PSIHOLOŠKI ASPEKTI NEZAPOSLENOSTI: zbornik radova XII. ljetne psihologijske škole, Silba, 2002.  
     pretraživanje Pretraži! .. Naslovnica .. Impresum .. Sadržaj .. Pretraživanje .. Studenti .. Linkovi ..  
Sadržaj:
Uvodne napomene
 
1. Određenje i razmjeri nezaposlenosti
 

1.1. Definicije i
mjerenje
nezaposlenosti

1.2. Metodologija
praćenja
nezaposlenosti u
Hrvatskoj i svijetu

1.3. Razmjeri
nezaposlenosti u
svijetu

1.4. Nezaposlenost u
Hrvatskoj: stanje i
trendovi

 
2. Uzroci nezaposlenosti
 
3. Psihološke i socijalne posljedice nezaposlenosti
 
4. Suočavanje pojedinca s nezaposlenošću
 
5. Suzbijanje nezaposlenosti
 
Literatura
 

1.3. Razmjeri nezaposlenosti u svijetu

Aco Momčilović

Procjenjuje se da stopa nezaposlenosti u svijetu iznosi 30 posto (CIA, 2001), ali postoje naznake da bi stvarna nezaposlenost mogla biti i znatno veća. Zbog različite metodologije prikupljanja, podatke iz različitih zemalja nije uvijek moguće uspoređivati. Ovdje su prikazani podaci iz tri izvora - CIA World Factbook, statističkog odjela Ujedinjenih naroda, te iz Eurostata - statističkog ureda Europske komisije. Ovisno o izvoru, podaci se više ili manje razlikuju s obzirom na metodologiju ili godinu prikupljanja, a temelje se i na ponešto različitim definicijama nezaposlenosti. CIA World Factbook nezaposlenost šturo definira kao postotak radne snage bez posla (CIA, 2001). UN i Eurostat koriste (koliko je moguće) definiciju International Labor Organisation (ILO) prema kojoj su nezaposlene sve osobe starije od 15 godina koje su: (1) bez posla; (2) u mogućnosti početi raditi u sljedeća dva tjedna; (3) aktivno tražile zaposlenje u posljednja četiri tjedna.

Nezaposlenost u tranzicijskim zemljama

Tablica 3.1. Nezaposlenost u zemljama u tranziciji prema izvorima CIA
Zemlja Stopa nezaposlenosti
(Unemployment rate)
Godina iz koje su podaci i primjedbe
Albania
Bosna
Hrvatska
Makedonija
Poljska
Rusija
Rumunjska
Slovenija
Jugoslavija
35-40 %
16 %
22 %
32 %
12 %
10,5 %
11,5 %
7,1 %
30 %
2000
1999
2000
2000
1999
2000, značajna podzaposlenost
1999
1997
2000
Izvor: CIA, 2001.

Među tranzicijskim zemljama prikazanim u tablici 3.1. nezaposlenost je najveća u Albaniji i Makedoniji, a najmanja u Sloveniji. Hrvatska se nalazi u skupini zemalja s višom stopom nezaposlenosti. Broj nezaposlenih u Rusiji je vrlo vjerojatno i veći od prikazanog zbog velikog broja ljudi koji se vode kao zaposleni, ali to nisu prema svim kriterijima (naime mnogi su u takozvanoj "underemploynment" zoni).

Tablica 3.2. Nezaposlenost u zemljama u tranziciji prema izvorima UN
Zemlja Stopa nezaposlenosti
(Unemployment rate)
Godina iz koje su podaci i primjedbe
Albania
Bosna
Hrvatska
Makedonija
Poljska
Rusija
Rumunjska
Slovenija
Jugoslavija
9,1 %
-
16,1 %
38,8 %
16,1 %
13,4 %
7,1 %
7,4 %
-
1991 (službena procjena)
-
2000
1996 (prema broju aplikacija na zavodu za zapošljavanje)
2000
1999 (za osobe od 15-72 god)
2000
1999 (svibanj)
-
Izvor: UN, 2002.

