evolucija kremene industrije * Vinča * vinčanska kultura
UDK:903.21"634"(497.11)
Signatura:III, C 4 903 OKRES
Inventarni broj:240/4
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4018

130
Autor(i):Belošević, Janko
Naslov:Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća / Janko Belošević
Impresum:Zagreb : Sveučilišna naklada Liber , 1980
Materijalni opis:208 str., XCIX str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 183-202: Bibliografija. - Kazalo. - Sažetak
Ključne riječi:starohrvatske nekropole * Nin-Materiza * Nin-sv. Križ * Nin-Ždrijac * Kašić-Maklinovo brdo * Kašić-Razbojine * tipologija grobova * pogrebni obićaji * Hrvati * Slaveni * nakit * keramika * metal * vedrice * ostruge * mačevi * KOplja * noževi * kresiva * češljevi * Iglenici * recipijent za sol * britve
UDK:949.75"07/09"
Signatura:949 BELOŠ mat
Inventarni broj:8029
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3997

131
Autor(i):Csallány, Dezső
Naslov:Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454-568 u. Z.) / Dezső Csallány
Impresum:Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften , 1961
Materijalni opis:406 str., CCLXXXI str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Archaeologia Hungarica ; XXXVIII, Series Nova
Napomena:Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Gepidi * materijalna kultura
UDK:902/903
Signatura:902 CSALL arc
Inventarni broj:4348
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3996

132
Naslov:Die Germanen : Band 1 : von den Anfängen bis zum 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung / ausgearbeitet von einer Autorenkollektiv unter Leitung Bruno Krüger
Impresum:Berlin : Akademie Verlag , 1976
Materijalni opis:568 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:njemački
Napomena:1. svezak. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:naselje * groblje * seoba * Germani-Kelti * materijalna kultura
UDK:94(363)
Signatura:94 GERMA
Inventarni broj:7512
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3994

133
Autor(i):Dohnal, Vít
Naslov:Kultura Lužických popelnicových polí na východní Moravě / Vít Dohnal
Impresum:Brno : Archeologický ústav československé akademie věd , 1977
Materijalni opis:163 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:CZE
Nakladnička cjelina:Fontes archaeologiae Moravicae ; T. X
UDK:903(437.1/.2)"637/638"(064)
Signatura:VI, B 6 903 DOHNA kul
Inventarni broj:7705
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3871

134
Autor(i):Říhovsky, Jiří
Naslov:Das Urnengräberfeld von Podolí / Jiří Říhovský ; překlad Jana Dostálová
Impresum:Brno : Archeologický ústav československé akademie věd , 1982
Materijalni opis:82 str., 33 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Fontes archaeologiae Moravicae ; T. XV
Napomena:Str. 82: Bibliografija
Ključne riječi:paljevinski grob * urne * groblje * keramika * kultura polja sa žarama
UDK:903(437.1/.6)"637"(064)
Signatura:VI, B 6 903 RIHOV urn
Inventarni broj:6862/72
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3867

135
Autor(i):Joly, Nicolas
Naslov:Der Mensch : vor der Zeit der Metalle / N. Joly
Impresum:Leipzig : F. A. Brockhaus , 1880
Materijalni opis:450 str. : ilustr. ; 18 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Internationale Wissenschaftliche Bibliothek ; Bd. XLVI
Ključne riječi:prapovijest * materijalna kultura
UDK:903.21
Signatura:depo 903 JOLY men
Inventarni broj:3264
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3729

136
Autor(i):Lorencová, Anna ; Beneš, Jan ; Podborský, Vladimír
Naslov:Těšetice-Kyjovice 3 : Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech / Anna Lorencová, Jan Beneš, Vladimír Podborský
Impresum:Brno : Universita J. E. Purkyně , 1987
Materijalni opis:273 str., XLVII str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:CZE
Nakladnička cjelina:Spisy filozofické fakulty
Napomena:Str. 233: Bibliografija. - Sažetak
Ključne riječi:unjetička kultura * groblje * keramika * antropološka analiza * rano brončano doba
UDK:738
Signatura:VI, B 5 738 LOREN teš
Inventarni broj:8819
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3710

137
ISBN:963-8046-46-5
Naslov:Morgenrot der Kulturen : Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südeuropa : Festschript für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag / herausgegeben von Erzsébet Jerem und Pál Raczky
Impresum:Budapest : Archaeolingua , 2003
Materijalni opis:569 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Archaeolingua ; bd 15
Ključne riječi:Neolitik * Karpatska kotlina * Starčevačka kultura * litički materijal * Linearno trakasta keramika * neolitički model broda * Lengyel * glinene figurice * Transdanubija * početak brončanog doba * kult * ritualni ukop životinja
UDK:903"634"
Signatura:C-004 903 MORGE
Inventarni broj:10550
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3609

