Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s ažurnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretraživanja

Broj rezultata: 547

1
Autor:Milošević, Petar
Naslov:Raniji antički nalasci u Sirmiumu
Matična publikacija:Limes u Jugoslaviji I : Zbornik radova sa Simpozija o Limesu 1960 godine, str.70-76
Impresum:Beograd : Arheološko društvo Jugoslavije, 1961
Ključne riječi:Sremska Mitrovica * Pannonia Inferior * antički grad
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:694

2
Autor:Brukner, Olga
Naslov:Iskopavanja u Sirmiumu 1957-1960 godine
Matična publikacija:Limes u Jugoslaviji I : Zbornik radova sa Simpozija o Limesu 1960 godine, str.77-82
Impresum:Beograd : Arheološko društvo Jugoslavije, 1961
Ključne riječi:Sremska Mitrovica * Pannonia Inferior * antički grad
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:693

3
Autor:Milošević, Miloje
Naslov:Arheološki i urbanistički problemi u Sirmiumu
Matična publikacija:Limes u Jugoslaviji I : Zbornik radova sa Simpozija o Limesu 1960 godine, str.67-70
Impresum:Beograd : Arheološko društvo Jugoslavije, 1961
Ključne riječi:Sremska Mitrovica * Pannonia Inferior * antički grad
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:692

4
ISSN:0352-177X
Autor:Salajić, Silvija
Naslov:Otkopavanje zatrpanog starog virovitičkog grada
Matična publikacija:Obavijesti, br.3. god XXXIV, str.146 - 150
Impresum:Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2002
Ključne riječi:srednjovjekovni grad * grb grofa Pejačevića
UDK:904:711.424(497.5)"653"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:648

5
ISSN:0417-4046
Autor:Petrić, Nikša
Naslov:Ranosrednjovjekovne svjetiljke iz Dalmacije
Matična publikacija:Diadora 18-19, str. 365-378
Impresum:Zadar : Arheološki muzej u Zadru, 1996 - 1997
Ključne riječi:Hvar * Stari Grad * keramička svjetiljka * arapski kulturni krug-svjetiljke * podmorski nalazi
UDK:904"653" (497.5):749.2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:602

6
ISSN:0351-4536
Autor:Karač, Zlatko
Naslov:Urbani razvitak srednjovjekovnog Vukovara
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 21,1991; str. 245-274
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1995(1996)
Ključne riječi:srednjovjekovni grad * Lijeva bara * Donacijska listina Andrije II * Vukovo -župa
UDK:711.424:904(497.5 Vukovar )"8/15"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:584

7
ISSN:0351-4536
Autor:Buzov, Marija
Naslov:Prikaz jelena na ranokršćanskim mozaicima prema srednjovjekovnoj umjetnosti
Matična publikacija:Starohrvatska prosvjeta III/ 21,1991; str. 55-86
Impresum:Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1995(1996)
Ključne riječi:drvo života * Caričin grad * herakleja * Stobi-Poliharmova palača * Salona-mozaici
UDK:7.042:738.5
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:575

8
ISSN:Yu 0570-9858
Autor:Visona, Paolo
Naslov:The Škudljivac Hoard:Further Remarks
Matična publikacija:Arheološki radovi i rasprave : Acta et dissertationes archaeologicae sv.10, str.125-132
Impresum:Zagreb : JAZU, 1988
Ključne riječi:grčko-ilirski novac * Stari Grad * Hvar * Herakleja * Faros * isejska kovnica
UDK:904:737(497.13)"639"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:547

9
ISSN:0570-8958
Autor:Jeličić-Radonić, Jasna
Naslov:Rimska villa urbana u Starom Gradu na Hvaru
Matična publikacija:Arheološki radovi i rasprave : Acta et dissertationes archaeologicae sv.12, str.149-161
Impresum:Zagreb : HAZU, 1996
Ključne riječi:rimski mozaik * antički grad
UDK:904.711.424(497.5)"652"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:500

10
ISSN:0570-8958
Autor:Faber, Aleksandra
Naslov:Prilozi topografiji pretpovijesnoga i antičkoga naselja na području Risna
Matična publikacija:Arheološki radovi i rasprave : Acta et dissertationes archaeologicae sv.12, str.101-115
Impresum:Zagreb : HAZU, 1996
Ključne riječi:Risan * Boka Kotarska * Teuta * Gradina * antički grad * lirski bedemi * mreža puteva
UDK:90.711.424(497.16)"639/652"
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:497

11
ISSN:0350-8442
Autor:Pegan, Efrem
Naslov:Najdba numidijskih novcev iz okolice Obrovca v srednji Dalmaciji
Matična publikacija:Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku sv.61, str.154-155
Impresum:Split : Arheološki muzej, 1959
Ključne riječi:ostava novca * Stari grad-Obrovac * numidijski novac * Mazin * Široka Kula * Vrankamen * afrički novac
UDK:904
Signaturaarh.
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:487

12
ISSN:1330-0644
Autor:Sekelj Ivančan, Tajana
Naslov:Kasnosrednjovjekovna stolna keramika s nekih gradišta iz okolice Kutine i Garešnice
Matična publikacija:Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol.19 / str.165-195
Impresum:Zagreb : Institut za arheologiju, 2002
Napomena:Zusammenfassung: Spätmittelalterliche Töpferware von einigen Wallburgen aus dem Umgebung von Kutina und Garešnica
Ključne riječi:gradište * stolna keramika * Kutina -Turski stol * Kraljeva Velika * Međurić -Gradina * Sokolovac- Turski grad * Tomašica
UDK:904:94-033.6(497.5 Kutina,Garešnica)"14/15"
SignaturaX, B 8
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:395

13
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:O pitanju kopnene veze između dvaju antičkih naselja otoka Hvara
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 3, str. 1-11, T. 1
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog instituta Sveučilišta, 1961
Napomena:Résumé: Autour d'un probleme de la route reliant par terre ferme les deux anciennes villes de l'île de Hvar
Ključne riječi:Pharos * Stari Grad * kiklopski zid * kovnica novca * Hvar
UDK:904(497.5 Hvar)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:349

14
ISSN:0473-0992
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Gradina u luci antičkog Pharosa
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 9, str. 35-45
Impresum:Zagreb : Filozofski fakultet, Radovi Arheološkog zavoda, 1984
Napomena:Riassunto: Castelliere nel porto dell'antica Pharos (Polyb., III, 19)
Sažetak:U poznatom Polibijevom izvještaju o zauzimanju grada Pharosa, danas Staroga Grada na otoku Hvaru, po rimskoj ekspediciji pod vodstvom konzula L. Emilija Paula i M. Livija Salinatora 219. pr. n. e. spominje se "prirodno utvrđeni brežuljak između grada i luke", koja je bila najbliža gradu. Rimljani su zauzimanjem toga brežuljka presjekli vojnicima Demetrija Faranina povratak u grad i time zapečatili njegovu sudbinu. Autor je utvrdio da je taj brežuljak gradina "Glavica" - kota 111, na sjevernoj strani luke Pharosa i nasuprot položaju antičkoga grada. Jasni gradinski karakter ovoga brijega potvrđuje, da se jedino na nj može odnositi Polibijeva oznaka "lofos erymnos" - "prirodno utvrđeni brežuljak".
Ključne riječi:Stari Grad * Hvar * Polibije * "lofos erymnos" * Glavica
UDK:904:627(497.5 Stari Grad)"65"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:336

15
ISSN:0473-0992
Autor:Iskra-Janošić, Ivana
Naslov:Građevinski materijal i njihova upotreba u Cibalama
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 207-218
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Baustoffe und ihre Anwendug in Cibalae
Sažetak:U graditeljstvu je Cibala osnovni građevinski materijal opeka, koja se pojavila zajedno s Rimljanima. Pečena glinena ploča postaje, zahvaljujući bogatstvu sirovina, vrlo tražen i omiljen građevinski materijal, a ujedno i vrlo značajan proizvod u keramičarskoj djelatnosti Cibala. Zbog vrlo široke upotrebe izrađivala se u raznim veličinama i oblicima. Od pojave u 2. stoljeću pa do danas opeka nije izgubila svoj primat u graditeljstvu.
Ključne riječi:rimski grad * keramička industrija * opeka * glineni proizvodi
UDK:904:725.94(497.5 Vinkovci)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:291

16
ISSN:0473-0992
Autor:Starac, Alka
Naslov:Antički nalazi iz sondažnog iskopa kod crkve sv. Nikole u Puli, godine 1961
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 183-205
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Neue Funde aus der römischen Zeit bei der St. Nikolauskirche in Pula
Sažetak:Godine 1961. izvršeno je sondažno iskopavanje uz crkvu sv. Nikole u Puli, koje je otkrilo temelje zidova antičkog objekta i antički pločnik, te znatnu količinu keramičkog i ostalog pokretnog materijala. Antički objekt određen je keramičkim materijalom i novcem Maksencija u 2-3. st.; zastupljena je italska i afrička terra sigillata "chiara", lonci i amfore egejske provenijencije, te lonci i amfore lokalne izrade (radionica u Fažani). Prisutno je i posuđe provincijalno-panonskog kruga.
Ključne riječi:rimski grad * antički pločnik * terra sigillata
UDK:902.3(497.5 Pula)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:290

17
ISSN:0473-0992
Autor:Kuntić-Makvić, Bruna
Naslov:Katančićev opis Siscije
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 165-181
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Zusammenfassung: Katančićs Beschreibung von Siscia
Sažetak:Poglavlje o Sisciji što ga je Matija Petar Katančić tiskao 1795. godine u djelu Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum prvi je povijesno-arheološki vodič Siskom. U skladu s pravilima struke i znanosti svojega doba Katančić je prikazao tada poznatu spomeničku baštinu Siska i raspravio o povijesnim pitanjima Siscije. Postavio je izvrsna načela arheološkog istraživačkog rada. Njegov je spis koristan i današnjim istraživačima Siska.
Ključne riječi:rimski grad * Matija Petar Katančić * Specimen philologiae Pannoniorum * Colonia Flavia Siscia * kovnica novca * provincija Savija
UDK:930.2(497.5 Siscija)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:289

18
ISSN:0473-0992
Autor:Hoti, Marina
Naslov:Sisak u antičkim izvorima
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 16, str. 162-163
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1992
Napomena:Summary: Siscia in the ancient sources
Sažetak:U svijet Rima Siscija ulazi u 2. st. pr. Kr. Nakon što je nekoliko puta opsjedana, osvaja je Oktavijan 35. g. pr. Kr. Od tada je Siscija rimski grad. Kao važna strateška točka igrala je presudnu ulogu u ustanku dvaju Batona 6-9. g. Tu je Tiberije smjestio najveću vojnu silu Rima u to vrijeme. Vespazijan grad uzdiže na rang kolonije, vjerojatno 71. g.: COLONIA FLAVIA SISCIA stoji na natpisima. Za cara Hadrijana grad doživljava veliki procvat, a od cara Septimija Severa dobiva titulu Colonia Siscia Septimia Augusta 194. g. Za vrijeme cara Galijena u Sisciji je otvorena kovnica novca. Kad je Dioklecijan reformirao državu i nanovo podijelio Panoniju, Siscija postaje centar provincije Savije s kovnicom i riznicom provincije. Grad igra ulogu i u ratu Konstantina i Licinija 314. g. zatim u vrijeme borbi Konstancija II. s uzurpatorom Magnencijem 351. g. 388. g. kod Siscije su se sukobili car Teodozije i uzurpator Maksim. U vrijeme Valentinijana III. Savija je otvorena Hunima za naseljavanje, a nakon propasti hunske države dolaze Ostrogoti, pa je Siscija dio Teodorikove države. S provalom Avara i Slavena nema više spomena Siscije kao antičkog grada.
Ključne riječi:rimski grad * ustanak Batona * Tiberije * Colonia Flavia Siscia * kovnica novca * provincija Savija * Teodozije * Maksim
UDK:930.2(497.5 Sisak)"652"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:288