UN-ovi izvori (tablica 3.2.) ne navode podatke za Jugoslaviju i Bosnu. Od prikazanih zemalja, najviša je nezaposlenost u Makedoniji, a najniža u Rumunjskoj i Sloveniji.

Razlike u podacima prikazanim u tablicama 3.1. i 3.2. najvjerojatnije proizlaze iz različitih godina prikupljanja podataka. Razlika je najizraženija u Albaniji gdje je postotak u jednoj tablici 9 posto, dok je u drugoj 40 posto , no ti su podaci prikupljeni u udaljenim vremenskim točkama.

Nezaposlenost u razvijenim europskim zemljama

Tablica 3.3. Nezaposlenost razvijenih europskih zemalja prema CIA
Zemlja Stopa nezaposlenosti
(Unemployment rate)
Godina iz koje su podaci i primjedbe
Grčka
Irska
Nizozemska
Portugal
Spanjolska
Njemačka
Italija
UK
11,3 %
4,1 %
2,6 %
4,3 %
14 %
9,4 %
10 %
5,5 %
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2000
Izvor: CIA, 2001.

U odnosu na tranzicijske zemlje, stopa nezaposlenosti u razvijenim europskim zemljama znatno je niža. Prema podacima CIA-e (tablica 3.3.), stopa nezaposlenosti je najviša u Španjolskoj (14 %) a najniža u Nizozemskoj (3 %).

Tablica 3.4. Nezaposlenost razvijenih europskih zemalja prema UN
Zemlja Stopa nezaposlenosti
(Unemployment rate)
Godina iz koje su podaci i primjedbe
Grčka
Irska
Nizozemska
Portugal
Spanjolska
Njemačka
Italija
UK
11,1 %
5,7 %
3,3 %
4,0 %
14,1 %
7,9 %
10,5 %
5,5 %
2000 (druga polovica godine)
1999 (mjeseci travanj-svibanj)
2000
2000
2000 (osobe iznad 16 godina)
2000
2000
2000 (osobe iznad 16 godina)
Izvor: UN, 2002.

Prema izvorima UN-a (tablica 3.4.) najviša je nezaposlenost u Španjolskoj a najniža u Nizozemskoj. Ti se podaci podudaraju s onima iz CIA-e. I ostali podaci su veoma slični, to jest ne postoje velika odstupanja po pojedinim zemljama. Prema podacima Eurostata za 2002. godinu, stopa nezaposlenosti u Europskoj zajednici iznosi oko 8 % i vrlo se blago ali konstantno povećava iz mjeseca u mjesec. U takozvanoj Euro-zoni stopa nezaposlenosti je nešto viša (za otprilike 0,5 %) nego u svih 15 zemalja Europske zajednice.

Nezaposlenost na drugim kontinentima

Tablica 3.5. Nezaposlenost u nekim drugim zemljama prema CIA
Zemlja Stopa nezaposlenosti
(Unemployment rate)
Godina iz koje su podaci i primjedbe
Japan
Meksiko
Novi Zeland
Nigeria
S.A.D.
Australija
4,7 %
2,2 %
6,3 %
28 %
4 %
6,4 %
2000
2000; urbana nezaposlenost; značajna podzaposlenost
(2000)
(1992)
(2000)
(2000)
Izvor: CIA, 2001.

Iz prikaza nezaposlenosti u nekim drugim zemljama svijeta (tablica 3.5.) vidimo da je nezaposlenost najviša u Nigeriji (28 %) a u ostalim razvijenim zemljama podjednako niska - oko pet posto. Najniža stopa nezaposlenosti je u SAD-u gdje iznosi četiri posto. Podatak o nezaposlemosti u Meksiku je svojevrsni artefakt budući da je izražena nezaposlenost samo u urbanim dijelovima dok podaci iz ostalog dijela zemlje nisu uzeti u obzir. Opravdano se može pretpostaviti da je nezaposlenost mnogo viša.