138
ISBN:963-8046-21-X
Autor(i):International Symposium. Die Kelten in den Alpen und an der Donau (1992 ; St. Pölen)
Naslov:Die Kelten in den Alpen und an der Donau : Akten des Internationalen Symposions, St. Pölten, 14. - 18. Oktober 1992 / herausgegeben von Erzsébet Jerem...[et al.]
Impresum:Budapest ; Wien : [Archaeolingua Alapítvány] , 1996
Materijalni opis:459 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Archaeolingua : Studien zur Eisenzeit im Ostalpenraum ; bd 1
Napomena:%
Ključne riječi:Kelti * latenska kultura * latenska keramika * fibule * pojasne kopče * oppidum * Manching * antropologija Kelta * etnogeneza Kelta * Novo Mesto * Kelti-Magdalensberg
UDK:903"6387"
Signatura:C-005 903 INTER
Inventarni broj:10551
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3608

139
ISBN:963-8046-10-4
Autor(i):International Symposium. Die Osthallstattkultur (1994 ; Sopron)
Naslov:Die Osthallstattkultur : Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10. - 14. Mai 1994 / herausgegeben von Erzsébet Jerem und Andreas Lippert
Impresum:Budapest : [Archaeolingua Alapítvány] , 1996
Materijalni opis:586 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Archaeolingua ; bd 7
Ključne riječi:Hallstatt * halštatska kultura * keramika * konjska oprema * kalupi * Hochdorf * situla * cista * tumuli * Brežice * Šarengrad * Rifnik
UDK:903.2"638"
Signatura:C-005 903 INTER
Inventarni broj:10552
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3607

140
Autor(i):Thomas, Edit B.
Naslov:Archäologische Funde in Ungarn / herausgegeben von Edit B.-Thomas
Impresum:Budapest : Corvina , [1956]
Materijalni opis:425 str. : ilustr. ; 32 cm + zemlj. karte u omotu
Jezik:njemački
Napomena:Predgovor. - Str. 419: Bibliografija. - Kazalo mjesta: Str. 423
Ključne riječi:arheološki nalazi u Mađarskoj * Miskolc * potiska kultura * glinene figurice * kalup majstora Pacatusa * fibule * Sarmati * Gepidi * Apolon * Venus * Herkules * Bakus * Mađari
UDK:904(439)
Signatura:III,D,3 904 THOMA arc
Inventarni broj:1895
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3575

141
ISBN:80-210-3015-1
Autor(i):Golec, Martin
Naslov:Těšetice - VI. : Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu / Martin Golec
Impresum:Brno : Masarykova Univerzita , 2003
Materijalni opis:413 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:CZE
Nakladnička cjelina:Spisy Masarykovy Univerzity v Brně : Filozofická fakulta ; číslo 342
UDK:903.2/.4(437.2)"638"
Signatura:VI, B 5 903 GOLEC teš
Inventarni broj:10418
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3451

142
Naslov:Pliska-Preslav : prab'lgarskata kultura
Impresum:Sofija : B'lgarskata akademija na naukite , 1981
Materijalni opis:Tom 2. 222 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:BUL
Napomena:Materijali ot b' lgaro-s' vetskata srešta, Šumen. - Bibliografija i bilješke nakon svakog rada
Ključne riječi:Pliska-Preslav
UDK:903(497.2)
Signatura:903 PLISK
Inventarni broj:9246
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3377

143
Autor(i):Spataro, Michela
Naslov:The first farming communities of the Adriatic : pottery production and circulation in the early and middle neolithic / Michela Spataro
Impresum:Trieste : Svevo Trieste , 2002
Materijalni opis:255 str. : ilustr. u boji ; 30 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Quaderno / Societa per la preistoria e protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, ISSN 1124-156X ; 9
Napomena:Bilješke uz tekst. - Str. 241-255: Bibliografija
Ključne riječi:neolitik Jadrana * keramika * Smilčić * Vrbica * Vela špilja * Danilo Bitinj * Danilska i Hvarska kultura * Vela Jama * bari * Ancona
UDK:902/904
Signatura:10372 902 SPATA fir
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3119