19
ISSN:0473-0992
Autor:Težak-Gregl, Tihomila
Naslov:Prilog poznavanju neolitičkih naselja i naseobinskih objekata u središnjoj Hrvatskoj
Matična publikacija:Opuscula archaeologica / Vol. 19, str. 11-15
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1995
Napomena:Summary: Contribution to the research on the neolithic settlements and settlement dwellings in central Croatia
Sažetak:Prigodom arheoloških istraživanja na Starom gradu u Ozlju, u sloju koji je na osnovi keramičkih nalaza pripisan kasnoj lenđelskoj kulturi otkriveni su ostaci jednog djelomično ukopanog stambenog objekta. To je zasad najstariji trag ljudske nastambe u široj karlovačkoj regiji. Kako su i inače, zbog istraživanja na ograničenim površinama podaci o stambenim objektima tijekom neolitika i eneolitika prilično oskudni, u članku se nastoji sagledati značenje spomenute nastambe u kontekstu ostalih neolitičkih nalaza nastambi u središnjoj Hrvatskoj, ali i u sklopu srednjoeuropskog lenđelskog kulturnog kompleksa.
Ključne riječi:Stari grad u Ozlju * lenđelske kulture * neolitičke nastambe * eneolitičke nastambe
UDK:903.33(497.5)"634"
SignaturaX, C 7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:231

20
Autor:Jeličić-Radonić, Jasna
Naslov:Novi urbanistički elementi antičkog grada Farosa
Matična publikacija:Opuscula archaeologica 23-24, str. 77-82
Impresum:Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, 1999-2000.
Napomena:Summary: New urbanistic elements of the Graeco-Roman city of Pharos
Sažetak:Autorica razmatra urbanistički razvoj Farosa u svjetlu novih arheoloških istraživanja koja su otkrila jugoistočni potez masivnih bedema grada i dio istočnih vrata s kulom. Grčke nastambe se u rimsko vrijeme adaptiraju, pa tako pojedini sklopovi poput ville urbane u sjevernom dijelu grada, dobivaju i brojne mozaike. U kasnoj antici dolazi do urbane redukcije izgradnjom novog južnog pravca bedema, a u periodu 5. i 6. st. razvija se i ranokršćanski kultni centar u jugoistočnome dijelu grada.
Ključne riječi:Faros * Stari Grad * bedemi * megalitski blokovi * gradska vrata
UDK:904 (398 Faros) "652"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:129

21
ISSN:0583-4554
Autor:Zaninović, Marin
Naslov:Antička osmatračnica kod Stona
Matična publikacija:Situla, Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani,14-15,str.163-171,table 9-10
Impresum:Ljubljana : Narodni muzej Ljubljana, 1974.
Ključne riječi:Ston * Pelješac * antička osmatračnica * Stari Grad * suhozid
UDK:904(497.5 Ston)"652"
SignaturaIX, F 5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka arheologije
MFN:18

22
ISBN:978-953-265-019-8
Autor(i):Škiljan, Ivana ; Kolar, Valentina
Naslov:Veliki Tabor u svjetlu otkrića = Veliki Tabor in light of discovery / [tekst = text by Ivana Škiljan...[et al.] ; tekst kataloških jedinica = catalogue units by Ivana Škiljan...[et al.] ; prijevod na engleski = English translation Valentina Kolar, Nataša Jakominić Marot ; fotografije = photographs Vid Barac...[et al.]
Impresum:Gornja Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja , 2007
Materijalni opis:122 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Napomena:Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Bibliografija: str. 121-122
Ključne riječi:Veliki Tabor * Desinić * burg * plemićki grad * konzervacija * restauracija * arheološka istraživanja * arhitektura * keramika * pećnjaci * katalog izložbe
UDK:902.2(497.5 Veliki Tabor)(083.824)
Signatura:AR V, D 5 902.2 VELIK
Inventarni broj:12073
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5224

23
Autor(i):Musée Borély
Naslov:La vie dans une cité grecque / [exposition itinérante organisée par le Musée Borély, Marseille ; catalogue par Simone Bourlard-Collin et Annie Tarin-Langlet]
Impresum:[Marseille] : [Musée Borély] , [1980]
Materijalni opis:91 str., [1] str. sa zemljopisnom kartom na presavijenom listu : ilustr. ; 25 cm
Jezik:francuski
Napomena:Katalog izložbe. - Bibliografija: str. 91
Ključne riječi:Grčka * antika * grad * gradovi * civilizacija * način života * kultura * nošnja * kuće * obiteljski život * umjetnost * trgovina * religija * božanstva * izložba
UDK:7.091.8(44):908(38)
Ostali autori / urednici:Bourlard-Collin, Simone ; Tarin-Langlet, Annie
Signatura:II, B 3 908(38) MUSÉE.B vie
Inventarni broj:11119
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:5043

24
Autor(i):Prelog, Milan
Naslov:Poreč : grad i spomenici / Milan Prelog
Impresum:Beograd : Kolarčev narodni univerzitet , 1957
Materijalni opis:200 str., 23 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Rezime na francuskom jez. i indeks štampani su kao poseban dodatak uz ovu knjigu
UDK:908(497.5)
Signatura:X, D 3 908 PRELO por
Inventarni broj:8500
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4591

25
ISBN:3-89500-308-5
Autor(i):Brenk, Beat
Naslov:Die Christianisierung der spätrömischen Welt : Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster in frühchristlicher Zeit / Beat Brenk
Impresum:Wiesbaden : Reichert Verlag , 2003
Materijalni opis:392 str. : ilustr. ; 32 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Spätantike-Frühes Christentum-Byzanz : Kunst im Ersten Jahrtausend ; Bd. 10. Reihe B, Studien und Perspektiven
Napomena:Tekst na njem. i tal. jeziku. - Bilješke uz tekst
Ključne riječi:kristijanizacija u kasnoj antici * grad * kuća * crkva * samostan
UDK:7.033.1
Signatura:C-003 7.033
Inventarni broj:10541
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4524

26
ISBN:3-89500-296-8
Autor(i):Severin, Hans-Georg ; Brands, Gunnar
Naslov:Die spätantike Stadt und ihre Christianisierung : Symposion vom 14. bis 16. Februar 2000 in Halle/Saale / herausgegeben von Gunnar Brands und Hans-Georg Severin
Impresum:Wiesbaden : Reichert Verlag , 2003
Materijalni opis:310 str., 125 tabli ; 25 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Spätantike-Frühes Christentum-Byzanz : Kunst im Ersten Jahrtausend ; Bd. 11. Reihe B, Studien und Perspektiven
Napomena:Bilješke uz tekst. - Kazalo
Ključne riječi:grad u kasnoj antici * crkva u kasnoj antici * kristijanizacija * biskupska rezidencija u kasnoj antici * Efez u kasnoj antici
UDK:711.4:23/28(063)
Signatura:C-003 71 SPATA
Inventarni broj:10540
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4523

27
Autor(i):Nikolajević-Stojković, Ivanka
Naslov:Ranovizantiska arhitektonska dekorativna plastika u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori / Ivanka Nikolajević-Stojković
Impresum:Beograd : Izdavačka ustanova SAN , 1957
Materijalni opis:112 str., 108 tabli ; 24 cm
Jezik:SCR
Nakladnička cjelina:Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. CCLXXIX Vizantološki institut ; knj. 5
Napomena:Bilješke uz tekst
Ključne riječi:Caričin grad * Justinijan * arhitektura-plastika * Herakleja
UDK:72(3)
Signatura:72 NIKOL ran
Inventarni broj:3212
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4502

28
Autor(i):Šelov, Dmitrij Borisovič
Naslov:Tanais i Nižnij Don : v III-I vv. do n. e. / D. B. Šelov
Impresum:Moskva : Izdatel`stvo Nauka , 1970
Materijalni opis:249 str. : ilustr. ; 22 cm
Jezik:ruski
Napomena:Bilješke uz poglavlja
Ključne riječi:Tanais-grad * arhitektura * amfore * narodi ušća Dona * nekropola
UDK:908:903.2
Signatura:IX, A 7 908 ŠELOV tan
Inventarni broj:5964
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4272

29
ISBN:953-96478-1-9
Autor(i):Hilje, Emil
Naslov:Spomenici srednjovjekovnog graditeljstva na Pagu / Emil Hilje ; [prijevod Barbara Smith-Demo]
Impresum:Zadar : Arheološki muzej , 1999
Materijalni opis:151 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Katalozi i monografije ; 4
Napomena:Bibliografija uz tekst. - Summary
Ključne riječi:sakralna arhitektura * ranokršćanske crkve-Novalja * rani srednji vijek-Pag- sv.Juraj * Povljana-sv.Nikola * Pag- sv. Andrija kod solana * Stari Grad-sv. Marija
UDK:72.033(497.5)(210.7)
Signatura:V,D,3 72 HILJE spo
Inventarni broj:10663
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4088

30
Autor(i):Guštin, Mitja ; Cunja, Radovan ; Predovnik, Katarina Katja
Naslov:Podbočje, Stari grad / Mitja Guštin, Radovan Cunja, Katja Predovnik ; [risbe Radovan Cunja, Katarina Katja Predovnik ; prevod Phil Mason]
Impresum:Brežice : Posavski muzej ; Ljubljana. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete : Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete ; Krško : Skupščina odčine , 1992
Materijalni opis:108 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:slovenski
Nakladnička cjelina:Posavski muzej Brežice ; knj. 9
Napomena:Str. 99: Summary. - Str. 103: Literatura
Ključne riječi:istraživanje od prapovijesti do srednjeg vijeka * keramika- srednjovjekovna * pečnjaci * kamena plastika * srednjovjekovno staklo * metal
UDK:903/904(497.4)
Signatura:903 GUŠTI pod
Inventarni broj:9255
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4046

31
Autor(i):Richter, Václav
Naslov:Raněstředověká Olomouc : stavební dějiny vzniku města / Václav Richter
Impresum:Praha ; Brno : Státní pedagogické nakladatelství , 1959
Materijalni opis:182 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik:CZE
Nakladnička cjelina:Spisy university v Brně - Filosofická fakulta ; Čis. 63
Napomena:Sažeci na njem. i rus. jeziku
Ključne riječi:arhitektura * srednji vijek * Olmutz * romanika * grad
UDK:908(437.1/.2)
Signatura:depo 908 RICHT ran
Inventarni broj:7282
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:4044

32
ISBN:80-85031-14-0
Autor(i):Richter, Miroslav ; Vokolek, Vít
Naslov:Hradec Králové : slovanské hradiště a počátky středověkého města / Miroslav Richter, Vít Vokolek
Impresum:Praha : Muzeum východních Čech v Hradci Králové : Archeologický ústav Akademie věd České republiky , 1995
Materijalni opis:147 str.,151 str. : ilustr. ; 30 cm + 7 presavijena lista s crtežima
Jezik:CZE
Napomena:Dodatak uz publikaciju: skraćeni prijevod na njemački jezik. - Str. 139-144: Bibliografija
Ključne riječi:gradišće * slaveni * keramika * Burgwall * razvoj grada * srednjovjekovni grad * metal
UDK:908(437.1/.2)
Signatura:VI, B 7 908 RICHT hra
Inventarni broj:9888
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3856

33
ISBN:0-500-03012-X
Autor(i):Hubert, Jean ; Porcher, Jean ; Volbach, Wolfgang Fritz
Naslov:Carolingian art / J. Hubert, J. Porcher, W. F. Volbach ; [translated from the French by James Emmons, Stuart Gilbert, Robert Allen]
Impresum:London : Thames and Hudson , 1970
Materijalni opis:380 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:The arts of mankind : 13
Napomena:Str. 321: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:karolinška umjetnost * grad * samostan * palača * arhitektura * skulptura * Achen * Milano * Europa u 10.st
UDK:7.032(37)
Ostali autori / urednici:Emmons, James ; Gilbert, Stuart
Signatura:C-002 7.032 HUBER car
Inventarni broj:7350
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3685