Tablica 3.6. Nezaposlenost u nekim drugim zemljama prema UN-u
Zemlja Stopa nezaposlenosti
(Unemployment rate)
Godina iz koje su podaci i primjedbe
Japan
Meksiko
Novi Zeland
Nigeria
S.A.D.
Australija
4,7 %
1,6 %
6,0 %
-
4 %
6,6 %
2000
2000; urbana nezaposlenost; značajna podzaposlenost
1999
-
(2000)
(2000)
Izvor: UN, 2002.

U izvorima UN-a (tablica 3.6.) ne postoji podatak o nezaposlenosti u Nigeriji, a podaci o ostalim zemljama su sukladni onima iz CIA-e i pokazuju nizak stupanj nezaposlenosti u prikazanim zemljama. Općenito, nezaposlenost u razvijenim zemljama je slična bez obzira na to nalazi li se zemlja u Europi, Americi ili na nekom drugome kontinentu i može se reći da je relativno niska, posebno u usporedbi sa zemljama u tranziciji.

Razlike u stopi nezaposlenosti muškaraca i žena

Tablica 3.7. Zemlje u kojima je posebno velika razlika u zaposlenosti žena i muškaraca
Zemlja Muškarci Žene
Grčka
Makedonija
Poljska
Španjolska
7,3 %
35,0 %
14,4 %
9,7 %
16,7 %
44,5 %
18,1 %
20,5 %
Izvor: UN, 2002.

U tablici 3.7. prikazane su zemlje u kojima postoji značajnija razlika u stopi nezaposlenosti između žena i muškaraca. Iako u gotovo svim zemljama udio žena među nezaposlenima nadmašuje udio muškaraca, u ovim zemljama je ta razlika bila najizrazitija. Razlika je posebno vidljiva u Španjolskoj i Grčkoj gdje je nezaposleno gotovo dvostruko više žena nego muškaraca, iako se obje zemlje ubrajaju u ekonomski razvijene europske zemlje. Uzroke tim razlikama trebalo bi posebno istražiti, a jedna od pretpostavki mogla bi biti veća izraženost patrijarhalne tradicije u tim zemljama.

Umjesto zaključka

Očigledno je da postoje razlike u procjenama nezaposlenosti (službenim i neslužbenim) po pojedinim zemljama, pa je mogućnost finije usporedbe i donošenja preciznijih zaključaka upitna. Neka istraživanja iz SAD-a i Velike Britanije navode da je njihova pogreška najviše 1,1 posto (uz 95 % sigurnosti), ali za većinu zemalja takvi podaci ne postoje. Raspoložive informacije ipak mogu uspješno poslužiti kao procjena nezaposlenosti u pojedinim skupinama zemalja.

Dodatne probleme stvara to što mnoge osobe (više žene nego muškarci) ne traže aktivno posao ukoliko vjeruju da ga nema. U ruralnim krajevima prilike za zapošljavanje su dodatno ograničene izvan 'sezone', te u mnogim zemalja osobe bez posla nemaju niti lako dostupne puteve do formalnih kanala traženja posla. Žene nailaze i na i sociološko-kulturološke prepreke u traženju posla. U takvim okolnostima kriterij traženja posla trebao bi biti malo blaži nego što je to često slučaj u nacionalnim istraživanjima.

U zemljama u razvoju ograničen broj ljudi može primati neki oblik naknade za nezaposlenost. U tim uvjetima samo mali broj ljudi može si dopustiti da budu nezaposleni na duže vrijeme. Velik dio populacije mora biti uključen u neku ekonomsku aktivnost ma koliko ona bila neadekvatna. Prema tome, ti ljudi, iako traže drugo zaposlenje, nisu ubrojani među nezaposlene. Žene koje su češće od muškaraca uključene u poslove oko kuće, uzgoj hrane u vrtu ili kao sezonske radnice su ekonomski aktivne i trebale bi biti brojane kao zaposlene prema standardnoj definiciji ekonomske aktivnosti. Međutim njihova situacija u terminima prihoda, korištenih sposobnosti i produktivnosti može biti bliža nezaposlenosti nego zaposlenosti.>>> 1.4. Nezaposlenost u Hrvatskoj: stanje i trendovi

^