144
ISBN:978-3-8053-3888-2
Autor(i):Verhart, Leo
Naslov:Den Kelten auf der Spur : neue archäologische Entdeckungen zwischen Nordsee und Rhein / Leo Verhart ; Übersetzung aus dem Niederländischen von Patrick Jülich
Impresum:Mainz am Rhein : von Zabern , cop. 2008
Materijalni opis:207 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm
Jezik:njemački
Napomena:Prijevod djela: Op zoek naar de Kelten. - Bibliografija: str. 200-204. - Kazalo
Ključne riječi:Kelti * latenska kultura * mlađe željezno doba * arheološka istraživanja * Nizozemska
UDK:904"6387"
Ostali autori / urednici:Jülich, Patrick
Signatura:AR IV, B 2 904"6387" VERHA kel
Inventarni broj:12324
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3086

145
ISBN:0-00-302065-7
Autor(i):Hodder, Ian
Naslov:The Meanings of the Things : material culture and symbolic expression / edited by Ian Hodder
Impresum:London ; New York : Routledge , 2001
Materijalni opis:xxv, 265 str : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:One World Archaelogy ; 6
Napomena:Bibliografija nakon svakog poglavlja. - Kazalo
Ključne riječi:etno-arheološka istraživanja * Aboriđani * post-modernizam * post- strukturalizam u arheologiji * materijalna kultura
UDK:904
Signatura:904 MEANI
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3005

146
ISBN:0-415-25255-5
Autor(i):Price, Neil
Naslov:The Archaeology of Shamanism / edited by Neil S. Price
Impresum:London : Routledge , 2001
Materijalni opis:xi, 239 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:C-006. - Bibliografija nakon svakog rada
Ključne riječi:materijalna kultura * šamanizam * religija * kult * Sibir * Centralna Azija * božanstvo sunca * umjetnost u pećinama * Nepal * ritual
UDK:902:291.61
Signatura:902 ARCHA
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3004

147
ISBN:0-631-19202-6
Autor(i):Tilley, Christopher
Naslov:Metaphor and Material Culture / Christoper Tilley
Impresum:Oxford : Blackwell , 1999
Materijalni opis:XIV,298 str : ilustr. ; 23 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Social archaelogy
Napomena:Str-274-287:Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:materijalna kultura
UDK:903/904
Signatura:903 TILLE met
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3001

148
Naslov:Drevna kineska kultura : kineska umjetnost i arheologija od neolotika do dinastije Tang / [urednik Tugomir Lukšić] ; [prijevodi s kineskog Vesna Crnolatac-Janjić, Branko Merlin
Impresum:Zagreb : MTM [Muzej Topić Mimara] , 1984
Materijalni opis:240 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Katalog izložbe održane u Zagrebu 3.rujna-3. prosinca 1984.
UDK:7(510):061.43](497.5)"1984"
Signatura:III, A 2 7 DREVN
Inventarni broj:8432
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2928

149
Autor(i):Dienes, István
Naslov:Die Ungarn um die Zeit der Landnahme / István Dienes ; [aus dem Ungarischen von Madeleine Meran ; Zeichnungen von István Dienes sen. ; Karten von Gyula Gáll]
Impresum:Budapest : Corvina , 1972
Materijalni opis:102 str., [46] str. s tablama : ilustr. ; 23 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Hereditas
Napomena:Prijevod djela: A honfoglaló Magyarok. - Bibliografija: str. 89-90
Ključne riječi:Mađari * srednji vijek * doseljavanje * Mađarska * povijest * arheološki nalazi * materijalna kultura * nošnja * torbice * pojasna garnitura * ostruge * refleksni luk
UDK:904(439)"653"
Ostali autori / urednici:Meran, Madeleine ; Gáll, Gyula
Signatura:V, C 5 904 DIENE ung
Inventarni broj:6760
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2851

150
ISBN:1-84171-090-3
Naslov:Kurgans, Ritual Sites, and Settlements Eurasian Bronze and Iron Age / edited by Jeannine Davis-Kimball...(et al.)
Impresum:Oxford, England : Bar International Series 890 , 2000
Materijalni opis:324 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:engleski
Napomena:Knjiga se nalazi u sobi C 005. - Autorsko kazalo
Ključne riječi:željezno doba * materijalna kultura nomada * nomadi * brončano doba * brončanodobna metalurgija * željeznodobna keramika
UDK:930.85
Ostali autori / urednici:Davis-Kimbal, Jeannine
Signatura:930.85 KURGA
Inventarni broj:36 / 890,2000
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2775

Upit: UncontrolledTerms_swish=(kultura )

login