34
ISBN:3-515-07817-7
Autor(i):Stoll, Oliver
Naslov:Römisches Heer und Gesellschaft : gesammelte Beiträge 1991-1999 / Oliver Stoll
Impresum:Stuttgart : Steiner , 2001
Materijalni opis:522 str. : ilustr. ; 25 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Mavors Roman army researches ; Vol. XIII
Ključne riječi:religija * legio IIII SCythica * antika * rimska vojska * rimski logor * grad * Limes * Silvan
UDK:94(37)
Signatura:C-003 94 STOLL rom
Inventarni broj:10503
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3653

35
Autor(i):Hermann, Joachim
Naslov:Spuren des Prometheus : der Aufstieg der Menscheit zwischen Naturgesichte und Weltgeschichte / Joachim Hermann
Impresum:Leipzig ; Berlin : Urania Verlag , 1975
Materijalni opis:272 str. ; 25 cm
Jezik:njemački
Ključne riječi:Orijent * grad * Barbari * civilizacija
UDK:930.85
Signatura:II, D 2 930.85 HERMA spu
Inventarni broj:153201
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3496

36
ISBN:86-80093-20-3
Autor(i):Bavant, Bernard ; Ivanišević, Vujadin
Naslov:Iustiniana prima : Caričin grad / Bernard Bavant, Vujadin Ivanišević ; [prevod, traduction Bernard Bavant, Vujadin Ivanišević]
Impresum:Beograd = Belgrade : Francuski kulturni centar = Centre culturel francais : Arheološki institut = Institut archéologique , 2003
Materijalni opis:86 str. : ilustr. ; 24 x 22 cm
Jezik:francuski, srpski
Napomena:Usporedo tekst na fran. i srp. jeziku. - Str. 7-8: Predgovor ; Avant propos / Miloje Vasić. - Katalog. - Str. 59-81: Bibliografija ; Bibliographie: str. 83-86
UDK:904:711.424"653"(497.11)(083.824)
Signatura:904 BAVAN ius
Inventarni broj:10448
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3449

37
ISBN:953-6240-20-3
Autor(i):Miletić, Drago
Naslov:Sokolac - frankopanski plemićki grad u Brinju / Drago Miletić, Marija Valjato Fabris
Impresum:Zagreb : Ministarstvo Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine , 2003
Materijalni opis:84 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske ; sv.10
Napomena:Summary
UDK:725.96.025(497.5)
Signatura:725 MILET sok
Inventarni broj:10449
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3448

38
ISBN:3-8053-2664-5
Naslov:Volubilis : eine römische Stadt in Marokko von der Frühzeit bis in die islamische Periode / hrsg. Martina Risse ; photos Sigurd Müller
Impresum:Mainz ; Rhein : Zabern , 2001
Materijalni opis:120 str. : ilustr. u boji ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Sonderbände der Antiken Welt : Zaberns Bildbände zur Archäologie
Napomena:Str.118-120: Bibliografija
Ključne riječi:Mauretanija * rimski grad * arhitektura * forum * Bazilika * Kapitol * terme * domus * mozaik * Orfej
UDK:904(37)
Signatura:C-003 904 VOLUB
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3135

39
Naslov:Aquincum : excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2002
Impresum:Budapest : Budapesti Törteneti Muzeum , 2003
Materijalni opis:225 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:mađarski, engleski
Nakladnička cjelina:Aquincumi füzetek ; 9 st.
Napomena:Tekst usporedo na mađ. i engl. jeziku. - Kazalo
Ključne riječi:Canabae * rimski grad * vicus * rimska arhitektura
UDK:904(37)
Signatura:904 AQUIN
Inventarni broj:10 296
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3130

40
ISBN:953-181-037-0
Autor(i):Domijan, Miljenko
Naslov:Rab-grad umjetnosti / Miljenko Domijan ; (autori fotografija Miljenko Domijan..et al.)
Impresum:Zagreb : Barbat , 2001
Materijalni opis:264 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski
UDK:7(497.5)(091)
Signatura:7 DOMIJ rab
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3115

41
ISBN:953-6299-03-8
Autor(i):Vuković, Domagoj
Naslov:Siscija - vizija rimskoga grada u Panoniji / Domagoj Vuković
Impresum:Sisak : Centar za kulturu "Vladimir Nazor" , 1994
Materijalni opis:256 str. : ilustr. ; 28 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Biblioteka "slovo-duh-misao"
Napomena:izvori i literatura str.237-241
Ključne riječi:antički grad * bazilika urbana * povijest Siska * rimske ceste * bedemi * forum * terme * opeka * svjetiljke
UDK:904:71](497.5)"652"
Signatura:904 VUKOV sis
Inventarni broj:10243
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3067

42
ISBN:3-8053-2664-5
Naslov:Volubilis = Eine römische Stadt in Maroko von der Frühzeit bis die islamische Periode / Martina Risse
Impresum:Mainz am Rhein : Philipp von Zabern , 2001
Materijalni opis:120 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Antike Welt; Sonderband, Zaberns Bildbände zur Archäologie
Ključne riječi:rimske provincije * mozaik * arhitektura * grad * Forum * bazilika * terme * Feničani
UDK:908
Signatura:C-003 908 VOLUB
Inventarni broj:10234
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:3049

43
Autor(i):Oertwig, Siegfried
Naslov:Gang durch versunkene Stadte : ein Ausflug ins Reich der Archaologie / Siegfried Oertwig, mit 32 Tafeln nach Fotos sowie Federzeichnungen von Hans Happach
Impresum:Leipzig : Imprisma-Verlag , 1958
Materijalni opis:189 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:njemački
Ključne riječi:kraljevski grad * Mikena * Babilon * Asirija
UDK:908
Signatura:III, B 2 908 OERTW gan
Inventarni broj:4614/1
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2864

44
ISBN:0-415-10618-4
Autor(i):Robinson, Olivia F.
Naslov:Ancient Rome : City planning and administration / O. F. Robinson
Impresum:London, New York : Routledge , 1994
Materijalni opis:258 str. ; 21 cm + karta
Jezik:engleski
Napomena:Indeks. - Str. 213-234: Bibliografija
Ključne riječi:antički grad * Tiber * vatrogasci * Codex Theodosianus * civilno društvo * voda
UDK:94(37):711
Signatura:94 ROBIN anc
Inventarni broj:10182
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2731

45
Autor(i):Cvetković-Tomašević, Gordana ; Janakijevski, Tome
Naslov:Herakleja Linkestis : rimski teatar / Gordana Cvetković-Tomašević, Tome Janakijevski ; [fotografije Dragoljub Kažić, Nikola Živković, Alčev Petar]
Impresum:Bitola : Odbor za Herakleju , 1973
Materijalni opis:81 str. : ilustr. ; 22 cm
Jezik:srpski
Ključne riječi:pisanje * antički grad * Makedonija * Herakleja * teatar
UDK:904(497.17)
Signatura:904 CVETK her
Inventarni broj:7068
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2652

46
Autor(i):Korošec, Paola
Naslov:Nekropola na ptujskem gradu : turnirski prostor = Das Gräberfeld an dem Schlossberg von Ptuj : Turnierplatz / Paola Korošec ; [prevod v nemščino Adela Žgur, Mihael Koltak, Doris Munda ; risbe Marija Lubšina Tušek, Marija Korošec ; fotografije Josip Korošec...[et al.]
Impresum:Ptuj : Pokrajinski muzej , 1999
Materijalni opis:157 str., 55 str. s tablama, [1] presavijeni list s planom : ilustr. ; 33 cm
Jezik:slovenski, njemački
Napomena:Tekst na sloven. i njem. prijevod. - Bibliografija: str. 151-154 i uz tekst
Ključne riječi:Ptuj * ptujski grad * arheološka istraživanja * grobovi * groblje * grobni prilozi * srednji vijek
UDK:902.2:726.8](497.4)"653"
Ostali autori / urednici:Žgur, Adela ; Koltak, Mihael
Signatura:AR V, D 6 904"653" KOROŠ.P nek
Inventarni broj:10157, 11055
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2581

47
Autor(i):Diaconu, Petre ; Baraschi, Silvia
Naslov:Pacuiul Lui Soare : asezarea medievala(secolele XIII-XV), Vol. II / Petre Diaconu, Silvia Baraschi
Impresum:Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania , 1977
Materijalni opis:214 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:RUM
Nakladnička cjelina:Biblioteca de arheologie ; 29
Napomena:Sažetak na francuskom jeziku. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Indeks
Ključne riječi:Pacuiul Lui Soare - srednjovjekovni grad * Rumunjska
UDK:903/904(498)
Signatura:903 DIACO pac
Inventarni broj:7539
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:2556

48
ISBN:86-80195-01-4
Naslov:Koprivnica : grad i spomenici / tekstovi Dragutin Feletar...<et al.> ; fotografije Krešimir Tadić; arhitektonska dokumentacija Marie Stepinac
Impresum:Zagreb : Odjel za povijest umjetnosti Centra za pšovijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu , 1986
Materijalni opis:230 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Sažetak na njemačkom jeziku. - Bibliografske bilhješke uz svaki tekst. - Izbor važnijih izvora i literature o Koprivnici / Dragutin Feletar
Ključne riječi:Koprivnica
UDK:7(497.5)(091)(082)
Signatura:X, C 3 7 KOPRI
Inventarni broj:8671
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1478

49
ISBN:953-6235-00-5
Naslov:Vukovar : vjekovni hrvatski grad na Dunavu = ewige kroatische Stadt an der Donau = eternal Croatian town on the Danube / glavni urednik Igor Karaman ; prijevodi Heidi Lovrić...<et al.>; crtači karata Ivica Rendulić...<et al.>; autori fotografija M. Čolić..<et al.>
Impresum:Koprivnica : Nakladna kuća "Dr. Feletar" , 1994
Materijalni opis:544 str. : ilustr. ; 34 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 7-11: Istina o Vukovaru / Jakob grof Eltz Vukovarski. - Sažeci na njemačkom i engleskom jeziku. - Bibliografija: 523-529 str. - Kazala
Ključne riječi:Vukovar
UDK:908(497.5)
Signatura:X, C 3 904 VUKOV
Inventarni broj:9455
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1464

50
ISBN:86-03-00798-5
Autor(i):Dobronić, Lelja
Naslov:Slobodni i kraljevski grad Zagreb / Lelja Dobronić ; fotografije Marko Čolić
Impresum:Zagreb : Školska knjiga , 1992
Materijalni opis:VIII, 264 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo
UDK:949.75"12/18"
Signatura:X, C 3 949 DOBRO slo
Inventarni broj:9975
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1452

51
ISBN:0-86054-852-x
Naslov:Projekt Jadranski otoci - Veze, trgovina i kolonizacija, 6000 pr. K. - 600 god. : arheološka baština otoka Hvara, Hrvatska, Svezak 1 / Vincent Gaffney, Branko Kirigin, Marinko Petrić, Nikša Vujnović ; s komentarom antičkih izvora o otoku kojeg je napisao Slobodan Čače
Impresum:Oxford : B.A.R , 1997
Materijalni opis:318 str. : ilustr. ; 30 cm
Jezik:hrvatski, engleski
Nakladnička cjelina:BAR International Series ; 660
Napomena:Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku. - Bibliografija
Ključne riječi:Jadranski otoci * Hvar * povijest Hvara * arheološka istraživanja otoka Hvara * Milna * Jelsa * Stari Grad * Vrgorac * Vis * pisani izvori-antika-Hvar * zaštita nalazišta * crkve * Trgovina
UDK:904(497.5)(210.7)"652/653"
Signatura:V, A 3 904 PROJE
Inventarni broj:9895
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:1154

52
Autor(i):Suić, Mate
Naslov:Antički grad na istočnom Jadranu / Mate Suić
Impresum:Zagreb : Sveučilišna naklada Liber , 1976
Materijalni opis:328 str. : ilustr. ; 29 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Studije iz historije urbanizma ; knj. 1
Napomena:Bibliografija. - Kazala
Ključne riječi:Antički gradovi * istočni Jadran
UDK:711.4.032(497.5)(210.5)
Signatura:I, D 5 71 SUIĆ ant
Inventarni broj:7360
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:825

53
Autor(i):Mumford, Lewis
Naslov:Grad u historiji : njegov postanak, njegovo mijenjanje, njegovi izgledi / Lewis Mumford ; preveo Vladimir Ivir
Impresum:Zagreb : Naprijed , 1968
Materijalni opis:692 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Prijevod djela: The city in history. - Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:gradovi * povijest
UDK:930.85:711.4(091)
Signatura:930.85 MUMFO gra
Inventarni broj:6623
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:727

54
Autor(i):Kusch, Eugen
Naslov:Herculaneum / Eugen Kusch
Impresum:Nuernberg : Hans Carl Verlag , 1960
Materijalni opis:112 str. : ilustr. ; 27 cm
Jezik:njemački
Ključne riječi:Herakleum * arhitektura * rimski grad-istraživanja * rimska kuća * kuhinja * skulptura
UDK:94(37)
Signatura:II, C 3 94 KUSCH her
Inventarni broj:4309
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:235

55
Autor(i):Mansuelli, Guido
Naslov:Etrurien und die Anfange Roms / Guido Mansuelli ; aus dem italienischen uebersetzt von Leopold Voelker
Impresum:Baden-Baden : Holle Verlag , 1965
Materijalni opis:242 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:njemački
Nakladnička cjelina:Kunst der Welt : ihre geschichtlichen, soziologischen und religiosen Grundlagen
Napomena:Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:antika * Tarquinia * bucchero * Cerveteri * Chiusi * urna * etrurski grad * skulptura * zidno slikarstvo * Orfej * terrakotta * Kentaur * Etruščani * umjetnost
UDK:7.032(37)
Signatura:II, A 3 7.032 MANSU etr
Inventarni broj:5402
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:76

56
Autor(i):Woodhead, Arthur Geoffrey
Naslov:The Greeks in the West / A. G. Woodhead
Impresum:London : Thames and Hudson , 1962
Materijalni opis:243 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Ancient Peoples and Places
Napomena:Str. 165-174: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:povijest * antika * Grci * kolonizacija * Istočne kolonije * Sicilija * Sirakuza * umjetnost * arhitektura * politika- država grad * Segesta * Gela * Thapsos * Morgantina * Krater iz Vixa * Pompeji
UDK:94(38)
Signatura:II, A 3 94 WOODE gre
Inventarni broj:3191
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za arheologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/arheologija
MFN:34

57
ISSN:1301-7242
Autor:Öktem, Niyazi
Naslov:Din-inanç özgürlü$gü ve site
Matična publikacija:Do$gu Bat$i : üç ayl$ik düşünce dergisi, br. 21 / Str. 197-213
Impresum:[Ankara] : Do$gu Bat$i Yay$inlar$i, 2002/03
Ključne riječi:sloboda vjere * grad
SignaturaTUR 304.2 DO
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:2152

58
Autor(i):Smith, Page
Naslov:As a City upon a Hill : the town in American history / Page Smith
Impresum:New York : Alfred A. Knopf , 1966
Materijalni opis:xi, 332, xviii str. ; 22 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 309-332: Bibliografija. - Str. i-xviii: Kazalo pojmova i imena
Ključne riječi:povijest SAD * kultura i civilizacija SAD * grad u američkoj povijesti
UDK:94(73)
Signatura:AN 973 SMI A
Inventarni broj:18656
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za anglistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/anglistika
MFN:13487

59
ISSN:1301-4153
Autor:Vernant, Jean Pierre
Naslov:Kent devlette birey
Matična publikacija:Do$gu Bat$i : üç ayl$ik düşünce dergisi, br. 5 / Str. 225-239
Impresum:[Ankara] : Do$gu Bat$i Yay$inlar$i, 1998
Ključne riječi:grad * država
SignaturaTUR 304.2 DO
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:1901

60
Autor:Ahmed, Oktay
Naslov:"Resne (Makedonya) ve yöresi Türk a$gz$in$in ünlü sistemi"
Matična publikacija:Hikmet : ilmi araşt$irmalar dergisi / [derginin editörü ve yay$in yönetmeni Numan Yusuf]. - Str. 99-117
Impresum:Makedonya : Adeksam ; E$gitim, Kültür ve Sanat Merkezi, 2003-
Ključne riječi:grad Resne i okolica (Makedonija) * vokali u tamošnjem turskom govoru
SignaturaTUR 008 H K
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:1154

61
ISSN:0084-0076
Naslov:New administrative texts from Mari
Matična publikacija:Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes / unter Mitwirkung von Hans Hirsch und Manfred Mayrhofer ; herausgegeben von Arne A. Ambros und Anton C. Schaendlinger ; redaktion Claudia Römer. - Str. 285-290
Impresum:Wien : Institut für Orientalistik, 1910-
Ključne riječi:asirologija * antički grad Mari (Emar, Imar)
SignaturaTUR 811.341.1/.2 WIE
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:1092

62
ISSN:0084-0076
Autor:Nibbi, Alessandra
Naslov:Ancient Byblos reconsidered
Matična publikacija:Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes / unter Mitwirkung von Hans Hirsch und Manfred Mayrhofer ; herausgegeben von Arne A. Ambros und Anton C. Schaendlinger ; redaktion Claudia Römer. - Str. 280-281
Impresum:Wien : Institut für Orientalistik, 1910-
Ključne riječi:antički grad Biblos
SignaturaTUR 811.341.1/.2 WIE
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka turkologije
MFN:1089

63
ISBN:978-1-4257-1853-4
Autor(i):Güçlü, Yücel
Naslov:The Turcomans and K$irkuk / Yücel Güçlü
Impresum:[S.l.] : Xlibris , 2007
Materijalni opis:151 str. : karte ; 23 cm
Jezik:engleski
Ključne riječi:Irak * grad Kirkuk * irački Turkmeni * na engleskom jeziku
UDK:32(567)=111
Signatura:TUR 32(576) GÜÇ T
Inventarni broj:1915/08., 1916/08.
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:1437

64
ISBN:953-6791-81-1
Autor(i):Pamuk, Orhan
Naslov:Istanbul : grad, sjećanja / Orhan Pamuk ; s turskog preveo Ekrem Čaušević
Impresum:Zagreb : Vuković&Runjić , 2006
Materijalni opis:414 str. : fotografije ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 406-414: Napomene prevoditelja
Ključne riječi:turska književnost * roman * na hrvatskom jeziku
UDK:821.512.161-31=163.42
Ostali autori / urednici:Čaušević, Ekrem
Signatura:TUR 821.512.161-31=163.42 PAM I
Inventarni broj:682/07., 1149/07., 1150/07., 1321/07.
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica za turkologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/turkologija
MFN:563

65
Autor(i):Campanella, Tommaso
Naslov:Grad Sunca / Tommaso Campanella ; [s talijanskog preveo Ante Šepić]
Impresum:Zagreb : Zora , 1953
Materijalni opis:91 str. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladnička cjelina:Mala biblioteka ; 165
Napomena:Prijevod djela: La citta del Sole. - Na koricama portret autora. - Str. 79-91: Tommaso Campanella / Gajo Petrović. - Kazalo
Ključne riječi:talijanska književnost * proza * utopija * filozofsko djelo kao književnost * filozofija politike
UDK:821.131.1-3=163.42
Signatura:TA 850 CAMPA g/a
Inventarni broj:12649
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:9655

66
Autor(i):Campanella, Tommaso
Naslov:Grad Sunca / Tomazo Kampanela ; sa studijom Pola Lafarga o T. Kampaneli ; [prevela s latinskog Darinka Grabovac]
Impresum:Beograd : Kultura , 1953
Materijalni opis:148 str. ; 17 cm
Jezik:srpski
Nakladnička cjelina:Socijalisti-utopisti
Napomena:Prijevod djela: Civitas Solis. - Sadrži i esej P. Lafarguea o T. Campanelli
Ključne riječi:talijanska književnost * proza * filozofsko djelo kao književnost * filozofija politike * utopija
Sažetak:<Lafargue P.>
UDK:821.131.1-3=163.1
Signatura:TA 850 CAMPA g
Inventarni broj:18061
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8893

67
ISBN:953-188-159-3
Autor(i):Ugussi, Claudio
Naslov:Podijeljeni grad : roman / Claudio Ugussi ; sa talijanskog prevela Lorena Monica Kmet
Impresum:Zagreb : Durieux , 2002
Materijalni opis:193 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Prijevod djela: La citta divisa
Ključne riječi:talijanska književnost * proza * roman
UDK:821.131.1-3=163.42
Signatura:TA 850 UGU p
Inventarni broj:16562
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:6179

68
ISSN:1330-0288
Autor:Jerak, nevena
Naslov:Zadovoljstvo življenjem u gradskoj četvrti Špinutu u Splitu
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [urednica Maja Štambuk], god. 17(2008), br. 1-2(93-94), str. 267-280
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2008
Napomena:Str. 278: Bilješke. - Str. 278-279: Bibliografija. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Istraživanjem autorica identificira elemente koje ispitanici primjećuju kao važne za kvalitetu življenja te koji na koncu utječu na zadovoljstvo življenja u Špinutu.
Ključne riječi:grad Split * kvaliteta življanja * stanovanje * urbane studije * planiranje * zadovoljstvo življenja
UDK:316.334.56(497.5 Split)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:9707

69
ISSN:1846-5226
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Akteri društvenih promjena u urbanom prostoru Hrvatske
Matična publikacija:Sociologija i prostor : časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavna i odgovorna urednica Ankica Marinović Bobinac], God. 45(2007), br. 177/178(3/4), str. 361-376
Impresum:Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2007
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 374-375: Bibliografija. - Summary
Sažetak:U tekstu se u prvom redu govori o akterima društvenih promjena u urbanom prostoru na primjeru Hrvatske. Polazi se od suvremenih shvaćanja prosrora, tj. gradova unutar društvenih procesa globalizacije, tranzicije i neoliberalizma. Posebna je pažnja posvećana smrti urbanizma i pita se je li na djelu "smrt urbanizma", ili se radi o "novom urbanizmu" ili o "negativnom urbanizmu" ili "antiurbanizmu". Društveni je kontekst Hrvatska.
Ključne riječi:prostor * grad * akteri * globalizacija * neoliberalizam * društvene promjene u urbanom prostoru
UDK:316.334.56:316.42:711.4(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:9500

70
ISSN:1367-5494
Autor:Parker, David
Naslov:Reimagining Birmingham : public history, selective memory and the narration of urban change
Matična publikacija:European journal of cultural studies / [editors Pertti Alasuutari, Ann Gray, Joke Hermes], Vol. 6(2003), no.2, p. 157-178
Impresum:London ; Thousand Oaks (CA) ; New Delhi : Sage publications, 2003
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 177-178. - Bibliografija. - Abstracts
Sažetak:Članak je nastao zbog relativnog manjka pažnje koje je mjesto Birmingham primilo u globalnoj recepciji "Birmingham cultural studies". Taj previd odražava trend u trenutačnim analizama urbanih postavki - tendencija prema scenografiji. Članak istražuje Birmingham kao primjer veće količine različitih procesa.
Ključne riječi:grad * obnavljanje * urbanizam * kulturalne studije
UDK:316.4
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:8988

71
ISSN:0038-0318
Autor:Vujević, Sretan
Naslov:Grad, spektakl i identitet : traganje za modernim kulturnim identitetom grada
Matična publikacija:Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijanu antropologiju / [odgovorni urednik Žarana Papić], God. 39(1997), br. 2, 269-281
Impresum:Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1997
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Str. 281: Bibliografija. - Summary
Ključne riječi:grad * spektakl * igra * svečanost * identitet * trg * urbana sociologija
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:8645

72
Autor:Ćirić, Jovan V.
Naslov:Iz urbane sociologije
Matična publikacija:Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijanu antropologiju / [odgovorni urednik Vladimir Milanović], God. 18(1976), br. 3-4, 317-324
Impresum:Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1976
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Ključne riječi:grad * sociologija graa * urbana problematika
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:8269

73
Autor:Sinadinovski, Jakim
Naslov:Akcioni program sociološkog istraživanja u porušenom Skopju
Matična publikacija:Sociologija : časopis za društvene nauke / [urednik Jože Goričar], God. 5(1963), br. 1-2, 63-78
Impresum:Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1963
Sažetak:Rad prikazuje probleme i potrebe socioloških istraživanja čija bi svrha bila pridonijeti uspješnijoj obnovi grada Skopja nakon potresa.
Ključne riječi:urbanistički plan * grad Skopje - obnova * Makedonija
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:7925

74
ISSN:0038-0407
Autor:Bettis, Pamela J.
Naslov:Urban students, liminality, and the postindustrial context
Matična publikacija:Sociology of education / [editor Pamela Barnhouse Walters], Vol. 69(1996), no.2, p. 105-125
Impresum:Washington, DC : American Sociological Association, 1996
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija. - Abstracts
Sažetak:Analizira se efekt deindustrijalizacije i ulazak u postindustrijsko društvo u gradovima te stavovi učenika iz radničke klase o obrazovanju, zaposlenju i budućnosti.
Ključne riječi:deindustrijalizacija * postindustrijsko društvo * grad * stavovi učenika * radnička klasa * obrazovanje * zaposlenje
UDK:316:37
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:7392

75
ISSN:0263-2764
Autor:Yeoh, S. A.
Naslov:Mobility and the city
Matična publikacija:Theory, culture and society : explorations in critical social science : special issue on problematizing global knowledge / [editor Mike Featherstone], Vol. 23(2006), no. 2-3, p. 150-152
Impresum:London ; Thousand Oaks (CA) ; New Delhi : Sage publications, 2006
Napomena:Učestalo izlazi. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija. - Abstracts
Sažetak:Rad analizira koncept grada kroz prizmu sveprisutne globalizacije.
Ključne riječi:sociologija kulture * grad * rod * transnacionalizam
UDK:316.7:35
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:7060

76
ISSN:1330-1101
Autor:Musabegović, Nijaz
Naslov:Sumrak grada
Matična publikacija:Erasmus : časopis za kulturu demokracije / [glavni i odgovorni urednik Slavko Goldstein], God. 6(1998), br. 24, str. 71-79
Impresum:Zagreb : Erasmus Gilda, 1998
Napomena:Dvomjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Bibliografija
Sažetak:Tekst se sociološki bavi proučavanjem izumiranja grada kao društvene zajednice na primjeru Bosne i Hercegovine.
Ključne riječi:sociologija kulture * grad * Bosna i Hercegovina * ruralna struktura
UDK:316.7(497.6)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4845

77
ISSN:0351-3424
Autor:Hirc, Dragutin
Naslov:Stari Zagreb
Matična publikacija:Zbornik trećeg programa radio Zagreba / glavni urednik Marko Lehpamer, (1987), br. 17, str. 97-155
Impresum:Zagreb : Radio Zagreb, 1987
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Daje se vrlo detaljan i ilustriran prikaz grada Zagreba iz 19. stoljeća prepun povijesnih, etnoloških, socioloških i literarno-memoarskih vrijednosti.
Ključne riječi:sociologija kulture * grad Zagreb * etnologija
UDK:394:316.7"18"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4259

78
ISSN:0353-9873
Autor:Čaldarović, Ognjen
Naslov:Grad i ubijanje grada
Matična publikacija:Treći program hrvatskog radija / glavni urednik Ante Matijašević, (1993), br. 38, str. 15-21
Impresum:Zagreb : Hrvatski radio, 1993
Napomena:Polugodišnjak. - Četvrtgodišnjak, 1990-1994.
Sažetak:Analizira se semiotičko značenje "ubijanja grada" posebno s osvrtom na kontekst Domovinskog rata.
Ključne riječi:sociologija kulture * Domovinski rat * semantička analiza * grad
UDK:316.7:003"1990/1995"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4146

79
ISSN:0350-154X
Autor:Ćimić, Esad
Naslov:Struktura religiozne svijesti u gradskim i seoskim sredinama
Matična publikacija:Revija za sociologiju : časopis Sociološkog društva Hrvatske / [glavni urednici Zvonko Lerotić i Josip Obradović], God. 1 (1971), br. 2, str. 13-26
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Uspoređuje se utjecaj religije na živote ljude ovisno radi li se o ruralnim ili gradskim sredinama.
Ključne riječi:religioznost * grad * selo * sociologija religije
UDK:316.74:2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3770

80
ISSN:0352-5600
Autor:Švob, Melita
Naslov:Židovi u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Grad Zagreb
Matična publikacija:Migracijske teme : časopis za istraživanje migracija i narodnosti / [glavni urednik = editor-in-chief Emil Heršak], God. 10 (1994), br. 1, str. 55-85
Impresum:Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1994
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Rad daje opći pregled doseljavanja Židova od najstarijih vremena do današnjih dana na prostor Hrvatske.
Ključne riječi:Židovi * Grad Zagreb * imigracija
UDK:930.8(=924)(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3444

81
ISSN:1331-5595
Autor:Kardov, Kruno
Naslov:Od politike razlika do politike prostora : posljedice rata na društveni život u Vukovaru
Matična publikacija:Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = Journal of interdisciplinary research on war and peace / [glavni i odgovorni urednik Ozren Žunec], Sv. 5(2002), br. 1/2(9/10), str. 99-115
Impresum:Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Naklada Jesenski i Turk, 2002
Napomena:Polugodišnje. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Rad se temelji na etnografskom istraživanju provedenom 2001. i 2002. godine u Vukovaru, gradu s najvećim materijalnim i ljudskim stradanjem u ratu 1991. u Hrvatskoj. Autor obrađuje specifičan fenomen socijalne polarizacije u prostorno etnički mješovitim susjedstvima te posljedice koje takva situacija ima na shvaćanje i upotrebu prostora.
Ključne riječi:Vukovar * etničke granice * politika prostora * sigurni prostor * polarizirani grad * Hrvati * Srbi
UDK:316.334.5:323.1(497.5 Vukovar)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3225

82
ISSN:0038-0326
Autor:Bezinović, Petar
Naslov:Obiteljska kohezivnost i zadovoljstvo životom djevojaka i mladića iz sela i iz grada
Matična publikacija:Sociologija sela : Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavni i odgovorni urednik Antun Petak], God. 42(2004), br. 1-2(163-164), str. 157-172
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 2004
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Predmet rada jest obiteljska kohezivnost i u seoskim i gradskim obiteljima, analizirana temeljem rezultata pregledna istraživanja provedena na proporcionalnom uzorku srednjoškolaca (4.865 adolescenata) u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Ključne riječi:obitelj * sociologija porodice * Hrvatska * zadovoljstvo životom * adolescencija * selo * grad * obiteljska kohezivnost
UDK:316.356.2(497.5)-053.6
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3099

83
ISSN:0038-0326
Autor:Šuvar, Stipe
Naslov:Poljoprivredni nepoljoprivrednici : (pokušaj analize agrarne i socijalne strukture u bivšem kotaru Makarska)
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Stipe Šuvar], God. 1(1963), br. 1, str. 65-86
Impresum:Zagreb : Agrarni institut, 1963
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor analizira agrarnu i socijalnu strukturu u bivšem kotaru Makarska u periodu između popisa 1921. godine i 1961. godine.
Ključne riječi:sociologija sela * selo * grad * Makarska -kotar * struktura stanovništva * poljoprivreda
UDK:316.334.55(497.5 Makarska)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3058

84
ISSN:0038-0326
Autor:Misiuna, Wladyslaw
Naslov:Proučavanje društve-ekonomskog preobražaja u rajonima industrijalizacije u Poljskoj
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednici Vlado Cvjetićanin, Svetozar Livada], God. 2(1964), br. 1(3), str. 68-71
Impresum:Zagreb : Agrarni institut, 1964
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autor daje kratki izvještaj o proučavanju društveno-ekonomske transformacije područja koje su zahvatili procesi industrijalizacije u Poljskoj.
Ključne riječi:sociologija sela * sociologija grada * selo * grad * Poljska * industrijalizacija
UDK:316.334.5(438)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3043

85
ISSN:0038-0326
Autor:Kostić, Cvetko
Naslov:Selo i grad : kriterijumi razlikovanja
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednici Vlado Cvjetićanin, Svetozar Livada], God. 4(1966), br. 1-2(11-12), str. 129-142
Impresum:Zagreb : Agrarni institut, 1966
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor raspravlja o glavnim kriterijima za razlikovanje sela i grada te izdvaja lingvističke, historijske, pravne, urbanističke, statističke i sociološke kriterije.
Ključne riječi:sociologija sela * selo * grad
UDK:316.334.55
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:3011

86
ISSN:0038-0326
Autor:Jerovšek, Janez
Naslov:Čitanje knjiga u gradu i u selu : (rezultati istraživanja u Kranju, Preddvoru i Cerklju)
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 7(1969), br. 1-2(23-24), str. 77-84
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1969
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor je istraživao čitanje knjiga u gradu Kranju te u dva sela blizu Kranja. Istraživanje je napravljeno na 672 ispitanika.
Ključne riječi:grad * selo * sociologija kulture * čitanje * Kranj * Slovenija * Preddvor * Cerklje
UDK:316.7(497.4 Kranj)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2937

87
ISSN:0038-0326
Autor:Mujačić, Mahmut S.
Naslov:Seoska porodica u gradu : (primjer Dervente)
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 8(1970), br. 1-2(27-28), str. 93-96
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1970
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autor analizira društveni položaj seoskih porodica u gradu Derventi istraživanjem stavova starosjedilaca i doseljenog stanovništva.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Derventa * BiH * Bosna i Hercegovina * seoska porodica
UDK:316.334.56(497.6 Derventa)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2924

88
ISSN:0038-0326
Autor:Milić, Anđelka
Naslov:Socijalizacija mladih u seoskoj i gradskoj porodici za radne uloge u društvu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 9(1971), br. 1-2(31-32), str. 199-210
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Ovo su rezultati istraživanja koje je provedeno u Institutu društvenih nauka u okviru projekta Struktura i pokretljivost omladine Srbije, 1969. godine.
Ključne riječi:socijalizacija * sociologija porodice * porodica * selo * grad * mladi * mladež * omladina * Srbija
UDK:316.356.2(497.1)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2898

89
ISSN:0038-0326
Autor:Perković, Zorislav
Naslov:Neki društveni faktori i ograničenja u urbanističkom planiranju
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 9(1971), br. 1-2(31-32), str. 96-101
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor razmatra ograničenja urbanističkog planiranja i društvene faktore koji ih uzrokuju.
Ključne riječi:urbanističko planiranje * sociologija grada * grad
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2889

90
ISSN:0038-0326
Autor:Rihtman-Auguštin, Dunja
Naslov:Uvid u jedan segment kulture grada
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 9(1971), br. 1-2(31-32), str. 86-95
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autorica razmatra neke karakteristike kulture gradskog življenja na primjeru grada Zagreba.
Ključne riječi:sociologija kulture * etnologija * grad * gradska kultura * Zagreb
UDK:316.7(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2888

91
ISSN:0038-0326
Autor:Đošić, Dušan
Naslov:Mogućnosti korištenja demografske studije razvitka stanovništva grada za planiranje budućeg razvitka grada
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 9(1971), br. 1-2(31-32), str. 72-85
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor razmatra proces planiranja razvitka grada upotrebom demografskih studija razvitka stanovništva grada.
Ključne riječi:sociologija grada * urbanizacija * društveni razvoj * grad
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2887

92
ISSN:0038-0326
Autor:Prelog, Milan
Naslov:Čovjek u gradu : (pojave, tumačenja, otvorena pitanja)
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 9(1971), br. 1-2(31-32), str. 25-32
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor pokušava odgovoriti na ključno pitanje suvremenog urbanizma, koji je prema njemu suprotnost kaosu.
Ključne riječi:sociologija grada * urbanizacija * urbanizam * grad
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2881

93
ISSN:0038-0326
Autor:Sorić, Petar M.
Naslov:Neka zapažanja o problemima modernih gradskih naselja
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 9(1971), br. 4(34), str. 93-103
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autor analizira probleme modernih gradova, prenapučenost, usamljenost itd. te uspoređuje nekadašnji grad s modernim.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * prenapučenost
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2868

94
ISSN:0038-0326
Autor:Richter, Melita
Naslov:Urbanistička praksa i ljudske aspiracije : konfliktne situacije u razvoju gradova,s osvrtom na Zagreb
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 10(1972), br. 1-2(35-36), str. 69-74
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1972
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autorica raspravlja o društvenom konfliktu i njegovom utjecaju na razvoj gradova s posebnim osvrtom na Zagreb.
Ključne riječi:sociologija grada * društveni konflikt * urbanizam * grad * Zagreb
UDK:316.48:711(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2856

95
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Društveni konflikti u procesu metropolitanizacije : primjer Zagreba
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 10(1972), br. 1-2(35-36), str. 63-68
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1972
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autorica raspravlja o društvenom konfliktu u procesu metropolitanizacije grada Zagreba.
Ključne riječi:društveni konflikt * sociologija grada * Zagreb * grad
UDK:316.48(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2855

96
ISSN:0038-0326
Autor:Puljiz, Vlado
Naslov:Agrarni eksodus i suprotnosti selo-grad
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 10(1972), br. 1-2(35-36), str. 45-53
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1972
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor raspravlja o suprotnostima selo-grad te o ruralnom egzodusu.
Ključne riječi:sociologija sela * društvene promjene * selo * grad
UDK:316.334.55
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2853

97
ISSN:0038-0326
Autor:Šuvar, Stipe
Naslov:Neki aspekti konfliktnih odnosa selo-grad u našem društvu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 10(1972), br. 1-2(35-36), str. 3-16
Impresum:Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1972
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor raspravlja o konfliktnom odnosu grad-selo i o njegovom protezanju na područja ekonomije, kulture i politike.
Ključne riječi:sociologija sela * sociologija grada * selo * grad
UDK:316.334.5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2850

98
ISSN:0038-0326
Autor:Mujačić, Mahmut
Naslov:Susjedski odnosi u jednoj lokalnoj zajednici
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 11(1973), br. 1(39), str. 39-53
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1973
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor iznosi rezultate istraživanja susjedskih odnosa u Derventi, Bosna i Hercegovina.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Derventa * susjedski odnosi
UDK:316.334.56(497.6 Derventa)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2829

99
ISSN:0038-0326
Autor:Simić, Živan
Naslov:Neke društveno-ekonomske suprotnosti sela i grada u posleratnom razvoju naše zemlje
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 12(1974), br. 2-3(44-45), str. 58-68
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1974
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autor analizira društveno-ekonomske razlike i suprotnosti sela i grada u posljeratnoj Jugoslaviji.
Ključne riječi:sociologija sela * sociologija grada * selo * grad * Jugoslavija
UDK:316.334.5(497.1)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2823

100
ISSN:0038-0326
Autor:Cifrić, Ivan
Naslov:Učestalost i mjesto zadovoljavanja zdravstvenih potreba nekih kategorija seoskih i gradskih stanovnika : (istraživanje na području srednje Hrvatske)
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 13(1975), br. 1-2(47-48), str. 82-92
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1975
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autor razmatra o problemu potreba, posebno zdravstvenih potreba gradskog i seoskog stanovništva.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Hrvatska * sociologija sela * selo * stanovištvo * zdravstvena zaštita
UDK:313.334.5(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2802

101
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Stanovanje kao pokazatelj socijalne segregacije u zagrebačkom prostoru
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 13(1975), br. 1-2(47-48), str. 73-81
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1975
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Tijekom 1972/73. godine započelo je, a 1975. završeno istraživanje na temu individualne stambene izgradnje u Zagrebu.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Zagreb * stanovanje * životni standard
UDK:316.334.56(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2801

102
ISSN:0038-0326
Autor:First-Dilić, Ruža
Naslov:Demografsko starenje stanovništva prigradskog područja Zagreba
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz], God. 13(1975), br. 1-2(47-48), str. 59-72
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1975
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autorica iznosi rezultate istraživanja demografskog starenja stanovništva prigradskog područja Zagreba.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Zagreb * demografija * starenje stanovništva
UDK:314(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2800

103
ISSN:0038-0326
Autor:Cifrić, Ivan
Naslov:Uloga centralnosti naselja u bližoj i daljnjoj okolici grada Zagreba
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First-Dilić], God. 14(1976), br. 1-2(51-52), str. 89-102
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1976
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Ovaj je rad napisan na osnovi rezultata dobivenih u okviru istraživačkog projekta "Društveni aspekti povezivanja Zagreba i okolnih područja" iz 1972. godine.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Zagreb
UDK:316.334.56(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2766

104
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Građani o razvojnim problemima mjesnih zajednica u gradu Zagrebu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First-Dilić], God. 14(1976), br. 1-2(51-52), str. 74-88
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1976
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autorica analizira participaciju građana u razvojnim pitanjima mjesnih zajednica grada Zagreba.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Zagreb * građanska participacija * mjesna zajednica
UDK:316.334.5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2764

105
ISSN:0038-0326
Autor:First-Dilić, Ruža
Naslov:Strukture stanovništva metropolitanskog područja Zagreba : s posebnim osvrtom na Zajednicu općina Zagreb
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First-Dilić], God. 14(1976), br. 1-2(51-52), str. 51-73
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1976
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autorica razmatra o utjecaju industrijalizacije i urbanizacije na strukturu stanovništva grada Zagreba sredinom 1970-ih godina.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * Zagreb * struktura stanovništva
UDK:316.334.5:314
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2763

106
ISSN:0038-0326
Autor:Antić, Lazo
Naslov:Organiziranje suvremene prehrane gradskog stanovništva
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First-Dilić], God. 15(1977), br. 1-2(55-56), str. 99-108
Impresum:Zagreb : Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1977
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst
Sažetak:Autor raspravlja o prehrani gradskog stanovništva i kako bi je trebalo organizirati.
Ključne riječi:prehrana * grad * sociologija sela * poljoprivreda
UDK:316.334.55
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2757

107
ISSN:0038-0326
Autor:Burzić Burza, Branko
Naslov:Neke relacije selo-grad
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First-Dilić], God. 16(1978), br. 1-2(59-60), str. 99-103
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1978
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Odnos selo-grad uvijek se promatra kao konfliktan. Konfliktan se rađa iz stalne pozicije grada kao onog koji dominira, koji postavlja topos viših vrijednosti i upravnih funkcija.
Ključne riječi:sociologija sela * selo * grad
UDK:316.335.5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2712

108
ISSN:0038-0326
Autor:Gossiaux, Jean-François
Naslov:Seljacima pred svjetlima grada
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First-Dilić], God. 16(1978), br. 1-2(59-60), str. 78-90
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1978
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Relativne predodžbe o gradskom životu što ih imaju seoski stanovnici bitan su faktor evolucije i nastajanja modernih društava. Stoga je autor pokušao utvrditi da li postoji paralelizam između privlačnosti grada i progresizma, u smislu prepoznavanja i prihvaćanja progresa.
Ključne riječi:sociologija sela * seljaci * grad
UDK:316.334.55
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2710

109
ISSN:0038-0326
Autor:Kerovec, Nada
Naslov:Klasno-profesionalna struktura stanovnika novih naselja individualne izgradnje u Čakovcu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First], God. 20(1982), br. 1-2(75-76), str. 91-101
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1982
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Cilj je ovog istraživanja bilo utvrditi postojanje klasno-profesionalnih razlika stanovništva u manjim gradskim naseljima Čakovca.
Ključne riječi:sociologija grada * Čakovec * grad * društvena struktura * stanovništvo
UDK:316.334.56(497.5 Čakovec)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2659

110
ISSN:0038-0326
Autor:Sergejev, Dimitrije
Naslov:Gradska komuna-ishodište naše civilizacije
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First], God. 20(1982), br. 1-2(75-76), str. 81-89
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1982
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor raspravlja o specifičnostima grada novog tipa, tj. gradske komune kroz povijest.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * gradska komuna
UDK:316.334.56(091)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2658

111
ISSN:0038-0326
Autor:Sergejev, Dimitrije
Naslov:Velika preobrazba grada
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First], God. 19(1981), br. 3-4(73-74), str. 167-175
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1981
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Grad je u svojoj bogatoj i dugoj prošlosti poznavao različite smjerove i intenzitete razvoja, što je brojne povjesničare, sociologe i druge društvene istraživače često dovodilo do različitih teza o tom razvoju. Autor kao polazište ove rasprave uzima Kulischerovu tvrdnju kako je cvjetanje gradova i gradske kulture karakteristika srednjeg vijeka Zapadne Europe, odnosno da se upravo po tome razlikuje srednji vijek od antike i Zapad od Istoka.
Ključne riječi:sociologija grada * grad * srednji vijek * antika
UDK:316.334.56(091)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2644

112
ISSN:0038-0326
Autor:Abdullai, Fejzula
Naslov:Mala sela u SR Makedoniji : 1971-1981
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First], God. 22(1984), br. 1-4(83-86), str. 85-92
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1984
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:S industrijalizacijom i urbanizacijom u SR Makedoniji počela je i migracija stanovništva na relaciji selo-grad. Ta su kretanja prouzročila smanjivanje populacije u seoskim naseljima i povećanje broja malih naselja. Autor ovdje obrađuje mala naselja do 50 stanovnika po općinama, prema popisima 1971. i 1981. godine.
Ključne riječi:migracije * selo * grad * Makedonija * Jugoslavija
UDK:314.7(497.1)"1971/1981"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2619

113
ISSN:0038-0326
Autor:Grgurević, Oleg
Naslov:Funkcionalno-morfološka struktura suburbanog prostora
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Ruža First], God. 22(1984), br. 1-4(83-86), str. 23-34
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1984
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor raspravlja o odnosu grada i sela, tj. kako je urbani rast djelovao na širenje skučenih okvira povijesnog grada i izazvao njegovu rasprostranjenost i razvučenost u okolni ruralni prostor.
Ključne riječi:grad * selo * sociologija grada * sociologija sela
UDK:316.334.5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2614

114
ISSN:0038-0326
Autor:Ilišin, Vlasta
Naslov:Interesi gradske i seoske omladine Hrvatske
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 26(1988), br. 3-4(101-102), str. 277-283
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1988
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Prilog se zasniva na empirijskim podacima prikupljenim u SR Hrvatskoj koncem 1985, a u okviru makroprojekta "Položaj, svijest i ponašanje omladine Jugoslavije".
Ključne riječi:sociologija sela * omladina * selo * grad * mladež * mladi * Hrvatska
UDK:316.346(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2584

115
ISSN:0038-0326
Autor:Hodžić, Alija
Naslov:Kulturna emancipacija seljaštva
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 26(1988), br. 3-4(101-102), str. 205-212
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1988
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor analizira kompleksnost odnosa grada kao nositelja igradnje kulture i sela kao kulture "autentične neautentičnosti".
Ključne riječi:sociologija sela * kultura * selo * grad
UDK:316.7:316.334.55
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2577

116
ISSN:0038-0326
Autor:Štambuk, Maja
Naslov:Stanovništvo i domaćinstva gradskih i seoskih naselja
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 28(1990), br. 1-2(107-108), str. 63-76
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1990
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:U tekstu koji se oslanja na analizu demografske i socioekonomske strukture radnoaktivnog stanovništva Hrvatske i njihovih domaćinstava govori se o važnosti varijable rezidencijalne pripadnosti u sociologijskim istraživanjima.
Ključne riječi:sociologija sela * grad * Hrvatska * kretanje stanovništva * selo
UDK:316.334.55(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2109

117
ISSN:0038-0326
Autor:Zlatić, Mila
Naslov:Nerazvijenost i ekološka ugroženost u selu i gradu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 28(1990), br. 3-4(109-110), str. 221-228
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1990
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Da bi generalna opredjeljenja koja postoje u našem društvu doživjela afirmaciju u konkretnim mjerama i akcijama bilo je potrebno izvršiti istraživanje stanja ugroženosti okoline u selu i gradu, kako bi se moglo efikasno djelovati u praksi.
Ključne riječi:socijalna ekologija * selo * zaštita okoliša * zagađivanje * ekologija * grad
UDK:316.334.55:574
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2096

118
ISSN:0038-0326
Autor:Cifrić, Ivan
Naslov:Socijalno-ekološke orijentacije u selu i gradu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 28(1990), br. 3-4(109-110), str. 201-216
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1990
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:U članku su izneseni rezultati empirijskog istraživanja o socijalno-ekološkim orijentacijama i testirane razlike u tri tipa naselja: u selu, mješovitom naselju i gradu.
Ključne riječi:socijalna ekologija * selo * socijalno-ekološke orijentacije * grad
UDK:316.334.55:574(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2094

119
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Problem stanovanja u Zagrebu : (rezultati istraživanja)
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 29(1991), br. 1-4(111-114), str. 105-112
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:U članku autorica analizira rezultate dvaju istraživanja provedenih u Zagrebu. U prvom dijelu članka uspoređuju se uvjeti stanovanja u Zagrebu s uvjetima u ostalim gradovima i selima u Hrvatskoj. U drugom dijelu članka analiziraju se pisma čitatelja dviju novina, na temu stamene reforme.
Ključne riječi:Hrvatska * sociologija grada * grad * stanovanje * Zagreb
UDK:316.334.56(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2088

120
ISSN:0038-0326
Autor:Zlatić, Mila
Naslov:Prostorno ekološka dimenzija odnosa selo-grad
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 29(1991), br. 1-4(111-114), str. 57-64
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:U želji da pretpostavke za očuvanje i unapređenje okoline prerastu u odgovarajuću kvalitetu, a generalna opredjeljenja koja postoje u našem društvu dožive afirmaciju u konkretnim mjerama i akcijama, bilo je potrebno istražiti stanje ugroženosti čovjekove okoline kako bi se moglo uspješno djelovati u praksi.
Ključne riječi:Hrvatska * socijalna ekologija * selo * grad
UDK:316:574(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2083

121
ISSN:0038-0326
Autor:Oliveira-Roca, Maria
Naslov:Migracija selo-grad na primjeru Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 29(1991), br. 1-4(111-114), str. 25-43
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autorica u članku analizira razlike u obilježjima migracija iz sela u grad u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izbor ta dva primjera obrazlaže istraživačkim interesom da usporedi jedno izrazito imigracijsko područje (Hrvatska) i jedno emigracijsko (BiH).
Ključne riječi:Hrvatska * Bosna i Hercegovina * migracija * selo * grad
UDK:314.7(497.5)(497.6)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2081

122
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Socijani aspekti gradskog života u ratu
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 30(1992), br. 1-2(115-116), str. 101-107
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1992
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autoričin tekst pokušaj je sociološkog promišljanja pojava u tijeku. U njemu se govori o posljedicama rata na gradski (dijelom i na seoski) život.
Ključne riječi:Hrvatska * grad * gradski život * rat u Hrvatskoj * domovinski rat
UDK:316.334.5:355(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2072

123
ISSN:0038-0326
Autor:Bašić, Ksenija
Naslov:Socijalna topografija Zagreba - dihotomija grada i suburbija
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 32(1994), br. 1-2(123-124), str. 27-42
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1994
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Na temelju pokazatelja kvalitete stanovanja te obrazovne strukture kao indikatora socioekonomskog statusa stanovništva, centar Zagreba ističe se kao gotovo homogeno područje najvišeg statusa, koje se širi od Donjeg grada prema sjeveru, u zonu prigorskih ogranaka.
Ključne riječi:Hrvatska * Zagreb * socijalna topologija * grad * suburbija * sociologija grada * urbana sociologija * kvaliteta stanovanja
UDK:711:316.334.56(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2006

124
ISSN:0038-0326
Autor:Vernić, Vuk
Naslov:Grad i selo : skica jednog pokušaja prikaza kretanja suprotnosti grada i sela kroz historiju
Matična publikacija:Sociologija sela / [glavna i odgovorna urednica Maja Štambuk], God. 33(1995), br. 1-4(127-130), str. 81-120
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1995
Napomena:Rukopis je pohranjen u knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ovo je prvo objavljivanje. - Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Ovaj je rad skica, pokušaj, da se prikaže kretanje suprotnosti između sela i grada kroz povijest, specijalno ekonomsku. Koliko je piscu bilo poznato do tada još nije bilo pokušaja da se ekonomska povijest društva prikaže kao povijest kretanja suprotnosti između grada i sela.
Ključne riječi:Hrvatska * selo * sociologija sela * grad * povijest * sociologija grada * urbana sociologija
UDK:316.334.56:316.334.55(091)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:2003

125
ISSN:0038-0326
Autor:Delalle, Radovan
Naslov:Procesi transformacije sela u gradsku periferiju
Matična publikacija:Sociologija sela : Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavni i odgovorni urednik Antun Petak], God. 36(1998), br. 1-4(139-142), str. 157-160
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1998
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autor analizira proces pretvaranja sela u gradsku periferiju kroz povijest s posebnim osvrtom na zagrebački kvart Trešnjevku.
Ključne riječi:Hrvatska * povijest * Zagreb * Trešnjevka * urbana sociologija * sociologija grada * grad * selo * transformacija
UDK:316.334.56(497.5 Zagreb)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1952

126
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Razgradnja grada
Matična publikacija:Sociologija sela : Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavni i odgovorni urednik Antun Petak], God. 36(1998), br. 1-4(139-142), str. 146-150
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1998
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autorica raspravlja o fizičkoj i društvenoj razgradnji grada.
Ključne riječi:urbana sociologija * sociologija grada * grad
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1950

127
ISSN:0038-0326
Autor:Ilišin, Vlasta
Naslov:Slobodno vrijeme mladih s posebnim osvrtom na ruralno-urbani kontinuum
Matična publikacija:Sociologija sela : Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavni i odgovorni urednik Antun Petak], God. 37(1999), br. 1(143), str. 21-44
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1999
Napomena:Tromjesečnik. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume
Sažetak:Autorica u prilogu analizira neke aspekte korištenja slobodnog vremena zaposlene i nezaposlene mladeži sredinom devedesetih godina u Hrvatskoj. Polazeći od dokolice kao značajnoga razvojnog resursa pojedinaca i skupina u suvremenom društvu raščlanila je rezultate iskustvenog istraživanja slobodnog vremena hrvatske gradske i seoske mladeži.
Ključne riječi:Hrvatska * mladež * omladina * mladi * selo * grad * dokolica * slobodno vrijeme
UDK:316.346-053.7:316.7(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1938

128
ISBN:953-212-177-3
Autor:Jacobs, Jane
Naslov:Pogled na ulicu
Matična publikacija:Uvod u sociologiju / Ivan Kuvačić
Impresum:Zagreb : Golden marketing - tehnička knjiga, 2004
Napomena:Drugi dio matične publikacije Uvod u sociologiju je Zbornik odabranih radova / odabir napravio Ivan Kuvačić, a ovaj rad je iz poglavlja 7. Metropolis, str. 467-471
Ključne riječi:urbana sociologija * sociologija grada * grad * problem sigurnosti u suvremenim gradovima
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1873

129
ISBN:953-212-177-3
Autor:Wirth, Louis
Naslov:Urbanizam kao način života
Matična publikacija:Uvod u sociologiju / Ivan Kuvačić
Impresum:Zagreb : Golden marketing - tehnička knjiga, 2004
Napomena:Drugi dio matične publikacije Uvod u sociologiju je Zbornik odabranih radova / odabir napravio Ivan Kuvačić, a ovaj rad je iz poglavlja 7. Metropolis, str. 459-463
Ključne riječi:urbana sociologija * sociologija grada * grad * urbanizam
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1871

130
ISBN:953-212-177-3
Autor:Simmel, Georg
Naslov:Metropolis i duhovni život
Matična publikacija:Uvod u sociologiju / Ivan Kuvačić
Impresum:Zagreb : Golden marketing - tehnička knjiga, 2004
Napomena:Drugi dio matične publikacije Uvod u sociologiju je Zbornik odabranih radova / odabir napravio Ivan Kuvačić, a ovaj rad je iz poglavlja 7. Metropolis, str. 453-459
Ključne riječi:urbana sociologija * sociologija grada * grad * metropolis * metropolitanski život
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1870

131
ISSN:0038-0326
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Socijalni aspekti gradskog života u ratu
Matična publikacija:Sociologija sela : Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavni i odgovorni urednik Antun Petak], God. 40(2002), br. 3-4(157-158), str. 501-511
Impresum:Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 2002
Napomena:Članak izvorno objavljen u Sociologiji sela, Zagreb, 30(1992), 1-2(115-116): 101-107. - . - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Resume. - . - Tromjesečnik
Sažetak:Autoričin je tekst pokušaj sociološkog promišljanja o posljedicama rata na gradski život.
Ključne riječi:grad * sociologija grada * rat * Hrvatska * seosko stanovništvo
UDK:316.334.56:355(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1849

132
ISSN:1330-0288
Autor:Žiljak, Tihomir
Naslov:Osnaživanje gradskog susjedstva i lokalne zajednice kulturnim razvojem : mogućnosti gradskih kulturnih centara
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [urednica Maja Štambuk], god. 12(2003), br. 6(68), str. 1097-1121
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2003
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Susjedstva i lokalne zajednice mjesta su građenja povjerenja, solidarnosti, tolerancije, učenja i stvaralačkog izražavanja, ali mogu biti i mjesta na kojima se ljudi ograđuju i razdvajaju od drugih i drugačijih. Lokalni kulturni centri mogu pomoći očuvanju različitosti i jačanju unutrašnjih veza uz građenje mostova prema drugim zajednicama.
Ključne riječi:zajednica * lokalna zajednica * kultura * grad * Hrvatska
UDK:316.334.56(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1481

133
ISSN:1330-0288
Autor:Stiperski, Zoran
Naslov:Problemi i modeli upravljanja okolišem u megagradovima zemelja u razvoju
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [urednica Maja Štambuk], god. 12(2003), br. 6(68), str. 1051-1067
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2003
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Rad analizira ekološka opterećenja i modele upravljanja višemilijunskim gradovima. U posljednjih 30ak godina u svijetu su nastale brojne višemilijunske urbane konglomeracije. Prema predviđanjima UN, to će se kretanje nastaviti.
Ključne riječi:grad * megagrad * zemlje u razvoju * ekologija * okoliš
UDK:574.03
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1479

134
ISSN:1330-0288
Autor:Rogić, Ivan
Naslov:Napredak bez aplauza : o granicama povjerenja u model razvitka u tri hrvatska grada
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [urednica Maja Štambuk], god. 11(2002), br. 6(62), str. 845-858
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2002
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Autori u radu analiziraju modele razvitka u tri hrvatska grada (Rijeka, Sisak, Zagreb) uspoređujući podatke dobivene u tri srodna anketna istraživanja provedena u razdoblju od 1996. do 2000. godine za potrebe izrade urbanističkih planova.
Ključne riječi:sociologija grada * urbana sociologija * grad * Rijeka * Sisak * Zagreb * urbanizacija * Hrvatska
UDK:316.334.56(497.5)"199"
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1423

135
ISSN:1330-0288
Autor:Rogić, Ivan
Naslov:Razvojne obveze Zagreba prema hrvatskoj periferiji
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 5-6(43-44), str. 819-841
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1999
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:U radu se problematizira odnos središte-periferija u kontekstu suvremenog hrvatskog društva i modeli sudjelovanja metropole u programima periferijske revitalizacije.
Ključne riječi:urbana sociologija * sociologija grada * Hrvatska * grad * centar-periferija
UDK:316.334.56(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1303

136
ISSN:1330-0288
Autor:Rogić, Ivan
Naslov:Razvojni horizont glavnih aktera u srednjim hrvatskim gradovima
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 1(39), str. 87-108
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1998
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Autor u radu razvija tipološku analizu glavnih razvojnih aktera srednjih hrvatskih gradova. Skupina srednjih hrvatskih gradova definirana je na temelju prijedloga R. Zimmermanna. Ona obuhvaća 54 grada, među njima je najveći Zadar, a najmanji Ludbreg.
Ključne riječi:sociologija grada * urbana sociologija * grad * srednji gradovi * Hrvatska
UDK:316.334.56(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1270

137
ISSN:1330-0288
Autor:Čaldarović, Ognjen
Naslov:Razvojni ciljevi i naslijeđena razvojna ograničenja hrvatskih srednjih gradova
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 1(39), str. 71-86
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1998
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Srednji hrvatski gradovi nisu do sada bili posebnim predmetom sociologijske analize. Zato je otežano upućivati i na pouzdane ocjene njihovih razvojnih mogućnosti. S obzirom na dosadašnje karakteristike hrvatske urbanizacije, utemeljeno je očekivati da će u njezinu okviru veće razvojne mogućnosti imati veći i veliki hrvatski gradovi.
Ključne riječi:sociologija grada * urbana sociologija * grad * srednji gradovi * Hrvatska
UDK:316.334.56(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1269

138
ISSN:1330-0288
Autor:Pokos, Nenad
Naslov:Analiza demografskih obilježja srednjih hrvatskih gradova
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 1(39), str. 45-70
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1998
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:U ovom su radu prikazana osnovna demografska obilježja pedeset i četiri srednja grada koji su razdijeljeni u tri skupine; "veći", "srednji", i "manji" srednji gradovi.
Ključne riječi:demografija * stanovništvo * grad * srednji gradovi * Hrvatska
UDK:314.8(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1268

139
ISSN:1330-0288
Autor:Zimmermann, Ratimir
Naslov:Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 1(39), str. 21-43
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1998
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:U suvremenim državama svijeta ili Europe postoji zbunjujuća definicija gradova i urbanih prostora, tj. ne postoje međunarodno priznati kriteriji za izdvajanje nekog naselja-mjesta u rang ili status grada.
Ključne riječi:urbanizam * grad * srednji gradovi * Hrvatska
UDK:711.43(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1267

140
ISSN:1330-0288
Autor:Marinović-Uzelac, Ante
Naslov:Srednji gradovi : mit ili stvarnost?
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 8(1999), br. 1(39), str. 3-20
Impresum:Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1998
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Srednji gradovi su velika obitelj gradova u sustavu gradova. Njihova klasifikacija ovisi o smislu i mogućnosti dogovora kako će se koju skupinu nazvati.
Ključne riječi:urbanizam * grad * srednji gradovi * Hrvatska
UDK:711.43.01(497.5)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1266

141
ISSN:1330-0288
Autor:Mišetić, Anka
Naslov:Socijalne značajke rive u životu grada : primjer Splita
Matična publikacija:Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja / [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Kaliterna], God. 6(1997), br. 1(27), str. 71-87
Impresum:Zagreb : Institut za primijenjena društvena istraživanja, 1997
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Zussamenfassung
Sažetak:U članku se analizira socijalna uloga Rive u gradu Splitu, pri čemu se ona promatra kao kompleksan urbani prostor koji određuje i definira niz komponenata.
Ključne riječi:urbana sociologija * grad * sociologija grada * Split * Hrvatska
UDK:316.334.56(497.5 Split)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1198

142
ISSN:1330-0113
Autor:Šundalić, Antun
Naslov:Selo i grad kao socio-kulturni okviri shvaćanja župe
Matična publikacija:Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline / [glavni i odgovorni urednik Ivan Cifrić], God. 5(1996), br. 1, str. 73-81
Izdanje:Zagreb
Napomena:Bibliografske bilješke. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Demografsko-migracijske promjene, razvoj infomatičke tehnologije, sekularizacija i ateizacija jesu neki od brojnih socijalnih procesa koji su imali različite utjecaje u ruralnim i urbanim sredinama.
Ključne riječi:grad * selo * župa * Katolička crkva
UDK:316.644:262.2
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:684

143
ISSN:1330-0113
Autor:MAroević, Ivo
Naslov:Identiteti povijesnoga grada : sustavski pristup vrednovanju naslijeđene urbane strukture
Matična publikacija:Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline / [glavni i odgovorni urednik Ivan Cifrić], God. 5(1996), br. 1, str. 65-72
Izdanje:Zagreb
Napomena:Bibliografske bilješke. - Summary. - Zusammenfassung
Sažetak:Povijesni grad kao vrijednosni sustav baštine spoznat je u našem stoljeću. Kao cjeloviti fenomen kulturne baštine u prirodnom prostoru on nastaje i razvija se kao uvjetovana struktura.
Ključne riječi:identiteti * kulturna baština * urbana struktura * grad * urbana sociologija
UDK:316.334.56
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:682

144
ISSN:0350-154X
Autor:Seferagić, Dušica
Naslov:Kvaliteta stanovanja u republikama bivše Jugoslavije
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [urednik Vjekoslav Afrić], God. 23(1992), br. 3-4, str. 193-207
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1992
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:U članku se autorica bavi jednim elementom kvalitete života: stanovanjem. U svojoj analizi ona uspoređuje kvalitetu stanovanja u gradovima, glavnim gradovima i selima.
Ključne riječi:kvaliteta stanovanja * Jugoslavija * grad * selo * istraživanje
UDK:316.334.5
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:401

145
ISSN:0350-154X
Autor:Verlič Dekleva, Barbara
Naslov:Neznosna lahkotnost prenove mest
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [urednik Vjekoslav Afrić], God. 21(1990), br. 1, str. 133-146
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1990
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Tekst se bavi problemima produkcije društvene okoline i odlučivanja o uptrebi prostora, te određenjima fenomena urbanosti kod raznih autora (Marx, Weber, Durkheim, Park)
Ključne riječi:Jugoslavija * grad * gradska središta * obnova * monopol * dominacija * razvoj * moć * privatizacija
UDK:316.334.56:711.4
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:322

146
ISSN:0350-154X
Autor:Oliveira-Roca, Maria
Naslov:Migracija selo-grad i društveni razvoj
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [urednik Vjekoslav Afrić],God. 20(1989), br. 1-2 sup.(71), str. 129-145
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, 1989
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Utjecaj migracije na homogenizaciju ruralnih i heterogenizaciju urbanih područja. Migracija bez drugih procesa inherentnim socio-ekonomskom razvoju ne može značajno pridonijeti smanjenju socio-ekonomskih nejednakosti između ta dva prostora.
Ključne riječi:migracija selo-grad * društveni razvoj * uzroci migracije * posljedice migracije
UDK:316.42:314.7
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:278

147
ISSN:0350-154X
Autor:Štambuk, Maja
Naslov:O pokretljivosti seoskog stanovništva
Matična publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjesečnik / [glavni i odgovorni urednici Ognjen Čaldarović i Duško Sekulić], God. 11(1981), br. 3-4(40-41), str. 125-130
Impresum:Zagreb : Sociološko društvo Hrvatske, tiskano 1983
Napomena:Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary
Sažetak:Migracije seoskog stanovništva, posebice poljoprivrednog, značajan su element transformacije tradicionalne seoske strukture. U tekstu se govori o nekim obilježjima prostorne pokretljivosti, prije svega o opsegu odseljavanja, razlozima odseljenih, te mjestima u kojima odseljeni sada žive.
Ključne riječi:migracije * selo-grad * Jugoslavija * sociologija migracija
UDK:314.7(497.1)
Vrsta građe:Članak
Knjižnica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:123

148
ISBN:978-953-255-010-0
Autor(i):Krizmanić, Attilio
Naslov:Stradarij grada Pule = Stradario della citta di Pola / priredio, a cura di Attilio Krizmanić ; autori tekstova Attilio Krizmanić, Robert Matijašić, Miroslav Bertoša ; [prijevod, traduzione Srđa Orbanić]
Impresum:Pula : Historia Croatica C.A.S.H , 2008
Materijalni opis:685 str., [2] presavijena lista s kartama : ilustr. u boji ; 34 cm
Jezik:hrvatski, talijanski
Nakladnička cjelina:Biblioteka Historia Croatica
Napomena:Tekst na hrv. i tal. jeziku. - Str. 377-418: Pregled bibliografije, pisane i grafičke dokumentacije
Ključne riječi:urbanizam * ulično nazivlje * toponimija * grad Pula
UDK:811.163.42'3763.21(497.5 Pula)
Signatura:SOC 316.334.55 KRI s
Inventarni broj:11390
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6231

149
ISBN:978-0-393-92726-9
Autor(i):Sassen, Saskia
Naslov:A sociology of globalization / Saskia Sassen
Impresum:New York ; London : W. W. Norton and Compani , 2007
Materijalni opis:VIII, 308 str. ; 21 cm
Jezik:engleski
Nakladnička cjelina:Contemporary societies series
Napomena:Str. 241-259: Bibliografske bilješke. - Str. 261-296: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:globalizacija * sociologija globalizacije * globalna ekonomija * globalni grad * međunarodne migracije * globalna politika
UDK:316.42.052
Signatura:SOC 316.42.052 SAS s
Inventarni broj:11332
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6196

150
ISBN:0-691-07063-6
Autor(i):Sassen, Saskia
Naslov:The global city / Saskia Sassen
Izdanje:2nd ed
Impresum:Princeton ; Oxford : Princeton University Press , 2001
Materijalni opis:XXVI, 447 str. ; 24 cm
Jezik:engleski
Napomena:Str. 383-433: Bibliografija. - Kazalo
Ključne riječi:sociologija grada * urbana sociologija * globalni grad * globalizacija * direktna strana ulaganja * internacionalizacija * financijska industrija * socijana geografija * društvene klase * spacijalna polarizacija
UDK:316.334.56
Signatura:SOC 316.334.56 SAS g
Inventarni broj:11275
Vrsta građe:knjiga
Knjižnica:Knjižnica Odsjeka za sociologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6164

Upit: UncontrolledTerms_swish=(grad )

login